Câu hỏi ma trận kì II sinh học 12

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học 12 kỳ I và hệ thống kiên thức

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học 12 kỳ I và hệ thống kiên thức
... Khi hai tiểu phân ribôxôm liên kết v i mARN thể giai đoạn trình gi i mã? A Giai đoạn chuẩn bị dịch mã B Giai đoạn kh i đầu dịch mã C Giai đoạn kết thúc dịch mã D Giai đoạn kéo d i mạch pôlipetit ... làm cho sinh gi i ngày đa dạng, phong phú A i u kiện ngo i cảnh không ngừng biến đ i nên xuất biến dị sinh vật ngày nhiều B biến dị cá thể biến đ i đồng loạt thể sinh vật di truyền cho hệ sau ... phát sinh biến dị chế di truyền biến dị B gi i thích thành công chế hình thành đặc i m thích nghi sinh vật C sâu vào đường hình thành lo i D làm rõ tổ chức lo i sinh học Câu 17 Phát biểu không...
 • 127
 • 898
 • 11

Câu hỏi trắc nghiệm Chương I - Sinh học 12 ppsx

Câu hỏi trắc nghiệm Chương I - Sinh học 12 ppsx
... tế bào sinh dưỡng, di truyền sinh sản sinh dưỡng D Đột biến tiền ph i di truyền cho hệ sau sinh sản hữu tính Câu 80 : Đột biến làm thay đ i axit amin chu i pôlipeptit A Đột biến hay nhiều cặp ... b i B thể tam b i C thể lưỡng b i D thể khảm Câu 124 : H i chứng claiphenter A nam gi i có NST gi i tính YO B nam gi i có NST gi i tính XXY C nữ gi i có NST gi i tính XXX D nữ gi i có NST gi i ... r i kh i mARN trở trạng th i tự C ribôxôm tiếp xúc v i ba : UAA, UAG, UGA D ribôxôm gắn axit amin Met vào vị trí cu i chu i pôlipeptit Câu 37 : Pôliribôxôm gì? A Trên mARN đồng th i có nhiều ribôxôm...
 • 10
 • 457
 • 11

De thi hoc ki II Sinh hoc 12

De thi hoc ki II Sinh hoc 12
... phn ng ca kiu gen no ú cn to cỏc cỏ th a cú cựng kiu gen b cú kiu gen khỏc c cú kiu hỡnh ging d cú kiu hỡnh khỏc 16/ Yu t "ging" sn xut nụng nghip tng ng vi yu t no sau õy: a kiu gen b kiu hỡnh ... vt, nghiờn cu mc phn ng ca kiu gen no ú cn to cỏc cỏ th a cú kiu hỡnh ging b cú kiu hỡnh khỏc c cú kiu gen khỏc d cú cựng kiu gen 19/ Khi lai gia dũng thun chng cú kiu gen khỏc thu c lai cú nng ... có ki u gen AA, 200 có ki u gen Aa, 100 có ki u gen aa Tính: a Tần số alen A, a quần thể (1 điểm) b Tần số loại ki u gen quần thể.(2 điểm) S GIO DC V O TO YấN BI TRUNG TM GDTX - HNDN VN YấN KIM...
 • 7
 • 133
 • 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT II SINH HỌC 10

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KÌ II SINH HỌC 10
... ở: A, đầu B, Giữa C, sau D, cuối Câu 5: Trong trình giảm phân, tượng trao đổi chéo xảy sau đây? A, đầu I B, I C, sau I D, đầu II E, II Câu 6: Câu sau Sai nói sinh ... A, Ánh sáng (1) chất hữu (2) B, Chất hữu (1) CO2 (2) C, Chất vô (1) CO2 (2) D, Ánh sáng (1) CO2 (2) Câu 15 : Nguồn lượng (1) nguồn cacbon (2) vi sinh vật hoá tự dưỡng : A, Hoá học (1) chất hữu ... (1) Chất hữu (2) C, Chất vô (1) CO2 (2) D, Ánh sáng (1) CO2 (2) Câu 16 : Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật hiểu tăng …… Tế bàoc quần thể A, Kích thước B, số lượng C, Cả A B D, A B Câu 17 :...
 • 3
 • 2,133
 • 73

Tiết 55 kiểm tra giữa II Sinh học 9 ma trận mới

Tiết 55 kiểm tra giữa kì II Sinh học 9 ma trận mới
... nào? a Quan hệ cộng sinh c Quan hệ hội sinh b Quan hệ kí si sinh d Quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác 1.4 Đặc điểm quần thể? a Quần thể sinh vật tập hợp c Các cá thể quần thể sinh cá thể loài sống ... tượng tỉa cành tự nhiên? Câu 4: (1,5 điểm) Hãy xếp sinh vật theo nhóm quan hệ khác loài (cộng sinh, hội sinh, cạnh tranh, ký sinh, Sinh vật ăn sinh vật khác) Cỏ dại lúa, cáo với gà, nấm với tảo ... câu: Chương II: Hệ sinh thái (4 tiết) thực vật - Nhận biết mối quan hệ cộng sinh loài sinh vật - Trình bày nguyên nhân tượng tỉa cành tự nhiên thực vật 1,25 - Xác định đặc điểm quần thể sinh vật...
 • 4
 • 298
 • 5

