2 TVCT an chapter2 cac nguyen ly thuy van

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 2 ppsx

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 2 ppsx
... Anh (6 0 km2/1 vũ k ) với số nước Pháp (1 10 km2/1 vũ k ), Lan (1 30 km2/1 vũ k ), Trung Quốc (4 70 km2/1 vũ k ), úc (1 010 km2/1 vũ k ), Mỹ (1 040 km2/1 vũ k ), Arập Xêút (8 140 km2/1 vũ k ) Mông ... Hình 2. 18 Những dự báo mô hình hoàn lưu chung châu Âu thay đổi lượng mưa (mmd- 1) (a) mùa đông (tháng 12 đến tháng 1) (b) mùa hè (tháng đến tháng 8) Những vùng tô đậm cho biết thay đổi (+ / -) lớn ... thành thị (Moore, 199 8) 51 Hình 2. 11 Phân bố không gian mưa bão (mm/h) cung cấp rada thời tiết (a) Lượng mưa phía nam nước Anh, 2 0-1 1-1 987, dựa vào rada vũ kế hiệu chỉnh từ xa cho (1 ) thời gian...
 • 44
 • 90
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương mở đầu doc

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương mở đầu doc
... Chương 9: Thủy văn lưu vực thủy văn toàn cầu Để hoàn thành dịch chương Nguyên thủy văn có phân công dịch sau: PGS TS Nguyễn Văn Tuần dịch chương 1; chương 2; chương 3; chương 4; chương NCS ... luật tài nguyên nước Các kiến thức Nguyên thủy văn phương tây làm sáng tỏ xu bước đầu nghiên cứu thủy văn Chúng ta nhiều năm dạy môn Thủy văn đại cương Các kiến thức Nguyên thủy văn giúp ... có chương Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Mưa Chương 3: Sự giữ nước lưu vực mưa Chương 4: Bốc Chương 5: Dòng chảy ngầm Chương 6: Nước đất Chương 7: Dòng chảy mặt Chương 8: Chất lượng nước Chương...
 • 6
 • 292
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 1 pptx

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 1 pptx
... (1 98 8) thay đổi đáng kể trữ lượng nước lưu vực đại dương (từ 13 20 x 10 km3 đến 13 70 x 10 km 3), lượng nước khí (khoảng 10 500 14 000 km 3), nước chứa tảng băng sông băng (1 6.5 29.2 x 10 6 km 3) ... chức khí tượng giới (WMO) Tổ chức uỷ ban liên hợp quốc (UN) Chương trình hợp tác quốc tế khảo sát thuỷ văn IAHS gọi thập kỷ thuỷ văn giới (1 96 5 -1 97 4) Đây ví dụ điển hình hợp tác quốc tế mà đánh giá ... hình thành mây trút mưa xuống mặt đất, mối liên kết mưa phát triển thực vật động vật trái đất (Bergstrom, 19 8 9) Palissy (1 51 0 -1 59 0) nhấn mạnh mưa nguồn cung cấp suối dòng sông 14 (Biswas, 19 7 0), ...
 • 12
 • 85
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 3 docx

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 3 docx
... lượng giáng thủy hàng năm (P) bốc tiềm Penman cỏ thấp (Et) Về chất, thừa nhận chặn nước rừng hàng năm xấp xỉ phần (o) lượng giáng thủy hàng năm: I = f (o.P Et) (3 .1 3) Trong f phần bồn thu nước ... chặn nước (I) tính toán hiệu số lượng giáng thủy phía lớp phủ thực vật (P) lượng giáng thủy thực phía tán chúng bao gồm lượng mưa xuyên qua (T) dòng chảy theo thân (S) Do đó: I=PTS (3 . 1) Do khó ... lệ chặn nước (tổn thất phần lượng mưa) so với (a) chiều sâu giáng thủy bão (dựa theo số liệu Clegg, 196 3) ; (b) chiều sâu giáng thủy hàng năm (Calder, 199 0) Thời đoạn trận mưa nhân tố ảnh hưởng...
 • 26
 • 93
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 4 pptx

