Đạo đức lớp 3: Việc tự mình làm nấy

Giáo án điện tử tiểu học: Đạo đức lớp 3 Tự làm lấy việc của mình ppt

Giáo án điện tử tiểu học: Đạo đức lớp 3 Tự làm lấy việc của mình ppt
... làm phiền, dựa dẫm vào chỗ trống câu sau cho thích hợp : a) Tự làm lấy việc _ cố_ _ _ _ _ _ _ gắng làm lấy công việc _ bản_ _ _ _ mà không _ _ thân _dựa _ _ _ _ vào người khác _ _ dẫm b) Tự làm ... tuần tới lớp Dũng đến Dũng bảo Việt : - Tớ khéo tay, cậu để tớ làm thay cho Còn cậu giỏi toán làm hộ tớ Bài tập thực tế Bài tập thực tế a) Ở trường, em tự làm việc ? b) Ở nhà, em tự làm việc ? ... Việt : - Tớ khéo tay, cậu để tớ làm thay cho Còn cậu giỏi toán làm hộ tớ Nếu em Việt, em có đồng ý với đề nghị Dũng hay không? Đề nghị Dũng sai Hai bạn cần tự làm lấy việc Khi Việt cắt hoa cho trò...
 • 13
 • 2,961
 • 12

Bài giảng đạo đức lớp 3 - Chăm làm việc nhà pdf

Bài giảng đạo đức lớp 3 - Chăm làm việc nhà pdf
... nhóm phát phiếu chăm làm việc nhà H+G: Nhận xét Kết luận: Bạn nhỏ làm việc G: Kết luận nhà thương mẹ, muốn chia sẻ nỗi vất vả với mẹ… nên học tập G: Chia nhóm giao việc (4N) b-Hoạt động 2: (10 phút) ... a-Hoạt động 1: (9 phút) Phân tích thơ: Khi mẹ vắng G: Đọc thơ (1 lần) nhà H: Đọc (2H) MT: Học sinh biết gương H: Thảo luận nhóm (4N) chăm làm việc nhà, học sinh biết Đại diện nhóm phát phiếu chăm ... độ công việc gia đình H+G: Nhận xét G: Kết luận Kết luận: Tham gia việc nhà phù hợp với khả quyền bổn phận trẻ em Ghi nhớ: trẻ em… … Vừa sức G: Ghi bảng ghi nhớ 3, Củng cố – dặn dò: (3 phút) H:...
 • 3
 • 292
 • 0

Bài giảng đạo đức lớp 3 - Chăm làm việc nhà (tiếp) pptx

Bài giảng đạo đức lớp 3 - Chăm làm việc nhà (tiếp) pptx
... a-HĐ1( phút) tự liên hệ G: Lần lượt nêu câu hỏi MT: Giúp học sinh tự nhìn nhận - nhà em tham gia làm việc đánh giá tham gia làm việc nhà gì? thân - Những việc bố mẹ phân công hay em tự làm? - ... lại rõ em nhỏ chưa làm việc c-H 3: (8 phút) Trò chơi: nếu…thì MT: Học sinh biết cần phải làm tình để thể G: Chia lớp làm nhóm (nhóm chăm) , trách nhiệm đối (nhóm ngoan) với công việc gia đình G: ... tỏ thái độ việc làm em? - Sắp tơí em tham gia làm việc gì? Vì sao? - Em nêu nguyện vọng em bố mẹ nào? H: Thảo luận nhóm (N2) H: Các nhóm trình bày trước lớp (4N) Kết luận: Hãy tìm việc H+G: Nhận...
 • 4
 • 294
 • 0

dao duc lop 3- Ton trong thu tu va tai san

dao duc lop 3- Ton trong thu tu va tai san
... thư từ, tài sản người khác: 1- Tự ý sử dụng chưa phép 2- Giữ gìn, bảo quản người khác cho mượn 3- Hỏi mượn cần 4- Xem trộm nhật ký 5- Nhận thư dùm hàng xóm vắng nhà 6- Sử dụng trước, hỏi mượn...
 • 9
 • 1,200
 • 4

Tài liệu ĐẠO ĐỨC LỚP 3 :TÔN TRỌNG THƯ TỪ,TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

