Nghiên cứu giá trị của lâm sàng, xquang phổi chuẩn và kỹ thuật genexpert MTBRIF trong chẩn đoán lao kháng thuốc tại bệnh viện đa khoa thanh hóa năm 2016

nghiên cứu giá trị của lâm sàng, xquang phổi chuẩn pcr trong chẩn đoán lao phổi afb tính

nghiên cứu giá trị của lâm sàng, xquang phổi chuẩn và pcr trong chẩn đoán lao phổi afb tính
... V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI PHM NGC HO NGHIÊN CứU GIá TRị CủA LÂM SàNG, XQUANG PHổI CHUẩN PCR TRONG CHẩN ĐOáN LAO PHổI AFB ÂM TíNH Chuyờn ngnh: Lao Bnh phi Mó s: 60.72.24 LUN VN THC S Y ... lõm sng, Xquang phi chun v PCR chn oỏn lao phi AFB tớnh nhm mc tiờu: Nghiờn cu giỏ tr ca lõm sng, xquang chn oỏn lao phi AFB (-) Nghiờn cu giỏ tr ca PCR dch ph qun v m chn oỏn lao phi AFB (-) ... c trng lao trờn Xquang chun nhúm bnh l lao 31 S NGHIấN CU Nhúm nghiờn cu (50 bnh nhõn) Nhúm chng (30 bnh nhõn) Lao phi AFB (-) vi Bactec(+) PCR- lao Nghiờn cu lõm sng, Xquang, PCR lao Tớnh...
 • 104
 • 465
 • 5

Nghiên cứu chi phí điều trị nội trú của ba nhóm bệnh thường gặp tại bệnh viện đa khoa cam ranh năm 2014

Nghiên cứu chi phí điều trị nội trú của ba nhóm bệnh thường gặp tại bệnh viện đa khoa cam ranh năm 2014
... hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu chi phí điều trị nội trú ba nhóm bệnh thường gặp Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh năm 2014 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Phân tích chi phí điều trị nội trú ba nhóm bệnh thường ... ảnh hưởng đến chi phí điều trị đối tượng nghiên cứu ? Với lý trên, tiến hành nghiên cứu: Nghiên cứu chi phí điều trị nội trú ba nhóm bệnh thường gặp Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh năm 2014 , với mục ... tích chi phí điều trị nội trú ba nhóm bệnh thường gặp (Bệnh nhiễm trùng đường ruột vi khuẩn, bệnh viêm phổi, sinh thường) Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh năm 2014; (2) So sánh khác biệt chi phí điều trị...
 • 106
 • 805
 • 7

Nghiên cứu sự thay đổi đạm niệu vi lượng độ lọc cầu thận ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị bằng thuốc Perindopril tại bệnh viện đa khoa Cà Mau năm 2013

Nghiên cứu sự thay đổi đạm niệu vi lượng và độ lọc cầu thận ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị bằng thuốc Perindopril tại bệnh viện đa khoa Cà Mau năm 2013
... đạm niệu vi lượng dương tính bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị bệnh vi n đa khoa Mau Nhận xét thay đổi đạm niệu vi lượng độ lọc cầu thận bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị ... Nghiên cứu thay đổi đạm niệu vi lượng độ lọc cầu thận bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị thuốc Perindopril bệnh vi n đa khoa Mau năm 2013 Với hai mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ đạm ... sát đạm niệu vi lượng người tăng huyết áp nguyên phát, đánh giá kết điều trị thuốc Enaplapril lên thay 26 đổi đạm niệu vi lượng Bệnh vi n đa khoa tỉnh Bến Tre, ghi nhận tỷ lệ đạm niệu vi lượng...
 • 78
 • 235
 • 2

Kiến thức, thực hành về tiêm an toàn một số yếu tố liên quan của điều dưỡng khoa lâm sàng tại bệnh viện đa khoa trà vinh năm 2015

