Thiet bi bao chay tu dong

Thiết bị báo cháy tự động và điều khiển chống cháy thông qua mạng internet

Thiết bị báo cháy tự động và điều khiển chống cháy thông qua mạng internet
... thời thông tin vụ cháy đến quan chức Sinh Viên : Đỗ Trần Anh MSSV: 8D15001 Báo cháy chống cháy qua mạng Internet Xuất phát từ ý tưởng trên, em chọn đề tài Thiết bị báo cháy tự động điều khiển chống ... kết nối bị đứt hay server bị hỏng hóc Sinh Viên : Đỗ Trần Anh MSSV: 8D15001 33 Báo cháy chống cháy qua mạng Internet Sinh Viên : Đỗ Trần Anh MSSV: 8D15001 34 Báo cháy chống cháy qua mạng Internet ... đề tài Thiết bị báo cháy tự động qua mạng internet ” với mong muốn sau thực xong đề tài đem ứng dụng thực tế I Mục Đích Yêu Cầu Cuả Đề Tài: Nhằm phục vụ cho việc báo cháy tự động qua mạng máy...
 • 54
 • 752
 • 4

Thiết bị báo cháy tự động

Thiết bị báo cháy tự động
... loại cảm biến là: mạch báo động sai vùng bảo vệ bò xâm nhập lớp bụi… 2 .Thiết báo động: Thiết báo động gồm có hai loại:  Báo động chỗ  Báo động qua điện thoại Báo động chỗ ta sử dụng chuông ... THỐNG BÁO CHÁY VÀ ĐIỀU KHIỂN A HỆ THỐNG BÁO CHÁY: I Cách nhận biết báo cháy: Khi đám cháy xảy ra, vùng cháy thường có dấu hiệu sau:  Lửa, khói, vật liệu chỗ cháy bò phá hủy  Nhiệt độ vùng cháy ... Oxy hóa mạnh  Có mùi cháy, mùi khét Để đề phòng cháy dựa vào dấu hiệu để đặt hệ thống cảm biến làm thiết báo cháy Kòp thời khống chế đám cháy giai đoạn đầu Thiết báo cháy điện tử giúp liên...
 • 87
 • 377
 • 1

Thiết bị báo cháy tự động qua điện thoại

Thiết bị báo cháy tự động qua điện thoại
... là: mạch báo động sai vùng bảo vệ bị xâm nhập lớp bụi… 2 .Thiết bị báo động: Thiết bị báo động gồm có hai loại:  Báo động chỗ  Báo động qua điện thoại Báo động chỗ ta sử dụng chuông điện, mạch ... thông tin liên lạc qua máy điện thoại ngày cao người ta sử dụng điện thọai việc điều khiển tư động chẳng hạn như: tự động báo cháy qua điện thoại, điều khiển thiết bị qua điện thoại vv… Với suy ... đề tài Thiết bị báo cháy tự động qua điện thoại với mong muốn sau thực xong đề tài đem ứng dụng thực tế II Mục Đích Yêu Cầu Cuả Đề Tài: Nhằm phục vụ cho việc báo cháy tự động qua điện thoại đặt...
 • 84
 • 530
 • 10

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương i docx

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương i docx
... vấn đề cần gi i quyết, kiến thức ngư i tìm hiểu đề t i có hạn, sinh viên thực đề t i tập trung gi i vấn đề sau: -Báo động chỗ tiếng c i -Báo độâng đến số i n tho i khác tiếng n i IV Chọn Phương ... i n tho i n i chung thuộc phạm vi chuyên môn viễn thông đ i, đ i h i ph i có khoảng th i gian d i tìm hiểu Có nhiều khó khăn lúc thực đề t i V i th i gian ngắn (7 tuần) l i có nhiều vấn ... GI I THIỆU CHUNG CHƯƠNG I: SƠ LƯC VỀ HỆ THỐNG BÁO CHÁY VÀ I U KHIỂN A HỆ THỐNG BÁO CHÁY: I Cách nhận biết báo cháy: Khi đám cháy xảy ra, vùng cháy thường có dấu hiệu sau:  Lửa, kh i, vật liệu...
 • 7
 • 477
 • 5

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương ii docx

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương ii docx
... đổi Ngõ vào liệu nối tiếp Ngõ liệu nối tiếp Ngõ vào ngắt cứng thứ Ngõ vào ngắt cứng thứ Ngõ vào temer\counter thứ Ngõ vào temer\counter thứ Tín hiệu ghi liệu lên nhớ Tín hiệu đọc nhớ liệu Bảng: ... nối tiếp  64k không gian nhớ chương trình mở rộng  64k không gian nhớ liệu mở rộng  Một xử lý luận ly ù(thao tác bit đơn)  210 bit đòa hóa  Bộ nhân /chia bit II SƠ LƯC VỀ CÁC CHÂN CỦA C ... đọc nhớ chương trình mở rộng thường nối với chân OE\ (output enable) EPROM cho phép đọc byte mã lệnh PSEN mức thấp thời gian lấy lệnh Các mã nhò phân chương trình đọc từ EPROM qua bus liệu chốt...
 • 6
 • 364
 • 3

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương vi ppt

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương vi ppt
... ghi trạng thái GHI DỮ LIỆU phát chờ đọc hay liệu chọn None_Burst PHÁT RỖNG (CHỈ Mode TRONG BURST MODE) THANH Dữ liệu hợp lệ Bò xóa sau GHI DỮ nằm ghi trạng thái LIỆU THU liệu thu đọc ĐẦY DELAY ... thạch anh Bộ giao tiếp với vi xử lý: MT8880 sử dụng giao tiếp vi xử lý cho phép điều khiển cách xác với chức thu phát Có tổng cộng ghi chia làm ba loại: Thanh ghi liệu thu /phát, ghi điều khiển ... cao Chế độ dùng để kiểm tra thiết bò DTMF để tính toán nhiễu, chọn ghi Control Register B Mạch Clock DTMF: Mạch clock đưọc sử dụng kết hợp với tần số màu chuẩn tivi có tần số cộng hưởng 3.579545...
 • 14
 • 255
 • 6

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương vii pdf

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương vii pdf
... thoại thuê bao cấp Busy Tone cho thuê bao lại, giải tỏa thiết bò phục vụ thông thoại Khi thuê bao lại gác máy tổng đài ngắt Busy Tone kết thúc chương trình phục vụ thuê bao ...
 • 6
 • 271
 • 3

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương viii pptx

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương viii pptx
... KHỐI BÁO CHÁY A THIẾT KẾ MẠCH CẢM BIẾN: I BỘ CẢM BIẾN NHIỆT: Khi vụ cháy xảy vùng cháy nhiệt độ tăng lên cao Lợi dụng đặc tính ta dùng cảm biến nhiệt để nhận biết báo cháy, ta dùng vi ... khoảng 25oC điện áp V0 là: V01 = 0,05 x 25 = 1,25V Lúc có cháy nhiệt độ tăng lên khoảng 50oC thì: V01 = 0,05 x 50 = 2,5V Để tạo tín hiệu báo cháy ta cho qua so sánh với mức ngưỡng điện áp so sánh ... 5,1k  Khi cháy V01 < Vref, opamp bảo hòa âm transistor Q1 dẫn, lúc đó: Vbđ =  Khi có cháy V01 > Vref, opamp bão hòa dương transistor Q1 tắt, Vbđ = I BỘ CẢM BIẾN KHÓI: Sơ đồ khối: 2 .Thiết kế mạch:...
 • 8
 • 256
 • 11

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương xi pptx

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương xi pptx
... thò, sau gọi chương trình đelay Nếu trình hiển thò mà phím nhấn hiển thò số điện thoại vừ nạp vào, ngược lại quay chương trình nạp số điện thoại E .Chương trình báo động Khi có tín hiệu báo động tín ... timer0 để đếm xung - Gọi chương trình đelay6s G .Chương trình xét bò gọi nhấc máy: Sau quay số xong, đường dây xuát tín hiệu là: busytone, ringbacktone, nhấc máy chương trình tực công việc sau: - ... quay chương trình báo động CÁC LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT BEGIN ĐẶT CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC TIMER TIMER0: MODE TIMER1: MODE CHO PHÉP NGẮT NGOÀI CÓ NGẮT NẠP SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THUẬT CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH BÁO...
 • 30
 • 194
 • 1

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương iii doc

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương iii doc
... TF0 8DH Mô tả Cờ báo tràn timer Đặt phần cứng tràn, xóa phần mềm phần cứng xử lí đến chương trình phục vụ ngắt Bit điều khiển timer1 chạy Đặt/ xóa timer phần mềm chạy/ ngưng Cờ báo tràn timer TCON ... thứ hai: MOV A,05H Các lệnh dùng ghi R0  R7 ngắn nhanh so với lệnh có chức tương tự dùng kiểu đòa trực tiếp Các liệu dùng thường xuyên nên dùng ghi Do có bank ghi nên thời điểm có bank ghi truy ... flip - flop báo tràn timer (flip - flop cờ) Giá trò nhò phân flip - flop timer có tể xem đếm số xung nhòp (hoặc kiện) từ khởi động timer Ví dụ timer 16 bit đếm từ 0000H đến FFFFH Cờ báo tràn lên...
 • 7
 • 230
 • 1

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương iv docx

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương iv docx
... thời chương trình điều kiện có phục vụ chương trình khác Các interrupt đóng vai trò quan trọng việc thiết kế cài đặt ứng dụng vi điều khiển Chúng cho phép hệ thống bất đồng với kiện giải kiện chương ... thời thực thi lệnh Nhưng tạm treo việc thực thi chương trình để thực thi chương trình khác, quay chương trình thứ Theo cách này, interrupt giống chương trình con, có khác biệt hệ thống điều khiển ... không xảy kết lệnh, mà đáp ứng kiện xảy bất đồng với chương trình Người ta lúc đâu chương trình bò ngắt quãng Chương trình giải ngắt gọi chương trình phục vụ ngắt (ISR: Interrupt Service Routine)...
 • 11
 • 213
 • 2

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương ix doc

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương ix doc
... KHỐI GIAO TIẾP:  Relay dùng để tạo tín hiệu nhấc máy, có tín hiệu báo động C xuất tín hiệu lập trạng thái nhấc máy giả để báo cho tổng đài biết mạch cần phục vụ Điện trở R1 dùng để hạn dòng ... có âm sắc khác Tiếng cói hụ tạo âm nghe kích thích thường nhiều người sử dụng làm tín hiệu cảnh báo IC LM555 thứ tạo thành mạch dao động âm cao, chọn tần số LOA 1KHz Ta có: f  0,693R2  VR2...
 • 8
 • 208
 • 2

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương v pdf

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương v pdf
... Main: chương trình bắt đầu Lệnh thứ nhảy tới đòa 0030H, v a v trí mà ISR bắt đầu Như v hình sau, chương trình bắt đầu đòa 0030H FFFFH Chương trình 0030H 002fH 0000H LJMP main Các điểm v o Reset ... nhớ dùng ngắt 1 .Chương trình phục v ngắt có kích thước nhỏ: Các chương trình phục v ngắt phải bắt đầu gần phần đầu nhớ chương trình đòa bảng vectơr ngắt Mặt dù có byte điểm v o ngắt, thường ... trình MAIN: Chương trình Nếu sử dụng nhiều ngắt phải đảm bảo chúng phải v trí không chạy qua ISR kế V có ngắt sử dụng v dụ trên, chương trình bắt sau lệnh RETI Các chương trình phục v ngắt có...
 • 5
 • 208
 • 2

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương x doc

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương x doc
... x lý phân biệt dễ dàng tín hiệu cách đếm số xung, ta cho tín hiệu qua mạch monostable tạo thành đường bao tín hiệu, ta sử dụng vi mạch 74123 Chọn thời gian Mono T = ms Ta có T = 0,28 x R21 x ... 0,28 x R21 x C8 Chọn C8 = 1F Suy R21 = 17k, chọn R21 = 22k Như tín hiệu thu sau qua mạch monotable là: KHỐI GIAO TIẾP ĐƯỜNG DÂY SƠ ĐỒ KHỐI HIỂN THỊ SƠ ĐỒ KẾT NỐI BỘ NHỚ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MẠCH BÁO ... là: KHỐI GIAO TIẾP ĐƯỜNG DÂY SƠ ĐỒ KHỐI HIỂN THỊ SƠ ĐỒ KẾT NỐI BỘ NHỚ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MẠCH BÁO ĐỘNG, MẠCH CẢM BIẾN, MẠCH PHÁT TIẾNG NÓI ...
 • 9
 • 198
 • 2

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương vii doc

Tài liệu thiết bị báo cháy tự động, chương vii doc
... trạng thái chương trình (PSW) Ngoài ra, ghi có chức đặc biệt ghi tích lũy, trỏ liệu, …… xác đònh lệnh nên không cần bit đòa Trong lệnh ghi tích lũy ký hiệu là”A”, trỏ liệu ”DTPR”, ghi đếm chương trình ... toán hạng số, ký số hay biểu thức toán học… Trình hợp dòch tự động tính toán thay liệu trực tiếp vào mã lệnh Mã lệnh Đòa tức thời Dữ liệu tức thời Đòa tương đối (Relative Addessing): Đòa tương ... giá trò bit có dấu để cộng đếm chương trình (PC) Tầm nhảy lệnh khoảng từ – 128 đến 127 ô nhớ Trước cộng, ghi PC tăng đến đòa lệnh nhảy tính toán đòa offset cần thiết để nhảy đến đòa yêu cầu Như...
 • 6
 • 180
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu thiết bị báo cháy tự động chương xtài liệu thiết bị báo cháy tự động chương xiphối hợp các thiết bị bảo vệ tự động hóa trong lưới điện trung ápthiet bi bao chay va dieu khien tu dongtài liệu thiết bị báo cháy và điều khiển tự động chương 3 pptxthiết kế hệ thống báo cháy tự độngnguyên lí hoạt động của thiết bị báo cháygiới thiệu về thiết bị hàn bán tự động trong môi trường khí bảo vệnghiên cứu thiết kế hệ thống báo cháy tự độngcơ sở tính toán thiết kế hệ thống báo cháy tự độngnghiên cứu thiết kế hệ thống báo cháy tự động cho công trình tòa nhà đa năng icon4báo cháy tự độngthiết bị điều chỉnh tự độngthiết bị báo cháythiết bị điều khiển tự độngTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)hối lộ trong kinh doanhPrepare 7 teacher bookLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trang74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorPhuong an phat hanh tang von dieu le 201405. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAnq so 29 thanh lap cty sg riverview6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van ban