SỐ PHỨC LƯỢNG GIÁC – HÌNH HỌC

Bồi dưỡng năng lực ứng dụng số phức vào giải toán hình họclượng giác cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông

Bồi dưỡng năng lực ứng dụng số phức vào giải toán hình học và lượng giác cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông
... dạy số phức ứng dụng số phức tr-ờng phổ thông 1.3.1 Số phức 43 1.3.2 Biểu diễn số khái niệm hình học phẳng d-ới dạng ngôn ngữ số phức 1.3.3 Thực trạng dạy học ứng dụng số phức vào giải toán hình ... gốc lực 18 1.2.2 Khái niệm lực, lực toán học 18 1.2.3 Khái niệm lực giải toán 20 1.2.4 Năng lực giải toán hình học phẳng l-ợng giác số phức 22 1.2.5 Bồi d-ỡng lực giải toán 41 1.3 Tổng quan số phức ... dựng hệ thống tập, chuyên đề 60 2.2.2 Chuyên đề ứng dụng số phức vào giải toán hình học phẳng 62 2.2.3 Chuyên đề ứng dụng số phức vào giải toán l-ợng giác 87 2.3 Bài tập tự luyện 108 2.4 Kết luận...
 • 116
 • 1,128
 • 13

Bồi dưỡng năng lực ứng dụng số phức vào giải toán hình học phẳng và lượng giác cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông

Bồi dưỡng năng lực ứng dụng số phức vào giải toán hình học phẳng và lượng giác cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông
... dạy số phức ứng dụng số phức tr-ờng phổ thông 1.3.1 Số phức 43 1.3.2 Biểu diễn số khái niệm hình học phẳng d-ới dạng ngôn ngữ số phức 1.3.3 Thực trạng dạy học ứng dụng số phức vào giải toán hình ... gốc lực 18 1.2.2 Khái niệm lực, lực toán học 18 1.2.3 Khái niệm lực giải toán 20 1.2.4 Năng lực giải toán hình học phẳng l-ợng giác số phức 22 1.2.5 Bồi d-ỡng lực giải toán 41 1.3 Tổng quan số phức ... hình học phẳng l-ợng giác tr-ờng THPT Ch-ơng Xây dựng số chuyên đề nhằm bồi d-ỡng lực ứng dụng số phức vào giải toán hình học phẳng l-ợng giác 2.1.1 Định h-ớng mặt mục tiêu yêu cầu việc ứng dụng...
 • 116
 • 1,700
 • 5

Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn hình học THCS - GV: Lê Thị Thu

Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn hình học THCS - GV: Lê Thị Thu
... Lờ Th Thu TrngTHCS Nguyn c Cnh - Địa điểm nghiên cứu trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh - Đối tợng nghiên cứu: Học sinh lớp 7- lớp I. 4- Cơ sở lý luận thực tiễn: - Phng phỏp dy hc mụn ... phỏp sau : - Thng xuyờn kim tra dng c ca hc sinh trc vo bi hc mi - Ch nhng iu cn thit phi cú dng c hc mụn hỡnh - Hng dn HS s dng dng c mt cỏch cú hiu qu Lờ Th Thu TrngTHCS Nguyn c Cnh - T chc cỏc ... tin xut phỏt -T chc m thoi a h thng lớ thuyt ca bi c ,ca chng -Ch nhng k nng s cn cho vic dng kin thc vo bi Vớ d : Trong bi : ễn chng II toỏn + H thng lớ thuyt cn phi nhc li l : -Cỏc h thc tam...
 • 14
 • 409
 • 4

Thực hiện dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học bộ môn toán thể hiện qua nội dung hệ thức lượng trong tam giác hình học 10 luận văn thạc sỹ

Thực hiện dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học bộ môn toán thể hiện qua nội dung hệ thức lượng trong tam giác hình học 10 luận văn thạc sỹ
... cứu dạy học phát giải vấn đề nhng cha kết hợp với việc quán triệt quan điểm hoạt động thể số nội dung cụ thể Với lý chọn đề tài là: "Thực dạy học phát giải vấn đề dạy học môn Toán thể qua nội dung ... dung Hệ thức lợng tam giác - Hình học 10" mục đích nghiên cứu Góp phần làm sáng tỏ số vấn đề sở lý luận thực tiễn Quán triệt quan điểm hoạt động dạy học phát giải vấn đề thông qua nội dung Hệ thức ... triệt quan điểm hoạt động dạy học môn Toán - Nghiên cứu thực trạng dạy học Toán trờng THPT - Xây dung quan điểm chủ đạo việc tổ choc thực DH phát giải vấn đề Giả thuyết khoa học Trong dạy học Toán...
 • 106
 • 960
 • 6

