Từ vựng về giao thông và các phương tiện giao thông

Chủ đề: Bé tham gia giao thông - Đề tài: Bé các phương tiện giao thông - Nhóm lớp: Lá

Chủ đề: Bé tham gia giao thông - Đề tài: Bé và các phương tiện giao thông - Nhóm lớp: Lá
... số phương tiện giao thông theo công dụng chúng - Biểu diễn hát học II Chuẩn bị: - Âm vài phương tiện giao thông gần gũi - Tranh lớn số loại phương tiện giao thông - Các thẻ hình phương tiện giao ... cho trẻ kết thành nhóm, nhóm có thẻ hình số loại phương tiện giao thông Trẻ lắng nghe đoạn nhạc đoán tên hát, đoán phương tiện giao thông có hát Hoạt động 2: thích xe gì? Đồng giao: cầu quán ... yêu cầu: - Trẻ nhận biết số phương tiện giao thông đường thông qua âm đặc trưng hình dáng - Nhận biết hoạt động công dụng số loại xe gần gũi mà biết - Đọc diễn cảm đồng giao: cầu, quán - Phân...
 • 3
 • 1,207
 • 8

Thông báo kết quả học tập của học sinh qua điện thoại -SƠ LƯỢC VỀ TIẾNG NÓI CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP TIẾNG NÓI

Thông báo kết quả học tập của học sinh qua điện thoại -SƠ LƯỢC VỀ TIẾNG NÓI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP TIẾNG NÓI
... lưu trữ , ta phải dùng kỹ thuật tổng hợp tiếng nói II.2 Các tiêu chuẩn cần thỏa mãn tổng hợp tiếng nói : Tiếng nói tổng hợp tiếng nói thực giống hoàn toàn tiếng nói tự nhiên Tuy nhiên sử dụng ... pháp tổng hợp tiếng nói cho tiếng Việt : Có hướng tổng hợp tiếng nói tổng hợp dựa vào việc phân tích tần số tổng hợp dựa vào việc ghép âm Đối với hướng phân tích tần số, ta phân tích đặc trưng tiếng ... lưu trữ - Thông báo giọng nói thay cho chuỗi thông báo hình - Ứng dụng truyền thông : TTS ứng dụng hộp thư thoại, hệ thống trả lời tự động II Các phương pháp tổng hợp tiếng nói hệ thống tiếng Việt...
 • 16
 • 257
 • 0

Đề tài : BÉ CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Đề tài : BÉ VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
... đèn giao thông, trang trí nón bảo hiểm… III TIẾN HÀNH : Hoạt động : Tai tinh, đoán giỏi Đố : Xe bánh- Mà chạy bon bon – Chuông kêu kính coong – Dừng đổ - Cô tổ chức cho trẻ đọc thơ “ tập ... I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Trẻ biết ý lắng nghe cô đọc câu đố , lắng nghe giai điệu hát số phương tiện gaio thông đường : xe đạp, xe máy, ô tô, xe lửa… - Trẻ hát lời vận ... – Dừng đổ - Cô tổ chức cho trẻ đọc thơ “ tập xe đạp” - Thế cho cô biết xe đạp PTGT đường gì? - Ngoài PT đường bộ? - Cô cho sử dụng nhạc cụ để hát vận động theo nhạc “ Lái ô tô” - Cô...
 • 4
 • 956
 • 5

Tài liệu Đề tài : BÉ CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ pdf

Tài liệu Đề tài : BÉ VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ pdf
... đèn giao thông, trang trí nón bảo hiểm… III TIẾN HÀNH : Hoạt động : Tai tinh, đoán giỏi Đố : Xe bánh- Mà chạy bon bon – Chuông kêu kính coong – Dừng đổ - Cô tổ chức cho trẻ đọc thơ “ tập ... I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Trẻ biết ý lắng nghe cô đọc câu đố , lắng nghe giai điệu hát số phương tiện gaio thông đường : xe đạp, xe máy, ô tô, xe lửa… - Trẻ hát lời vận ... – Dừng đổ - Cô tổ chức cho trẻ đọc thơ “ tập xe đạp” - Thế cho cô biết xe đạp PTGT đường gì? - Ngoài PT đường bộ? - Cô cho sử dụng nhạc cụ để hát vận động theo nhạc “ Lái ô tô” - Cô...
 • 4
 • 1,145
 • 2

