Luận văn thị trường thông tin di động việt nam

Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di động Việt Nam

Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di động Việt Nam
... THƯƠNG HIỆU MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM Chương : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM Trang Chương : CƠ SỞ ... xây dựng thương hiệu MobiFone ngày vững mạnh Với ý nghóa trên, Tôi xin chọn đề tài : “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM cho ... đó, việc tìm kiếm giải pháp để nâng cao giá trò thương thiệu MobiFone thò trường thông tin di động Việt Nam vấn đề sống Công ty Chưa chưa thấy thò trường thông tin di động Việt Nam lại nóng lên...
 • 77
 • 1,022
 • 8

277 Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di động Việt Nam

277 Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone trên thị trường thông tin di động Việt Nam
... THƯƠNG HIỆU MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM Chương : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM Trang Chương : CƠ SỞ ... xây dựng thương hiệu MobiFone ngày vững mạnh Với ý nghóa trên, Tôi xin chọn đề tài : “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM cho ... đó, việc tìm kiếm giải pháp để nâng cao giá trò thương thiệu MobiFone thò trường thông tin di động Việt Nam vấn đề sống Công ty Chưa chưa thấy thò trường thông tin di động Việt Nam lại nóng lên...
 • 77
 • 327
 • 0

Gía trị thương hiệu Mobiphone trên thị trường thông tin di động Việt Nam

Gía trị thương hiệu Mobiphone trên thị trường thông tin di động Việt Nam
... THỰC TRẠNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM Sơ lược thò trường thông tin di động Việt Nam : 1.1 Đánh giá sơ thò trường thông tin di động Việt Nam Vào năm đầu ... THƯƠNG HIỆU MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM Chương : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM Trang Chương : CƠ SỞ ... mạng thông tin di động Việt Nam năm 2004 1.2 Cục di n thò trường thông tin di động Việt Nam Theo đánh giá chuyên gia lónh vực thông tin di động ý kiến nhận xét đứng góc độ người tiêu dùng mạng thông...
 • 77
 • 277
 • 1

THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM

THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM
... Chương 2: Thị trường thông tin di động Việt Nam Có thể kết luận rằng, dịch vụ TTDĐ sử dụng rộng rãi Tất đối tượng sử dụng dịch vụ Tuy nhiên, theo tổng hợp thống kê NCCDV thông tin di động: phần ... Bưu chính, Viễn thông Nội dung tóm tắt tiêu chuẩn sau: Bảng 2.2: Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ điện thoại di động TCN 68-186: 2006 Chương 2: Thị trường thông tin di động Việt Nam STT Chỉ tiêu ... cấp: Theo số liệu thông kê dựa báo cáo số lượng thuê bao thực doanh nghiệp trình bưu viễn thông, đến tháng 07/2007, thị phần NCCDV thông tin di động Việt Nam phân bố sau: Bảng 2.1: Thị phần nhà cung...
 • 12
 • 174
 • 0

MOBIFONE THÔNG QUA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM

MOBIFONE THÔNG QUA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM
... viết đề cập đến chiến lược phát triển VMS- Mobifone thông qua việc nâng cao lực cạnh tranh thị trường thông tin di động Việt nam Trên sở phân tích lực có Công ty sở hạ tầng mạng lưới vấn đề cung ... nhà cung cấp dịch vụ Trong môi trường cạnh tranh vậy, để phát triển bền vững VMS- Mobifone cần nâng cao lực cạnh tranh thị trường thông tin di động Việt Nam việc cải thiện chất lượng, dung lượng ... phổ biến, đại mở rộng băng thông, triển khai công nghệ WAP, Bluetooth ) cho thuê bao di động Công nghệ thông tin di động - Mở rộng mô hình tiếp thị qua di động Việt Nam phục vụ doanh nghiệp có...
 • 10
 • 112
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trên thị trường hà nội của công ty thông tin di động việt nam

Luận văn thạc sĩ Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trên thị trường hà nội của công ty thông tin di động việt nam
... dịch vụ chăm sóc khách hàng quản trị chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng công ty thông tin di động Việt Nam thị trường Nội: 2.2.1 Thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng công ty: ... khách hàng công ty thông tin di động Việt Nam thị trường Nội Chương 3: Các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng công ty thông tin di động Việt Nam thị trường ... dịch vụ viễn thông Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng nói riêng dịch vụ chăm sóc khách hàng ngành dịch vụ viễn thông 18 1.1.3.1 Nội dung nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng ngành dịch vụ...
 • 101
 • 121
 • 0