Đề kiểm tra học II sinh học 6 có ma trận

Đề kiểm tra học kì II sinh học 6 có ma trận
... làm giảm ô nhiễm môi trường cách nào? Câu 4: (1đ)Là học sinh em cần phải làm để bảo vệ đa dạng thực vật? Nội dung MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC Nhận biết Thông hiểu TN Tảo câu (0,25đ) Rêu TL ... cọc b Rễ chùm c Cả hai kiểu rễ d Không xác định Câu 6: tất bậc phân loại: a b c d Câu 7: Nhóm thực vật bậc bậc thấp, cấu tạo đơn giản, chất diệp lục hầu hết sống nước là: a Tảo b Rêu c ... làm giai đoạn chính: a.1 b c d Câu 9: Nhận xét sau không nói nhóm Quyết: a Chưa rễ thật b Sinh sản bào tử c Sinh sản hoa d Cả a c Câu 10: Cây thông thuộc: a Hạt trần b Hạt kín c Quyết d Tảo...
 • 3
 • 79
 • 0

Đề thi học II Sinh học 6 có ma trận ( hay )

Đề thi học kì II Sinh học 6 có ma trận ( hay )
... ngoặc ( nhiễm môi trường, kí sinh, hoại sinh, tự dưỡng, gây ôi thiu, phân hủy) vào câu sau :(0 .25/ ý đúng) Các vi khuẩn (1 ) ……… gây bệnh cho người, nhiều vi khuẩn (2 ) … làm hỏng thức ăn chúng (3 ) ……hoặc ... lớn, mạch gỗ phức tạp b Sinh sản hạt nằm lộ noãn hở c thân gỗ lớn, rễ, lá, hoa, quả, hạt d thân gỗ lớn, mạch gỗ phức tạp; Sinh sản hạt nằm lộ noãn hở Câu 3: Cơ quan sinh sản Hạt trần là: ... nhất: (0 ,25đ/ câu) Câu 1: Hạt gồm phận sau: a Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ (phôi nh ) b Vỏ, nhân, mầm c Bao, chồi, ruột d Vỏ, nhân, chất dự trữ Câu 2: Cây Thông thuộc ngành hạt trần vì: a Có...
 • 3
 • 195
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học I pdf

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I pdf
... axitamin D có nhiều axitamin mã hóa ba Câu 16: Các protein dược tổng hợp tế bào nhân thực A kết thúc metionin B bắt đầu axitamin foocmin- metionin C mở đầu axitamin melanin D bắt đầu axitamin ... thông tin di truyền hai lo i khác xa Câu 35: i u không ý nghĩa định luật Hacdi- Vanbec A quần thể tự nhiên đạt trạng th i cân B gi i thích thi n nhiên có quần thể trì ổn định qua th i gian d i ... cặp nucl Câu 26: Đột biến xảy nguyên phân tế bào sinh dưỡng không di truyền qua sinh sản hữu tính A đột biến gen B đột biến giao tử C đột biến xôma D đột biến tiền ph i Câu 27: Khi giao phấn...
 • 15
 • 420
 • 3

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học I (phần 2) doc

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I (phần 2) doc
... thông tin di truyền hai lo i khác xa Câu 35: i u không ý nghĩa định luật Hacdi- Vanbec A quần thể tự nhiên đạt trạng th i cân B gi i thích thi n nhiên có quần thể trì ổn định qua th i gian d i ... cặp nucl Câu 26: Đột biến xảy nguyên phân tế bào sinh dưỡng không di truyền qua sinh sản hữu tính A đột biến gen B đột biến giao tử C đột biến xôma D đột biến tiền ph i Câu 27: Khi giao phấn ... vàng Câu 34: i u sau không v i phương pháp cấy truyền ph i A Tạo nhiều cá thể từ ph i ban đầu B Ph i hợp vật liệu nhiều lo i ph i C C i biến thành phần gen theo hướng có l i cho ngư i D T i tổ...
 • 8
 • 366
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học I (phần 1) pot

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Sinh học học kì I (phần 1) pot
... metionin B bắt đầu axitamin foocminmetionin C mở đầu axitamin melanin D bắt đầu axitamin metionin Câu 17: Thể đột biến thể mang đột biến A đột biến gen B nhiễm sắc thể C biểu kiểu hình D biểu kiểu ... tính tho i hóa vì: A có nhiều ba mã hóa đồng th i nhiều axitamin B có nhiều ba khác mã hóa cho axitamin C ba mã hóa axitamin D có nhiều axitamin mã hóa ba Câu 16: Các protein dược tổng hợp tế bào ... B Nhiễm sắc thể lưỡng b i lo i C Nhiễm sắc thể đơn b i n lo i D Nhiễm sắc thể tam b i lo i Câu 2: M i gen mã hóa protein i n hình gồm: A kh i đầu, mã hóa, kết thúc B i u hòa, vận hành,...
 • 11
 • 855
 • 4

Xem thêm