BÀI GIẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TS NGUYỄN THỐNG

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 5: Giai đoạn thực hiện (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 5: Giai đoạn thực hiện (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... thống (tt) Những điều nên tránh - Tránh tình trạng nôn nóng, - Gây sức ép áp đặt thực công việc cụ thể từ phía cán quản lý, cán lãnh đạo cấp - Phải tuân thủ đầy đủ công đoạn trình phân tích, thiết ... thống (tt) D Hệ quản chương trình nguồn - Hệ quản chương trình nguồn (Code Management System) gọi hệ quản cấu hình (Configuration Manager) - Lưu giữ tất nguồn thông tin chương trình: ... hình dự án, tính chất quy mô dự án, yêu cầu khác - Nên chia dự thầu thành giai đoạn + Dự thầu phần cứng phần mềm hệ thống + Dự thầu phầm mềm ứng dụng 49 5.3 Mua sản phẩm (tt) 5.3.4 Đàm phán ký...
 • 59
 • 202
 • 0

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 6: Giai đoạn kiểm thử hệ thống (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 6: Giai đoạn kiểm thử hệ thống (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... toàn hệ thống phơi - thông tin dùng để tạo thống kê chi phí, phục vụ cho ước lượng hệ 31 6.9 Các công cụ kiểm thử hệ thống (tt) 6.9.2 Hệ quản kiểm thử (Test Manager) - Hệ quản kiểm thử cho ... hoạch kiểm thử hệ thống - Lịch trình kiểm thử, nhân viên tham gia; yêu cầu nhân lực liệu kiểm thử - Kiểm tra cấu hình, tích hợp hệ thống công cụ trợ giúp kiểm thử sử dụng - Thứ tự kiểm thử môđun chương ... (thứ tự kiểm thử, phép thử liệu kiểm thử) - Sản phẩm sau kiểm thử toàn hệ thống làm việc tốt, sữa lỗi xong -Trong giai đoạn này, quản dự án tuý từ khía cạnh kỹ thuật - Các nhà quản cần phải...
 • 37
 • 244
 • 1

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 9: Ước lượng (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 9: Ước lượng (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... môn giỏi 9.2 Kỹ thuật ước lượng (tt) Sử dụng công thức - Công thức tiếng có tên COCOMO - Công thức dùng để ước lượng giá thành dự án, ngày công (người tháng), lịch biểu (tháng), biên chế (số nhân ... ngũ nhân viên thực tế công cụ lập trình sử dụng 9.2 Kỹ thuật ước lượng (tt) Mẫu mốt ước lượng 10 9.2 Kỹ thuật ước lượng (tt) 11 9.2 Kỹ thuật ước lượng (tt) - COCOMO thực ước lượng tuyệt vời khoản ... đánh giá với công việc tương tự thực khứ tới ước lượng - Cần chia dự án thành công việc thường hay lặp lại dễ so sánh - Trong lập trình, việc sinh biểu mẫu đưa vào, sinh báo cáo, tính toán công...
 • 23
 • 175
 • 0

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 10: Lập lịch (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 10: Lập lịch (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... thực dự án - Điều gọi thời gian trực tiếp - Việc lập lịch ánh xạ thời gian trực tiếp vào lịch biểu thật thời hạn theo lịch, hay thời gian trôi qua - Các bước việc lập kế hoạch dự án là: + Người lập ... động khác (không găng) - Thả dự án (thả theo hoạt động nào) công việc người quản trị dự án, sử dụng tuỳ theo cân nhắc người - Một số người quản trị dự án xa không thông báo cá nhân độ thả hoạt ... găng điều chủ chốt với người quản trị dự án - Nó chiều dài toàn dự án, hoạt động cần theo dõi - Nếu hoạt động đường găng bị trượt (kéo dài kế hoạch) ngày bàn giao cuả dự án bị kéo trượt theo 10.2...
 • 19
 • 115
 • 1

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 11: Quản rủi ro (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 11: Quản lý rủi ro (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... rủi ro Danh sách chia thành phần: - rủi ro thấp, - rủi ro trung bình, - rủi ro cao 13 Bốn bước quản rủi ro (tt) Rủi ro thấp 14 Bốn bước quản rủi ro (tt) Rủi ro vừa 15 Bốn bước quản rủi ... bước quản rủi ro Mọi dự án phải hạn khuôn khổ ngân sách trục trặc phải ý tới không thích hợp cố gắng tránh chúng  Điều gọi quản rủi ro - Quản rủi ro bao gồm bốn bước: + Dự đoán rủi ro ... rủi ro (tt) Rủi ro cao 16 Bốn bước quản rủi ro (tt) Bước Khử bỏ rủi ro nơi -Tại điểm ý tưởng tốt lập mức ưu tiên cho khoản mục rủi ro - Hãy lập bảng rủi ro Bảng rủi ro 17 Bốn bước quản rủi...
 • 24
 • 213
 • 1

