Chọn lọc nâng cấp phẩm giống bò vàng địa phương

Nghiên cứu sự khác biệt di truyền của các nhóm vàng địa phương bằng chỉ thị phân tử

Nghiên cứu sự khác biệt di truyền của các nhóm bò vàng địa phương bằng chỉ thị phân tử
... địa Việt Nam Chúng xây dựng thực đề tài Nghiên cứu khác biệt di truyền nhóm vàng địa phương thị phân tử ’ Mục tiêu chung: Phân biệt sai khác di truyền mối quan hệ di truyền nhóm vàng địa ... địa phương mức độ phân tử - Xác định ưu di truyền số gen liên quan đến chất lượng thịt (độ mềm thịt) nhóm vàng địa phương - Chọn đề xuất nhóm vàng địa phương có ưu đặc điểm ngoại hình di ... 2.3.3 Một số nhóm vàng Việt Nam khác 37 2.3.3 Giống Brahman đỏ 48 CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU SAI KHÁC DI TRUYỀN VÀ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN GIỮA CÁC NHÓM BÒ BẰNG CHỈ THỊ MICROSATELLITE...
 • 185
 • 219
 • 0

Đa dạng di truyền và khoảng cách di truyền của 4 quần thể vàng địa phương Hà Giang, Lạng Sơn, Thanh Hóa và Nghệ An

Đa dạng di truyền và khoảng cách di truyền của 4 quần thể bò vàng địa phương Hà Giang, Lạng Sơn, Thanh Hóa và Nghệ An
... 7,036 -0, 048 NS HAUT27 13 0,8 74 0,807 11,557 -0,107 ** TGLA22 13 0 ,43 0 0 ,49 0 9,239 0,0 74 ** BM18 24 0,625 0,7 24 7 ,49 6 0,092 ** INRA035 16 0,736 0, 842 11,222 0,0 74 ** ILSTS005 0 ,48 7 0,5 64 6,651 0,110 ... thu m u S m u Bũ vng H Giang ng Vn- H Giang 100 Bũ vng L ng Sn Bỡnh Gia- L ng Sn 100 Bũ vng Thanh Húa Nh Xuõn- Thanh Húa 100 Bũ vng Ngh An Yờn Thnh- Ngh An 100 Bũ Brahman C Chi- TP HCM 100 T ng ... MM12 14 0,7 84 0,796 11,0 54 0,002 NS ETH185 17 0,732 0,865 14, 3 74 0,109 ** BM2113 11 0,717 0,811 9,938 0, 043 ** ETH10 0,698 0, 746 7,081 0, 041 NS ETH225 15 0,771 0,795 10,317 0,015 NS TGLA122 14 0,766...
 • 10
 • 156
 • 1

Ảnh hưởng của mật độ gieo sạ và số lần tưới nước đến sinh trưởng và năng suất của giống vừng đen địa phương

Ảnh hưởng của mật độ gieo sạ và số lần tưới nước đến sinh trưởng và năng suất của giống vừng đen địa phương
... nguyên liệu vừng Đồng Tháp Mười 3.2 Ảnh hƣởng số lần tƣới đến suất hiệu sản xuất vừng 3.2.1 Ảnh hưởng số lần tưới đến sinh trưởng suất vừng Kết bảng cho thấy: trồng vừng điều kiện không tưới, còi ... thành suất vừng, sạ lan có xu hướng làm cao Nandita (2009) cho rằng, khoảng cách sạ vừng cho suất hiệu cao cách 30 cm Bảng Ảnh hưởng mật độ phương pháp gieo sạ đến sinh trưởng, yếu tố cấu thành suất ... tác phương pháp sạ mật độ 19 Hội thảo khoa học - Cây vừng, Tiềm định hướng phát triển vùng nguyên liệu vừng Đồng Tháp Mười gieo sạ, điều chứng tỏ ảnh hưởng mật độ sạ đến yếu tố cấu thành suất suất...
 • 5
 • 212
 • 0

Kết quả chọn lọc và phát triển giống khoai lang ruột vàng chất lượng cao KLC 266 pdf

Kết quả chọn lọc và phát triển giống khoai lang ruột vàng chất lượng cao KLC 266 pdf
... Ging KLC2 66 rut vng cht lng rt cao thớch hp cho n ti, thớch ng rng (cú S2d = 0,09) v cú nng sut n nh - Kt qu th nghim sn xut t 2008 n nay: Ging KLC2 66 l ging khoai lang rut vng cht lng cao c ... CIP05-21, CIP26 v KLC2 66 Kt qu kho nghim dũng/ging khoai lang trin vng ti tnh Trung ó tuyn chn c ging: CIP07-26; CIP07-56; KLC2 66 v KB1 cho nng sut c cao tt c cỏc im th nghim v u cao hn ging a phng ... ging ny mang li ngh IV KếT LUậN KIếN NGHị Kt lun - gun vt liu khoai lang nuụi cy Invitro ca CIP cung cp (nm 2005, 2007) rt cú giỏ tr cụng tỏc chn ging khoai lang nng sut cao, cht lng tt T ngun...
 • 10
 • 264
 • 0

Báo cáo khoa học : CHON LỌC NÂNG CAO KHỐI LƯỢNG CƠ THỂ 70 NGÀY TUỔI CỦA THỎ NEW ZEALAND WHITE (NZW) TẠI TRẠI THỎ GIỐNG VIGOVA - ĐỒNG NAI docx

Báo cáo khoa học : CHON LỌC NÂNG CAO KHỐI LƯỢNG CƠ THỂ 70 NGÀY TUỔI CỦA THỎ NEW ZEALAND WHITE (NZW) TẠI TRẠI THỎ GIỐNG VIGOVA - ĐỒNG NAI docx
... Chọn lọc nâng cao khối lượng thể 70 ngày tuối thỏ hệ, đặc biệt áp dụng BLUP, chọn lọc có hiệu KL thể 70 ngày tuổi thỏ Bảng Giá trị giống tính trạng khối lượng 70 ngày tuổi phân theo nhóm cá thể ... NS NS NS NS Ghi ch : R2 : Hệ số xác định; KL0, KL21, KL70 TKL7 0: Theo thứ t : Khối lượng thể sơ sinh , 21 70 ngày tuổi (gam) tăng khối lượng thể/ ngày từ 22 -7 0 ngày tuổi (gam /ngày) ; *** P...
 • 7
 • 243
 • 0

Nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất gà Ri vàng rơm

Nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất gà Ri vàng rơm
... từ quần thể g Ri hệ I nuôi TrungTâm nghiên cứu gia cầm Vạn Phúc, chọn g Ri ng y tuổi có m u v ng rơm v đợc nuôi dỡng theo quy trình chăn nuôi g Ri Nội dung nghiên cứu G Ri v ng rơm sinh sản - ... nuôi sống cao 96 - 96,5% v tỷ lệ thân thịt chung cho trống mái 77,8 % Đề nghị - Tiếp tục nghiên cứu nâng cao tỷ lệ m u v ng rơm đồng thời nâng cao suất, chất lợng trứng - Sử dụng g Ri v ng rơm v ... sát Phơng pháp nghiên cứu Sơ đồ chọn lọc nhân giống g Ri v ng rơm ấp thay thế, chọn g 01 ng y tuổi Chọn lọc g hậu bị tuần tuổi Chọn đ n hạt nhân 38 tuần tuổi Chọn lọc g đẻ 19 tuần tuổi Nuôi 200...
 • 12
 • 131
 • 1

Xác định hệ số di truyền sản lượng sữa, một số tính trạng liên quan và ứng dụng chọn lọc nâng cao sản lượng sữa các giống dê Bách thảo, Barbari, Jumnapari, Saanen ở Việt Nam

Xác định hệ số di truyền sản lượng sữa, một số tính trạng liên quan và ứng dụng chọn lọc nâng cao sản lượng sữa các giống dê Bách thảo, Barbari, Jumnapari, Saanen ở Việt Nam
... Ước tính đợc hệ di truyền nh hệ số di truyền sản lợng sữa, số tính trạng liên quan giống Bách Thảo, Barbari, Jmnapari, Saanen v ứng dụng chọn lọc nâng cao sản lợng sữa giống nói Vật liệu, ... Xác định hệ số di truyền sản lợng sữa, số tính trạng liên quan v ứng dụng chọn lọc nâng cao Sản lợng sữa giống Bách thảo, Barbari, Jumnâpri, Saanen Việt nam đợc thực Mục tiêu đề t i Ước tính ... 0,14 Hệ số di truyền tính trạng sản lợng sữa giống - Hệ số di truyền sản lợng sữa v sản lợng sữa 120 ng y Hệ số di truyền, h2m, e2 tính trạng SLS v SLS120 đợc trình b y bảng 5; thấy h2 SLS giống...
 • 14
 • 100
 • 0

Chọn lọc nâng cao năng suất chất lượng giống gà H’M

Chọn lọc nâng cao năng suất chất lượng giống gà H’M
... thấy HMông đợc chọn lọc với tỷ lệ 18% trống 85,71% mái Tại thời điểm 19 tuần tuổi, chọn lọc bình ổn khối lợng thể, kết có tỷ lệ chọn lọc 53,72% trống 90,09% mái Đàn hạt nhân chất ... đỉnh cao lúc 200 ngày tuổi Nh Hmông giống có tuổi phát dục tơng đối sớm tơng đơng với giống nh Ri, Lơng Phợng, Tam Hoàng, Ai cập Tỷ lệ đẻ, suất trứng tiêu tốn thức ăn/10 trứng giống ... cứu khả sinh trởng, khả sản xuất Hmông qua hệ để chọn lọc nâng cao suất chất lợng chúng khối lợng thể suất trứng Sử dụng Hmông lai tạo với giống ác, Thái Hoà tạo tổ hợp lai làm thực...
 • 9
 • 93
 • 1

Nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất sinh sản và cho thịt của giống lợn Mường Khương

Nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất sinh sản và cho thịt của giống lợn Mường Khương
... tiêu nghiên cứu: Nâng cao suất sinh sản, khả cho thịt góp phần bảo tồn, phục tráng phát triển giống lợn Mờng Khơng II Vật liệu, nội dung phơng pháp nghiên cứu 2.1 Vật liệu nghiên cứu a.Đối tợng nghiên ... khả sinh sản lợn nái, Làm tăng SCĐRCS/ổ từ 5,9 lên 7,15 con/ổ cao trớc chọn lọc 1,25 con/ổ Làm tăng mức tăng trọng lợn thịt từ 180g lên 279g cao trớc chọn lọc 99 g/ngày đêm Với ly sai chọn lọc ... Khơng dã chọn lọc thấp, có 6,73con/ổ, khối lợng bình quân đàn lúc sơ sinh 483g/con 3.3.3 Kết nuôi thịt phẩm chất thịt đời đàn chọn lọc + Khối lợng thể lợn thịt tháng tuổi Bảng 8: Khối lợng thể...
 • 11
 • 78
 • 0

Bài 36. Các phương pháp chọn lọc (HG cấp TP)

Bài 36. Các phương pháp chọn lọc (HG cấp TP)
... TM-09 Bài 36: Các phương pháp chọn lọc I Vai trò chọn lọc chọn giống II Chọn lọc hàng loạt III Chọn lọc cá thể Chọn lọc cá thể gì? Khái niệm: Chọn lọc cá thể chọn lấy số cá thể tốt, nhân lên cách ... cũ + Có phương pháp: chọn lọc hàng loạt, chọn lọc cá thể TM-09 Bài 36: Các phương pháp chọn lọc I Vai trò chọn lọc chọn giống II Chọn lọc hàng loạt Đọc thông tin mục II SGK, quan sát H 36.1 trả ... giống chọn lọc hàng loạt với giống khởi đầu giống đối chứng Bài 36: Các phương pháp chọn lọc I Vai trò chọn lọc chọn giống II Chọn lọc hàng loạt 2, Chọn lọc hàng loạt lần lần giống khác nào? 1, Chọn...
 • 19
 • 699
 • 4

Bai 33 Mot so pp chon loc va quan li giong vat nuoi

Bai 33 Mot so pp chon loc va quan li giong vat nuoi
... Chọn lọc hàng loạt Áp dụng để chọn nhiều vật ni lúc Tiến hành: Đặt tiêu cụ thể vật ni dựa vào số li u theo dõi tiêu để chọn lọc vật giống Ưu nhược điểm: Nhanh, đơn giản, dễ thực hiện, khơng tốn...
 • 13
 • 1,372
 • 9

Luận văn chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương GN 166

Luận văn chọn lọc full  sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương GN 166
... n l c full- sibs ủ c i ti n qu n th m u gi ng ngụ n p ủ a phng GN1 66 1.2 M c ủớch yờu c u 1.2.1 M c ủớch ng d ng phng phỏp ch n l c full- sibs ủ c i ti n qu n th gi ng ngụ n p ủ a phng GN1 66 c ... cú cỏc gen tr i phự h p 2) S d ng ch n l c gia ủỡnh full- sib theo mụ hỡnh I hi u qu hn s d ng cỏi nhõn ủ c b ng thi t k full- sib (Full- Sib Design) Tr ng i h c Nụng nghi p H N i - Lu n th c s khoa ... ng hai phuonwg phỏp l ch n l c full- sib v ch n l c full- sib k t h p v i t ph i ủ ch n gi ng chúng b nh virus chỏy lỏ ngụ (Maize streakvirus -MSV) Ch n l c full- sib ủó t o ủ c 14 gi ng thớ nghi...
 • 109
 • 570
 • 0

Tài liệu Tiêu chuẩn chon lọc Hươu đực cái giống doc

Tài liệu Tiêu chuẩn chon lọc Hươu đực cái giống doc
... 50 đến 59 điểm Hươu giống Tiêu chuẩn áp dụng để phân cấp chất lượng hươu giống, nuôi công ty giống, tập thể gia đình Cấp sinh sản 1.1 Điểm cấp sinh sản hươu làm việc sở chăn nuôi hươu công ty số ... điểm quy định điều 4.3 tiêu chuẩn Cấp tổng hợp 4.1 Cấp tổng hợp hươu đực hậu bị xét hai tiêu: ngoại hình sinh trưởng Điểm tổng tổng hợp hai tiêu tính sau: Điểm tổng hợp hươu đực hậu bị =(6* điểm ... trưởng hươu hậu bị 12 tháng tuổi điểm khối lượng Điểm sinh trưởng hươu đực 12 tháng tuổi điểm dài thân khối lượng 2.4 Cấp sinh trưởng hươu đực xếp theo thang điểm qui định điều 4.3 tiêu chuẩn...
 • 11
 • 151
 • 0

CAC CHUYEN DE TOAN CHON LOC CUA CAP 2 ( NGUYEN VAN QUI )

CAC CHUYEN DE TOAN CHON LOC CUA CAP 2 ( NGUYEN VAN QUI )
... c) ~ b 2(1 - c); c(1 - a);~ c 2(1 - a) C¢ng thea ve ba BDT tren ta suy a + b + c - (ab + bc + cal ~ (a + b2 + c 2) - (a 2b + b2c + c 2a) - (1 - a )( 1 - b )( 1 - c) - abc ~ (a2 + b2 + c 2) ­ (a ... 2) ­ (a 2b + b2c + c2a) + (a 2b + b2c + c 2a) - abc ~ (a + b2 + c 2) + (1 - a )( 1 - b )( 1 - c) Ma(1 - a )( 1 - b )( 1 - c) ~ va abc ~ nen suy dpcm Bid toan Cha 20 10 so thuc a 1, a2,·,; , a 20 W E ... zx) + 4(x + Y + z) - ::; xyz + (x + y2 + z 2) - (x + Y + z )2 + ::; xyz + (x + y2 + z 2) ::; Tll d6 ket hop voi xyz ~ ta suy x + y2 + z2 s D~ng thltc xay va chi (x - 2) (y - 2) (z - 2) = 0;...
 • 355
 • 732
 • 11

Tài liệu Thực phẩm giống bộ phận cơ thể pot

Tài liệu Thực phẩm giống bộ phận cơ thể pot
... lượng axit béo omega-3 cao nên giúp hỗ trợ chức não tốt Cần tây - Xương Thân cần tây nhìn giống đoạn xương thực tế tốt cho xương Cần tây nguồn tuyệt vời silic - hợp chất tốt cho tăng cường xương, ... kết hợp chúng với chất béo dầu ôliu bơ, thúc đẩy hấp thụ lycopene thể gần mười lần Rượu vang đỏ - Máu Rượu vang đỏ có màu trông giống máu lại giàu chất chống oxy hóa tốt cho máu Nhiều nghiên cứu ... Tuyến tụy Khoai lang có hình giống với tuyến tụy có tác dụng thúc đẩy chức hoạt động quan Khoai lang có nhiều chất beta - carotene - chất chống oxy hóa mạnh bảo vệ tất mô thể, bao gồm tuyến tụy, tránh...
 • 9
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm của giống bò vàng việt namđặc điểm ngoại hình của giống bò vàng việt namphương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôibài tập hóa học chon lọc nâng cao lớp 10các giống bò vàng việt namcách nâng cấp máy tính bỏ túi casiochọn lọc và quản lý giống lợnđịnh hướng chọn lọc nâng caođặc điểm giống bò vàng việt namảnh hưởng của công tác chọn lọc đến sinh trưởng của bò mông nuôi tại huyện đồng văngiông bò vàng tại kon tumnghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất 3 dòng gà sao qua 3 thế hệdg0119 cat ii dba sẽ đảm bảo vai trò của người sử dụng ứng dụng trong csdl bị hạn chế đối với việc lựa chọn chèn nâng cấp xóa và thực thi các đặc quyềndg0119 cat ii dba sẽ đảm bảo vai trò của người sử dụng các ứng dụng trong csdl được hạn chế lựa chọn chèn nâng cấp xóa và thực thidặndò học bài 33 một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi xem bài 34 nhân giống vật nuôi trang 91 92 sách giáo khoahttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anU0lONEJxeFdHd1kTh tr ng v gi i ph p ph t tri n th tr ng n i a c a c ng ty kho vi t ti phttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMGw5SjlWUEQzQkkĐánh giá thực hiện đổi mới CT GDPT 2017Cấu trúc đề kiểm tra năng lực thi viên chứcDE HSG HUYEN MO CAY-BTbai tap nito va hop chatESTE HAY & KHÓ-GIẢI CHI TIẾTĐề Cương Hóa 949 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 7LISTENING 15P, 45 PHUT CHO HS 6,7,8,9Bài thi số 3 lớp 4 vòng 15 docĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 LỚP 11Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2004-2005Số 0 trong phép cộngSố 0 trong phép cộngĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2003-2004hàm bậc 2Gửi bạn Nguyễn Hồng Tâm ( bài hình)