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 4 pptx
... đồng (FC) đến điểm khô héo (WP) Xem nguyên văn cho chi tiết 1 14 Giữa hai mô hình ( ườn A B) cực trị có vài mô hình trung gian, mô hình biết tốt Penman (1 99 4) đưa không thay đổi rễ ( ường C) Điều ... trồng Thực vật Rừng 125 5 0-7 0 3 0-6 0 2 0-8 0 5-1 0 10 0 -4 00 10 0-5 00 20 0-6 00 20 0-7 00 4 0-7 0 5 0-1 00 6 0-1 00 8 0-1 50 Hơi nước phân tán qua khí khổng vào khí tương ứng với biến khí tượng (năng lượng có sẵn, độ ... khí E p 10t Ia (4 .1 4) t nhiệt độ ttrung bình tháng (oC), I số nhiệt hàng năm ( ịnh nghĩa dưới) a hàm lập phương I Các số nhiệt hàng năm tổng số nhiệt 12 tháng t i 1.5 14 (4 .1 5) Chỉ yêu cầu số...
 • 40
 • 711
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 5 pot

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 5 pot
... tầng mặt phẳng (Hình 5. 2(e )) việc nứt nẻ đứt gãy (Hình 5. 2(f )) Sự lẫn lộn nảy sinh ra, trường hợp đá nứt nẻ tốt, ví dụ, độ rỗng đá rắn (mà thấp) độ rỗng toàn địa tầng (mà tương đối cao) Thật quan ... 199 5) Hình 5. 22 Mối quan hệ thủy động nước ngầm mặn tầng ngậm nước Biscayne, Florida: (a) đường đẳng nồng độ muối (0 /00 Cl -) minh họa tầng khuyếch tán (b) đường đẳng (cm) tầng khuyếch tán (theo ... thấm xếp không đều, (c) hạt có khả thấm, (d) hạt sỏi gắn kết phần, (e) hình thành hòa tan dọc theo chỗ nối mặt đáy đá cacbon f(f) hình thành đứt gãy đá cát kết (theo Meinzer, 192 3) Độ rỗng môi trường...
 • 39
 • 77
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 6 doc

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 6 doc
... K (6 . 5) Độ nghiêng đặc tính ẩm / v sức chứa nước đặc trưng C( ), theo ta có D K C (6 . 6) Sau mối liên hệ thông lượng gradient lượng nước là: v D (dòng ngang) x (6 . 7) v ... (6 . 3) (b) dòng chảy thẳng đứng hoàn toàn hướng xuống theo phương z với gradient thủy lực là: v z v K z (6 . 4) v K z 189 Hình 6. 8 Sơ đồ minh họa thành phần hút ẩm ( ) cao ... nén (vp) bù lại cách xác giảm khả hút (vg) Hình 6. 5 Mặt cắt lượng nước đất tổng cộng ( ) bên mặt đất, biểu thị thành phần trọng trường ( g ) áp suất ( p ) Trong trắc diện tổng điện thể hình 6. 5...
 • 43
 • 86
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 7 pdf

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 7 pdf
... (Hình 7. 7 (a )) Mái nhà lợp làm việc thành hàng rơm truyền tính thấm ưu đãi dọc theo thân rơm mái nhà có góc dốc lớn Nếu mái nhà nằm phẳng ngang tượng Trong trường hợp đất sườn dốc (Hình 7. 7 (b )) , ... Vaidhianathan Singh (1 94 2) sở vật sau mô tả chi tiết Gillham (1 98 4) 224 Hình 7. 5 ảnh hưởng giáng thủy đến dòng chảy: hướng chảy theo thuyết Hewlett giai đoạn đầu trận mưa; (b) hướng chảy giai đoạn ... định' Hình 7. 4 rằng, thời gian (t) trận mưa bão có cường độ mưa rơi (i) lớn tốc độ thấm (f) sức hút bề mặt đất xuất lượng giáng thuỷ có hiệu (Pe), chảy qua bề mặt đất dòng chảy tràn (Qo) Sẽ xảy...
 • 46
 • 103
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 8 ppsx

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 8 ppsx
... (aq) - H2O= Al(OH)2+ (aq) - H+ (8 .13a) Al(OH)2+ (aq) - H2O = Al(OH)+ (aq) - H+ (8 .13b) + + Al(OH) (aq) + H2O = Al(OH)3 + H (8 .13c) Dưới điều kiện pH thấp Al trở thành hoà tan dạng Al3+ cation ... caolinit: KAlSi3O8 (c) H (aq) H O Al Si2 O5 (OH ) (c) 4H SiO4 (aq) K (aq) Fenspat Axit (khoáng chất nguyê n thu ) Caolinit (trong dung dịch) (Khoáng chất thứ cấp) (8 .1 2) Mặc dù mặt hoá ... thấm 8. 5.1 Sự phong hoá đá Gần 99% trọng lượng lớp vỏ trái đất gồm nguyên tố: 47% oxy (O), 28% silic (Si), 8% nhôm (Al), 5% sắt (Fe), 3.5% canxi (Ca), 3% natri (Na), 2.5% kali (K) 2% magiê (Mg)...
 • 43
 • 152
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 9 pdf

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 9 pdf
... cuối năm (tháng 1 2) 60 mm năm 199 3; 1 39 mm năm 199 4; 185 mm năm 199 5 Tuy nhiên, thay giá trị dòng chảy tự nhiên vào phương trình 9. 3 (xem hình 9. 9 (b )) có cân tốt phần dư luỹ tích (+ ) (- ) giá trị ... 746 91 3 Bốc -7 1.400 424.700 -4 9. 600 -1 176 -4 80 -9 73 110 -2 67 Dòng chảy sông, dòng chảy ngầm trực tiếp đổ biển 39. 700 -3 9. 700 Bốc hiệu từ đất -3 9. 700 39. 700 -1 10 267 Tổng -3 9. 700 39. 700 -1 10 266 ... lưu vực khối khí nằm bên (hình 9. 7c) Hình 9. 7 Các thành phần nước (a) đất; (b); (c); kết hợp đất khí (trích từ sơ đồ nguyên thuỷ OKIvà nnk 199 5) Sự khác biệt lớn khác thành phần cân nước đơn giản...
 • 75
 • 108
 • 0

Các nguyên quản dự án part 2 ppt

Các nguyên lý quản lý dự án part 2 ppt
... c u t ch c qu n d án (Ban qu n d án) ch ñ u tư l p nên, ñó ngu n cán 28 b qu n l y t c u c a ch ñ u tư Các cán b th i gian t n t i d án làm vi c thư ng xuyên cho d án Cán b c a thành ... n d án v i phòng ban quan th nào? 37 CHƯƠNG BAN QU N LÝ D ÁN Ban qu n d án thuy t qu n nhóm 39 1.1 Khái ni m v Ban qu n d án 39 1 .2 ... d án d án d án d án c u t ch c c a t ch c/h th ng m Hình 2. 3 Mô hình c u t ch c qu n chung N u ho t ñ ng c a t ch c/h th ng m hoàn toàn ho t ñ ng qu n d án 26 hình qu n theo d án...
 • 24
 • 111
 • 0

ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN KHOA HỌC MÔITRƯỜNG VÀO VẤN ĐỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀTHUỶ ĐIỆN (THUỶ ĐIỆN SÔNG TRANH 2)

ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ KHOA HỌC MÔITRƯỜNG VÀO VẤN ĐỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀTHUỶ ĐIỆN (THUỶ ĐIỆN SÔNG TRANH 2)
... nước thuỷ điện (Sông Tranh 2) điện cách hợp lý, chọn đề tài Áp dụng nguyên khoa học môi trường vào vấn đề tài nguyên nước thuỷ điện (TĐ Sông Tranh 2) làm đề tài tiểu luận môn học Mục tiêu nghiên ... luận: Áp dụng NLKHMT vào vấn đề tài nguyên nước thuỷ điện (Sông Tranh 2) Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC Một số khái niệm nước tài nguyên nước * Nước hợp chất hóa học oxy hidro, Phân tử nước ... hiểu tài nguyên nước vấn đề sử dụng nước - Nghiên cứu quản sử dụng tài nguyên nước công trình đập hồ thuỷ điện ưu nhước điểm - Phân tích vấn đề môi trường bật công trình thuỷ điện Sông Tranh...
 • 60
 • 289
 • 0