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 1: Các giai đoạn của 1 dự án công nghệ thông tin (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 1: Các giai đoạn của 1 dự án công nghệ thông tin (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... nhận vận hành (Xem mục tiêu giai đoạn giáo trình) 4/8 1. 2 Bảy giai đoạn dự án CNTT (tt) Công sức bỏ để thực bảy giai đoạn mặt quản mặt kỹ thuật 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Xác định Phân tích Thiết ... hành 5/8 1. 2 Bảy giai đoạn dự án CNTT (tt) - Mục tiêu giai đoạn: + Giải vấn đề cụ thể toàn trình; - Các hoạt động: + Là mà ta phải làm giai đoạn Có hoạt động phải thực liên tục từ giai đoạn đầu ... giai đoạn đầu đến cuối quản theo dõi dự án, tư liệu hóa " 6/8 1. 2 Bảy giai đoạn dự án CNTT (tt) - Tài liệu, sản phẩm đầu điểm mốc: + Các tài liệu sản phẩm cần có sau giai đoạn - Thời điểm mốc:...
 • 8
 • 181
 • 1

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 12: Kiểm soát dự án (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 12: Kiểm soát dự án (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... thoại công văn bắt đầu câu “tại lại không hay biết về…" 12.1 Giám sát dự án (tt)  Giám sát dự án từ phía cấp quản cao + Các kết cuối dự án; + Dự án hoàn thành thời hạn hay không? + Dự án đem ... Kiểm soát dự án tập trung xử khâu vướng mắc, không để ý đến khâu công việc trôi chảy - Chính coi dạng quản theo ngoại lệ 12.1 Giám sát dự án - Ở cấp quản lý, việc giám sát dự án đòi hỏi ... gia dự án bao gồm khách hàng cấp quản có liên quan 22 12.3 Kiểm soát thông qua họp định kỳ, họp tổng quan kỹ thuật báo cáo (tt) Các họp đặc biệt đặc biệt - Họp đánh giá rủi ro định thực dự án...
 • 25
 • 117
 • 0

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 13: Nhân sự dự án (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 13: Nhân sự dự án (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... Nhân dự án Quản Nhân dự án trước hết tổ chức dự áncần biết xác làm việc gì, đâu, nào? 13.1 Tổ chức dự án Tổ dự án Đối với dự án quy mô vừa nhỏ, - GĐ Ban quản dự án lãnh đạo mặt quản lý, ... việc với dự án vấn đề quản - Cần có người đủ hiểu biết để trả lời câu hỏi tổ dự án - Đọc phê duyệt tài liệu phía dự án đưa sang 27 13.9 Tuyển chọn nhân dự án Chọn GĐ dự án - GĐ dự án cán cấp ... án xem xét + Quản nhân dự án - GĐ dự án thủ trưởng, người động viên, khuyến khích người giải vấn đề người đặt dự án + Bảo dự án biết bảo vệ khỏi bị chi phối thủ tục liên quan, công việc vụ...
 • 36
 • 99
 • 0

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 7: Giai đoạn kiểm thử chấp nhận (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 7: Giai đoạn kiểm thử chấp nhận (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... Căn kiểm thử - Ký nhận chức hệ thống - Cung cấp tài liệu cần thiết - Cần ý chưa nên photocopy nhiều có thay đổi từ phía người sử dụng dự án 7.3 Vai trò quản dự án giai đoạn kiểm thử chấp nhận ... khách hàng chấp nhận, phù hợp cho việc chạy kiểm thử chấp nhận + Cần bố trí chu đáo nhân êkíp dự án để thực tốt việc kiểm thử chấp nhận + Những người tham gia trực tiếp bao gồm giám đốc dự án để hội ... tiền - Để tránh vấn đề nên đưa kế hoạch kiểm thử chấp nhận, người sử dụng/khách hàng phê chuẩn trước tiến hành kiểm thử chấp nhận - Khi kiểm thử chấp nhận, thử nghiệm đưa kế hoạch phiên trình diễn...
 • 17
 • 120
 • 0

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 8: Giai đoạn vận hành và khai thác (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 8: Giai đoạn vận hành và khai thác (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... tế dự án kết thúc tốt đẹp, thường dẫn tới dự án khác, + Nếu nhóm dự án muốn triển khai kinh doanh, bán sản phẩm, giai đoạn vận hành hội tuyệt vời để họ quảng cáo cho dự án tiếp theo, phiên dự án ... cần phải có biên để tiện cho xử sau 10 8.6 Danh sách công việc giai đoạn vận hành - Toàn dự án coi kết thúc khi: + Hệ thống xây dựng hoàn chỉnh vận hành tốt + Đã khắc phục điểm yếu hệ thống cũ ... sử dụng - Khai thác hệ thống giải toán thực tế Các công việc - Cài đặt hệ thống - Đào tạo người sử dụng - Giúp đỡ tổ chức khai thác hệ thống - Bảo hành - Kiểm toán sau hoàn thành dự án Tổng quan...
 • 13
 • 112
 • 0

Bài giảng quản dự án ( TS phùng tấn việt ) chương 1 khái quát các tình huống quản dự án

