Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án ĐTXD CSHT Khu nuôi tôm công nghiệp – Cty CP ĐT Vương Quốc Việt

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án ĐTXD CSHT Khu nuôi tôm công nghiệp Cty CP ĐT Vương Quốc Việt

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án ĐTXD CSHT Khu nuôi tôm công nghiệp – Cty CP ĐT Vương Quốc Việt
... Tổ chức thực ĐTM báo cáo ĐTM Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án ĐTXD CSHT Khu nuôi tôm công nghiệp Cty CP ĐT Vương Quốc Việt với tư vấn Phòng Môi trường Công ty Cổ phần ... Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án ĐTXD CSHT Khu nuôi tôm công nghiệp Cty CP ĐT Vương Quốc Việt Hình Sơ đồ qui trình nuôi tôm chân trắng công nghiệp Ngoài dự án kết hợp thêm ... Giang Cty CP TVXD Kiên Giang Cty CP TVXD Kiên Giang Cty CP TVXD Kiên Giang Trang 25 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án ĐTXD CSHT Khu nuôi tôm công nghiệp Cty CP ĐT Vương Quốc Việt CHƯƠNG...
 • 139
 • 475
 • 3

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên pdf

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên pdf
... 146,646 26,769 4 ,36 4 15 3, 83 56,027 109,875 20,056 3, 270 20 4,72 45,595 89,417 16 ,32 2 2,661 30 6 ,35 33 ,977 66, 631 12,1 63 1,9 83 50 9,22 23, 439 45,965 8 ,39 0 1 ,36 8 Trung binh 1h 30 .000 200 35 0 - Trung ... 0 93 4 03 076 600 688 11 402 858 600 985 4 03 096 600 781 12 402 835 600 989 4 03 164 601 014 13 402 821 600 910 4 03 315 601 145 14 402 845 600 908 4 03 372 601 33 0 15 402 796 600 734 402 962 601 39 9 ... CO Bi n Tb n v mg/m3 mg/m3 mg/m3 dBA 0,061 mg/m3 KPH KK-1 0, 031 0,11 65 KK-2 0,026 0,051 KPH 0, 13 55 KK -3 0,026 0,050 KPH 0,17 60 KK-4 0, 033 0,0 63 KPH 0,16 60 KK-5 0,027 0,0 53 KPH 0,17 62 KK-6...
 • 117
 • 537
 • 2

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
... 146,646 26,769 4 ,36 4 15 3, 83 56,027 109,875 20,056 3, 270 20 4,72 45,595 89,417 16 ,32 2 2,661 30 6 ,35 33 ,977 66, 631 12,1 63 1,9 83 50 9,22 23, 439 45,965 8 ,39 0 1 ,36 8 Trung binh 1h 30 .000 200 35 0 - Trung ... CO Bi n Tb n v mg/m3 mg/m3 mg/m3 dBA 0,061 mg/m3 KPH KK-1 0, 031 0,11 65 KK-2 0,026 0,051 KPH 0, 13 55 KK -3 0,026 0,050 KPH 0,17 60 KK-4 0, 033 0,0 63 KPH 0,16 60 KK-5 0,027 0,0 53 KPH 0,17 62 KK-6 ... 601 34 5 2 402 972 600 599 10 402 871 601 0 93 4 03 076 600 688 11 402 858 600 985 4 03 096 600 781 12 402 835 600 989 4 03 164 601 014 13 402 821 600 910 4 03 315 601 145 14 402 845 600 908 4 03 372...
 • 114
 • 141
 • 0

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư khu liên hợp khách sạn Quốc tế 5 sao tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư khu liên hợp khách sạn Quốc tế 5 sao tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
... nghiệp, em thực đề tài: "Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu khu liên hợp khách sạn Quốc tế phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng Trong khu n khổ nội dung khóa ... ồn 15m 20m 50 m 15m 20m 50 m 75 72 ,5 64 ,5 80 77 ,5 69 ,5 72 ,5 70 62 77 74 ,5 66 ,5 86 81,89 75, 63 75 72 ,5 64 ,5 76 73 ,5 65, 5 79 76 ,5 68 ,5 77 ,5 75 67 QCVN 26:2010/BTNMT: - Khu vực thông thường 85 dBA ... lập báo cáo ĐTM với bố cục nội dung theo quy định 1.2 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN [6] 1.2.1 Tên dự án Dự án Đầu tƣ xây dựng khu liên hợp khách sạn Quốc tế 1.2.2 Chủ dự án Chủ Dự án: Công ty cổ phần Hải...
 • 69
 • 459
 • 2

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN HUYỆN CAN LỘC GIAI ĐOẠN 1

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN HUYỆN CAN LỘC GIAI ĐOẠN 1
... 10 ,8 11 ,9 15 ,2 16 19 ,5 25,7 25,4 Biên độ 14 ,2 17 ,3 19 ,8 24 19 ,4 13 ,3 13 ,4 Ttb (oC) Đặc trng 10 11 12 24,9 20,7 21, 1 31 26,5 28,2 24,3 21, 3 19 ,5 14 ,6 14 ,8 13 ,7 12 ,1 11, 595 11 ,9 13 ,4 10 11 12 28,9 ... -12 - Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử CTR huyện Can Lộc giai đoạn I Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Chơng Mô tả tóm tắt dự án 1. 1 TấN D AN Tên dự án: Đầu t xây dựng khu xử ... -10 - Báo cáo ĐTM dự án Đầu t xây dựng khu xử CTR huyện Can Lộc giai đoạn I Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - Bản đồ đánh giá trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/ 500 Khu xử CTR huyện Can...
 • 105
 • 767
 • 1

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP PHỐ NỐI B GIAI ĐOẠN 2

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP PHỐ NỐI B GIAI ĐOẠN 2
... 1 .2 Giới thiệu dự < /b> án < /b> đầu t xây < /b> dựng < /b> khu < /b> công < /b> nghiệp < /b> phố < /b> nối < /b> b - hng yên giai đoạn ii 1 .2. 1 Giới thiệu chung Tên dự < /b> án:< /b> Dự < /b> án < /b> đầu t xây < /b> dựng < /b> Khu < /b> công < /b> nghiêp Phố < /b> Nối < /b> B- Giai đoạn II Chủ đầu t: Công < /b> ... cha b ô nhiễm KLN Hong Anh Tú 25 MSSV: 5053030 62 Đồ án < /b> tốt nghiệp < /b> Khoa CN SH & MT 3 .2 Đánh giá < /b> tác < /b> động < /b> môi < /b> trờng khu < /b> vực dự < /b> án < /b> 3 .2. 1 Các tác < /b> động < /b> giai đoạn chuẩn b B ng 7: Tác < /b> động < /b> đến môi < /b> ... giai đoạn II - Đánh giá < /b> dự < /b> b o < /b> tác < /b> động < /b> có lợi có hại hai giai đoạn tiến hành thực thi dự < /b> án:< /b> giai đoạn xây < /b> dựng < /b> giai đoạn vận hành - Đề xuất biện pháp khắc phục giảm thiểu tác < /b> động < /b> có hại đến môi...
 • 83
 • 1,194
 • 5

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA SINH THÁI HOÀNG QUỐC

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA SINH THÁI HOÀNG QUỐC
... đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu xây dựng Bệnh ... đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 30 Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc Chương ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Việc đánh giá tác động môi trường dự án ... & Phân tích môi trường Quảng Nam tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án ĐTXD bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc theo Luật bảo vệ môi trường năm 2005 Chủ đầu tư: Công ty...
 • 112
 • 2,023
 • 17

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN SẢN XUẤT HẠT NHỰA MÀU CÔNG SUẤT 900 TẤN SẢN PHẨM/NĂM

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN SẢN XUẤT HẠT NHỰA MÀU CÔNG SUẤT 900 TẤN SẢN PHẨM/NĂM
... DỰ ÁN     - TÊN DỰ ÁN Dự án sản suất hạt nhựa màu, quy mô 900 sản phẩm/năm ” CHỦ DỰ ÁN: Công ty NR XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Năm 2005: BĐK ĐTCMT dự án “Mở rộng sản xuất xây dựng phân xưởng hạt nhựa ... LƯỢC DỰ ÁN (tt) SẢN PHẨM VÀ CÔNG SUẤT Hạt nhựa màu, công suất 900 sản phẩm/năm NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU • • Stt Tên Tính chất Nhu cầu (tấn/ năm) Bột màu trắng (Titan dioxided) Rắn 200 Hạt màu xanh ... duyệt báo cáo ĐTM Dự án sản xuất hạt nhựa màu quy mô 900 sản phẩm/năm KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Công ty NR MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH THU MẪU MÔI TRƯỜNG TẠI DỰ ÁN CÂU...
 • 34
 • 494
 • 1

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
... thiết kế xây dựng dự án khu vực xây dựng nhà cao tầng khu vực nam trung tâm khu đất dự án cách xa khu dân cư xung quanh Như vậy, chấn động dự án khu vực dự án khu vực xung quanh không đáng kể, ... KẾ VÀ XÂY DỰNG TỔNG THỂ .3 Đánh giá tác động môi trường: 2.1 Tác động đến môi trường tự nhiên Tác động đến môi trường không khí 2.2 Tiếng ồn, rung động chấn động: ... viên công trường -Chât thải rắn sinh hoạt, Nước thải sinh hoạt, tác động dến môi trường xã hôi… 2.1 Tác động đến môi trường tự nhiên Tác động đến môi trường không khí Các tác động đến môi trường...
 • 13
 • 1,201
 • 2

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Mở rộng nhà xưởng nâng công suất chế biến và bảo quản gỗ từ 8.000 m3 gỗ thành phẩm/năm lên 15.000 m3 gỗ thành phẩm/năm

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Mở rộng nhà xưởng nâng công suất chế biến và bảo quản gỗ từ 8.000 m3 gỗ thành phẩm/năm lên 15.000 m3 gỗ thành phẩm/năm
... động xảy cố 95 TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Nội dung dự án - Tên dự án: Mở rộng nhà xưởng, nâng công suất chế biến gỗ bảo quản gỗ từ 8.000 m3 gỗ thành phẩm/năm lên 15.000 m3 gỗ ... môi trường không khí, chất lượng nước môi trường đất Tổ chức thực ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Mở rộng nhà xưởng, nâng công suất chế biến bảo quản gỗ từ 8.000 m3 gỗ thành phẩm/năm ... đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường, Công ty TNHH MTV Huy phát tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Mở rộng nhà xưởng, nâng công suất chế biến bảo quản...
 • 119
 • 454
 • 5

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy đường Phụng Hiệp từ 2.300 TMN lên 3.000 TMN

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy đường Phụng Hiệp từ 2.300 TMN lên 3.000 TMN
... thuật Môi trường Hậu Giang Y = 1083204 Trang 13 Vị trí nhà máy BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu mở rộng, nâng công suất nhà máy đường Phụng Hiệp từ 2.300 TMN lên 3.000 TMN Đường ... Giang Trang BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu mở rộng, nâng công suất nhà máy đường Phụng Hiệp từ 2.300 TMN lên 3.000 TMN MỞ ĐẦU 1.1 XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Tóm tắt dự án Đường coi sản ... BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án: Đầu mở rộng, nâng công suất nhà máy đường Phụng Hiệp từ 2.300 TMN lên 3.000 TMN DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT CN-TTCN Công nghiệp...
 • 124
 • 749
 • 14

BÁO cáo ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNG dự án xây DỰNG KHU dân cư BÌNH THẮNG tại xã BÌNH THẮNG, HUYỆN dĩ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

BÁO cáo ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNG dự án xây DỰNG KHU dân cư BÌNH THẮNG tại xã BÌNH THẮNG, HUYỆN dĩ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
... 2) Tiờu chun cp nc v nhu cu dựng nc Nhu cu dựng nc c tớnh toỏn cho cỏc mc tiờu s dng nh sau : - Nhu cu dựng nc cho sinh hot vi tiờu chun : q = 180 l/ngi/ngy - Nhu cu dựng nc khỏc: + Nc cho cỏc ... Tuyn ng chớnh khu vc ca Khu ụng Bc Bỡnh An Do khu quy hoch dõn c Bỡnh Thng cú quy mụ nh, li bỏm theo trc ng chớnh ca Khu ụng Bc Bỡnh An vỡ vy khu quy hoch c thit k ly trc giao thụng ca Khu ụng Bc ... din tớch sn (2) Khu thng mi dch v Khu thng mi - dch v c b trớ xõy dng khu n viờn khu t rng 1.453 m2, ú din tớch xõy dng ch 782 m Khu thng mi dch v cú 02 tng lu vi chc nng lm khu trng by v gii...
 • 89
 • 227
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bao cao danh gia tac dong moi truong du an xay dung khu chung cubáo cáo đánh giá tác động môi trường dự ánbáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng chung cư cao cấp phong phú – khu bbáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án ở huếbáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy phôi thép tuyên quangbao cao danh gia tac dong moi truong du an kho thuoc bao ve thuc vat ap thoi hoa xa thoi thuan huyen thot not tp can thobáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện trung sơnbáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xay dung benh vien da khoa tinh ben tre qui mo 150 giuongbáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án trạm trộn bê toonh nhựa nóngbáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư nâng cấp mở rộng kho phân bón và thuốc bảo vệ thực vậtbáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư nâng cấp mở rộng kho phân bón và thuốc bảo vệ thực vật docbáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án theo thông tu 26 nghi dinh 29 o dong bang song cuu longbáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xử lý rác thảibáo cao đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng cảngbáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng cơ sở sản xuất và chế biên sữaufquan ly kinh doanh25998ufcong nghe may26003Tổng hợp tất cả lý thuyết Quản trị nguồn nhân lựcufthiet ke thoi trang26004ufcong nghe ky thuat hoa hoc26432Việt Nam học ufviet nam hoc26009Nhu cầu nguồn nhân lực 1168.signedVSP Announcement VN 20162015 USFS Announcement VN04dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 2015Hỏi đáp 38 tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày nay61272 quyet dinh cap hoc bong kkht cho hs sv khoa 63 64 65 hoc ky i nam hoc 2014 2015e15e5 ds sv duoc cap hoc bong kkht hk2 nam hoc 2014 2015[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L20cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 2017ab062 HD quy che 43 sua 20132bf32 Phu luc danh sach dang ky sinh vien tham giaCổ đông và nhà đầu tư cee6fTV T7Cổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không