Các nguyên quản dự án xây dựng phần 2

Các nguyên lý quản lý dự án xây dựng phần 2
... công xây l p) Cơ c u t ch c qu n d án (Ban qu n d án) ch ñ u tư l p nên, ñó ngu n cán 28 b qu n l y t c u c a ch ñ u tư Các cán b th i gian t n t i d án làm vi c thư ng xuyên cho d án Cán ... n d án v i phòng ban quan th nào? 37 CHƯƠNG BAN QU N LÝ D ÁN Ban qu n d án thuy t qu n nhóm 39 1.1 Khái ni m v Ban qu n d án 39 1 .2 ... d án d án d án d án c u t ch c c a t ch c/h th ng m Hình 2. 3 Mô hình c u t ch c qu n chung N u ho t ñ ng c a t ch c/h th ng m hoàn toàn ho t ñ ng qu n d án 26 hình qu n theo d án...
 • 24
 • 86
 • 0

Ebook các nguyên quản dự án (tái bản lần 1 có sửa chữa, bổ sung) phần 2

Ebook các nguyên lý quản lý dự án (tái bản lần 1 có sửa chữa, bổ sung) phần 2
... 7 .17 Chi phớ thc hin 1- 2 80 10 0 10 80 1- 3 30 400 20 520 12 20 520 2- 3 18 18 0 12 23 4 14 21 6 2- 5 24 360 18 450 15 24 360 3-4 24 360 18 420 10 18 420 4-5 0 0 0 4-6 18 27 0 12 318 12 318 5-7 36 24 0 ... (tr ủ) (tr.ủ/ngy) 1- 2 80 10 0 10 1- 3 30 400 20 520 12 2- 3 18 18 0 12 23 4 2- 5 24 360 18 450 15 3-4 24 360 18 420 10 4-5 0 0 4-6 18 27 0 12 318 8 5-7 36 24 0 24 360 10 6-7 24 15 0 15 19 5 Thc hin d ỏn ... Quý 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tổng ý tởng NC VL 3 Bảng 7 .1 Một ví dụ mô hình LCC Các giai đoạn vòng đời dự án phát triển chế tạo khai thác NC VL NC VL NC VL NC VL Tổng 3 4 5 10 19 12 22 15 25 ...
 • 123
 • 302
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các nguyên lý quản lý dự áncác nguyên lý quản lý dự án xây dựngứng dụng các nguyên lý của lean và công cụ vsm để cải tiến quy trình quản lý dự án tại công ty tnhhgiáo án điện tử nguyên lý 2 nhiệt động lưc họccác nguyên lý tính toán thuỷ lực buồng xoắncác nguyên lý về an toàn và bảo mật thông tin trong mạng 3gcac nguyen ly va ung dung tap 2 dien tu dao dong va songcác nguyên lý triết học phần giới thiệucác nguyên lý triết học kỳ 1các nguyên lý cơ họccác nguyên lý phép đếmcác nguyên lý vật lýcác nguyên lý toán họccác nguyên lý trong hóa họccác nguyên lý trong20110120 dlg ban cao bach phat hanh trai phieu chuyen doiBáo cáo tài chính | Trang web chính thức của EveronBáo cáo tài chính | Trang web chính thức của EveronQuy định 3599 về xây dựng và phát triển ngànhLuận án tiến sĩ bất đẳng thức tích chập suy rộng kontorovich lebedev – fourier và ứng dụng (tt)Luận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano fe và feb bằng phương pháp mô hình hóa (tt)Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HA f, β TCP, β TCP sr pha tạp eu, er, dy và mn (tt)Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ mặt trời tại lưu vực sông cầu (tt)thực tập kỹ thuật nhà máy DAP hải phòngBài tập hình học afin và ơclitBài tập đại số sơ cấpChuyên đề phương trình và hệ phương trìnhPhát triển sản xuất cây vụ đông ở tỉnh thái bình ttGiới thiệu về nghề Công tác xã hộiNghiên cứu thành phần loài sán lá song chủ (digenea) ký sinh ở cá chẽm (lates calcarifer bloch, 1790) nuôi ở khánh hòa (tt)Giảm stress cho NV CTXHnâng cao năng lực cho nhân viên CTXH trong việc Quản lý ca " năng động nhóm"phần lý do chọn đề tài mẫu trong Nghiên cứu khoa học xã hộibáo cáo tham quan các cơ sở ctxh phía Nambảng kế hoạch trợ giúp cho học sinh khuyết tật tại trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu