Chất lượng nước, thành phần loài vi tảo trong một số ao nuôi tôm ở cửa hội huyện nghi lộc tỉnh nghệ an

Chất lượng nước, thành phần loài Vi tảo trong một số ao nuôi tôm Cửa Hội huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An

Chất lượng nước, thành phần loài Vi tảo trong một số ao nuôi tôm ở Cửa Hội huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An
... nước, thành phần loài vi tảo số ao nuôi tôm Cửa Hội - huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An Mục tiêu đề tài nhằm điều tra đánh giá chất lượng nước, xác định thành phần loài vi tảo số ao nuôi tôm thuộc ... 2 NGHỆ AN - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ NGỌC BÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC, THÀNH PHẦN LOÀI VI TẢO TRONG MỘT SỐ AO NUÔI TÔM CỬA HỘI - HUYỆN NGHI LỘC TỈNH NGHỆ AN Chuyên ... nghi n cứu 46 Bảng 3.11 Danh lục thành phần loài vi tảo số ao nuôi tôm Cửa Hội, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An .48 Bảng 3.12 Đa dạng taxon ngành vi tảo 59 Biểu đồ 3.11 Phổ ngành vi...
 • 87
 • 214
 • 0

Chất lượng nước, thành phần loài vi tảo hồ công viên trung tâm thành phố vinh nghệ an

Chất lượng nước, thành phần loài vi tảo ở hồ công viên trung tâm  thành phố vinh nghệ an
... 3.2.3.Đánh giá sơ Chất lợng nớc hồ Công vi n Trung tâm 3.3 Kết nghiên cứu thành phần loài vi tảo hồ công vi n Trung tâm, thành phố Vinh- Nghệ An 3.3.1 Đa dạng taxon ngành vi tảo thuỷ vực nghiên ... tài :" Chất lợng nớc, thành phần loài vi tảo hồ Công vi n Trung tâm thành phố Vinh Nghệ An" Mục tiêu đề tài nhằm: - Cung cấp dẫn liệu chất lợng nớc - Nghiên cứu đa dạng thành phần loài vi tảo ... đếm X- số tế bào tảo lít nớc hồ chứa 31 Chơng 3: kết nghiên cứu thảo luận 3.1- Một số đặc điểm hồ Công vi n Trung tâm - thành phố Vinh - Nghệ An Công vi n Trung tâm thành phố Vinh công trình văn...
 • 31
 • 458
 • 0

Tìm hiểu về chất lượng nước, thành phần loài vi tảo thuộc cyanobactria và chlorophyta các đầm nuôi tôm nghi xuân tĩnh

Tìm hiểu về chất lượng nước, thành phần loài vi tảo thuộc cyanobactria và chlorophyta ở các đầm nuôi tôm nghi xuân  hà tĩnh
... Trờng đại học Vinh Khoa sinh học === === Nguyễn thị anh tìm hiểu chất lợng nớc, thành phần loài vi tảo thuộc Cyanobacteria chlorophyta đầm nuôi tôm nghi xuân - tĩnh Khóa luận tốt nghi p cử nhân ... tôm Nghi Xuân - Tĩnh Nội dung nghi n cứu đề tài là: Đánh giá số tiêu chất lợng nớc Điều tra thành phần loài vi tảo thuộc ngành: Cyanobacteria Chlorophyta Tìm mối liên hệ chất lợng nớc thành phần ... nội dung nghi n cứu: 2.1.1 Đối tợng nghi n cứu: Đối tợng nghi n cứu chất lợng nớc thành phần vi tảo thuộc ngành Cyanobacteria Chlorophyta đầm nuôi tôm Nghi Xuân - Tĩnh 2.1.2 Nội dung nghi n...
 • 51
 • 795
 • 2

Chất lượng nước, thành phần loài tảo lục hồ culay xã phúc lộc huyện can lộc tỉnhtĩnh luận văn tốt nghiệp đại học

Chất lượng nước, thành phần loài tảo lục ở hồ culay  xã phúc lộc  huyện can lộc  tỉnh hà tĩnh luận văn tốt nghiệp đại học
... Vinh, 2011 = = Trờng đại học vinh Khoa sinh học === === Chất lợng nớc, thành phần loài tảo lục hồ Culay - Phúc Lộc - huyện Can Lộc tỉnh Tĩnh khóa luận tốt nghiệp đại học Giáo viên hớng dẫn: ... loi to lc h Culay - Phỳc lc - Can lc - H Tnh 2.2 a im v thi gian nghiờn cu 2.2.1 a im nghiờn cu 2.2.1.1 Vi nột v h Culay - Phỳc Lc - Can Lc - H Tnh - H Culay nm xó Phỳc Lc - huyn Can Lc - tnh ... nc, thnh phn loi to lc h Culay - xó Phỳc Lc - huyn Can Lc - tnh H Tnh Mc tiờu ca ti nhm: Tỡm hiu mc a dng ca nghnh to lc (Chlorophyta) mi liờn quan vi cht lng nc h Culay Ni dung nghiờn cu -...
 • 59
 • 519
 • 2

