De thi mạch dien tu thông tin

Báo cáo thực tập điện tử thông tin bộ thí nghiệm model com 306

Báo cáo thực tập điện tử thông tin bộ thí nghiệm model com 306
... f=80KHz ( C2=2200pf ) MODEL- COM 306 5/cộng hưởng nối tiếp MODEL- COM 306 5/cộng hưởng nối tiếp MODEL- COM 306 6/cộng hưởng song song MODEL- COM 306 7/mạch lọc thạch anh • Bộ lọc thạch anh giải pháp ... dạng sóng mạch lọc chắn dải MODEL- COM 306 4/mạch lọc chắn dải fmid===884.4Hz MODEL- COM 306 4/mạch lọc chắn dải Fm=0.9kHz MODEL- COM 306 4/mạch lọc chắn dải MODEL- COM 306 5/cộng hưởng nối tiếp Wo= ... MODEL- COM 306 1/mạch lọc thông thấp  Tính toán thông số: Fc= MODEL- COM 306 1/mạch lọc thông thấp • Thí nghiệm: Cấp sóng ngõ vào Đo dang sóng ngõ Tần số cắt fc=950 hz Dạng sóng đo OSC MODEL- COM 306...
 • 20
 • 431
 • 7

Đề thi môn Lý Thuyết Thông Tin - 1

Đề thi môn Lý Thuyết Thông Tin - 1
... (A) 11 1 010 0 (B) 11 0 011 0 (C) 011 010 0 (D) 011 0 011 (E) 11 0 010 0 Câu 30 Cho biết thông báo m = 010 1 mã hoá thành từ mã kết sau (A) 10 110 11 (B) 00 010 11 (C) 0 011 011 (D) 0 011 0 01 (E) 10 110 01 Câu 31 Cho ... 21 Cho biết từ mã w = 10 110 10 giải mã thành thông báo sau (A) 011 1 (B) 010 1 (C) 11 01 (D) 10 11 (E) 10 01 Câu 22 Cho biết từ mã w = 010 010 1 giải mã thành thông báo sau (A) 11 01 (B) 010 1 (C) 11 10 ... 0 0  0  1 0 0 1 1 0  1 1 Câu 15 Dùng G để mã hoá thông báo m = 011 0 thành từ mã kết sau (A) 011 10 01 (B) 010 110 1 (C) 010 10 01 (D) 011 0 011 (E) 11 010 01 Câu 16 Cho biết bit c1, c2, c3,...
 • 4
 • 1,374
 • 66

Đề thi môn Lý Thuyết Thông Tin – 2

Đề thi môn Lý Thuyết Thông Tin – 2
... C A D B E B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E A C A C A D C B A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D B B E D A C A E C Trang 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A A D E C E B C A 41 42 43 44 45 46 47 48 ... phép cộng modulo 26 khoảng trắng giữ nguyên không cộng A B C D E F G H I J K L M 10 11 12 N O P Q R S T U V W X Y Z 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 48 Người ta mã hoá thông báo có ngữ ... (B) 25 6 (C) 5 12 (D) 128 (E) 1 024 19 Một mã tuyến tính có n = 15, d = có tối đa từ mã (A) 1 024 (B) 20 48 (C) 5 12 (D) 4096 (E) 25 6 20 Một mã tuyến tính có k = 16, d = có chiều dài từ mã tối thi u...
 • 5
 • 1,280
 • 66

Đề thi môn Lý Thuyết Thông Tin – 3

Đề thi môn Lý Thuyết Thông Tin – 3
... nguồn X theo phương pháp Shannon là: (A) 3. 02 (B) 3. 15 (C) 3. 23 (D) 3. 47 (E) 3. 51 Câu 27 Mã hoá nguồn X3 phương pháp Shannon từ mã ứng với dãy tin x1x3x5 có chiều dài (A) (B) (C) (D) 10 (E) 11 ... tra giöõa kyø 1/20 03- 2004 MT2002 Câu 29 Để số bit trung bình (hay chiều dài trung bình) biểu diễn cho từ mã nằm lân cận ε H(X) với ε = 0,01 theo thuyết cần mã hoá dãy tin với chiều dài đủ: ... D 24 A E 14 B 25 C C 15 B 26 D A 16 C 27 C B 17 E 28 B D 18 E 29 E B 19 E 30 B D 20 B 31 C 10 C 21 C 32 A 11 A 22 A 33 C Trang ...
 • 3
 • 1,925
 • 72