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p1 pdf

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p1 pdf
... có z = x + iy (1.2.1) Dạng viết (1.2.1) gọi l dạng đại số số phức Số thực x = Rez gọi l phần thực, số thực y = Imz gọi l phần ảo v số phức z = x - iy gọi l liên hợp phức số phức z Kết hợp công ... nghiệm phức l x = Nh trờng số thực (3, +, ì) l trờng thực trờng số phức (, +, ì) Đ2 Dạng đại số số phức Với số phức z = (x, y) phân tích (x, y) = (x, 0) + (0, y) = x(1, 0) + y(0, 1) Đồng đơn vị ... -tr a c k c Chơng Số Phức x (x, 0), (1, 0) v (0, 0) tập số thực trở th nh tập tập số phức Phép cộng v phép nhân số phức hạn chế lên tập số thực trở th nh phép cộng v phép nhân số thực quen thuộc...
 • 5
 • 205
 • 0

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p2 pdf

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p2 pdf
... trị phức ánh xạ : , n zn = xn + iyn (1.5.1) gọi l d y số phức v kí hiệu l (zn)n D y số thực (xn)n gọi l phần thực, d y số thực (yn)n l phần ảo, d y số thực dơng (| zn |)n l module, d y số phức ... z n | l module, chuỗi số phức n =0 + y n =0 n l phần ảo, chuỗi số thực + z n =0 n l liên hợp phức chuỗi số phức n Kí hiệu Sn = z k =0 k gọi l tổng riêng thứ n chuỗi số phức Nếu d y tổng riêng ... chuỗi số phức v tính chất d y số phức, chuỗi số thực suy kết sau Định lý Cho chuỗi số phức + (z n =0 + zn = S n =0 n = x n + iy n ) v S = + i + xn = v n =0 + y n =0 n = (1.5.4) Chứng minh...
 • 5
 • 165
 • 0

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p3 ppt

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p3 ppt
... gọi l tham số cung Tập điểm = ([, ]) gọi l quĩ đạo tham số cung hay gọi l đờng cong phẳng Phơng trình (t) = x(t) + iy(t), t [, ] gọi l phơng trình tham số đờng cong phẳng Tham số cung gọi ... (1.6.6) v gọi l độ d i đờng cong Có thể chứng minh đờng cong đơn, trơn khúc l đo đợc Đ7 Tập tập số phức Trang 16 Giáo Trình Toán Chuyên Đề d o m w Chơng Số Phức s() = C lic c u -tr a c k o d o w ... Có thể thấy qua hệ hớng l quan hệ tơng đơng theo nghĩa tổng quát Nó phân chia tập tham số cung có quĩ đạo th nh hai lớp tơng đơng Một lớp hớng với lớp ngợc hớng với Đờng cong phẳng = ([, ])...
 • 5
 • 134
 • 0

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p4 potx

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p4 potx
... a c k Chơng H m BiếnPhức w trị biến mặt phẳng (z) th nh nhiều tập rời mặt phẳng (w) Trong giáo trình n y xét h m phức đơn trị xác định miền đơn diệp Trên tập F(D, ) h m phức xác định miền D, ... phức xem nh l phép biến hình từ mặt phẳng (Oxy) v o mặt phẳng (Ouv) Nếu ánh xạ f l đơn ánh h m w = f(z) gọi l đơn diệp, trái lại gọi l đa diệp H m đa diệp biến mặt phẳng (z) th nh nhiều mặt phẳng ... biến thực Điều n y l m cho h m phức vừa có tính chất giống v vừa có tính chất khác với h m hai biến thực Sau n y tuỳ theo trờng hợp cụ thể, cho h m phức dạng (2.1.1) dạng (2.1.2) Ví dụ Xét w = z2...
 • 5
 • 123
 • 0

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p5 pps

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p5 pps
... m BiếnPhức w Đ4 H m giải tích Cho h m f : D v a D0 H m f gọi l giải tích (chỉnh hình) điểm a có số dơng R cho h m f có đạo h m hình tròn B(a, R) H m f gọi l giải tích miền mở D giải tích điểm ... biến hình bảo giác l h m C - khả vi Chúng ta quay lại vấn đề biến hình bảo giác cuối chơng n y Đ5 H m luỹ thừa H m luỹ thừa phức H m luỹ thừa phức w = zn, z l h m giải tích to n tập số phức, ... nh góc < argw < biến th nh n - mặt phẳng (w) H m phức H m phức w = n z z = wn (2.5.4) l h m ngợc h m luỹ thừa phức Do h m luỹ thừa phức l n - diệp nên h m phức l h m n - trị Kí hiệu z = rei...
 • 5
 • 119
 • 0

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p6 ppt

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p6 ppt
... bảo giác l phức tạp v phải sử dụng nhiều kết khác Ơ trình b y sơ lợc ý tởng phép chứng minh Bạn đọc quan tâm đến phép chứng minh chi tiết tìm xem phần t i liệu tham khảo Trang 32 Giáo Trình Toán ... tơng ứng biên Cho D, G l miền đơn liên giới nội, h m f : D liên tục D , giải tích D v biến hình bảo giác D+ th nh G+ Khi h m f biến hình bảo giác miền D th nh miền G Chứng minh Giáo Trình ... giải tích biến cung L v th nh đoạn thẳng nằm trục thực Đ9 H m tuyến tính v h m nghịch đảo Kí hiệu = | a | v = arg(a) Phân tích w = ei z + b Suy phép biến hình tuyến tính l tích phép biến hình...
 • 5
 • 128
 • 0

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p7 ppt

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p7 ppt
... H m phân tuyến tính v h m Jucop (2.10.1) v biến hình bảo giác mặt phẳng (z) - {- d } lên mặt phẳng (w) c Phân tích w = bc ad + a (2.10.2) c cz + d c Suy phép biến hình phân tuyến tính l tích ... giải tích, có đạo h m w(z) = (1 - 12 ) với z 0, z v biến hình bảo giác mặt phẳng (z) - {0, 1} lên mặt phẳng (w) Trang 36 Giáo Trình Toán Chuyên Đề (2.10.4) d o m w Chơng H m Biến Phức H m phân ... v G l đờng tròn nên chọn phép biến hình phân tuyến tính az + b w= cz + d Do h m phân tuyến tính bảo to n tính đối xứng qua biên v f(a) = suy f( a ) = Giáo Trình Toán Chuyên Đề Trang 37 d o o...
 • 5
 • 104
 • 0

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p8 ppsx

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p8 ppsx
... bu to k w c Chơng Tích Phân Phức Đ1 Tích phân phức Cho miền D , h m phức f : D , z f(z) = u(x, y) + iv(x, y) v tham số cung trơn khúc : [, ] D, t (t) = x(t) + iy(t) Tích phân f (z)dz = ... Suy tích phân h m phức không phụ thuộc v o lớp tham số cung hớng Kí hiệu = ([, ]) l đờng cong định hớng Tích phân f (z)dz = f (z)dz (3.1.2) gọi l tích phân h m phức f(z) đờng cong Nếu tích ... lim Re = z x z x Tìm góc quay v hệ số co phép biến hình w = f(z) điểm z D b w = với z = - i, z = + i a w = z2 với z = + i , z = -3 + 4i z +1 Viết dạng đại số số phức sau a e1 + i b Ln(1 + i) c...
 • 5
 • 115
 • 0

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p9 pptx

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p9 pptx
... giải tích D f (z)dz = (3.3.2) D Chứng minh Theo định nghĩa tích phân, ta xem tích phân D nh l giới hạn tích phân đờng cong đơn, kín, trơn khúc, định hớng dơng, nằm gọn miền D v dần đến D Hệ Cho ... F- ! y o c u -tr a c k c Chơng Tích Phân Phức Liên hệ tích phân đờng Nếu h m f(z) = u(x, y) + iv(x, y) khả tích đờng cong h m u(x, y) v v(x, y) khả tích đờng cong f (z)dz = u(x, y)dx ... Ind(a) = (3.4.1) z a = a D i H m Ind(a) gọi l số điểm a đờng cong Chứng minh Trang 48 Giáo Trình Toán Chuyên Đề d o m w Chơng Tích Phân Phức 0= C lic c u -tr a c k o d o w w w o w C lic...
 • 5
 • 95
 • 0

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p10 ppsx

Giáo trình phân tích hệ số ứng dụng trong hình học phẳng theo dạng đại số của số phức p10 ppsx
... a c k Chơng Tích Phân Phức w Hệ (Bất đẳng thức Cauchy) Cho h m f giải tích miền D n! M n , R > : B(a, R) D, | f(n)(a) | với M = supB| f(z) | Rn Chứng minh Suy từ ớc lợng tích phân (3.6.1) ... (3.6.2) n! M Rn )e int dt Hệ (Định lý Liouville) H m giải tích v bị chặn tập số phức l h m Chứng minh Giả sử h m f giải tích v bị chặn tập Khi (a, R) ì 3+ , B(a, R) Theo công thức (3.6.2) ... -tr a c k c Chơng Tích Phân Phức Hệ (Nguyên lý module cực đại) Cho miền D giới nội v h m f liên tục D , giải tích D Khi h m f(z) l h m h m | f(z) | đạt trị lớn nhất, trị bé D Chứng minh Giả sử...
 • 5
 • 75
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giai so phuc luong giacso phuc luong giacbài tập về số phức lượng giáccác công thức số phức lượng giácchuyen de so phuc luong giacly thuyet so phuc luong giacphuong phap giai bai tap so phuc luong giacmột số đề lượng giác thi đại họchệ thức lượng trong tam giác hình học 10mô tả một số kết quả của hình học phẳng bằng ngôn ngữ số phứcso phjuc luong giacmối quan hệ đại số và lượng giácđề thi đại số tuyến tính và hình họcôn thi lượng giác đại họcbài tập số phức luyện thi đại họcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấm