Thiết kế hệ thống mạch đo điện áp 1 chiều trong dải (+5VDC đến +24 VDC) hiển thị trên LED 7 đoạn

Thiết kế mạch đo điện áp một chiều trong dải (-5VDC đến -24VDC) có hiển thị kết quả trên LED 7 vạch

Thiết kế mạch đo điện áp một chiều trong dải (-5VDC đến -24VDC) có hiển thị kết quả trên LED 7 vạch
... tạo loại thiết bị đo độ xác cao cần thiết Bằng kiến thức vi xử lý em tiế n hành thực hiê ̣n tập lớn: Thiết kế mạch đo điện áp chiều dải (-5VDC đến -24VDC) hiển thị kết LED vạch Với ... muốn áp ứng yêu cầu đặt việc nghiên cứu, đo lường điện áp chiều Từ điều khiển sử dụng điện cách xác Chương 1: Giới thiệu vấn đề đo điện áp chiều 1.1 Khái niệm đo điện áp Đo điện áp ta dùng thiết ... hoá Điện áp đại lượng quan trọng kĩ thuật điện điện tử, muốn điều khiển thiết bị hay linh kiện điện tử ta phải quan tâm đến điện áp để điều khiển Thị trường sản xuất loại đồng hồ cơ, đo điện áp...
 • 4
 • 2,741
 • 94

Thiết kế mạch đo điện áp một chiều trong dải ( 5VDC đến +5VDC) có hiển thị trên LED 7 vạch

Thiết kế mạch đo điện áp một chiều trong dải ( 5VDC đến +5VDC) có hiển thị trên LED 7 vạch
... mạch đo điện áp chiều dải (- 5VDC +5VDC) hiển thị LED vạch Em dừng việc dùng ADC0804 chuyển từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số lập trình cho AT89C51 để đo điện áp, dải đo em thực từ 0 -5VDC ... chế nên tập em hoàn thành việc đo điện áp dải điện áp âm dải điện áp dương, em chưa làm việc đo điện áp dải âm dải dương dựa vào mở rộng để đo điện áp dải rộng Trong trình làm xảy số lỗi mà em ... thành thiết bị đo điện áp xoay chiều, đo dòng điện, đo điện trở,…Và dựa vào nguyên lý mạch, ta chuyển đổi thành mạch đo nhiệt độ , đo tần số, đo thời gian theo mong muốn Với đề tài: Thiết kế mạch...
 • 23
 • 849
 • 4

Thiết kế mạch đo điện áp 1 chiều trong dải từ -24V đến -5V hiển thị kết quả trên LCD

Thiết kế mạch đo điện áp 1 chiều trong dải từ -24V đến -5V hiển thị kết quả trên LCD
... [1] - trang 19 ) Khi điện áp đo không xác b) Đo điện áp phương pháp so sánh: Các dụng cụ đo điện áp sử dụng cấu điện để hiển thị kết đo có cấp xác dụng cụ không vượt cấp xác thị Muốn đo điện áp ... 1. 1 Khái niệm đo điện áp Đo điện áp ta dùng thiết bị đo có khả chuyển từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu khác mà đọc nhìn thấy giá trị chúng cách cụ thể 1. 2 Các phương pháp đo điện áp Có ... sơ tín hiệu đo Mạch đo phức tạp thiết bị đo đại,chức xác .Mạch đo có tác dụng làm tăng độ nhậy độ xác thiết bị đo hệ thống đo Mạch đo sử dụng vi xử lý giao tiếp với thiết bị hiển thị LCD, LED vạch,...
 • 23
 • 1,091
 • 2

Thiết kế mạch đo điện áp 1 chiều trong dải từ +5V đến +24V hiển thị kết quả trên máy tính

Thiết kế mạch đo điện áp 1 chiều trong dải từ +5V đến +24V hiển thị kết quả trên máy tính
... Thiết kế phần mềm Sơ đồ thuật toán Chương trình điều khiển Kết luận Tài liệu tham khảo 5 13 14 15 16 24 24 Chương I.Tổng quan phương pháp đo điện áp chiều Khi chế tạo vôn mét ta thị kết đo dạng thị ... cưa thời điểm t1 Từ đầu máy phát điện áp cưa có Urc (tức điện áp mẫu Uk) đến so sánh để so với điện áp cần đo Ux cần đo đầu vào Đồng thời từ đầu máy phát điện áp cưa ta có xung thứ đến trigơ, đặt ... chuyển đổi ADC 0.5V U2 C1 15 0pF R1 10 k 10 19 CS RD WR CLK IN INTR A GND D GND VREF/2 CLK R VCC DB0(LSB) DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7(MSB) 20 18 17 16 15 14 13 12 11 89C 51 VIN+ VINADC0804 Vin Hinh...
 • 24
 • 808
 • 2