Nâng cao năng lực cạnh tranh của VMS-Mobifone trên thị trường thông tin di động potx

Nâng cao năng lực cạnh tranh của VMS-Mobifone trên thị trường thông tin di động potx
... lại tần số mật độ cao) nhằm nâng cao hiệu sử dụng băng tần cấp phép Đây công nghệ sử dụng mạng thông tin di động GSM Ở khu vực trung tâm thành phố, nhà khai thác thông tin di động gặp phải vấn ... nước tham gia thị trường viễn thông nước Để cạnh tranh thành công mở cửa thị trường với nước ngoài, doanh nghiệp viễn thông nước cần tranh thủ hội thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị trường Muốn ... vụ cạnh tranh, dịch vụ điện thoại di động khó khăn - Khi xem xét lực cạnh tranh lĩnh vực dịch vụ viễn thông cần nhấn mạnh đến yếu tố doanh nghiệp định chủ yếu Cạnh tranh lĩnh vực viễn thông mang...
 • 6
 • 410
 • 0

Luận văn: Tác động của các nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng:Nghiên cứu thị trường điện thoại di động Việt Nam pptx

Luận văn: Tác động của các nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng:Nghiên cứu thị trường điện thoại di động Việt Nam pptx
... thò trường điện thoại di động Việt Nam 1.7 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác đònh nhân tố tính cách thương hiệu thương hiệu điện thoại di động thò trường Việt Nam - Xác đònh mức độ tác động nhân tố tính ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -PHẠM ANH TUẤN TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HP THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIỆT ... độ tác động nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành khách hàng thương hiệu điện thoại di động thò trường Việt Nam - So sánh khác nhân tố tính cách thương hiệu khách hàng có đặc điểm...
 • 90
 • 441
 • 2

báo cáo nghiên cứu khoa học 'nâng cao năng lực cạnh tranh của vmsmobifone trên thị trường thông tin di động'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'nâng cao năng lực cạnh tranh của vmsmobifone trên thị trường thông tin di động'
... nước tham gia thị trường viễn thông nước Để cạnh tranh thành công mở cửa thị trường với nước ngoài, doanh nghiệp viễn thông nước cần tranh thủ hội thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị trường Muốn ... đầu thị trường TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Xuân Vinh, Chiến lược thành công thị trường Viễn thông cạnh tranh, Nhà xuất Bưu điện, Hà Nội, 2004 [2] Tạp chí Bưu Viễn thông Công nghệ thông tin, ... tranh, dịch vụ điện thoại di động khó khăn - Khi xem xét lực cạnh tranh lĩnh vực dịch vụ viễn thông cần nhấn mạnh đến yếu tố doanh nghiệp định chủ yếu Cạnh tranh lĩnh vực viễn thông mang đặc điểm riêng...
 • 5
 • 149
 • 0

Luận văn: Thị trường điện thoại di động tại Việt Nam pps

Luận văn: Thị trường điện thoại di động tại Việt Nam pps
... thường chọn di n thoại Nokia sản phẩm số trình mua sắm 6.2.2 Tìm kiếm thông tin thị trường có nhiều dòng điện thoại di động nháy giống điện thoại di động hãng điện thoại di động lớn thị trườngnhư: ... vụ mạng điện thọai di động, siêu thị, cửa hàngđiện thoại di động nước ta - 14 4.2.1 Các dịch vụ mạng điện thoại di động .- 14 4.2.2 Siêu thị, cửa hàng điện thoại di động nước ta ... mạng điện thoại di động kích thích cho thị trường di động việt ngày phát triển, với dân số 80 triệu người, thị trường thụân lợi cho dịch vụ mạng, nhà phân phối, bán lẻ loại điện thoại di động...
 • 39
 • 684
 • 4

Tác động của các nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại di động Việt Nam.pdf

Tác động của các nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại di động Việt Nam.pdf
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -PHẠM ANH TUẤN TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HP THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIỆT ... thương hiệu nâng cao lòng trung thành khách hàng thương hiệu doanh nghiệp, tác giả lựa chọn đề tài Tác động nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành khách hàng: nghiên cứu trường hợp ... thò trường điện thoại di động Việt Nam” 1.7 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác đònh nhân tố tính cách thương hiệu thương hiệu điện thoại di động thò trường Việt Nam - Xác đònh mức độ tác động nhân tố tính...
 • 90
 • 1,226
 • 21