Bài giảng quản lý dự án ( TS phùng tấn việt )  chương 1 khái quát các tình huống quản lý dự án
... đại lượng dự án tăng lên? TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1. 1 Dự án quản dự án Dự án quản dự án gì?  Thế quản dự án? Dự án gì? Dự án: Viện quản trị dự án Hoa Kỳ đưa định nghĩa: "Dự án nỗ lực ... Dự án, quản dự án theo N 12 /2009 Dự án (Project) (Project):: Những vấn đề người ta làm/ Kế hoạch cho hành động  Quản lý:: Thực mục đích cá nhân hành động người khác khác  Quản dự án ...  Quản trị dự án VS TSKH Nguyễn Văn Đáng  Quản trị dự án PGS .TS Vũ Công Tuấn, NXB TP Hồ Chí Minh  Quản trị dự án PGS .TS Từ Quang Phương  Luật đầu tư, ND12/2009 QLDA Chương KHÁI QUÁT CÁC TÌNH...
 • 33
 • 228
 • 0

Bài giảng quản dự án công nghệ thông tin ths nguyễn khắc quốc

Bài giảng quản lý dự án công nghệ thông tin  ths nguyễn khắc quốc
... doanh nghiệp Nguồn lự c T ruyền thông Rủi ro Công cụ kỹ thuật Dự án Dự án Dự án Dự án Dự án Dự án Thành bại dự án Ki ểm soát Chức hỗ trợ Thành bại Doanh nghiệp Một dự án cần: + Mang tính cụ thể + ... quản dự án (tt) Các đặc trưng quan trọng người QLDA hiệu hiệu 23/35 0.5 Thế quản dự án (tt) 0.5.2 Mục đích quản dự án - Nhằm đảm bảo cho dự án thực thành công - Một dự án thành công: ... Thời gian + Quản Chi phí + Quản Chất lượng • lãnh vực hỗ trợ: phương tiện để đạt mục tiêu dự án + Quản Nguồn nhân lực + Quản Truyền thông + Quản Rủi ro + Quản Mua sắm trang...
 • 35
 • 102
 • 0

Bài giảng quản dự án ( TS phùng tấn việt ) chương 6 chất lượng, quản chất lượng và quản dự án

Bài giảng quản lý dự án ( TS phùng tấn việt )  chương 6 chất lượng, quản lý chất lượng và quản lý dự án
... 1 Vì phải quản chất lượng? Vai trò Lãnh đạo (nhà Quản tr ) Quản chất lượng Dự án?  Các nhà quản dự án, quản chất lượng, giám đốc điều hành Nói chung tất nhà quản bị ám ảnh ... đầu Mỹ Ford ( Quality Is Job One ), Shell, Pepsi Thực quản chất lượng từ đầu thập niên 80 kỹ trước họ đáp lại chiếm thị phần toàn cầu VAI TRÒ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ? Quản chất lượng giúp ... sung SAE AS 9100” Quản chất lượng giúp bạn giải vấn đề kinh niên: Đưa công cụ, phương pháp tốt nhằm giải yêu cầu khách hàng vấn đề gây nhức đầu quản dự án Quản chất lượng cung cấp phương...
 • 12
 • 209
 • 0

Bài giảng quản dự án ( TS phùng tấn việt ) chương 5 dự toán ngân sách và quản chi phí dự án

Bài giảng quản lý dự án ( TS phùng tấn việt )  chương 5 dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án
... KHÁI TOÁN VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ Khái toán loại chi phí công việc Dự toán chi phí công việc dự án Quan hệ (Khái toán) ước tính dự toán chi phí công việc Xác định tổng dự toán Khái toán loại chi phí ... Khái toán ( ớc tính) chi phí công việc a Các loại chi phí Chi phí trực tiếp: Là loại chi phí xác định cụ thể, trực tiếp cho công việc, dự án chi phí dể dự toán, kiểm soát quản chi phí gián ... hợp dự toán kinh phí Vai trò Chủ dự án kế toán dự án có kế hoạch chủ động tìm kiếm kinh phí để sử dụng hiệu nguồn vốn Lập dự toán ngân sách theo công việc Công việc Chi Phí dự toán (Tr đồng) Chi...
 • 22
 • 275
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản lý dự án lâm nghiệpbài giảng quản lý dự án tin họcbài giảng quản lý dự án đầu tư xây dựngbài giảng quản lý dự án cnttbài giảng quản lý dự án đầu tưbài giảng quản lý dự án xây dựngbài giảng quản lý dự án phần mềmbài giảng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìnhbài giảng quản lý dự án chương 4 ths đỗ thị lan anhbài giảng quản lý dự án hệ thống thông tin chương 8 quản lý rủi ro dự án htttbài giảng quản lý dự án hệ thống thông tin chương 6 quản lý tích hợp dự án htttbài giảng quản lý dự án hệ thống thông tin chương 3 vòng đời dự án httt và quản lý dự án trong tổ chứcbài tập quản lý dự án công nghệ thông tinbài giảng quản trị dự ánbài giảng quản trị dự án đầu tưchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