Nghiên cứu lý thuyết naive bayes và ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng việt

Nghiên cứu thuyết Naive Bayes ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng Việt

Nghiên cứu lý thuyết Naive Bayes và ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng Việt
... toán phân loại Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu thuyết Naive Bayes ứng dụng phân loại văn tiếng Việt Những nội dung nghiên cứu  Chƣơng 1: Tổng quan phân loại văn Tổng quan phân loại văn ... niệm thuyết Naive Bayes, phân loại Naive Bayes mô hình xác suất  Chƣơng 2: Phân loại văn tiếng Việt dựa phƣơng pháp Naive Bayes Trình bày phương pháp phân loại văn tiếng Việt dựa phân loại Naive ... 2: PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN PHƢƠNG PHÁP NAIVE BAYES 18 2.1 Bộ phân loại Naive Bayes 18 2.2 Phân loại văn tiếng Việt 22 2.2.1 Ứng dụng Naive Bayes phân...
 • 70
 • 187
 • 1

Nghiên cứu thuyết naive bayes ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng việt

Nghiên cứu lý thuyết naive bayes và ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng việt
... toán phân loại Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu thuyết Naive Bayes ứng dụng phân loại văn tiếng Việt Những nội dung nghiên cứu  Chương 1: Tổng quan phân loại văn Tổng quan phân loại văn ... niệm thuyết Naive Bayes, phân loại Naive Bayes mô hình xác suất  Chương 2: Phân loại văn tiếng Việt dựa phương pháp Naive Bayes Trình bày phương pháp phân loại văn tiếng Việt dựa phân loại Naive ... 2: PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP NAIVE BAYES 18 2.1 Bộ phân loại Naive Bayes 18 2.2 Phân loại văn tiếng Việt 22 2.2.1 Ứng dụng Naive Bayes phân...
 • 69
 • 168
 • 0

Độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai câu ứng dụng trong tóm tắt văn bản tiếng việt

Độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai câu và ứng dụng trong tóm tắt văn bản tiếng việt
... b Tính độ tương tự từ dựa Wordnet c Độ tương đồng ngữ nghĩa hai câu d Độ tương đồng thứ tự từ câu e Tính độ tương đồng cho toàn câu 3a Tính độ tương tự từ dựa wordnet  Vì sử dụng độ tương tự ... câu sau: Sr || r1 r2 || || r1 r2 || 12 3d Độ tương đồng toàn câu  Sự giống toàn câu kết hơp độ tương tự mặt ngữ nghĩa thứ tự từ câu  Với 13 Áp dụng độ tương đồng câu cho tóm tắt văn tiếng Việt ... DUC… • Áp dụng tốt độ đo làm ứng dụng trở nên “thông minh”  Tính cấp thiết độ tương đồng ngữ nghĩa tiếng Việt • Được nêu đề tài cấp nhà nước KC.01.01.06-10 Độ tương đồng câu Độ tương đồng câu gì?...
 • 23
 • 572
 • 1

thuyết tập mờ ứng dụng trong phân lớp dữ liệu

Lý thuyết tập mờ và ứng dụng trong phân lớp dữ liệu
... BÊng thu nhêp bẳnh quƠn Ưu ngữới cừa tứng hở ngho 12 thĂng S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 30 (mực thu nhêp cừa tứng hở ữủc Ănh giĂ x/1000000) H H1 H2 ... cừa ngữới dƠn vã tứng mÔng iằn thoÔi thẳ trữợc hát phÊi thống kả giĂ cữợc sỷ dửng dch vử cừa mÔng iằn thoÔi nõi trản Kát quÊ iãu tra thu ữủc nhữ sau:(Lữu ỵ: GiĂ cữợc cừa tứng dch vử ữủc tẵnh ... mởt số tẵnh chĐt cừa quan hằ mớ 1.1 Têp mớ Lỵ thuyát têp hủp vốn ữủc xem l nãn tÊng cừa toĂn hồc Trong õ têp hủp l khĂi niằm cỡ bÊn khổng nh nghắa cỏn tữỡng quan cỡ bÊn l tữỡng quan liản thuởc...
 • 43
 • 553
 • 1