Thiết kế mạch đo điện áp 1 chiều trong dải từ - 5V đến +5V hiển thị kết quả trên máy tính

Thiết kế mạch đo điện áp 1 chiều trong dải từ - 5V đến +5V hiển thị kết quả trên máy tính
... khởi động máy phát điện áp cưa thời điểm t1 Từ đầu máy phát điện áp cưa có Urc (tức điện áp mẫu Uk) đến so sánh để so với điện áp cần đo Ux cần đo đầu vào Đồng thời từ đầu máy phát điện áp cưa ta ... R3=24.5k + Mạch chuyển đổi ADC 0 .5V U2 C1 15 0pF R1 10 k 10 19 CS RD WR CLK IN INTR A GND D GND VREF/2 CLK R VCC DB0(LSB) DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7(MSB) 20 18 17 16 15 14 13 12 11 89C 51 VIN+ VINADC0804 ... chọn điện áp tham chiếu cho ADC 0804 1V điện áp cần đo -5 đến -2 4V Vì hiển thị giá trị đo nhỏ 25.5 nên ta chọn giá trị điện trở cho Uvao/Ura=25.5 /1 Do ta lựa chọn điện trở mạch chia áp R2=1k R3=24.5k...
 • 24
 • 595
 • 4

Thiết kế mạch đo điện áp 1 chiều trong dải từ + 5V đến +24V hiển thị kết quả trên LED 7 đoạn

Thiết kế mạch đo điện áp 1 chiều trong dải từ + 5V đến +24V hiển thị kết quả trên LED 7 đoạn
... delay_us (10 0); led2 =1; led1 =led3 =led4 =0; P0=font1[donvi];//font co dau dp delay_us (10 0); led3 =1; led1 =led2 =led4 =0; P0=font[phan1];//font khong co dau dp delay_us (10 0); led4 =1; led1 =led2 =led3 =0; ... 10 0volt giá trị thực tế cần đo (10 0/255)*25=9.803volt 11 3.Khối hiển thị : Khối hiển thị gồm led để hiển thị kết led đơn để hiển thị thang đo đợc chọn Các loại led đợc chọn led A chung chọn led ... phan3=(phan_phan %10 0) %10 ; //hien thi tren led7 for(i=0;i...
 • 20
 • 1,338
 • 14

Thiết kế mạch đo điện áp 1 chiều trong dải từ - 24V đến -5V hiển thị kết quả trên máy tính

Thiết kế mạch đo điện áp 1 chiều trong dải từ - 24V đến -5V hiển thị kết quả trên máy tính
... 3.Khối hiển thị : Khối hiển thị gồm led để hiển thị kết led đơn để hiển thị thang đo đợc chọn Các loại led đợc chọn led A chung chọn led K chung led sáng dòng điện từ vi điều khiển gây sụt áp vi ... VREF/2 CLK R VCC DB0(LSB) DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7(MSB) 20 18 17 16 15 14 13 12 11 89C 51 VIN+ VINADC0804 Vin Hinh - Chn R,C cho ADC [1] Trang 406 Chõn CLK IN l mt chõn u vo c ni ti mt ngun ng ... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;to tr khong 10 ms DELAY_1OMS: MOV R1, #10 0 ; gỏn R1 bng 10 0 DELAY:MOV R2, #10 0 ; gỏn R2 bng 10 0 HERE1: DJNZ R2,HERE1 ;i R2 bng DJNZ R1,DELAY ;quay li DELAY nu R1 cha bng RET ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...
 • 19
 • 415
 • 0

Thiết kế mạch đo điện áp 1 chiều trong dải từ -245V đến -524V hiển thị kết quả trên máy tính