Tác động của các nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng: Nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại di động Việt Nam

Tác động của các nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng: Nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại di động Việt Nam
... thò trường điện thoại di động Việt Nam 1.7 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác đònh nhân tố tính cách thương hiệu thương hiệu điện thoại di động thò trường Việt Nam - Xác đònh mức độ tác động nhân tố tính ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -PHẠM ANH TUẤN TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HP THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIỆT ... thương hiệu nâng cao lòng trung thành khách hàng thương hiệu doanh nghiệp, tác giả lựa chọn đề tài Tác động nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành khách hàng: nghiên cứu trường hợp...
 • 90
 • 814
 • 2

587 Tác động của các nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại di động Việt Nam

587 Tác động của các nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại di động Việt Nam
... thò trường điện thoại di động Việt Nam 1.7 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác đònh nhân tố tính cách thương hiệu thương hiệu điện thoại di động thò trường Việt Nam - Xác đònh mức độ tác động nhân tố tính ... thương hiệu nâng cao lòng trung thành khách hàng thương hiệu doanh nghiệp, tác giả lựa chọn đề tài Tác động nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành khách hàng: nghiên cứu trường hợp ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -PHẠM ANH TUẤN TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HP THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIỆT...
 • 90
 • 363
 • 0

Tài liệu Luận văn “Thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – cơ hội và thách thức “ doc

Tài liệu Luận văn “Thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – cơ hội và thách thức “ doc
... Khoa kinh tế Bảo hiểm 17 Đề án môn học kinh tế bảo hiểm sinh viên: nguyễn tiến dưỡng Năm 2001 Năm 2000 Prudentia l 19.40% Manulife 7.60% Bảo V iệt 71.50% BMCMG 0.70% A IA 0.80% Bảo Việt 54.30% ... Vit Nam l 80 triu) v hiờn Khoa kinh tế Bảo hiểm 15 Đề án môn học kinh tế bảo hiểm sinh viên: nguyễn tiến dưỡng ang ng th Chõu v ng th 12 trờn th gii Qua ú ta thy th trng Bo him nhõn th Vit Nam ... Bo him nhõn th Vit Nam Nm 1997 1998 1999 2000 2001 Tc tng 1742,1% 1060,0% 142,4% 162,6% 115,6 doanh thu phớ (so % vi nm tc) Hình 2: Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường qua năm (tỷ...
 • 43
 • 236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thị trường điện thoại di động việt nammục tiêu và phương hướng phát triển ngành thông tin di động việt nam trong giai đoạn tớithị trường và thị phần điện thoại di động việt namthị trường thẻ tín dụng ở việt namthị trường thẻ tín dụng tại việt namtiềm năng thị trường thẻ tín dụng ở việt namcơ cấu thị trường xuất khẩu lao động việt namluận văn báo cáo đề tài thị trường điện thoại di độngtình hình cạnh tranh trên thị trường dịch vụ thông tin di độngđề thi thông tin di độngtiểu luận thông tin di độngluận văn thị trường lao độngtiểu luận trung tâm thông tin di động khu vực ii – vms mobifone iigiải pháp về vấn đề quy hoạch tần số góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng phục vụ của thông tin di động ở việt namtổng quan về thị trường viễn thông di động việt namkế toán nghiệp vụ xuất khẩukế toán tài sản cố định trong doanh nghiệpKế toán tài sản cố định theo quyết định 15 và quyết định 48Kinh doanh shop thời trang đồ si (second hand) – tại TP HCMkinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ đại hội 6 đến đại hội 8kỹ thật truyền hình số IPTVnhững hoạt động kinh doanh nổi bật những năm gần đây và những thành công thất bại của toyotanhững lỗi thường gặp trong lắp ráp và cài đặt máy tính pcbiện pháp cầm cố tài sảnmô hình lọc nước cải tiến sử dụng ánh sáng mặt trờimột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế và xây dựng hải dươngBài Thuyết Trình Bảo Lãnh Ngân Hàngnghiên cứu hợp đồng kỳ hạn foward contractNhận thức tiếp thu trong quá trình thực tập tại NH TMCP công thương việt nam – chi nhánh lê chânphân tích rủi ro công ty tnhh xnk tm nguồn sống việtskkn Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lựcPhân tích thực trạng năng lượng gió ở việt nam và giải phápphân tích tình hình tài chính công ty cổ phần dệt lưới sài gònphương pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩuDesign, simulation, fabrication and performance analysis of a piezoresistive micro accelerometer