NGHIÊN CỨU KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG VĂN BẢN ỨNG DỤNG TRONG SO SÁNH VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

NGHIÊN CỨU KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG VĂN BẢN ỨNG DỤNG TRONG SO SÁNH VĂN BẢN TIẾNG VIỆT
... hình tính toán độ tương đồng văn cú pháp ngữ nghĩa, xác định mức tương đồng văn cấp độ từ, câu, đoạn văn hay toàn văn ứng dụng tiếng Việt Nghiên cứu phương pháp biểu diễn văn tiếng Việt xây dựng ... kết nghiên cứu có vấn đề độ tương đồng văn ứng dụng tiếng Việt Thuyết minh ĐT NCKH CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI Nghiên cứu lý thuyết mô hình tính độ tương đồng văn bản, mô hình biểu diễn văn ứng ... lớp văn 25 Thuyết minh ĐT NCKHCHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG VĂN BẢN CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG VĂN BẢN Các phép đo độ tương tự văn văn quan tâm nghiên cứu từ lâu ứng dụng...
 • 40
 • 366
 • 0

Các phương pháp xác định mối quan hệ đa nhãn ứng dụng trong phân lớp đa nhãn tiếng việt luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Các phương pháp xác định mối quan hệ đa nhãn và ứng dụng trong phân lớp đa nhãn tiếng việt luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... CÔNG NGHỆ ĐỖ THỊ NƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ ĐA NHÃN VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN LỚP ĐA NHÃN TIẾNG VIỆT Ngành: Công Nghệ Thông Tin Chuyên ngành: Hệ Thống Thông Tin Mã số: 604 8010 4 LUẬN ... lớp đa nhãn văn tiếng Việt 27 CHƯƠNG MÔ HÌNH PHÂN LỚP ĐA NHÃN CHO VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG MỐI QUAN HỆ CÁC NHÃN 3.1 Mô tả phương pháp Luận văn đề xuất giải pháp phân lớp đa nhãn văn tiếng Việt ... tận dụng mối quan hệ nhãn phân lớp đa nhãn Chương tiếp theo, luận văn giới thiệu phương pháp xác định độ gần nhãn, số phương pháp phân lớp đa đề xuất cho việc tích hợp độ gần nhãn vào phương pháp...
 • 55
 • 215
 • 4

Nghiên cứu phương pháp thống kê Bayes Xây dựng ứng dụng phân loại văn bản tiếng Việt

Nghiên cứu phương pháp thống kê Bayes và Xây dựng ứng dụng phân loại văn bản tiếng Việt
... cũn cú cỏc ph ng phỏp NB khỏc cú th k nh sau ML Naive Bayes, MAP Naive Bayes, Expected Naive Bayes, Bayesian Naive Bayes [Jason, 2001] Naive Bayes l m t cụng c r t hi u qu m t s tr ng h p K t qu ... phỏp Naùve Bayes 63 Cụng th c xỏc su t y Bayes 64 vi 5.2.2 Tớnh 5.2.3 Ngu n g c thu t toỏn Naùve Bayes 65 5.2.4 Ph 5.2.5 Hai mụ hỡnh s ki n phõn lo i v n b n b ng ph Bayes 5.3 ... Cj Theo lu t Bayes, v n b n d s v nb n d n m c gỏn vo l p Cj no cú xỏc su t tớnh Pr(Cj, d ) [Joachims, 1997] Pr(Cj , d ) cao nh t Cụng th c sau dựng d Pr(C j ) Pr( wi | C j ) i H BAYES (d ) arg...
 • 132
 • 242
 • 1

thuyết trò chơi ứng dụng trong kinh doanh

lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh doanh
... thấy tính ứng dụng rộng lớn thuyết trò chơi sống Cuốn sách hy vọng nói mạnh thuyết Mục đích sách tước bỏ khái niệm phức tạp mặt toán học thuyết trò chơi tập trung vào tính ứng dụng cho ... phán kinh tế, quản sách công, quản trị kinh doanh Mặc dù có nhiều phân tích ví dụ công ty tổ chức Việt nam, sách xem việc biên soạn lại số chương hai sách bán chạy giới thuyết trò chơi ... vọng lĩnh vực kinh doanh công nghệ viễn thông đầy động 6.2 Sử dụng Internet để thúc đẩy kinh doanh lành mạnh Kinh doanh đòi hỏi có chế hữu hiệu để giám sát thành thật bên bán mua Vào cuối kỷ thứ...
 • 48
 • 2,255
 • 6