Vòng khóa pha PLL trong điện tử thông tin

Vòng khóa pha PLL trong điện tử thông tin
... PLL thiết lập chế độ đồng (chế độ khóa) BC phụ thuộc vào băng thông LPF Để PLL đạt đợc khóa pha độ sai lệch tần số (fi fN) phải nằm băng thông LPF Nếu nằm băng thông PLL không đạt đợc khóa pha ... khóa pha (đồng bộ) Dải khóa phụ thuộc hàm truyền đạt (độ lợi) tách sóng pha, khuếch đại, VCO Nó không phụ thuộc vào đáp tuyến lọc LPF PLL khóa pha fi- f0 = Khi PLL cha khóa pha: fi f0 Khi PLL khóa ... khiển điện áp đa vào 6.3 Hoạt động mạch 6.3.1 Nguyên lý hoạt động Vòng khoá pha hoạt động theo nguyên tắc vòng điều khiển mà đại lợng vào tần số chúng đợc so sánh với pha Vòng điều khiển pha có...
 • 19
 • 8,439
 • 95

Bài tập môn học điện tử thông tin

Bài tập môn học điện tử thông tin
... máy thu có băng thông nhiễu 200KHz Một điện trở đầu vào Hãy tính công suất nhiễu (trong đơn vị dB) đầu vào nhiệt độ điện trở 2000C Câu 15: Cho hệ thống Khi băng thông tăng gấp đôi, thông số khác ... R1 VC Cv Điện dung Cv varicap thay đổi theo điện áp VC theo biểu thức: CV = C0 1+ 2VC Với C0: điện dung varicap với điện áp vào thuận Giả sử C0 = 80pF L2 = 100μH a) Tính tần số dao động điện áp ... cách đo điện áp đầu có tín hiệu đưa vào Người ta tiến hành đo đạt khuếch đại đo điện áp đầu 2V 15mV tương ứng có tín hiệu đưa vào đầu vào Hãy tính (S+N)/N đầu theo dB Câu 8: Điện áp tín hiệu điện...
 • 11
 • 2,643
 • 14

Câu hỏi môn học điện tử thông tin

Câu hỏi môn học điện tử thông tin
... lý hoạt động máy đo cường độ trường sử dụng Varicap Câu 12: Vẽ sơ đồ khối, nêu chức khối trình bày nguyên lý hoạt động máy phát FM stereo Câu 13: Vẽ sơ đồ khối, trình bày chức khối nêu nguyên ... vòng giữ pha PLL thiết bị thu phát Trong máy thu FM Stereo, vòng giữ pha PLL sử dụng để làm gì? Câu 14: Vẽ sơ đồ khối phần mạch giải mã FM stereo Kỹ thuật vòng khoá pha PLL ứng dụng mạch thể nào?...
 • 2
 • 957
 • 17

Giáo trình điện tử thông tin - Chương 1

Giáo trình điện tử thông tin - Chương 1
... 10 m (3 - 30)KHz 10 10 m (30 - 300)KHz 10 10 m (300 - 3000)KHz 10 10 m (3 - 30)MHz 10 10 m (30 - 300)MHz 10 ữ m (300 - 3000)MHz ữ 10 m (3 - 30)GHz 10 10 m (30 - 300)GHz 10 10 m Extremly ... số 1. 4 Các ứng dụng kỹ thuật thông tin điện tử 1. 4 .1 Thông tin chiều (Simplex) - Phát quảng bá AM, FM - Truyền hình quảng bá - Truyền hình cáp - Nhắn tin - Đo xa, điều khiển xa 1. 4.2 Thông tin ... (Duplex) - Điện thoại công cộng - Điện thoại vô tuyến di động cố định - Điện thoại di động tế bo - Truyền hình tơng tác - Thông tin trạm mặt đất thông qua vệ tinh - Thông tin hng không, thông tin...
 • 16
 • 1,358
 • 6

Giáo trình điện tử thông tin - Chương 2

Giáo trình điện tử thông tin - Chương 2
... hình 2. 10: 26 L1 C r rfa Hình 2. 10 Sơ đồ tơng tơng mạch đợc qui bên sơ cấp Trong đó, điện trở phản ảnh đợc xác định nh biểu thức: r fa X gh ( M ) = = RL RL (2. 1) M = k L1 L2 (2. 2) Với: RL l điện ... biến thiên) để thực việc điều chế FM Phần tử điện kháng l Transistor điện kháng, đèn điện kháng Varicap (điện dung biến đổi theo điện áp đặt vo Varicap) 2. 2.5 Sơ đồ khối tổng quát máy phát Fm chất ... hi cao nên dùng mạch cộng hởng phức tạp 2. 3.1 tinh chỉnh anten Đối với tầng trớc cuối điện trở tải l điện trở vo tầng sau Còn tầng cuối điện trở tải l điện trở phiđơ Thực chất phiđơ l trở rA...
 • 12
 • 558
 • 7