Dẫn liệu về thành phần loài vi khuẩn lam (cyanobacteria) trong đất trồng màu huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học

Dẫn liệu về thành phần loài vi khuẩn lam (cyanobacteria) trong đất trồng màu ở huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học
... ca huyn, gm cỏc xó Nghi Trng, Nghi Thnh, Nghi Thch, Nghi Long, Nghi Xỏ, Nghi Khỏnh, Nghi Yờn, Nghi Tin, Nghi Thit, Nghi Thỏi, Phỳc Th, Nghi Xuõn, Nghi Phng, Nghi Trung, Nghi Quang [27] * Tớnh cht ... Ngh An Tỡm hiu mi quan h gia thnh phn loi VKL vi mt s ch tiờu nụng húa ca t trng mu huyn Nghi Lc, tnh Ngh An vi Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 Tỡnh hỡnh nghi n cu vi khun lam trờn th gii v Vit Nam ... cho huyn, vi din tớch t t nhiờn khong 18.083 ha, chim 52% so vi tng din tớch ca c huyn Gm cỏc xó Nghi Lõm, Nghi Cụng Bc, Nghi Cụng Nam, Nghi M, Nghi Vn, Nghi Kiu, Nghi Phng, Nghi Hng, Nghi ng Vựng...
 • 23
 • 686
 • 0

Ảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống khoai lang trong vụ Đông xuân năm 2011 2012 tại huyện Nghi Lộc,, tỉnh Nghệ An

Ảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống khoai lang trong vụ Đông xuân năm 2011 2012 tại huyện Nghi Lộc,, tỉnh Nghệ An
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH - - ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI LANG TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 - 2012 TẠI HUYỆN NGHI ... liều lượng bón đạm thích hợp cho khoai lang chúng tối tiến hành nghi n cứu đề tài: Ảnh hưởng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng số giống khoai lang vụ Đông Xuân 2011 - 2012 huyện ... biển, tỉnh Nghệ An 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, suất yếu tố cấu thành suất, hàm lượng chất khô giống khoai lang mức bón phân đạm khác đất cát pha ven biển, tỉnh Nghệ An...
 • 85
 • 234
 • 0

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động thanh tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động thanh tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra ở huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay
... Cơ sở lý luận việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh hoạt động tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tra giai đoạn Chương Thực trạng việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh hoạt động tra huyện Nghi Lộc, ... 1.3 Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh hoạt động tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tra giai đoạn yêu cầu khách quan 44 Chương THỰC TRẠNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ HOẠT ĐỘNG THANH ... 83 TỈNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 83 3.1 Phương hướng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh hoạt động tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tra huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn...
 • 112
 • 195
 • 0

Đa dạng tảo silic (bacillariophyta) trong một số đầm nuôi tôm tĩnh gia thanh hóa

Đa dạng tảo silic (bacillariophyta) trong một số đầm nuôi tôm ở tĩnh gia  thanh hóa
... (Bacillariophyta) số đầm nuôi tôm Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm điều tra thành phần loài Tảo Silic (Bacillariophyta) mối liên hệ chúng với chất lượng nước số đầm nuôi tôm Tĩnh Gia, ... thêm tảo Silic ảnh hưởng điều kiện môi trường lên phân bố, sinh trưởng, phát triển chúng đầm nuôi tôm Tĩnh Gia, Thanh Hóa, tiến Luận văn Thạc sĩ Sinh học hành đề tài: Đa dạng Tảo Silic (Bacillariophyta) ... cứu đề tài số tiêu thủy lý, thủy hóa thành phần loài tảo Silic số đầm nuôi tôm Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu Chúng chọn số đầm tôm thuộc...
 • 23
 • 2,047
 • 0

Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông nghi lộc 2, huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông nghi lộc 2, huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... Thể dục - Giáo dục công dân - Nga văn - Anh văn - Pháp văn - Trung văn - Các môn lại b Hiệu trởng c Phó hiệu trởng d Chuyên trách Đoàn đội đ Nhân viên th viên e Nhân viên thị nhiệm f Nhân viên ... NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGUYN THC T THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGUYN THC T THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGHI ... THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGUYN THC T 519 22 555 390 TRNG THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGHI LC THPT NGHI LC...
 • 89
 • 856
 • 6

