ppct tinhoc 2 14 2015

PPCT DEP 2 -10 NC-08-09

PPCT DEP 2 -10 NC-08-09
... 23 24 25 26 Tiết 45: Tiết 46: Tiết 47: Tiết 48: Tiết 49: Tiết 50: Tiết 51: Tiết 52: Tiết 53: Tiết 54: Tiết 55: Tiết 56: 27 Tiết 57: Tiết 58: 28 Tiết 59: Tiết 60: Tiết 61: 29 30 31 32 33 ... Tiết 62: Tiết 63: Tiết 64: Tiết 65: Tiết 66: Tiết 67: Tiết 68: Tiết 69: Tiết 70: Tiết 71: Tiết 72: Tiết 73: Tiết 74: Tiết 75: Tiết 76: Tiết 77: 34 Tiết 78: Tiết 79-80: 35 Tiết 81: Tiết 82: Tiết ... tra tiết Va chạm đàn hồi không đàn hồi (Tiết 1: Hết mục SGK) Va chạm đàn hồi không đàn hồi (Tiết 2: Từ mục SGK) Bài tập định luật bảo toàn Các định luật Ke-ple Chuyển động vệ tin Chương V Cơ học...
 • 2
 • 156
 • 0

Oxford Collocations Dictionary for students of English_ Chương 2.14

Oxford Collocations Dictionary for students of English_ Chương 2.14
... leniency touiards first-time offenders I excessive, undue have We have more leisure than our show I appeal for, beg for for She begged for leniency for her son - of the hours, time I activities, ... seesomething of life before I settled down the side of life His time in London was his first glimpse of the seamier side of life want sth from/in/out of life They both seem to want the same things out of ... been at liberty for five days I - for demanding greater liberty for women -from liberty from the abuse of police power an infringement threat to liberty • PHRASES of liberty, loss of liberty, a...
 • 28
 • 364
 • 1

Giáo án Toán lớp 2 - 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ 14 – 8 potx

Giáo án Toán lớp 2 - 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ 14 – 8 potx
... tính 14 9; 14 Bài : - Gọi HS đọc đề - Đọc đề - Muốn tính hiệu biết số bị trừ - Ta lấy số bị trừ trừ số trừ số trừ ta làm ? - Yêu cầu HS làm vào Vở tập - 14 Gọi HS lên bảng làm - Yêu ... = - Yêu cầu so sánh 14 14 - Có kết - Kết luận : Vì + = nên 14 14 ( trừ liên tiếp số hạng trừ tổng ) - Nhận xét cho đi m HS Bài : - Yêu cầu HS nêu đề Tự làm sau - Làm trả lời câu ... 14 = ghi kết 14 14 14 = số hạng không ? Vì ? phép cộng + = 14 Khi lấy tổng trừ số hạng số hạng - Yêu cầu HS tự làm tiếp phần b - Làm báo cáo kết - Yêu cầu so sánh + - Ta có + = -...
 • 7
 • 1,243
 • 3

Gíao án Tiếng Anh lớp 4 kỳ 2 năm 2015

Gíao án Tiếng Anh lớp 4 kỳ 2 năm 2015
... some shopping III Let’s match 1–c 2 a 3–e 4 b IV Circle the correct answer 1–A 2 B 3–C 4 D Week: 28 Period: 55th 5-d 5–B Date of teaching: Thursday, March 28 th, 20 13 UNIT 16 ZOO ANIMALS Lesson ... to reinforce their pronunciation III Consolidation Week: 24 Period: 45 th answers Date of teaching: Thursday, February 28 th, 20 13 UNIT 14 MY MOTHER Lesson I Objectives: - By the end of this lesson, ... correction III Week: 23 Consolidation Date of teaching: Friday, February 22 nd, 20 13 ======================================================================== Period: 46 th UNIT 14 MY MOTHER Lesson...
 • 74
 • 7,577
 • 198

Gíao án Tiếng Anh lớp 5 kỳ 2 năm 2015

Gíao án Tiếng Anh lớp 5 kỳ 2 năm 2015
... play the game at home Ngày soạn: 20 /2/ 2014 Ngày dạy: Thứ ba ( 25 / 2) : 5D; Thứ tư (26 /2) : 5A; Thứ sáu (27 /2) : 5B PERIOD 48 UNIT 14 MY FAVOURITE STORIES Lesson Parts 1, 2, (Page 31 - 33) I AIMS AND OBJECTIVES ... ======================================================================== Homelink (2 ) - Sing the song There’s a car in the Whole class Garage at home Ngày soạn: 28 /2/ 2014 Ngày dạy: Thứ tư ( 12/ 3): 5D; 5B; 5A PERIOD 52 LANGUAGE FOCUS (Unit 11 – Unit 15) I AIMS AND ... display in the next lesson Ngày soạn: 24 /3 /20 14 Ngày dạy: Thứ tư ( 02/ 4): 5D; 5B; 5A Period 58 UNIT 16 THE WEATHER AND SEASONS Lesson Parts 1, 2, (Page 51 - 52 ) I AIMS AND OBJECTIVES By the end...
 • 69
 • 4,136
 • 63

Đề thi thử hóa học và lời giải chi tiết của FTU Lần 2 năm 2015

Đề thi thử hóa học và lời giải chi tiết của FTU Lần 2 năm 2015
... natri oxalat 6, 327 % Số đồng phân cấu tạo Y A B C D Câu 7: 23 (Zx < Zy : A 1s22s22p4 1s22s22p63s23p3 B 1s22s22p63s1 C 1s22s22p3 1s22s22p63s23p4 D 1s22s2 1s22s22p63s2 1s22s22p63s23p64s1 Câu 8: Hòa ... Zn(OH )2 2NaOH Với Zn(OH )2 : Với NaHS : Zn(OH )2 2HCl NaHS NaOH NaHS HCl Với (NH4)2CO3 : Na2 ZnO2 2H2O ZnCl2 2H2O Na2 S H2O NaCl H2 S (NH4 )2 CO3 2HCl (NH4 )2 CO3 2NaOH 2NH4Cl CO2 H2O Na2CO3 2NH3 2H2O ... C H2SO4 (dac) 1700 C CH3CH2CH2CH2CH=CH2 + H2O CH3CH2CH2C=CH2 + H2O CH3 CH3 HOCH2CH2CH2CHCH3 H2SO4 (dac) 1700 C CH2=CHCH2CHCH3 + H2O CH3 CH3 CH3CH2 CHCH2CH2OH H2SO4 (dac) 1700 C CH3CH2CHCH=CH2...
 • 25
 • 4,880
 • 259

kế hoạch thực hiện tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2013 - 2-14

kế hoạch thực hiện tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2013 - 2-14
... 2013 - GV Tổng phụ trách kết hợp với GVCN để thực có báo cáo sau kết thúc tuần lễ chủ điểm theo nội dung nêu Trên kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2013 – 2014” trường THCS ... giao lưu kết nghĩa học sinh lớp đầu cấp với học sinh lớp trên; nội quy – quy định liên đội, đăng kí tên chi đội – TPT Nội dung 2: - Thời gian: truy bài, học, sinh hoạt lớp - Người thực hiện: GVCN, ... TRƯỞNG Đinh Thị Huyền Chiêu TPT Trần Khánh Chi KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ Nội dung 1: - Thời gian: chào cờ đầu tuần (19/8) - Người thực hiện: GV TPT kết hợp với BGH + Giới thiệu tổ chức máy nhà...
 • 3
 • 232
 • 0

TNXH tuần 2-14

TNXH tuần 2-14
... HS: SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Khởi động : Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: Tiết tự nhiên xã hội tuần trước học gì? (Hoạt động nghỉ ngơi) - Em nêu hoạt động có ích cho sức khỏe? ( HS nêu) - GV ... Tranh minh hoạ cho dạy - HS: SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Khởi động: Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: Tuần trước học gì? (Nhà ở) -Em phải làm để bảo vệ nhà mình? -Nhận xét cũ Bài mới: Hoạt Động GV Hoạt...
 • 25
 • 290
 • 0

100 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN TẬP 2 NĂM 2015

100 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN TẬP 2 NĂM 2015
... x x +2 x x 12 x x x+ x x > 35 12 122 5 >0 144 x2 , t > 0, 25 49 122 5 25 > t > ,t < t > 144 12 12 12 25 x > x > x2 25 x 625 > > Khi ú 144 x 625 x + 625 > x 144 x 12 x < 25 < x ... 1)C n + 1x k + 2n(2n + 1)C n ++ 1x2 n 2 2n Thay x = vào đẳng thức ta có: k + 2n(2n + 1) = 2C + 3 .2. 2C + + + ( 1) k k(k 1 )2 k C 2n + + 2n(2n + 1 )2 2n C 2n + 2n 2n 2n Cõu 5.(1,0 im) ... = 2 2.(0,5 im) Gii bt phng trỡnh 2log x + x 2log2 x 20 iu kin: x> ; BPT 24 log2 x + x 2log2 x 20 t t = log x Khi ú x = 2t BPT tr thnh 42 t + 22 t 20 t y = 22 t ; y BPT tr thnh y2 +...
 • 57
 • 858
 • 68

Xem thêm