Tài liệu ĐẠO ĐỨC LỚP 3 :TÔN TRỌNG THƯ TỪ,TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC
... Mọi người cần tôn trọng ……… trẻ em Thứ năm ngày 13 tháng 01 năm 2011 Đạo đức: Tôn trọng thư từ tài sản người khác b/Xếp cụm từ sau vào cột “Nên làm” “không nên làm”,liên quan đến thư từ tài sản ... 2011 Đạo đức: Kết luận: Minh cần khuyên bạn không bóc thư người khác. Chúng ta phải tôn trọng, đảm bảo bí mật,giữ gìn,không xem trộm Đó tôn trọng thư từ, tài sản người khác Thứ năm ngày 13 tháng ... Thứ năm ngày 13 tháng 01 năm 2011 Đạo đức: Kết luận: - Thư từ, tài sản người khác riêng người cần tôn trọng. Xâm phạm chúng việc làm sai trái, vi phạm pháp luật Mọi người cần tôn trọng bí mật...
 • 12
 • 1,469
 • 15

Đạo đức lớp 3 - TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC(t1) pdf

Đạo đức lớp 3 - TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC(t1) pdf
... người khác, tôn trọng thư từ, tài sản người khác HĐ -Mục tiêu: Hs hiểu Thảo luận tôn trọng thư từ, tài sản người khác nhóm cần phải tôn trọng ( 9-1 2 phút) -Tiến hành: -thảo luận nhóm , -Gv nêu yêu ... khác nhận xét, -Sưu tầm gương, mẩu dặn dò chuyện tôn trọng thư từ, tài sản (4 phút) người khác -2 hs đọc -Nhận xét tiết học -Dặn hs nhà học -Chuẩn bị sau: Tôn trọng thư từ, tài sản người khác ... quan tâm -Gv tổng kết , khen ngợi em biết tôn trọng thư từ, tài sản người khác đề nghị lớp noi theo -2 hs đọc phần ghi nhớ tập Hướng dẫn -Thực viẹc tôn trọng thư từ, tài sản thực hành, người khác...
 • 6
 • 1,291
 • 17

Đạo đức lớp 3 - TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC pptx

Đạo đức lớp 3 - TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC pptx
... tôn trọng thư từ, tài sản người khác -Kết luận chung: Thư từ, tài sản -2 hs đọc lại phân người thuộc riêng họ, không ghi nhớ-vở tập xâm phạm Tự ý bóc , đọc thư sử đạo đức dụng tài sản người khác ... thể điều em vừa nói ? -Nhận xét B.Bài -Gt HĐ -Mục tiêu: Hs có kĩ nhận xét hành Nhận xét vi liên quan đến tôn trọng thư từ, tài sản hành vi người khác (1 1- 13 -Tiến hành: phút) -Gv treo bảng phụ có ... trước lớp, bạn khác bổ sung thêm -Gv kết luận theo nội dung -Hs lắng nghe -Tình a: sai -Tình b: -Tình c: sai -Tình d: -Mục tiêu: Hs có kĩ thực HĐ 2: số hành động thể tôn trọng thư Đóng vai từ, tài...
 • 5
 • 1,579
 • 20

Bài giảng đạo đức lớp 3 - GIỮ TRẬT TỰ VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG potx

Bài giảng đạo đức lớp 3 - GIỮ TRẬT TỰ VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG potx
... luận: Cần phải giữ trật tự vệ G: Đưa kết luận sinh nơi công cộng G: Cho học sinh quan sát tranh tập b) Phân tích tranh - Giúp học sinh giữ vệ sinh nơi H: Thảo luận nhóm qua câu hỏi công cộng phố phường ... lấn, xô đẩy làm trật tự nơi công cộng G: Kết luận c) Xử lí tình - Giúp học sinh hiểu số biểu H: Quan sát tranh tập cụ thể giữ gìn vệ sinh nơi H: Đóng vai Sau lần diễn phân công cộng tích cách ... bãi làm bẩn G: Kết luận d) Đàm thoại - Thấy lợi ích việc giữ G: Nêu câu hỏi - Em biết nơi công cộng? - - Nơi có lợi ích gì? Các em *Kết luận: Nơi công cộng mang làm gì? lại nhiều lợi ích trường...
 • 3
 • 251
 • 1

Bài giảng đạo đức lớp 3 - GIỮ TRẬT TỰ VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG pptx

Bài giảng đạo đức lớp 3 - GIỮ TRẬT TỰ VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG pptx
... nói vệ sinh nơi công cộng vệ sinh nơi công cộng H: Hát theo chủ đề H: Kể vài hành động tốt cho việc vệ sinh Kết luận: Mọi người phải G: Nhận xét, đánh giá giữ trật tự vệ sinh nơi công -> Kết ... học sinh trình bày ảnh – tranh nói vệ sinh nơi công cộng giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng MT: Giúp học sinh củng cố lại G: Cho học sinh đan xen số hát cần thiết phải giữ gìn trật tự – ... (30 P) a)Quan sát tình hình trật tự vệ sinh MT: Giúp học sinh thấy G: Đưa học sinh đến nhà văn hoá Đội 16 tình hình trật tự vệ sinh nơi Trường Khoan Nhuận Trạch công cộng thân quen nêu G? Nơi...
 • 3
 • 339
 • 1

Giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức lớp 3 (tiết 1) doc

Giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức lớp 3 (tiết 1) doc
... nh÷ng người tuổi Trong gia đình bạn Minh: * Lớp người nhiều tuổi nhất: ông bà * Bố mẹ * Lớp người tuổi nhất: Minh em g¸i Đó hệ khác Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Tiết 19: CÁC ... Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Tiết 19: CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH ? Trong gia đình bạn người nhiều ... 19: CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH ? Gia đình bạn có hệ chung sống ? Gia dình bạn Lan Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên xã hội Tiết 19: CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH - Gia đình Lan có hệ chung sống...
 • 15
 • 226
 • 0

Giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức lớp 3 (tiết 2) pps

Giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức lớp 3 (tiết 2) pps
... X 3 nhân 6, viết nhân 3, viết = XOÁ Tính : 11 X 22 X 24 X 20 X 33 X XÓA Tính: ( đ ) Tính 11 X 55 22 X 88 24 X 48 20 X 80 33 X 99 Đặt tính tính: a b 32 x 42 x 11 x 13 x Đặt tính tính: a b 32 32 ... 32 x 42 x 11 x 13 x Đặt tính tính: a b 32 32 x = ? X 42 x = ? 96 11 x = ? 42 X 84 11 X 66 13 X 39 13 x = ? Mỗi hộp có 12 bút chì màu Hỏi hộp có bút chì màu? Tóm tắt Một hộp: 12 bút chì màu hộp ... TỐN LỚP NHÂN SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CĨ MỘT CHỮ SỐ (khơng nhớ) (TRÊN CƠ SỞ PHẦN MỀM MICROSOFT POWERPOINT & VISUAL BASIC) LỚP Nhân số có hai chữ số với số có chữ...
 • 10
 • 271
 • 0

Bước đầu tìm hiểu thực trạng việc sử dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học môn đạo đức lớp 3 ở một số trường tiểu học khu vực thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Bước đầu tìm hiểu thực trạng việc sử dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học môn đạo đức lớp 3 ở một số trường tiểu học khu vực thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
... chơi học tập sử dụng dạy học Đạo đức lớp CHƯƠNG 3: THựC TRẠNG sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC ĐẠO ĐỨC LỚP MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯ Vực THÀNH PHÓ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC 3. 1 ... DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRỎNG DẠY HỌC ĐẠO ĐỨC LỚP MỘT SỐ TRƯỜNG TIEU HỌC KHU Vực THÀNH PHÓ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC 3. 1 Thực trạng sử dụng phương pháp trò chơi học tập dạy học Đạo đức ... 2: Môn Đạo đức lóp vấn đề sử dụng trò chơi học tập + Chương 3: Thực trạng sử dụng phương pháp trò chơi học tập dạy học Đạo đức lớp số trường Tiểu học khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc...
 • 63
 • 841
 • 5

Giáo án Đạo đức - Lớp 3

Giáo án Đạo đức - Lớp 3
... thành đoạn văn ngắn nói nội dung a) Lan bị ngã -> Hoa chép hộ -> gãytay -> Hoa tự nguyện b) Bút hỏng -> Nam loay hoay sửa -> Cho mượn bút -> Thắng - Gv nhận xét, công bố nhóm thắng Hs lắng nghe ... buồn bạn + Khuyến khích để Hs lớp biết làm việc với bạn bè * Hoạt động 3: Trò chơi “ Sắp xếp thành đoạn văn” - Mục tiêu: Giúp cho em củng cố lại học qua tró chơi - Gv phổ biến luật chơi : Gv phát ... Giáo án c) Các bạn chúc mừng Thơ họp mặt cháu ngoan Bác Hồ toàn thành phố d) Mai giúp Thu chép để bạn có thời gian chăm mẹ ốm - Gv nhận xét ý kiến nhóm, bổ sung...
 • 2
 • 4,137
 • 52

Giáo án môn đạo đức lớp 3 - Tuần 1 đến 10

Giáo án môn đạo đức lớp 3 - Tuần 1 đến 10
... BÍCH HẢI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 10 .Được bác hàng xóm cho táo ngon, Phong cất để dành cho em ăn Đáp án: 1- S; 2- ; 3- S; 4-S; 5- ; 6- ; 7-S; 8- ; 9-S; 1 0- -Dặn dò HS phải quan tâm, chăm sóc người ... :”Chiếc vòng bạc- Trích tập Bác H - Người Việt Nam đẹp nhất, NXB Giáo dục, 19 86” và”Lời hứa danh d - L - -nít Pan- t - l - ép, Hà Trúc Dương dòch” • phiếu ghi tình cho nhóm(Hoạt động 2-Tiết2) thẻ ... tiến hành : -GV kể lại câu chuyện -Một HS đọc lại truyện -Yêu cầu thảo luận lớp theo câu hỏi sau: -Tiến hành thảo luận 1. Em có nhận xét việc làm Hiền -3 đến HS trả lời: bạn lớp ?Vì sao? -Nhận xét,...
 • 32
 • 22,528
 • 294

Giáo án môn đạo đức lớp 3 - Tuần 11 đến 18

Giáo án môn đạo đức lớp 3 - Tuần 11 đến 18
... tháng năm 2007 Tuần ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KỸ NĂNG HKI I MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp HS hiểu: - Ôn từ tuần 1 2-1 7: - Tích cực tham gia việc lớp, việc trường - Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng - ... HS hiểu tuần học từ tuần 1 2-1 7  Cách tiến hành: - Yêu cầu HS nêu giải thích - 2 -3 hs kể Tích cực tham gia việc trường, việc lớp ntn? - HĐ theo nhóm lớn Thế quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng? ... Phiếu thảo luận cho nhóm- Hoạt động 2- Tiết • Phiếu thảo luận cho nhóm- Hoạt động 3- Tiết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1- Khởi động (1 phút) 2- Kiểm tra cũ (4 phút) 3- Bài Hoạt động dạy Hoạt...
 • 21
 • 4,672
 • 94

Xem thêm

Từ khóa: giáo an bài tự làm lấy việc của mình đạo đức lop 3giáo án đạo đức lớp 3 tự lam lấy việc của mìnhbài 3 tự làm lấy iệc của mình đạo đức lớp 3bài giảng điện tử môn đạo đức lớp 3bài giảng điện tử đạo đức lớp 3giáo án điện tử môn đạo đức lớp 3giao an dao duc lop 3 tich cuc tham gia viec lop viec truongđạo dức lớp 2 bai 4 chăm làm việc nhàgiáo án điện tử đạo đức lớp 3giao an dien tu mon dao duc lop 3 tuan 28giáo án đạo đức lớp 3 bai ton trong thu tu va tai sangiao an dao duc lop 3 bai ton trong thu tu tai san cua nguoi khac tiet 2giao an ton trong thu tu dao duc lop 3 tiet 2giao an dien tu mon dao duc lop 3 bai 14 cham soc cay trong vat nuoi tiet 1giáo án môn đạo đức lớp 3 bài tích cực tham gia việc trường việc lớp111Nghi quyet DHCD 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2bctc da kiem toan nam 2016Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111BC hop nhat giua nien do signed111BC rieng giua nien do signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENdong gop moi cua luan anchuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch ytccThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnHướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017