Thiết kế mạch đo điện áp 1 chiều trong dải từ -245V đến -524V hiển thị kết quả trên máy tính
... III Thiết kế phần mềm Sơ đồ thuật toán Chương trình điều khiển Kết Kết luận Tài liệu tham khảo 5 13 14 15 16 24 26 27 Chương I.Tổng quan phương pháp đo điện áp chiều [2] Trang 10 4 -10 9 Khi chế ... cưa thời điểm t1 Từ đầu máy phát điện áp cưa có Urc (tức điện áp mẫu Uk) đến so sánh để so với điện áp cần đo Ux cần đo đầu vào Đồng thời từ đầu máy phát điện áp cưa ta có xung thứ đến trigơ, đặt ... chuyển đổi ADC 0.5V U2 C1 15 0pF R1 10 k 10 19 CS RD WR CLK IN INTR A GND D GND VREF/2 CLK R VCC DB0(LSB) DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7(MSB) 20 18 17 16 15 14 13 12 11 89C 51 VIN+ VINADC0804 Vin Hinh...
 • 26
 • 327
 • 0

Thiết kế mạch đo điện áp một chiều trong dải ( +5 VDC đến +24 VDC )

Thiết kế mạch đo điện áp một chiều trong dải ( +5 VDC đến +24 VDC )
... gia VDC, Vin( +) v ng DB: VDC (V) 10 50 100 200 Vin( +) (V) 5x(1/25 0) = 0.02 5x(2/25 0) = 0.04 5x(3/25 0) = 0.06 5x(4/25 0) = 0.08 5x(5/25 0) = 0.1 5x(10/25 0) = 0.2 5x(50/25 0) = 5x(100/25 0) = 5x(200/25 0) ... 5x(200/25 0) = DB(Hex) A (1 0D) 3 2(5 0D) 6 4(1 00D) C 8(2 00D) Ta cú ADC0804 cú phõn gii l 28 = 256 (0 - 25 5) tng ng (0 - 5V) Gi n l kớch thc bc bc (V) Ta cú: n= 0.0196V (chia 255 vỡ t - 255 cú 255 bc) 255 ... cao xung thp ti chõn RD a d liu - Vin( +) v Vin( -): Chõn s v chõn s 7, õy l u vo tng t vi sai, ú Vin = Vin( +) Vin( -) Thụng thng Vin( -) c ni ti t v Vin( +) c dựng lm u vo tng t v s c chuyn i v...
 • 22
 • 2,033
 • 5

Thiết kế mạch đo điện áp một chiều trong dải ( -5 VDC đến -24 VDC ) hiển thị lên LCD

Thiết kế mạch đo điện áp một chiều trong dải ( -5 VDC đến -24 VDC ) hiển thị lên LCD
... cụ ( [1]- trang 1 9) Khi điện áp đo không xác b) Đo điện áp phương pháp so sánh: Các dụng cụ đo điện áp sử dụng cấu điện để hiển thị kết đo có cấp xác dụng cụ không vượt cấp xác thị Muốn đo điện ... lý LCD 2.3 Tính chọn phần tử Điện áp tham chiếu đặt vào chân Vref/2 chọn 1,28V Sơ đồ cấp điện áp đầu vào dải từ - 5VDC đến -2 4VDC Điện áp nguồn qua cầu phân áp điện trở R2, R3 để 13 đưa điện áp ... lí đo điện áp phương pháp so sánh + Uk điện áp mẫu với độ xác cao tạo dòng điện I ổn định qua điện trở mẫu Rk Khi đó: Uk = I.Rk + Chỉ thị thiết bị phát chênh lệch điện áp mẫu Uk điện áp cần đo...
 • 21
 • 731
 • 4

Tài liệu Đề Tài: Thiết kế hệ thống biến đổi điện áp 12vDC thành 220vAC (500W) ppt

Tài liệu Đề Tài: Thiết kế hệ thống biến đổi điện áp 12vDC thành 220vAC (500W) ppt
... I Yêu cầu Thiết kế hệ thống biến đổi điện áp 12vDC thành 220vAC (500W) II Nội dung thực hiện: Phần A: Thuyết minh Trình bày tính cấp thiết- thực tế đề tài Lập sơ đồ khối hệ thống Nêu, phân ... Máy biến áp có nhiệm vụ biến đổi điện áp xoay chiều thành xoay chiều tùy theo điện áp sử dụng mạch biến mà không làm thay đổi tần số dòng điện Hình dạng máy biến áp thực tế */ Khối lọc : Lọc điện ... chiều 220V tần số 50Hz để chạy thiết bị gia đình : Quạt, tivi Nồi cơm điện, máy tính,… Do đó, chúng em chọn đề tài thiết kế hệ thống biến đổi điện áp 12vDC sang 220vAC cho đồ án môn học Dựa kiến...
 • 22
 • 889
 • 3

đồ án thiết kế hệ thống điều khiển xung áp một chiều cho động cơ một chiều

đồ án thiết kế hệ thống điều khiển xung áp một chiều cho động cơ một chiều
... cứu thiết kế hệ thống truyền động điện xung áp chiều Nội dung đồ án chia làm chơng: Chơng I: Tổng quan điều chỉnh tốc độ động chiều Chơng II: Phân tích nguyên tắc điều chỉnh động xung áp chiều ... pháp điều chỉnh tốc độ động chiều a Điều chỉnh điện áp cấp cho phần ứng động b Điều chỉnh điện áp cấp cho mạch kích từ động 1.1 Điều chỉnh điện áp phần ứng Điều chỉnh điện áp phần ứng động chiều ... Phơng pháp điều chỉnh tốc độ động chiều 1.1 Điều chỉnh điện áp phần ứng 1.2 Điều chỉnh điện áp cấp cho mạch kích từ động Đ Các hệ truyền động điện động chiều Hệ truyền động F...
 • 53
 • 508
 • 4

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 1 potx

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 1 potx
... 8(2) 1. 1 0.75 0.7 Đ.cơ bồøn quay A 9(2) 22 0.7 0.6 10 Đ.cơ bồn quay B 10 (1) 11 0.7 0.6 11 (2) 0.8 0.7 12 (2) 0.8 0.7 13 (2) 0.8 0.7 14 (1) 0.8 0.7 15 (1) 0.8 0.7 11 Đ.cơ bơm nước lên tháp sấy 12 Đ.cơ ... bơm dầu đốt lò 1( 1) 1. 1 0.8 0.7 2 (1) 0.8 0.7 A Đ.cơ bơm nước lò A 3(2) 0.75 0.7 Đ.cơ quạt lò A 4 (1) 1. 1 0.75 0.7 Đ.cơ bơm dầu mồi lò 5(2) 1. 1 0.75 0.7 6(2) 1. 1 0.8 0.7 7(2) 1. 1 0.75 0.7 B,C Đ.cơ ... lại: việc thiết kế cấp điện đối tượng đa dạng với đặt thù khác Như để đồ án thiết kế cung cấp điện tốt đối tượng cần thõa mãn yêu cầu sau: Độ tin cậy cấp điện :Mức độ tin cậy cung cấp điện tuỳ...
 • 5
 • 200
 • 0

thiết kế mạch đo khoảng thời gian giữa hai sự kiện có hiển thị trên led 7 đoạn

thiết kế mạch đo khoảng thời gian giữa hai sự kiện có hiển thị trên led 7 đoạn
... Kế tiếp xuất mã hiển thị led đo n hiển thị số 5, OFF led đo n thứ đồng thời ON led đo n thứ 2, lúc led đo n thứ hai hiển thị hiển thị số Tiếp theo xuất mã hiển thị led đo n thị số 4, OFF led ... khiển để điểu khiển led đo n Như led đo n nhận liệu bit từ VĐK led đo n thường gọi “ Mã hiển thị led đo n ” .Có kiểu mã hiển thị led đo n : + Mã thị cho led đo n Anode (cực +) chung + Mã thị ... tiên OFF tất led đo n Kế tiếp xuất mã hiển thị led đo n để hiển thị số 1, ON led đo n thứ nhất, lúc dòng điện qua led đo n thứ nhất, làm cho led đo n thứ hiển thị số 1, thời gian ON khoảng vài...
 • 13
 • 370
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế mạch đo khoảng thời gian giữa hai sự kiện có hiển thị trên led 7 đoạnđồ án thiết kế hệ thống cung cấp điệnđồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà cao tầng chùa hà – vĩnh yên – vĩnh phúcthiết kế mạch đo điện áp xoay chiều hiển thị kết quả trên lcddo an thiet ke he thong cung cap dien cho phan xuong maythiết kế hệ thống cung cáp điện cho nhà máy đồng hồ đo chính xácthiết kế hệ thống cung cấp điệnđề tài thiết kế hệ thống cung cấp điệnthiết kế hệ thống truyền động điệngiáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điệnbáo cáo thiết kế hệ thống cung cấp điệnthiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máytính toán thiết kế hệ thống bãi đỗ xe tự động kiểu quay vòng tầng lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết tiêu biểuphân tích thiết kế hệ thống bán hàng điện thoạithiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệpTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CAchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcchương 6 phương pháp phân tích khối lượngphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhBài giảng môn CFABài 13. Di truyền liên kếtslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20