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra nội bộ các trường trung học phổ thông huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường trung học phổ thông huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an
... hoạt động kiểm tra nội trờng học - Điều tra, nghi n cứu thực trạng hoạt động kiểm tra nội trờng học trờng THPT huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lợng hoạt động kiểm ... là: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng hoạt động kiểm tra nội trờng trờng Trung học phổ thông huyện Nghi lộc, tỉnh Nghệ An 5 Mục đích nghi n cứu Xây dựng giải pháp HĐKTNBTH có tính khoa học ... tra nội trờng học - Phạm vi nghi n cú: Các trờng THPT huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Nhiệm vụ nghi n cứu - Nghi n cứu hệ thống lý luận hoạt động kiểm tra nội trờng học - Nghi n cứu sở khoa học hoạt...
 • 71
 • 338
 • 0

Ảnh hưởng của lượng hạt gieo sinh trưởng, phát triển, năng xuất và các yếu tố cấu thành năng xuất của các giống vừng trên đất cát pha huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an trong vụ xuân năm 2011

Ảnh hưởng của lượng hạt gieo sinh trưởng, phát triển, năng xuất và các yếu tố cấu thành năng xuất của các giống vừng trên đất cát pha huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an trong vụ xuân năm 2011
... THỊ THANH ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG HẠT GIEO SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT CỦA CÁC GIỐNG VỪNG TRÊN ĐẤT CÁT PHA HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN TRONG VỤ XUÂN NĂM 2011 ... trung nghi n cứu nội dung sau: Xác định lượng hạt giống thích hợp cho giống vừng đất cát pha huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Xác định ảnh hưởng lượng hạt giống đến sinh trưởng, phát triển, suất yếu tố ... sinh trưởng, suất yếu tố cấu thành suất giống vừng đất cát pha Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An vụ Xuân 2011 II MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 2.1 Mục đích - Xác định lượng hạt gieo thích hợp giống vừng NV10, vừng...
 • 61
 • 409
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố và một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn bacillus vùng rễ và đất trồng lạc củanghi liên, huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

Nghiên cứu sự phân bố và một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn bacillus ở vùng rễ và đất trồng lạc của xã nghi liên, huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an
... Nghi n cứu phân bố số đặc điểm sinh học vi khuẩn Bacillus vùng rễ đất trồng lạc Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Mục đích nghi n cứu đề tài là: Tìm hiểu phân bố số đặc điểm sinh học vi khuẩn ... NGHI N CứU I Đối tợng nghi n cứu Đối tợng nghi n cứu đề tài vi khuẩn Bacillus đất rễ lạc thuộc Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An II Thời gian nghi n cứu Thời gian thu mẫu: Chúng tiến ... khuẩn Bacillus vùng rễ lạc đất trồng lạc Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An Khoá luận tốt nghi p Cử nhân Khoa học Sinh học Sinh vi n Cao Thị Tâm Chơng I : tổng quan tài liệu I đặc điểm chung vi...
 • 41
 • 613
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định thành phần hóa học có trong một số dịch chiết của hạt quả bơ ở đăk lăk3 một số giải pháp nhằm hạn chế sự chênh lệch trong việc phân công lao động theo giới trong gia đình nông thôn tại xã hùng tiến huyện nam đàn tỉnh nghệ anthành phần các loài vi tảo trong môi trường nước đầm nha phu khánh hoàchất lượng nước khu phân bổxu li nuoc thai phức hợp khu chung cư chat luong nuoc dau ra loai ahệ thống phân loại vi tảobáo cáo chất lượng tín dụng phân loại tín dụng theo mức độ rủi rohiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lýchất lượng nước xác định crom vi phương pháp đo phổ dùng 1 5 diphenylcacbazidcác tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quản lý chất lượng các thành phần môi trường đô thị tại việt namyếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và thành phần quả trứngsự thay đổi năng suất sinh học của các hệ sinh thái chất lượng và thành phần của thuỷ quyển sinh quyển các địa quyểnđó lượng xe thành phần xe với xe máy chiếm số đông từ 70 80 xe đạp từ 5 10 ôtô chiếm 5 10 còn lại là các loại xe khácđiều tra nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài côn trùng và đặc điểm sinh học sinh thái của loài sâu róm 4 gù 2 vàng 2 vệt đenorgyia sp trên cây lạc tại vùng ngoại thành hà nội vụ xuân hè 2012xác định hàm lượng cu zn cd pb trong một số laoif nhuyễn thể ở vùng biển cửa lò và sông lam tỉnh nghệ an bằng phương pháp von ampe hòa tan xung vi phânĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây