Đạo Đức lớp 3: Giữ lời hứa

Đạo đức lớp 3 - GIỮ LỜI HỨA (t1) docx

Đạo đức lớp 3 - GIỮ LỜI HỨA (t1) docx
... phục -Qua chuyện, cần phải giữ lời hứa, giữ lời hứa thực điều hứa, hứa hẹn với người khác.Người biết giữ lời hứa người quý trọng, tin cậy noi theo - Mục tiêu: Hs biết cần HĐ 2: phải giữ lời hứa ... B.Bài -Mục tiêu: Hs biết thể giữ lời hứa Thảo luận -Tiến hành: chuyện: “ -Gv kể chuyện-minh hoạ tranh SGK t5 -hs lắng nghe Chiếc vòng -Mời 1-2 hs đọc kể lại -2 hs đọc kể bạc” (10 phút ) lại -Cho ... tình giữ lời hứa với người khác huống-Đóng -Tiến hành: vai -Gv chia lớp thành nhóm- nêu tình -Mỗi nhóm xử lí ( 13 phút) hai tình -Tình 1: Tân hẹn chủ nhật sang nhà giúp Tiến học toán Tân -Các...
 • 7
 • 9,405
 • 34

Đạo đức lớp 3 - GIỮ LỜI HỨA ( Tiết 2 ) pps

Đạo đức lớp 3 - GIỮ LỜI HỨA ( Tiết 2 ) pps
... phải giữ lời hứa? -Nhận xét B.Bài mới: -Gt HĐ 1: -Mục tiêu: Hs biết đồng tình với Thảo luận hành vi thể giữ lời hứa, nhóm đôi không đồng tình với hành vi thể (6 phút) không giữ lời hứa -Tiến ... -Các nhóm trình -Mời đại diện nhóm trình bày kết bày -Nhóm khác bổ sung -Kết luận: -Việc làm câu: a,d giữ lời hứa -Việc làm câu b,c không giữ lời hứa Đóng vai -Mục tiêu:Hs biết ứng xử (1 2 ... nghe câu chuyện : “ Lời hứa Sâu Róm” (truyện kể L 3) -Kết luận chung: Gữi lời hứa thực điều nói, hứa hẹn.Người biết giữ lời hứa -Hs lắng nghe người tin cậy tôn trọng Nhận xét- -1 hs đọc câu ca dao...
 • 6
 • 2,776
 • 3

Đạo đức lớp 3 - GIỮ GÌN VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG pps

Đạo đức lớp 3 - GIỮ GÌN VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG pps
... cả lớp việc giữ vệ sinh nơi công cộng (11 phút) -Tiến hành: -Gv nêu câu hỏi: +Nơi công cộng nơi nào? -nơi có nhiều +Nêu ví dụ nơi công cộng mà người qua lại em biết? -trường học, bệnh viện, công ... phải giữ vệ sinh nơi công cộng? -các em nhận xét, -Mời số hs trả lời bổ sung thêm ý kiến -hs lắng nghe -Kết luận: Nơi công cộng trường học, bệnh viện, công viên, siêu thị…, ta phải giữ gìn vệ sinh ... để giữ gìn vệ sinh nơi công cộng -hs tham gia trò -Lớp cử đội chơi, đội em, chơi thời gian phút, em chơi tiếp -lớp theo dõi, sức: điền việc nên không nên làm nhận xét để giữ gìn vệ sinh nơi công...
 • 5
 • 586
 • 1

Bài giảng đạo đức lớp 3 - GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP ( TIẾT1) ppsx

Bài giảng đạo đức lớp 3 - GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP ( TIẾT1) ppsx
... không việc giữ - Đại diện nhóm trình bày nội dung gìn trường lớp đẹp tranh H+G: Nhận xét, bổ sung - Để giữ trường lớp đẹp G: Kết luận, liên hệ c) Bày tỏ ý kiến: G: Nêu yêu cầu BT2 - Giúp cho ... phiếu HT) H+G: Nhận xét - Giữ gìn trường lớp đẹp bổn G: Kết luận phận người 3, Củng cố – dặn dò: (3 P) H: Đọc lại ghi nhớ H: Tự liên hệ thân G: Củng cố nội dung -Nhận xét học -Về thực tốt điều học ... nhận thức bổn - Giúp HS nắm yêu cầu tập - Chia nhóm, phát phiếu giao việc phận người học sinh biết giữ H: Thảo luận nhóm gìn trường lớp đẹp - Đại diện nhóm lên bảng trình bày kết ( phiếu HT) H+G:...
 • 3
 • 480
 • 2

Bài giảng đạo đức lớp 3 - GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH, ĐẸP (Tiết 2) ppt

Bài giảng đạo đức lớp 3 - GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH, ĐẸP (Tiết 2) ppt
... bạn b)Làm làm đẹp lớp học MT: Giúp học sinh biết việc G: Tổ chức cho học sinh quan sát xung làm cụ thể sống hàng ngày quanh lớp học sân trường nhận xét xem để giữ gìn trường lớp đẹp chưa H: Quan ... để giữ trường lớp đẹp quyền bổn phận em c)Trò chơi (Tìm đôi) MT: Giúp học sinh biết phải làm H: Nêu yêu cầu tập (1H) tình cụ thể để giữ G: Hướng dẫn cách nối trường lớp đẹp H: Làm tập (cả lớp) ... đôi) Kết luận: Cần giữ gìn trường lớp H+G: Nhận xét chọn đội thắng đẹp quyền bổn phận G: Kết luận học sinh để em sinh hoạt học tập môi trường lành Ghi nhớ: 3, Củng cố – dặn dò: (3P) H: Đọc ghi nhớ...
 • 4
 • 429
 • 1

Bài giảng đạo đức lớp 3 - GIỮ TRẬT TỰ VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG potx

Bài giảng đạo đức lớp 3 - GIỮ TRẬT TỰ VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG potx
... luận: Cần phải giữ trật tự vệ G: Đưa kết luận sinh nơi công cộng G: Cho học sinh quan sát tranh tập b) Phân tích tranh - Giúp học sinh giữ vệ sinh nơi H: Thảo luận nhóm qua câu hỏi công cộng phố phường ... lấn, xô đẩy làm trật tự nơi công cộng G: Kết luận c) Xử lí tình - Giúp học sinh hiểu số biểu H: Quan sát tranh tập cụ thể giữ gìn vệ sinh nơi H: Đóng vai Sau lần diễn phân công cộng tích cách ... bãi làm bẩn G: Kết luận d) Đàm thoại - Thấy lợi ích việc giữ G: Nêu câu hỏi - Em biết nơi công cộng? - - Nơi có lợi ích gì? Các em *Kết luận: Nơi công cộng mang làm gì? lại nhiều lợi ích trường...
 • 3
 • 262
 • 1

Bài giảng đạo đức lớp 3 - GIỮ TRẬT TỰ VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG pptx

Bài giảng đạo đức lớp 3 - GIỮ TRẬT TỰ VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG pptx
... nói vệ sinh nơi công cộng vệ sinh nơi công cộng H: Hát theo chủ đề H: Kể vài hành động tốt cho việc vệ sinh Kết luận: Mọi người phải G: Nhận xét, đánh giá giữ trật tự vệ sinh nơi công -> Kết ... học sinh trình bày ảnh – tranh nói vệ sinh nơi công cộng giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng MT: Giúp học sinh củng cố lại G: Cho học sinh đan xen số hát cần thiết phải giữ gìn trật tự – ... (30 P) a)Quan sát tình hình trật tự vệ sinh MT: Giúp học sinh thấy G: Đưa học sinh đến nhà văn hoá Đội 16 tình hình trật tự vệ sinh nơi Trường Khoan Nhuận Trạch công cộng thân quen nêu G? Nơi...
 • 3
 • 350
 • 1

Bài giảng đạo đức lớp 3 - BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI ppsx