Giáo trình điện tử thông tin - Chương 3

Giáo trình điện tử thông tin - Chương 3
... theo biểu thức (3. 1) PN = kTB = (1 ,38 .10 23 J / K )(293K )(6.10 Hz ) = 24,2.10 15 W Điện áp nhiễu đợc tính theo biểu thức (3. 2) VN = 4kTBRL = 4(1 ,38 .10 23 J / K )(293K )(6.10 Hz) (30 0) = 5,4.10 ... chẳng hạn đèn điện tử, transistor diode bán dẫn Sự thay đổi ny đợc tạo dòng điện l luồng hạt mang (điện tử v lỗ trống) hữu hạn Dòng điện xem nh l chuỗi xung m chuỗi gồm hạt điện tử mang điện Nhiễu ... sau: I N = 2qI B Trong đó: IN : Dòng điện nhiễu hiệu dụng [A] q: Điện tích điện tử, 1,6.1 0-1 9 Coulomb I0: Dòng điện phân cực thiết bị [A] B: Băng thông nhiễu (3. 3) 40 Ví dụ: Một máy tạo nhiễu sử...
 • 17
 • 544
 • 7

Giáo trình điện tử thông tin - Chương 4

Giáo trình điện tử thông tin - Chương 4
... tần 53 4. 4.3 Varicap dùng mạch cộng hởng nhiều tầng fa CV2 L2 CV3 L3 fc fa = fIF RFAMP MIX fc CV1 L1 OSC CV4 L4 Hình 4. 14 L4 R4 C4 Cv4 L3 R3 L8 C3 L7 Cv3 C1 L5 L1 Cv1 L2 R1 C5 Hình 4. 15 Rv ... Voltage) l điện áp lm việc cao DC v AC đỉnh, điện áp ny varicap hỏng Điện áp ny điện áp phân cực, thay đổi tùy loại varicap từ -7 V ữ -2 00V Điện áp đánh thủng: BRV (Breakdown Voltage) l điện áp lm ... dung 47 0V Ví dụ phân cực cho Varicap: BA163 33K Tên : BA 163 Điện áp ngợc từ 1V đến 12V Cờng độ dòng điện thuận cực đại: -1 V -1 2V ILvmax = 12/33k = 0 ,4 mA 4. 2 Các tiêu kỹ thuật varicap Điện...
 • 15
 • 496
 • 6

Giáo trình điện tử thông tin - Chương 5

Giáo trình điện tử thông tin - Chương 5
... đổi RL 5. 2.2 Khảo sát IC VF-9400 +5V 4.7K 4.7K 11 9.09K 250 K fout CREF R1 10K 10 fout/2 R2 50 K +5V VF-9400 50 0K 14 12 Cin Vin -5 V -5 V Hình 5. 3 64 Đặc điểm: - Hoạt động với nguồn cung cấp 5V - Ngõ ... không đợc vợt 18V 5. 2.3 Khảo sát IC AD537 +15V Vlogic 5K 1000p C 01 13 10 14 12 AD 53 7 fout 11 Vi 1K Rin 1.09K Rs 2K Hình 5. 4 65 - IC chuyển đổi AD 53 7 l dạng xuất phổ biến điện tử công nghiệp, ... tùy thuộc vo biến trở R 67 5. 5.2 Bộ tách sóng pha R R F/V V1 f1 K R V2 f2 F/V VO R K VO = (V2-V1) = K(f2-f1) Hình 5. 8 Điện áp tách sóng pha: v0= (v2-v1)=K(f2-f1) 5. 5.3 Mạch điều chế FM VREF R2...
 • 11
 • 459
 • 8

Giáo trình điện tử thông tin - Chương 6

Giáo trình điện tử thông tin - Chương 6
... (6. 2) ta suy ra: 76 v dk = K d K ViVo cos o (6. 4) Điện áp điều khiển vdk l điện áp chiều, lm cho tần số VCO thay đổi f = f o f N = f i f N (6. 5) = o N = K o v dk (6. 6) lợng: Hay Thay (6. 4) ... chất lợng phát 6. 4 .6. 2 Phổ tín hiệu FM Stereo 100% (L-R)DSB (L+R) 50% (L-R)LSB (L-R)USB 10% f 30Hz 19KHz 23KHz 15KHz 37,97KHz 38,03KHz 53KHz 67 KHz Hình 6. 20 Phổ tín hiệu FM Stereo 6. 4 .6. 3 Sơ đồ khối ... A -/ 2 /2 e (Radian) -A Hình 6. 6 Hm truyền đạt tách sóng pha tơng tự 2/ Bộ tách sóng pha số: Dùng mạch số EX-OR, R-S Flip Flop v.v có đáp tuyến so sánh pha dạng: 79 Vd B A -/ 2 /2 e (radian) -A...
 • 22
 • 445
 • 6

Xem thêm