Bài 10: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN Ở NGƯỜI ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC(Tiết 22)

Bài 10: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN Ở NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC(Tiết 22)
... Chương V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI BÀI 10: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC (Tiết 1) Việc nghiên cứu di truyền người gặp số khó khăn:  Số lượng ... NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI: Nghiên cứu phả hệ Nghiên cứu trẻ đồng sinh Nghiên cứu tế bào 1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẢ HỆ a/ Khái niệm:  Theo dõi di truyền tính trạng định người thuộc dòng họ ... Môi d y >>môi mỏng …  Tật di truyền đột biến gen trội: Xương chi ngắn, ngón tay, ngón tay ngắn…  Tật di truyền đột biến gen lặn: Bạch tạng, điếc di truyền, câm bẩm sinh  Bệnh di truyền gen...
 • 31
 • 684
 • 5

thuyết trò chơi ứng dụng trong kinh doanh - Phần bài tập

Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh doanh - Phần bài tập
... cách chia phần (ở vòng ba, lúc bánh kem bị chẩy tới 2/3) cuối cùng, chẳng chịu nữa, bánh bị chẩy hết Vậy Hoa nên đề đạt phần từ vòng đầu để Minh chấp nhận, chơi kết thúc Không phải chứng kiến ... em phú cho Hoa khả “nhìn xa rông rộng” Liệu vào lúc đầu, Hoa nên đòi phần bánh để khỏi bị nhìn thấy bánh kem bị chẩy nửa, bị Minh chối từ? c Bây giả sử trời mát nữa, đủ để bánh kem bị chẩy phần ... lại quyền đòi phần trước Nếu Minh từ chối, lúc bánh kem bị chẩy có nửa lúc Minh tất nhiên có quyền đòi Nhưng Hoa đành hanh, không chịu để anh chia phần kế tiếp, nửa lại bị chẩy chẳng Hãy...
 • 2
 • 1,242
 • 24

thuyết trò chơi ứng dụng trong kinh doanh phần 2

Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh doanh phần 2
... với việc mua vào đầu k 2 Người bán áp dụng hai mức giá Mức giá cao áp dụng vào đầu kỳ; sau hạ giá vào mùa sale cuối kỳ; với giả thiết lúc toàn người mua thuộc lớp nhu cầu thấp Vì giá vào cuối kỳ ... chọn việc bước vào thị trường lao động với Đại học Họ thành công nhiều lĩnh vực, kinh doanh, giảng dạy đại học, quản nhà nước Tỷ lệ người có Tiến sĩ học vị Giáo sư thật xứng đáng Nhưng ... rút lui khỏi đối đầu Điều xẩy ra? Hãy hình dung đối đầu Nga Mỹ theo quan điểm thuyết trò chơi Như nói, Nga Mỹ, bị vào đối đầu máy bay thám Mỹ phát thấy Nga cho lắp đặt bệ phong tên lửa đầu đạn...
 • 25
 • 591
 • 5

thuyết trò chơi ứng dụng trong kinh doanh

Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh doanh
... thấy tính ứng dụng rộng lớn thuyết trò chơi sống Cuốn sách hy vọng nói mạnh thuyết Mục đích sách tước bỏ khái niệm phức tạp mặt toán học thuyết trò chơi tập trung vào tính ứng dụng cho ... với doanh nghiệp muốn chạm tay vào dải băng sóng (airwaves), cách đặt cược tốt tìm thuê cho chuyên gia giỏi thuyết trò chơi. ” Ngày nay, thuyết trò chơi ứng dụng rộng khắp, từ việc lập chiến ... thuyết trò chơi ứng dụng kinh doanh Lời giới thiệu “Game theory is hot,” The Wall Stress Journal nhận định vào năm 1994, giải Nobel kinh tế tặng cho học giả hàng đầu thuộc lĩnh vực Vào...
 • 38
 • 696
 • 4

[Luận văn]nghiên cứu khả năng chống chụi ứng dụng trong sản xuất của một số cặp lai dâu tằm mới chọn tạo

[Luận văn]nghiên cứu khả năng chống chụi và ứng dụng trong sản xuất của một số cặp lai dâu tằm mới chọn tạo
... phương pháp lai đ nhanh chóng tìm nh ng t h p lai thích h p nh t Đ ng th i s dung c p lai t nguyên đ đưa s n xu t C p lai GQ 1862 tên vi t t t c a c p lai t nguyên (A1 x 810) x (B42 x B46) Trong B42, ... C p lai GQ 2618 tên vi t t t c a c p lai t nguyên(B42 x B42) x(A1 x 810) C p lai GQ 2218 tên vi t t t c a c p lai t nguyên (Đ2xB42) x (A1xE38) Trong Đ2, E38 gi ng đư c t o b ng phương pháp lai ... ăn dâu bình thư ng tu i + Công th c II2 : Cho t m ăn dâu non b a liên t c/ngày vào ngày th 2-3 c a tu i ngày 2,3,4 c a tu i + Công th c III2 : Cho t m ăn dâu già, dâu ôi b a liên t c/ngày vào...
 • 106
 • 289
 • 0

thuyết trò chơi ứng dụng trong kinh doanh phần bài tập

Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh doanh phần bài tập
... cách chia phần (ở vòng ba, lúc bánh kem bị chẩy tới 2/3) cuối cùng, chẳng chịu nữa, bánh bị chẩy hết Vậy Hoa nên đề đạt phần từ vòng đầu để Minh chấp nhận, chơi kết thúc Không phải chứng kiến ... em phú cho Hoa khả “nhìn xa rông rộng” Liệu vào lúc đầu, Hoa nên đòi phần bánh để khỏi bị nhìn thấy bánh kem bị chẩy nửa, bị Minh chối từ? c Bây giả sử trời mát nữa, đủ để bánh kem bị chẩy phần ... lại quyền đòi phần trước Nếu Minh từ chối, lúc bánh kem bị chẩy có nửa lúc Minh tất nhiên có quyền đòi Nhưng Hoa đành hanh, không chịu để anh chia phần kế tiếp, nửa lại bị chẩy chẳng Hãy...
 • 2
 • 824
 • 13

thuyết độ đo ứng dụng trong toán sơ cấp

Lý thuyết độ đo và ứng dụng trong toán sơ cấp
... thuyết độ đo Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu khái niệm tính chất độ đo, khuyếch độ đo ứng dụng độ đo toán cấp Tên đề tài Đề tài "Lý thuyết độ đo ứng dụng toán cấp" Phương ... giá trị không phụ thuộc vào vị trí thiết diện AEM F 19 KẾT LUẬN Đề tài "Lý thuyết độ đo ứng dụng toán cấp" khảo sát khái niệm độ đo, khuyếch độ đo ứng dụng toán cấp Luận văn thực số vấn ... niệm độ đo, tính chất độ đo, độ đo ngoài, tập đo Chương 2: Chúng trình bày các khái niệm khuyếch độ đo, tính chất độ đo cảm sinh, độ đo trong, độ đo Lebesgue Chương 3: Trong phần trình bày số ứng...
 • 21
 • 356
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết đồng dư và ứng dụng trong mã sửa sainghiên cứu bộ khuếch đại quang và ứng dụng trong hệ thống thôngtin quang wdmlý thuyết hệ thống amp ứng dụng trong nghiên cứu aslý thuyết đồ thị và ứng dụngcông trình nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng triển khai sản xuất thuốc tập hợp tuyển apatit loại iii lào caigiáo trình lý thuyết đồ thị và ứng dụngnghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh họcebook lý thuyết đồ thị và ứng dụnglý thuyết đồ thị và ứng dụng đặng huy ruậnlý thuyết trò chơi và ứng dụnglý thuyết tập mờ và ứng dụnglý thuyết trải phổ và ứng dụnglý thuyết tập thô và ứng dụngbài tập môn lý thuyết trò chơi và ứng dụnglý thuyết chọn mẫu và ứng dụng chọn mẫu trong kiểm toánchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học