đề toán trắc nghiệm kèm lời giải Casio

de thi trac nghiem cung loi giai chi tiet so 1

de thi trac nghiem cung loi giai chi tiet so 1
... gam → 18 0n gam 8 .18 0 16 2 tấn → Để ý : mol C6H12O6 → mol C2H5OH → mol C4H6 18 0g 54g 8 .18 0 8 .18 0.54 = 16 2 16 2 .18 0 Theo định luật bảo toàn khối lượng mC4H6 = 60 Do cao su buna thu = 10 0 =1, 6 cao ... (R + 31) = (1) b (R + 29) + (a – b)(R + 31) + 18 b = 5,6 (2) (2) bR + 29b + a(R + 31) – bR - 31b + 18 b = 5,6 b = 0 ,1 4 < Ta có : a > b a > 0 ,1 a 0 ,1 MA < 40 A phải CH3OH Câu trả lời a 0 ,1 = 80% ... trả lời a 38 Được 18 triglixerit sau đây, câu trả lời c 39 Công thức saccarozơ C12H22O 11 hay C12H14O3(OH)8 Este saccarozơ với axit axetit C12H14O3(OOCCH3)8 túc có CTCT C28H38O19 Câu trả lời a...
 • 11
 • 332
 • 2

30 câu trắc nghiệm kèm lời giải thích khá chi tiết (2)

30 câu trắc nghiệm kèm lời giải thích khá chi tiết (2)
... night? A in ngủ B away=down: từ chối C up= arrive D over ĐÁP ÁN CÁC CÂU ĐỀU LÀ A 55 Câu trắc nghiệm kèm lời giải thích chi tiết Câu 1: It is better to try to work rather than against nature A.for ... biểu diễn Câu 29: A believed B thought C made D considered ĐA: D Giải thích: D: xem như, coi Câu 30: A weaker B more C greater D Faster Câu 31: A eager B active C bold D Passive ĐA: B Giải thích: ... lệ chi m dụng (ý nói tỉ lệ phòng đặt , có người thuê khách sạn) Phân biệt occupancy & occupation : nghề nghiệp, occupant : người ở, người chi m dụng Dịch : Khách sạn NEW YORK tỉ lệ chi m dụng khách...
 • 52
 • 321
 • 0

30 câu trắc nghiệm kèm lời giải thích khá chi tiết

30 câu trắc nghiệm kèm lời giải thích khá chi tiết
... lệ chi m dụng (ý nói tỉ lệ phòng đặt , có người thuê khách sạn) Phân biệt occupancy & occupation : nghề nghiệp, occupant : người ở, người chi m dụng Dịch : Khách sạn NEW YORK tỉ lệ chi m dụng khách ... ấn CÂU : A : " _" B " Not at all." A Is it 0k if I sit here? B Would it be possible for me to sit here? C Mind if I sit here? D Can I sit here? KEY C Bạn có phiền tôt ngồi không? Không có CÂU ... organized key D Biến thể câu Đk loại 3, viết lại sau: If the company had hired an editor , the manual could have been organized better.=> "The supervisor commented that" làm nhiễu câu Dich : Người giám...
 • 3
 • 345
 • 0

138 câu trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế (kèm lời giải)

138 câu trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế (kèm lời giải)
... việc toán giấy tờ có giá trước đáo hạn Câu 3: Đồng tiền tính toán, đồng tiền toán hợp đồng thương mại fải ngoại tệ tự chuyển đổi a)Đúng b)Sai B Vì việc lựa chọn đồng tiền tính tóan đồng tiền toán ... đc chấp nhận toán giá trị L/C cam kết Câu 26: Rủi ro NH fục vụ nhà nhập toán nhờ thu tín dụng chứng từ a)ĐÚng b)Sai B Vì toán nhờ thu NH fục vụ người nhập đóng vai trò trung gian toán nên ko ... người XK kí fát Câu 32: Trong toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu a)Xuất b)Nhập c)NHFH d)NHTT C Vì toán tín dụng ctừ NHFH có trách nhiệm việc toán giá trị tín dụng Câu 33: Khi nhận...
 • 34
 • 5,742
 • 37

de trac nghiem cung loi giai chi tiet 2

de trac nghiem cung loi giai chi tiet 2
... C2 H5OH > 1mol, rượu dùng dư meste = 88g 60.100 = 68.18 H = 88 (câu b) 3, = 0, 05mol 22 Ta có naxit = 72 0, 05 = 2, 5M nBr2 0, 02 Mà naxit = = 0,05 mol nên Cdung dịch Br2 = 23 24 25 26 27 28 29 ... liên tiếp dãy đồng đẳng) Đốt cháy 28 ,6g X 61,6g CO2 19,8g H2O 38 X gồm este có công thức phân tử : A C2H4O2 C3H6O2 B C3H4O3 C4H6O2 C C3H6O2 C4H8O2 D C4H6O2 C5H8O2 39 Phần trăm (theo khối lượng) ... 68,18% C 52, 27% D 50% 22 3,6g axit acrylic làm màu vừa đủ 20 ml dung dịch brom Nồng độ mol dung dịch brom : A 5M B 2, 5M C 1 ,25 M D 0, 625 M Sử dụng kiện sau để trả lời câu 23 , 24 Trung hòa 5,2g axit...
 • 10
 • 242
 • 0

Trắc nghiệmlời giải thích thanh toán quốc tế - phần 1

Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 1
... từ ngày 11 /10 /2005 B Vì theo quy định thời hạn toán hối phiếu 30 ngày sau nhìn thấy hối fiếu (hối fiếu kì hạn) Vì ngày 10 /10 /05 NH nhìn thấy NH fải trả tiền vòng 30 ngày kể từ ngày 11 /10 /05 Câu30: ... Ngày 10 /10 /2005 Ngân hàng A tiếp nhận B/E đòi tiền kí fát ngày 01/ 10/2005 có quy định thời hạn tóan là: 30 days after sight Là NH FH L/C, ngân hàng A fải trả tiền: a)30 ngày kể từ ngày 01/ 10/2005 ... tàu ngày “lên tàu” xem ngày giao hàng Câu 11 : Sử dụng thẻ toán có nhiều ưu điểm séc du lịch, a)Đúng b)Sai A Vì sử dụng thẻ toán rút tiền mặt nhiều nơi, vào thời gian mà ko fải thông qua NH.Mặt...
 • 11
 • 1,223
 • 28

Trắc nghiệmlời giải thích thanh toán quốc tế - phần 2

Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 2
... b)Hối fiếu toán nhờ thu c)Hối fiếu toán L/C d)Hối fiếu đc bảo lãnh D Vì hối fiếu hạn chế rủi ro khả toán có bảo lãnh tổ chức có uy tín cầm tờ hối fiếu hạn chế đc rủi ro khả tóan Câu 62: Theo UCP ... invoice, contract, bill of lading, C/O… Câu 64: Theo URC 522 ICC, ctừ ctừ tài a)Promissory note b)Contract c)Invoice d)C/O A Vì theo URC 522 ICC ctừ tài bao gồm:Draft, promissory note, cheque; ctừ ... mại quốc tế bên tham gia hiểu biết tin tưởng lẫn nên sử dụng phương thức tóan nào? a)Chuyển tiền b)Mở tài khỏan ghi sổ c)Nhờ thu trơn d)Tín dụng ctừ A Vì chuyển tiền phương thức tóan quốc tế...
 • 11
 • 726
 • 19

Trắc nghiệmlời giải thích thanh toán quốc tế - phần 3

Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 3
... tin Date of issve: 1 -3 -2 005 Period of presentation:2 0-4 -2 005 Expiry date: 1-5 -2 005 Hiệu lực L/C đc hiểu ngày nào? a) 1 -3 -2 005 b)2 0-4 -2 005 c) 1-5 -2 005 d)Từ 1 -3 -2 005 tới 1-5 -2 005 D Vì thời hạn hiệu ... Biết tỷ giá USD/SGD=1,6812/20 USD/JPY=112,24 /32 1 Hỏi khách hàng nhận đc số tiền JPY bao nhiêu? a) 13. 354. 735 ,15 b) 13. 361.884 ,37 c) 13. 346.016,65 d) 13. 350.210,50 C Ta có SGD/JPY = (USD/JPY : USD/SGD) ... hạn tháng Số tiền chiết khấu (EUR) bao nhiêu? a )31 25 b )31 50 c )32 00 d )32 50 A Số tiền chiết khấu NH nhận đc (l/s chiết khấu)=(500.000*2.5% *3) /12 =31 25 Câu 124: Ngân hàng chiết khấu tờ hối fiếu,...
 • 10
 • 467
 • 6

Trắc nghiệmlời giải môn thanh toán quốc tế

Trắc nghiệm và lời giải môn thanh toán quốc tế
... nợ với chủ nợ Câu 35: Trong toán XNK có sử dụng hối fiếu Các DN VN áp dụng ULB a)Đúng b)Sai c)Tùy hợp đồng A Vì ULB luật thống hối phiếu luật quốc tế quốc gia dựa vào để thực Do DN VN sử dụng ... 26: Rủi ro NH fục vụ nhà nhập toán nhờ thu tín dụng chứng từ a)ĐÚng b)Sai B Vì toán nhờ thu NH fục vụ người nhập đóng vai trò trung gian toán nên ko gặp rủi ro Còn toán L/C NH fục vụ người NK ... dụng L/C xác nhận trường hợp người xuất ko tin tưởng vào khả toán NHFH là: a)Đúng b)Sai A Vì hợp đồng người thụ hưởng ko tin tưởng vào khả toán NH FH để đảm bảo quyền lợi hạn chế rủi ro, người...
 • 30
 • 936
 • 20

Tài liệu Trắc nghiệmlời giải thanh toán quốc tế ppt

Tài liệu Trắc nghiệm và lời giải thanh toán quốc tế ppt
... nợ với chủ nợ Câu 35: Trong toán XNK có sử dụng hối fiếu Các DN VN áp dụng ULB a)Đúng b)Sai c)Tùy hợp đồng A Vì ULB luật thống hối phiếu luật quốc tế quốc gia dựa vào để thực Do DN VN sử dụng ... mại quốc tế bên tham gia hiểu biết tin tưởng lẫn nên sử dụng phương thức tóan nào? a)Chuyển tiền b)Mở tài khỏan ghi sổ c)Nhờ thu trơn d)Tín dụng ctừ A Vì chuyển tiền phương thức tóan quốc tế ... b)Sai B Vì NH xác nhận NH người thụ hưởng ko tin tưởng vào khả toán NH FH nên họ thường yêu cầu NH có uy tín lĩnh vực tài tiền tệ xác nhận vào thư tín dụng, NH xác nhận chịu trách nhiệm tóan số...
 • 31
 • 247
 • 1

Trắc nghiệmlời giải thanh toán quốc tế ppt

Trắc nghiệm và lời giải thanh toán quốc tế ppt
... nợ với chủ nợ Câu 35: Trong toán XNK có sử dụng hối fiếu Các DN VN áp dụng ULB a)Đúng b)Sai c)Tùy hợp đồng A Vì ULB luật thống hối phiếu luật quốc tế quốc gia dựa vào để thực Do DN VN sử dụng ... 26: Rủi ro NH fục vụ nhà nhập toán nhờ thu tín dụng chứng từ a)ĐÚng b)Sai B Vì toán nhờ thu NH fục vụ người nhập đóng vai trò trung gian toán nên ko gặp rủi ro Còn toán L/C NH fục vụ người NK ... việc toán giấy tờ có giá trước đáo hạn Câu 3: Đồng tiền tính toán, đồng tiền toán hợp đồng thương mại fải ngoại tệ tự chuyển đổi a)Đúng b)Sai B Vì việc lựa chọn đồng tiền tính tóan đồng tiền toán...
 • 35
 • 259
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 2
... Bài toán kết thúc Bài tập tương tự: a Giải phương trình x2  x   x4  x2  Đáp số: x  13  69 10 b Giải phương trình 2x2  5x  22  x3  11x  20 Đáp số: x   21 25  881 ,x  2 4 ... tập tương tự: a Tìm số phức z thỏa mãn z2  1  i  z  11i Đáp số: z   2i , z  2  3i b Tìm số phức z thỏa mãn 1  2i  z  3z  i Đáp số: z    i 4 Câu 4.b Số cách chọn viên bi ... số thực không âm x , y thỏa mãn x  y  Tìm giá trị lớn nhỏ biểu thức    S  4x2  3y y  3x  25 xy (Đề thi tuyển sinh đại học khối D -2 0 09) Đáp số: MaxS  1 1 25   x, y    ;  2...
 • 10
 • 191
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 5
... k2 Bài tập tương tự: a Giải phương trình s in x  3 c o s x   s in x Đáp số: x   18 Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Toán THPT Quốc Gia 20 15  k 2 ;x  7 54  k 2 Trang b Giải phương trình   Câu ... 3b  a2  b2    5b  a   Đáp số: x  x   lo g x Đáp số:  x z0 z   45  26 i 2  26 Nhận xét: Bài toán tìm số phức z thỏa mãn điều kiện cho trước, ta đặt số phức cho Nhắc lại ... tọa độ đỉnh A , B , C Đáp số: M B ,C có A  ;  , B   ;   , C  1;  Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Toán THPT Quốc Gia 20 15 Trang b Trong mặt phẳng từ B : x  3y   Đáp số: O xy , cho tam giác Đường...
 • 9
 • 155
 • 1

Xem thêm