Từ vựng về cây và hoa

Giáo án điện tử tiểu học: Bảo vệ cây hoa nơi công cộng pptx

Giáo án điện tử tiểu học: Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng pptx
... Hoa cúc SÂN TRƯỜNG BỒN HOA I/Mục tiêu:    -Học sinh biết nghóa vụ phải bảo vệ hoa nơi công cộng -Biết số cách chăm sóc bảo vệ hoa nơi công cộng -Biết lợi ích hoa nơi công cộng: Đem ... dò    Vì em cần bảo vệ hoa nơi công cộng? Để bảo vệ hoa nơi công cộng em cần làm gì,kgông nên làm gì? Dặn dò HS nhà chăm sóc hoa nhắc người thực tốt qui đònh bảo hoa nơi công c ộng ... HS Tiết     Mục tiêu: Biết lợi ích hoa người Thực tốt việc chăm sóc bảo vệ hoa nơi công cộng Có thái độ tôn trọng qui đònh chăm sóc bảo vệ hoa nơi công cộng, yêu thiên nhiên,có ý thức q trọng...
 • 35
 • 361
 • 0

Giáo án điện tử mầm non: Bài giảng về cây hoa pot

Giáo án điện tử mầm non: Bài giảng về cây và hoa pot
... lợi hoa Các loại hoa: Hoa hồng, hoa dâm bụt, hoa mua, hoa đồng tiền Kể tên lồi hoa mà em biết ? H·y kĨ tªn nh÷ng lo¹i hoa mµ em biÕt Cây hoa trồng để làm ? C©y hoa ®­ỵc trång ®Ĩ lµm g×? Cây hoa ... 18 tháng năm 2009 Tự nhiên xã hội Cây hoa HOẠT ĐỘNG 1: Các phận hoa Quan sát hoa cho biết : Cây hoa có phận ? Hoa Lá Thân Rễ Quan sát hoa cho biết : Các loại hoa có khác màu sắc, hình dáng, hương ... g×? Cây hoa làm hàng rào Cây hoa làm cảnh công viên Cây hoa trang trí v­ên! Hoa trang trí Hoa trang trí Làm nước hoa Hoa dùng để ướp trà Hoa dùng làm thức ăn Canh cua hoa thiên lý Canh hẹ Bông...
 • 33
 • 1,227
 • 0

Giáo án điện tử tiểu học: Bảo vệ Cây Hoa nơi công cộng ppt

Giáo án điện tử tiểu học: Bảo vệ Cây và Hoa nơi công cộng ppt
... Hoa cúc SÂN TRƯỜNG BỒN HOA I/Mục tiêu:    -Học sinh biết nghóa vụ phải bảo vệ hoa nơi công cộng -Biết số cách chăm sóc bảo vệ hoa nơi công cộng -Biết lợi ích hoa nơi công cộng: Đem ... dò    Vì em cần bảo vệ hoa nơi công cộng? Để bảo vệ hoa nơi công cộng em cần làm gì,kgông nên làm gì? Dặn dò HS nhà chăm sóc hoa nhắc người thực tốt qui đònh bảo hoa nơi công c ộng ... HS Tiết     Mục tiêu: Biết lợi ích hoa người Thực tốt việc chăm sóc bảo vệ hoa nơi công cộng Có thái độ tôn trọng qui đònh chăm sóc bảo vệ hoa nơi công cộng, yêu thiên nhiên,có ý thức q trọng...
 • 35
 • 286
 • 0

ĐẠO ĐỨC : BẢO VỆ CÂY HOA NƠI CÔNG CỘNG

ĐẠO ĐỨC : BẢO VỆ CÂY VÀ HOA NƠI CÔNG CỘNG
... để bảo vệ hoa nơi công cộng Thø t­ ngµy 15 th¸ng n¨m 2009 Môn : Đạo đức BẢO VỆ CÂY VÀ HOA NƠI CÔNG CỘNG ( T2 ) HOẠT ĐỘNG : HOẠT ĐỘNG : HOẠT ĐỘNG : HOẠT ĐỘNG : Dặn dò : -Cần chăm sóc bảo vệ hoa ... Đạo đức BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 ) Liên hệ thực tế -Ở trường em lớp em có trồng hoa không ? -Em bảo vệ ? Thø t­ ngµy 15 th¸ng n¨m 2009 Môn : Đạo đức BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ... Môn : Đạo đức BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 ) KẾT LUẬN : Môi trường lành giúp em khỏe mạnh phát triển Các em cần có hành động bảo vệ, chăm sóc hoa Thø t­ ngµy 15 th¸ng n¨m 2009 Môn : Đạo...
 • 19
 • 1,339
 • 5

Đặc điểm ngữ pháp ngữ nghĩa của các từ ngữ chie cây hoa trong ca dao

Đặc điểm ngữ pháp  ngữ nghĩa của các từ ngữ chie cây và hoa trong ca dao
... hiểu ca dao từ ngữ hoa đợc sử dụng ca dao cụ thể là: - Chỉ rõ đặc điểm mặt ngữ pháp từ ngữ hoa ca dao - Chỉ rõ cấu trúc mà từ ngữ hoa thờng gặp ca dao 9 - Chỉ rõ đặc trng mặt ngữ nghĩa từ ngữ hoa ... sánh cách sử dụng từ ngữ tên loài cây, loài hoa ca dao thơ ca 3.3.1 Cách sử dụng từ ngữ loài ca dao thơ ca 3.3.2 Cách sử dụng từ ngữ loài hoa ca dao thơ ca 3.4 Vai trò hoa ... 2.3.1 Các cấu trúc thờng gặp ca dao 2.3.2 Các cấu trúc thờng gặp hoa ca dao Chơng Đặc điểm ý nghĩa từ loài cây, loài hoa ca dao 3.1 ý nghĩa thực từ ngữ loài cây, loài hoa ...
 • 129
 • 505
 • 0

Bài 14: Bảo vệ cây hoa nơi công cộng.

Bài 14: Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.
... luận: Cây hoa làm cho sống thêm đẹp, không khí lành mát mẻ Chúng ta cần phải chăm sóc bảo vệ hoa *Hoạt động 2: Liên hệ thực tế - Yêu cầu học sinh tự liên hệ nơi công cộng mà em biết có trồng hoa, ... tốt không ? Vì ? => Chúng bảo vệ tốt, có rào chắn, có nội quy bảo vệ, ? Em làm để góp phần bảo vệ chúng ? => Không hái hoa, bẻ nơi công cộng, - Gọi đại diện nhóm trả lời - Đại diện nhóm trả lời ... - Nhận xét, bổ sung => Kết luận: Các biết: Tưới cây, rào - Lắng nghe, thực vườn, nhổ cỏ, bắt sâu, Đó việc làm để bảo vệ chăm sóc cây, hoa nơi công cộng, làm cho quang cảnh tươi đẹp, không khí...
 • 2
 • 347
 • 0

từ vựng về cây cối ppsx

từ vựng về cây cối ppsx
... cây (2) bark /bɑːk/ - vỏ branch /brɑːntʃ/ - chậu hoa cành (1) twig /twɪg/ - cành nhỏ roots /ruːt/...
 • 6
 • 408
 • 0

Từ vựng về các loại hoa potx

Từ vựng về các loại hoa potx
... : hoa đồng tiền Rose : hoa hồng Lily : hoa loa kèn Orchids : hoa lan Gladiolus : hoa lay ơn Lotus : hoa sen Marigold : hoa vạn thọ Apricot blossom : hoa mai Cockscomb : hoa mào gà Tuberose : hoa ... forget-me-not: hoa lưu ly thảo (hoa đừng quên tôi) - violet: hoa thảo - pansy: hoa păng-xê, hoa bướm - morning-glory: hoa bìm bìm (màu tím) orchid : hoa lan water lily : hoa súng magnolia : hoa ngọc ... hibiscus : hoa râm bụt jasmine : hoa lài (hoa nhài) flowercup : hoa bào -Hop : hoa bia -banana inflorescense : hoa chuối -ageratum conyzoides: hoa ngũ sắc -horticulture : hoa hương -confetti : hoa giấy...
 • 6
 • 224
 • 1

TỪ VỰNG VỀ CÁC LOÀI HOA pps

TỪ VỰNG VỀ CÁC LOÀI HOA pps
... : hoa hồng Lily : hoa loa kèn Orchids : hoa lan Gladiolus : hoa lay ơn Lotus : hoa sen Marigold : hoa vạn thọ Apricot blossom : hoa mai Cockscomb : hoa mào gà Tuberose : hoa huệ Sunflower : hoa ... ly thảo (hoa đừng quên tôi) Violet: hoa thảo Pansy: hoa păng-xê, hoa bướm Morning-glory: hoa bìm bìm (màu tím) Orchid : hoa lan Water lily : hoa súng agnolia : hoa ngọc lan Hibiscus : hoa râm ... Narcissus : hoa thuỷ tiên Snapdragon : hoa mõm chó Dahlia : hoa thược dược Day-lity : hoa hiên Camellia : hoa trà Tulip: hoa uất kim hương Chrysanthemum: hoa cúc (đại đóa) Forget-me-not: hoa lưu...
 • 4
 • 197
 • 0

Bảo vệ cây hoa nơi cộng cộng

Bảo vệ cây và hoa nơi cộng cộng
... Đạo đức: Bảo vệ hoa nơi công cộng (tiết 2) Bài tập a Em nối tranh với “khuôn mặt” cho phù hợp Đạo đức: Bảo vệ hoa nơi công cộng (tiết 2) Bảo vệ hoa nơi công cộng (tiết 2) 3b Tô màu vào tranh ... công cộng (tiết 2) Thực hành xây dựng kế hoạch bảo vệ hoa Kết luận: Môi trường lành giúp em khoẻ mạnh phát triển Các em cần có hành động bảo vệ, chăm sóc hoa Đạo đức: Bảo vệ hoa nơi công cộng ... đức: Bảo vệ hoa nơi công cộng (tiết 2) Bài tập Đánh Nên khuyên ngăn bạn mách người lớn trước cách ứng xử em chọn Kết luận:dấu + vào thấy cản hái hoa, phá nơi công góp phần bảo không bạn bạn Làm cộng...
 • 12
 • 497
 • 0

Đạo đức: Bảo vệ Cây Hoa

Đạo đức: Bảo vệ Cây và Hoa
... sóc, bảo vệ hoa nơi công cộng - Các bạn nhỏ làm gì? - Những việc làm có tác dụng gì? - Em làm bạn không? Các em biết tưới cây, rào cây, nhổ cỏ, bắt sâu Đó việc làm cần bảo vệ, chăm sóc hoa nơi ... Để sân trường, vườn trường, vườn hoa, công viên đẹp, mát em phải làm gì? - Cây hoa làm cho sống thêm đẹp, không khí lành, mát mẻ - Các em cần chăm sóc, bảo vệ hoa Các em có quyền sống môi trường ... chào hỏi nào? Chào hỏi lễ phép, khoanh tay, cúi đầu Hoa cúc SÂN TRƯỜNG BỒN HOA BÔNG TRANG CẢ MỘT VƯỜN HOA CÔNG VIÊN TÂN CHÂU -Ra chơi sân trường, vườn trường, vườn hoa, công viên em có thích không?...
 • 21
 • 314
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn Đạo đức lớp 1 – Bảo vệ cây hoa nơi công cộng ppt