Kiến thức, thực hành về tiêm an toàn và một số yếu tố liên quan của điều dưỡng khoa lâm sàng tại bệnh viện đa khoa trà vinh năm 2015
... tài "Kiến thức, thực hành tiêm an toàn số yếu tố liên quan điều dưỡng khoa lâm sàng Bệnh Viện Đa khoa Trà Vinh năm 2015 " Với mục tiêu: (1) Mô tả kiến thức thực hành TAT điều dưỡng khoa lâm sàng ... số yếu tố liên quan điều dưỡng khoa lâm sàng Bệnh Viện đa Khoa Trà Vinh năm 2015. " MỤC TIÊU NGHIÊN cứu Mô tả kiến thức thực hành tiêm an toàn điều dưỡng khoa lâm sàng BVĐK Trà Vinh năm 2015 Xác ... 2015 Xác định số yếu tố liên quan đến thực hành tiêm an toàn điều dưỡng khoa lâm sàng BVĐK Trà Vinh năm 2015 CHƯƠNG TổNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Tiêm an toàn Tiêm an toàn (TAT)...
 • 102
 • 383
 • 2

Nghiên cứu thực trạng công tác đi buồng thường qui của điều dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa hà đông năm 2015

Nghiên cứu thực trạng công tác đi buồng thường qui của điều dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa hà đông năm 2015
... Đi u dưỡng viên 14 khoa lâm sàng bệnh viện đa khoa Đông năm 2015 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Học thuyết thực hành đi u dưỡng công tác đi u dưỡng chăm sóc người bệnh 1.1.1 Học thuyết thực ... buồng thường qui ĐDV Do hoạt động buồng thường qui ĐDV có vai trò quan trọng công tác chăm sóc người bệnh Tại Bệnh viện Đa khoa Đông, thường qui buồng, buồng đi u dưỡng viên bệnh viện quan ... tiến hành nghiên cứu đề tài Thực trạng công tác buồng thường qui đi u dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Đông năm 2015 với mục tiêu: (i) Mô tả kiến thức thái độ ĐDV 14 khoa lâm sàng theo qui định...
 • 210
 • 989
 • 1

Thực trạng, kiến thức, thái độ về an toàn người bệnh của điều dưỡng lâm sàng tại bệnh viện đa khoa xanh pôn năm 2015 các yếu tố liên quan

Thực trạng, kiến thức, thái độ về an toàn người bệnh của điều dưỡng lâm sàng tại bệnh viện đa khoa xanh pôn năm 2015 và các yếu tố liên quan
... "Thực trạng kiến thức, thái độ an toàn người bệnh cửa điều dưỡng lâm sàng Bệnh viện Đa khoa XanhPôn năm 2015 yếu tố liên quan nhằm mục tiêu: (1) Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ Điều dưỡng ... "Thực trạng kiến thức, thái độ an toàn người bệnh điều dưỡng lăm sàng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2015 yếu tố liên quan Đề tài kỳ vọng mô tả hiểu biết kiến thức, thái độ điều dưỡng ATNB yếu ... cứu Điều dưỡng làm khoa lâm sàng bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội - Điều dưỡng trưởng khoa lâm sàng bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn - Điều dưỡng khoa lâm sàng bệnh viện Xanh Pôn...
 • 116
 • 510
 • 9

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG NĂM 2007

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG NĂM 2007
... tượng: Tất trường hợp trẻ VTN 10-19 tuổi chẩn đoán TNTT điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang năm 2007 TNTT bao gồm tai nạn giao thông (TNGT), tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, loại ... Chính TNTT Bệnh viện Việt Đức, bệnh viện ngoại khoa lớn Hà Nội, cho kết TNGT chiếm tỷ lệ cao 52,16 %, té ngã 30,69% Nghiên cứu Võ Giáp Hùng tình hình TNTT Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang năm 2004, ... tình trạng TNTT trẻ em KẾT LUẬN TNTT nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhập viện tử vong trẻ VTN Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang năm 2007 Nguyên nhân gây TNTT trẻ VTN TNGT, té ngã, đánh nhau, tự tử Trẻ...
 • 7
 • 143
 • 1

thực trạng một số hậu quả về sức khoẻ chi phí điều trị của các trường hợp tai nạn thương tích điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa ninh bình năm 2015

thực trạng và một số hậu quả về sức khoẻ và chi phí điều trị của các trường hợp tai nạn thương tích điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa ninh bình năm 2015
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG VŨ BẢO HỒNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ HẬU QUẢ VỀ SỨC KHOẺ VÀ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP TAI NẠN THƯƠNG TÍCH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ... điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình từ tháng đến tháng năm 2015 Xác định số hậu sức khỏe kinh tế trường hợp tai nạn thương tích không gây tử vong điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa Ninh ... cứu Thực trạng số hậu sức khoẻ kinh tế trường hợp tai nạn thương tích điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình năm 2015 cần thiết, không giúp cho việc đo lường tổn thất sức khoẻ, kinh tế nạn...
 • 90
 • 134
 • 2

Thực trạng kiến thức sự tuân thủ điều trị của các bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa hồng bàng năm 2013

Thực trạng kiến thức và sự tuân thủ điều trị của các bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa hồng bàng năm 2013
... Mô tả kiến thức tuân thủ chế độ điều trị bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú Bệnh viện đa khoa Quận Hồng Bàng năm 2013 Xác định số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị tăng huyết áp đối ... 39 3.2 Kiến thức thực hành tuân thủ điều trị người bệnh tăng huyết áp4 3 3.2.1 Kiến thức bệnh tăng huyết áp 43 3.2.2 Thực hành tuân thủ điều trị tăng huyết áp 46 3.3 Các yếu tố ... điều trị bệnh tăng huyết áp phòng khám ngoại trú, bệnh viện đa khoa quận Hồng Bàng, có 395 bệnh nhân THA điều trị ngoại trú Các bệnh nhân đến khám bệnh định kỳ theo hẹn tháng/1 lần Lượng bệnh nhân...
 • 101
 • 688
 • 12

Phân tích chi phí điều trị nội trú của người bệnh viêm phổi tại bệnh viện đa khoa đồng tháp, năm 2015

Phân tích chi phí điều trị nội trú của người bệnh viêm phổi tại bệnh viện đa khoa đồng tháp, năm 2015
... định chi phí điều trị người bệnh viêm phổi điều trị Khoa Nội Tổng Hợp, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, năm 2015 Mô tả yếu tố liên quan đến chi phí điều trị người bệnh viêm phổi điều trị Khoa ... TẾ CÔNG CỘNG Đồng Tháp, 2015 TRƯONG THỊ THU MAI PHÂN TÍCH CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ CỦA NGƯỜI BỆNH VIÊM PHỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP, NĂM 2015 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN MÃ SỐ CHUYÊN ... phí điều trị nội trú người bệnh viêm phổi Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, năm 2015 thực nhằm mục tiêu xác định chi phí yếu tố liên quan đến chi phí điều trị nội trú bệnh viêm phổi Thiết kế nghiên...
 • 124
 • 601
 • 10

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU Ở THAI PHỤ ĐẺ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH NĂM 2014

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU Ở THAI PHỤ ĐẺ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH NĂM 2014
... lệ thiếu máu thai phụ đẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh năm 2014 Phân tích số yếu tố liên quan đến thiếu máu thai phụ đẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh năm 2014 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 THIẾU MÁU ... có 5753 thai phụ đẻ khoa sản bệnh viện đa khoa Đông Anh Trong có 1551 thai phụ bị thiếu máu, chiếm 26,96% 3.2 Mức độ thiếu máu thai phụ Bảng 1: Mức độ thiếu máu thai phụ Mức độ thiếu máu Số lượng ... xác định tỷ lệ thiếu máu thai phụ cải thiện sức khoẻ bà mẹ - trẻ em, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu tình trạng thiếu máu thai phụ đẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh năm 2014 ” với mục tiêu:...
 • 34
 • 181
 • 2

NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG VÙNG HÀM MẶT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÒA BÌNH 2013

NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG VÙNG HÀM MẶT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÒA BÌNH 2013
... bên mặt 4.10 Phương pháp điều trị Phương pháp phẫu thuật nắn chỉnh, cố định kết hợp xương sử dụng tất trường hợp chẩn đoán gẫy xương vùng hàm mặt khoa Răng hàm mặt bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình ... trị phẫu thuật kết hợp xương vùng hàm mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Gồm 53 bệnh nhân gãy xương vùng hàm mặt khám điều trị Khoa ... phối hợp 2.2.2 Phân loại dạng tổn thương xương vùng hàm mặt 2.2.3 Phân loại phương pháp điều trị * Kết hợp xương nẹp vít,chỉ thép * Các phương pháp điều trị gãy xương: điều trị bảo tồn điều trị phẫu...
 • 15
 • 396
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập dược lâm sàng tại bệnh viện đa khoa thành phố cần thơthực trạng quản lý chất thải rắn y tế và kiến thức thực hành của nhân viên y tế bệnh viện đa khoa đông anh năm 2011nghiên cứu giá trị của protein phản ứng c và interleukinnghiên cứu giá trị của thang điểm syntax trong đánh giá tiên lượng bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành qua danghiên cứu giá trị của đo độ bão hòa oxy qua da trong việc phát hiện sớm tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinhnghiên cứu giá trị của phẫu thuật nội soi trong chẩn đoán lựa chọn phương pháp điều trị tắc ruột non cơ họcnghiên cứu giá trị của interleukin 6 và protein phản ứng c trong đánh giá mức độ nặng nhẹ của viêm tuỵ cấpnghiên cứu giá trị của protein phản ứng c và interleukin 6 trong đánh giá mức độ nặng nhẹ của viêm tụy cấpnghiên cứu giá trị của bảng điểm rts iss triss để đánh giá độ nặng và tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương tại bệnh viện tuyến tỉnhnghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính phối hợp alpha fetoprotein trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gannghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và biến chứng sau hóa xạ trị đồng thời ung thu vòm mũi họng tại bệnh viện ung bướu cần thơ năm 2013 – 2014nghiên cứu giá trị củanghiên cứu tình trạng lạp glucose và yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên1 nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân xơ gan điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú đinh thị ánh nguyệt1 nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân xơ gan điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênKết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)79 2015 NDCP X phat vi pham HC trong GD79 2015 NDCP X phat vi pham HC trong GDNghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ thống tên miền DNS và các kiểu tấn công hệ thống tên miền (tt)Tuần 5. Nghe-viết: Cái trống trường emHanu - Văn bản pháp luật 21.signedNghiên cứu công nghệ wifi theo chuẫn IEEE802.11AD (LV thạc sĩ)4g lte và phương án triển khai tại tỉnh Hòa Bình (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các phƣơng án triển khai dịch vụ Data local breakout cho thuê bao chuyển vùng quốc tế InboundOutbound (LV thạc sĩ)Nghiên cứu về công nghệ 4g và đề xuất ứng dụng 4g tại VNPT (LV thạc sĩ)AN TOAN VA BAO MAT THONG TIN (ANH BIA)Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh qua dạy học phần sinh học tế bào sinh học 10 trung học phổ thôngbáo cáo sơ kết 5 năm về công tác dạy nghề cho lao động nông thônBAI 6 lịch sử 10 nguyen thi nganQuy hoạch mạng 4g lte cho tỉnh Attapeu (tt)BVNT Bao cao ket qua kinh doanh 2014 cn 20170906 08092095Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quy