Tài liệu Đề tài : BÉ CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ docx

Tài liệu Đề tài : BÉ VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ docx
... đèn giao thông, trang trí nón bảo hiểm… III TIẾN HÀNH : Hoạt động : Tai tinh, đoán giỏi Đố : Xe bánh- Mà chạy bon bon – Chuông kêu kính coong – Dừng đổ - Cô tổ chức cho trẻ đọc thơ “ tập ... I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Trẻ biết ý lắng nghe cô đọc câu đố , lắng nghe giai điệu hát số phương tiện gaio thông đường : xe đạp, xe máy, ô tô, xe lửa… - Trẻ hát lời vận ... – Dừng đổ - Cô tổ chức cho trẻ đọc thơ “ tập xe đạp” - Thế cho cô biết xe đạp PTGT đường gì? - Ngoài PT đường bộ? - Cô cho sử dụng nhạc cụ để hát vận động theo nhạc “ Lái ô tô” - Cô...
 • 4
 • 871
 • 4

phối hợp thí nghiêm các phương tiện dạy học khi dạy một số kiến thức chương từ trường (vật lí 11- cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức của học sinh

phối hợp thí nghiêm và các phương tiện dạy học khi dạy một số kiến thức chương từ trường (vật lí 11- cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức của học sinh
... HỢP THÍ NGHIỆM VÀ CÁC PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC KHI XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC KIẾN THỨC CHƢƠNG “TỪ TRƢỜNG”(VẬT LÝ 11-CƠ BẢN) 2.1 MỤC TIÊU VÀ CẤU TRÚC KIẾN THỨC CHƢƠNG “TỪ TRƢỜNG” (VẬT LÍ 11-CƠ BẢN) ... với PTDH khác Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu phối hợp TN vật PTDH xây dựng tiến trình DH số kiến thức chương Từ trường ( Vật 11 -Cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức ... khoa học: Nếu xây dựng phương án phối hợp TN PTDH, đồng thời xây dựng tiến trình DH kiến thức vật chương Từ trƣờng (Vật 11- bản) khoa học hợp nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức...
 • 115
 • 180
 • 0

phối hợp thí nghiệm các phương tiện dạy học khi dạy một số kiến thức chương từ trường (vật lí 11- cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức của học sinh

phối hợp thí nghiệm và các phương tiện dạy học khi dạy một số kiến thức chương từ trường (vật lí 11- cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức của học sinh
... HỢP THÍ NGHIỆM VÀ CÁC PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC KHI XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC KIẾN THỨC CHƢƠNG “TỪ TRƢỜNG”(VẬT LÝ 11-CƠ BẢN) 2.1 MỤC TIÊU VÀ CẤU TRÚC KIẾN THỨC CHƢƠNG “TỪ TRƢỜNG” (VẬT LÍ 11-CƠ BẢN) ... với PTDH khác Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu phối hợp TN vật PTDH xây dựng tiến trình DH số kiến thức chương Từ trường ( Vật 11 -Cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức ... khoa học: Nếu xây dựng phương án phối hợp TN PTDH, đồng thời xây dựng tiến trình DH kiến thức vật chương Từ trƣờng (Vật 11- bản) khoa học hợp nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức...
 • 115
 • 307
 • 0

SƠ LƯỢC VỀ TIẾNG NÓI CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP TIẾNG NÓI

SƠ LƯỢC VỀ TIẾNG NÓI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP TIẾNG NÓI
... lưu trữ , ta phải dùng kỹ thuật tổng hợp tiếng nói II.2 Các tiêu chuẩn cần thỏa mãn tổng hợp tiếng nói : Tiếng nói tổng hợp tiếng nói thực giống hoàn toàn tiếng nói tự nhiên Tuy nhiên sử dụng ... hướng tổng hợp tiếng nói tổng hợp dựa vào việc phân tích tần số tổng hợp dựa vào việc ghép âm Đối với hướng phân tích tần số, ta phân tích đặc trưng tiếng nói để tìm tần số, pha Khi tổng hợp tái ... không đạt điều tiếng nói tổng hợp sử dụng thực tế làm người nghe khó chịu - Khối lượng lưu trữ không lớn để tiện sử dụng phổ biến nhiều nơi II.3 Các phương pháp tổng hợp tiếng nói cho tiếng Việt...
 • 17
 • 412
 • 2

Đề tài "Một số vấn đề về sử dụng thí nghiệm vật lý các phương tiện dạy học theo quan điểm công nghệ dạy học hiện đại"

Đề tài
... nghiệm dạy học 10 vật Sử dụng thí nghiệm phương tiện dạy học đại việc dạy học vật việc làm thiếu công đổi phương pháp dạy học Sử dụng phối hợp hợp thí nghiệm vật phương tiện dạy học ... Quan niệm công nghệ dạy học phương tiện dạy học .2 Thí nghiệm vật 2.1 Vai trò thí nghiệm vật 2.2 Chức thí nghiệm dạy học vật Phương tiện dạy học ... điểm thẩm mĩ, văn hoá, đạo đức, trị… Sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện dạy học Việc sử dụng phối hợp thí nghiệm với phương tiện dạy học đại xu tất yếu việc đổi PPDH Thí nghiệm vật lý...
 • 14
 • 384
 • 1

ổng quan về ngưu tất các phương pháp xông sinh khác nhau của ngưu tất

ổng quan về ngưu tất và các phương pháp xông sinh khác nhau của ngưu tất
... Kh Các m M1 M2 M3 KIL OBO OKS CO M Các ch M4 20 20 20 20 13.2 ) 10.1 12.3 11 Nhi 60 60 C Kh C 33 60 C 60 C 6.1 5.7 5.8 29.5 T 5.9 30.5 28.5 29 0 00 Vàn Vàn Vàn D Màu s D D D o 2.1.2 Xơng sinh ... 28.50 31.50 26.50 Vàng Vàng Vàng D D D Màu s - Nh M KIL OBO OKS CO M ) ù xơng sinh v g khơng ng li 2.1.3 S C (kí hi hi C(kí hi 100 C(kí hi m B Các ch T2) , 80 C(kí B àm êu Các m T1 T3 T4 2 2 ... ùng cho m ùng cho m àk 2.1.1 Xơng sinh v lơ, m ày, r ành bó nh ngày, m M hi M hi lò xơng sinh xơng sinh v êm v Xơng sinh m àym ê B K - Nh ên c ình bày ã ch hu sinh ành 10 òn http://kilobooks.com...
 • 36
 • 78
 • 0

rủi ro về tỷ giá các phương pháp phòng chống ở việt nam

rủi ro về tỷ giá và các phương pháp phòng chống ở việt nam
... rủi ro tỷ giá rủi ro xuất phát từ thay đổi tỷ giá hối đoái nội tệ ngoại tệ Nói tóm lại, rủi ro tỷ giá rủi ro phát sinh biến động tỷ giá làm ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng tương lai Rủi ro tỷ giá ... quan tâm đến rủi ro tỷ giá công cụ phòng ngừa rủi ro triển khai sử dụng Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập Có thể nói rủi ro tỷ giá hoạt động xuất nhập loại rủi ro tỷ giá thường xuyên ... nguy rủi ro tỷ giá Rủi ro tỷ giá thể chỗ tỷ giá thay đổi làm cho ngân lưu thay đổi theo Nguyên nhân Về lý thuyết, biến động tỷ giá tác động đến doanh nghiệp theo nhiều cách đo lường độ nhạy cảm rủi...
 • 34
 • 134
 • 0

Tổng quan về virus cúm các phương thức sản xuất vaccine

Tổng quan về virus cúm và các phương thức sản xuất vaccine
... NỘI DUNG Giới thiệu virus cúm Cấu trúc tính chất Phương thức gây bệnh virus cúm Đa dạng loại virus cúm phương thức sản xuất vaccine GIỚI THIỆU VỀ VIRUS CÚM Tên gọi influenza có gốc từ ... đau CÁC LOẠI VIRUS CÚM Cúm virus có gene RNA, thuộc họ Orthomyxoviridae Họ bao gồm chi: - Influenzavirus A (cúm A) - Influenzavirus B (cúm B) - Influenzavirus C (cúm C) - Isavirus - Thogotovirus ... cúm người Các virus cúm loại A loại cúm gây bệnh có độc tính cao cho người loại cúm, gây bệnh nặng Virus cúm A chia thành nhiều chủng huyết khác dựa vào phản ứng huyết virus CÁC LOẠI VIRUS CÚM...
 • 23
 • 159
 • 0

Từ vựng về môi trường địa lý

Từ vựng về môi trường và địa lý
... kiến hay không thật muốn chúng gần nhà chúng tạo ồn TỪ VỰNG VỀ ĐỊA LÝ Dưới làm số mệnh đề mà bạn sử dụng để nói địa quốc gia chức địa Địa geography môn học hệ thống trình bao gồm khí hậu ... Nhiều công nhân than phiền ô nhiễm từ nhà máy làm cho họ ốm bệnh Các giải pháp môi trường a bottle bank thùng lớn mà người bỏ chai không vật thủy tinh khác vào để chất thủy tinh sử dụng lần We ... map! Ví dụ: Nếu em phương la bàn, em nghĩ mà em chịu trách nhiệm đồ! Các từ địa peninsula dãi đất dài hẹp mà nhô biển vào hồ Example: A lot of the state of Florida is situated on a peninsula...
 • 5
 • 78
 • 0

Xem thêm