Sáng kiến kinh nghiệm môn Đạo đức lớp 1 – Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng ppt
... mát…để cây, hoa tươi tốt em cần tưới cây, không leo trèo… Chốt: Cây hoa làm cho sống thêm đẹp, không khí lành Các em cần chăm sóc cây - theo dõi 4.Hoạt động4: Tìm hiểu việc bảo vệ hoa (8’) ... động3: Tìm hiểu lợi ích hoa (8’) - hoạt động tập thể - Cho HS quan sát cây, hoa vườn trường cho biết cây, hoa vườn trườn có ích lợi gì? Để hoa tươi tốt em cần làm gì? - cây, hoa làm đẹp vườn trường, ... thoả luận: Các bạn tưới, rào, tỉa cây Những việc làm giúp cho mau lớn, không bị gió làm đổ… Chốt: Tưới cây, rào cây, nhổ cỏ, bắt sâu, tỉa lá… việc làm nhằm bảo vệ, chăm sóc - theo dõi 5.Hoạt...
 • 3
 • 414
 • 0

Bảo vẹ cây hoa nơi công cộng

Bảo vẹ cây và hoa nơi công cộng
... đức: Bài 14: Bảo vệ hoa nơi cơng cộng (Tiết 1) Bài Thứ năm ngày 17 tháng năm 2011 Đạo đức: Bài 14: Bảo vệ hoa nơi cơng cộng (Tiết 1) Ra sân trường, vườn trường, vườn hoa, -Câychơihoa làm cho sống ... lợi gì? trường em, nơi em hoa nơi làm cộng, làm cho -Em cóthêmlàm cáclành khơng? sống thể đẹp, thêm bạn Thứ năm ngày 17 tháng năm 2011 Đạo đức: Bài 12: Bảo vệ hoa nơi cơng cộng( Tiết 1) Bài tập ... tháng năm 2011 Đạo đức: Bài 14: Bảo vệ hoa nơi cơng cộng (Tiết 1) Bài tập 1:em biếtsát tranh TLNcây, nhổ cỏ, bắt sâu Các Quan tưới cây, rào 2: -Các đanglàm nhằm bảo vệ, chăm sóc Đó bạn nhỏ việc...
 • 10
 • 138
 • 0

Bảo vệ cây hoa nơi công cộng(T2)

Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng(T2)
... ngày 22 tháng năm 2013 Đạo đức: Bảo vệ hoa nơi công cộng (tiết 2) * Thực hành xây dựng kế hoạch bảo vệ hoa - Các tổ thảo luận : + Nhận bảo vệ, chăm sóc hoa đâu ? + Vào thời gian ? + Bằng việc làm ... 2013 Đạo đức: Bảo vệ hoa nơi công cộng (tiết 2) Bài tập 4: Đánh dấu + vào ô trước cách ứng xử em chọn thấy bạn hái hoa, phá nơi công cộng a - Mặc bạn, không quan tâm b - Cùng hái hoa, phá với ... năm 2013 Đạo đức: Bảo vệ hoa nơi công cộng (tiết 2) Bài tập : Em chọn tranh cho phù hợp : với việc nên làm không nên làm Thứ hai ngày 22 tháng năm 2013 Đạo đức: Bảo vệ hoa nơi công cộng (tiết 2)...
 • 8
 • 273
 • 0

bảo vệ cây hoa nơi công cộng ( tiết 2)

bảo vệ cây và hoa nơi công cộng ( tiết 2)
... đức BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 ) KẾT LUẬN : Môi trường lành giúp em khỏe mạnh phát triển Các em cần có hành động bảo vệ, chăm sóc hoa Môn : Đạo đức BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( ... Đạo đức BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 ) HOẠT ĐỘNG : -Các nhóm trình bày Kết luận : Khi thấy bạn hái hoa, phá em nên khuyên ngăn bạn Môn : Đạo đức BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 ) ... sạch, đẹp môi trường , Ta gìn giữ Môn : Đạo đức BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 ) HÁT BÀI : Môn : Đạo đức BẢO VỆ CÂY VÀ HOA NƠI CÔNG CỘNG ( T2 ) KẾT LUẬN : Mọi trẻ em Thế giới sống môi trường...
 • 17
 • 192
 • 0

Xem thêm