Bài giảng đạo đức lớp 3 - BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI ppsx
... không nhớ đến chuyện bình vỡ dừng - Xác định ý nghĩa hành vi nhận lại hỏi: lỗi sửa lỗi - Nếu Vô - va không nhận lỗi điều xảy ra? - Lựa chọn hành vi nhận lỗi sửa lỗi H: Từng cặp trao đổi đoán đoạn ... tỏ ý - Ý kiến chưa đúng: b, c, e kiến theo mức độ(phiếu HT) KL: Biết nhận lỗi sửa lỗi giúp - Tán thành: + em mau tiến người - Không tán thành: - yêu quí H: Đại diện nhóm báo cáo ( em) H+G: Nhận ... em) H+G: Nhận xét, bổ sung G: Kết nối đoạn kết câu chuyện KL: ( SGK) H+G: Trao đổi làm rõ ND câu chuyện G: Kết luận b Bày tỏ ý kiến, thái độ: H: Nhắc lại ( em) G: Nêu yêu cầu hoạt động - Ý kiến...
 • 3
 • 367
 • 0

Bài giảng đạo đức lớp 3 - BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI ( tiết 2) pptx

Bài giảng đạo đức lớp 3 - BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI ( tiết 2) pptx
... cho bạn,… - Đại diện nhóm trình bày H+G: Nhận xét, bổ sung c Tự liên hệ: G: Kết luận H: Nhắc lại ( em) G: Nêu yêu cầu hoạt động H: Kể trước lớp trường hợp mắc lỗi sửa lỗi ( em) H+G: Nhận xét, ... sung, tìm cách giải G: Khen ngợi em biết nhận lỗi sửa lỗi Củng cố dặn dò :( ph) G: Kết luận chung H: Nhắc lại ghi nhớ ( em) H+G: Liên hệ thực tế G: Nhận xét tiết học H: Thực tốt điều học ... vai tình H: Nêu yêu cầu BT3 - Lựa chọn thực hành hành vi G: Treo tranh, phân tích tranh nhận lỗi, sửa lỗi G: Chia nhóm, giao việc cho nhóm H: Trình bày cách ứng xử KL: ( SGK) qua tiểu phẩm b Bày...
 • 3
 • 284
 • 0

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Giữ gìn trường lớp sạch đẹp

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Giữ gìn trường lớp sạch đẹp
... thức bổn phận người HS biết giữ gìn trường lớp đẹp - GV phát cho nhóm phiếu học tập ghi sẵn nội dung - GV lớp theo dõi nhận xét - GV kết luận chung : Giữ gìn trường lớp đẹp bổn phận người học sinh ... làm bạn tranh không ? Vì ? - Nếu bạn tranh em làm ? - Thảo luận lớp - Các em cần làm để giữ gìn trường lớp đẹp ? - Trong việc việc em làm được? Việc em chưa làm – Vì ? - Kết luận 5’ Họat động : ... củng cố – dặn dò HS phải biết giữ gìn trường lớp ? Nhận xét tiết học - Thảo luận nhóm - Trả lời câu hỏi Đại diện nhóm - HS trả lời - HS nhóm sau đại diện nhóm đem dán lên bảng IV./ RÚT KINH NGHIỆM...
 • 3
 • 8,832
 • 63

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Giữ gìn trường lớp sạch đẹp - Tiết 2

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Giữ gìn trường lớp sạch đẹp - Tiết 2
... HS lớp tham gia chơi Các em bốc ngẫu nhiên em phiế Mỗi phiếu câu hỏi câu trả lời chủ đề học (SGV) - Kết luận chung (SGV) 5’ Họat động : Củng cố – dặn dò - HS phải biết giữ gìn trường lớp ? - Nhận ... Trường tiểu học Vónh Ngọc GV: Trònh Vũ Ngọc Loan Họat động : Trò chơi “Tìm đôi” Mục tiêu : Giúp HS biết phải làm tình cụ thể để giữ gìn trường lớp đẹp Cách tiến hành : - GV phổ biến ... động : Củng cố – dặn dò - HS phải biết giữ gìn trường lớp ? - Nhận xét tiết học 5’ - HS tham gia chơi IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 4
 • 3,710
 • 33

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng
... tự, vệ sinh nơi công cộng Cách tiến hành : - GV lần lược nêu câu hỏi HS trả lời - Các em biết nơi công cộng nào? - Mỗi nơi có lợi ích ? - Để giữ gìn trật tự nơi công cộng em cần làm ? - Kết luận ... bánh ăn, tay cầm bánh nghó “Bỏ rác vào đâu bây giờ” ? - Một số HS lên sắm vai - Kết luận chung (SGV) 5’ Họat động : Đàm thoại Mục tiêu : Giúp HS hiểu lợi ích việc cần làm để giữ gìn trật tự, vệ ... Mỗi HS sưu tầm tư liệu chủ đề học vẽ tranh Nhận xét tiết học - HS theo dõi tình họp nhóm sắm vai - HS theo dõi phân tích cách ứng xử - HS theo dõi trả lời IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 3
 • 4,758
 • 24

Giáo án Đạo đức - Lớp 3

Giáo án Đạo đức - Lớp 3
... thành đoạn văn ngắn nói nội dung a) Lan bị ngã -> Hoa chép hộ -> gãytay -> Hoa tự nguyện b) Bút hỏng -> Nam loay hoay sửa -> Cho mượn bút -> Thắng - Gv nhận xét, công bố nhóm thắng Hs lắng nghe ... buồn bạn + Khuyến khích để Hs lớp biết làm việc với bạn bè * Hoạt động 3: Trò chơi “ Sắp xếp thành đoạn văn” - Mục tiêu: Giúp cho em củng cố lại học qua tró chơi - Gv phổ biến luật chơi : Gv phát ... Giáo án c) Các bạn chúc mừng Thơ họp mặt cháu ngoan Bác Hồ toàn thành phố d) Mai giúp Thu chép để bạn có thời gian chăm mẹ ốm - Gv nhận xét ý kiến nhóm, bổ sung...
 • 2
 • 4,322
 • 53

Giáo án môn đạo đức lớp 3 - Tuần 1 đến 10

Giáo án môn đạo đức lớp 3 - Tuần 1 đến 10
... BÍCH HẢI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 10 .Được bác hàng xóm cho táo ngon, Phong cất để dành cho em ăn Đáp án: 1- S; 2- ; 3- S; 4-S; 5- ; 6- ; 7-S; 8- ; 9-S; 1 0- -Dặn dò HS phải quan tâm, chăm sóc người ... :”Chiếc vòng bạc- Trích tập Bác H - Người Việt Nam đẹp nhất, NXB Giáo dục, 19 86” và”Lời hứa danh d - L - -nít Pan- t - l - ép, Hà Trúc Dương dòch” • phiếu ghi tình cho nhóm(Hoạt động 2-Tiết2) thẻ ... tiến hành : -GV kể lại câu chuyện -Một HS đọc lại truyện -Yêu cầu thảo luận lớp theo câu hỏi sau: -Tiến hành thảo luận 1. Em có nhận xét việc làm Hiền -3 đến HS trả lời: bạn lớp ?Vì sao? -Nhận xét,...
 • 32
 • 23,448
 • 299

Xem thêm

Từ khóa: bai 2 dao duc lop 3 giu loi huagiáo án đạo đức lớp 3 bài giữ lời hứagiao an dao duc lop 3 bai 2 giu loi huađạo đức lớp 3tài liệu đạo đức lớp 3bài giảng đạo đức lớp 3dạy đạo đức lớp 3môn đạo đức lớp 3bộ tranh dạy đạo đức lớp 3phương pháp dạy đạo đức lớp 3đạo đức lớp 3 bài 12đạo đức lớp 3 tuần 30đạo đức lớp 3 dành cho địa phươngđạo đức lớp 3 kính yêu bác hồđạo đức lớp 3 tuần 25PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả