bài số 7 địa lí 9........................

Bài kiểm tra số 1 Địa 9

Bài kiểm tra số 1 Địa lí 9
... dựng Dịch vụ Năm 19 89 71, 5 11 ,2 17 ,3 2003 59, 6 16 ,4 24,0 a Vẽ biểu đồ thể cấu sử dụng lao động theo ngành nớc ta? b Nhận xét cấu thay đổi cấu lao động theo ngành thời kì 19 89 - 2003 Giải thích ... Lớp: Điểm: Bài kiểm tra số Môn: Địa lý lớp (Thời gian: 45 phut) (Chẵn) A/ Phần trắc nghiệm: (2 điểm) ( Khoanh tròn chữ đầu dòng ý ) 1- Cơ cấu giá trị ngành trồng trọt từ năm 19 99 -> 2002 có ... tự luận: (8 điểm) Câu1: Phân tích vai trò của dịch vụ điện thoại Internet sản xuất đời sống? Câu 2: Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành năm 19 89 năm2003 (%) nớc ta Ngành...
 • 3
 • 374
 • 0

Bài giảng KHBM ĐỊA 9

Bài giảng KHBM ĐỊA LÍ 9
... gia tăng dân số với cấu dân số theo độ tuổi , Phân tích so sánh tháp dân số năm 198 9 năm 199 9 III.ĐỊA LÍ KINH TẾ Bài 6:SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM hệ gia tăng dân số cấu dân số theo độ tuổi, ... THỔ Bài 17: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 19 20 TRẢ VÀ SỬA BÀI KT 1TIET -Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ nêu ý nghĩa chúng việc phát triển kinh tế - xã hội.Ý nghĩa vị trí địa lí, ... đồ, lược đồ Địa tự nhiên, Địa Kinh tế vùng Đồng sơng Cửu Long Atlat Địa Việt Nam số liệu thống kê để ngành dịch vụ vùng Đơng Nam Bộ Thước kẻ , máy tính bỏ túi , phấn màu Bài vẽ mẫu trước...
 • 26
 • 191
 • 0

Bài soạn KHBM ĐỊA 9

Bài soạn KHBM ĐỊA LÍ 9
... gia tăng dân số với cấu dân số theo độ tuổi , Phân tích so sánh tháp dân số năm 198 9 năm 199 9 III.ĐỊA LÍ KINH TẾ Bài 6:SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM hệ gia tăng dân số cấu dân số theo độ tuổi, ... THỔ Bài 17: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 19 20 TRẢ VÀ SỬA BÀI KT 1TIET -Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ nêu ý nghĩa chúng việc phát triển kinh tế - xã hội.Ý nghĩa vị trí địa lí, ... lược đồ Địa tự nhiên, Địa Kinh tế vùng Đồng sơng Cửu Long Atlat Địa Việt Nam số liệu thống kê để hiểu trình bày đặc điểm kinh tế vùng Thước kẻ , máy tính bỏ túi , phấn màu Bài vẽ mẫu...
 • 26
 • 241
 • 0

Bài soạn GA Địa 9

Bài soạn GA Địa lí 9
... số tăng nhanh Giáo án đòa nhóm tuổi từ năm 197 9- 199 9 Giải thích thay đổi ? Nhận xét tỉ lệ giới tính nhóm tuổi 0-14 thời kì Tỉ lệ nhóm tuổi 15- 59 , từ năm 197 9- 199 9 có xu hướng thay đổi ? giải ... (%) + Tỉ trọng lương thực năm 199 0 cấu : (6474,6 : 90 40) x 100% + Tỉ trọng công nghiệp năm 199 0 cấu : (1 199 ,3 : 90 40) x 100% + Tỉ trọng thực phẩm, ăn khác năm 199 0 cấu : = 100% (Tỉ trọng lượng ... Dựa dò : Về nhà xem trước nội dung thực hành 17 Giáo án đòa Tiết Bài : THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH & SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 199 8- 199 9 I Mục tiêu : - HS phải biết cách phân tích, so sánh tháp dân...
 • 179
 • 1,170
 • 1

Bài 38,39 địa 9

Bài 38,39 địa lí 9
... tích rừng ngập mặn qua mốc thời gian: +Những năm 40 kỷ XX: 450.000 11 +Năm 196 2: 290 .000 +Năm 198 3: 252.000 +Năm 198 6: 190 .000 GV: Em có nhận xét diện tích rừng ngập mặn? HS: Diện tích rừng ngập ... 1,2,3 trang 1 39 học thuộc -Chuẩn bò 39- Tìm hiểu đặc điểm ngành kinh tế biển lại , giảm sút tài nguyên , môi trường biển đảo phương hướng bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo Tuần: 29 Tiết:47 Ngày ... hiểu rõ vấn đề , tìm hiểu học hôm Bài NỘI DUNG TG HOẠT ĐỘNG CỦA G V VÀ HỌC SINH 10’ HS thảo luận nhóm( 3’)Dựa vào kênh chữ SGK , đồ kinh tế chung, lược đồ hình 39. 2 SGK/ 141 trình bày đặc điểm...
 • 14
 • 853
 • 0

hướng dẩn dạy các bài thực hành địa 9

hướng dẩn dạy các bài thực hành địa lí 9
... kính R( 199 0) = 2,0 cm, R(2002) = 2,4 cm 2002 199 0 Cây lương thực Cây công nghiệp Cây thực phẩm, rau Biểu đồ cấu diện tích gieo trồng loại cây, thời kì 199 0 - 2002 b) Nhận xét : Từ 199 0 đến 2002, ... kinh tế tăng nhanh ? Thực tế phản ánh điều ? B BÀI LÀM THỰC HÀNH Vẽ biểu đồ miền thể cấu GDP thời kì 199 1 – 2002 Nhận xét Từ 199 1 đến 2002, cấu GDP nước ta chuyển dịch mạnh theo hướng tích cực : ... Loại (%) tròn (độ) Năm 199 0 Năm 2002 Năm 199 0 Năm 2002 Tổng số 100,0 100,0 360 360 Cây lương thực 71,6 64 ,9 258 233 Cây công nghiệp 13,3 18,2 48 66 Cây thực phẩm, 15,1 16 ,9 54 61 ăn quả, khác -...
 • 22
 • 19,088
 • 35

Tiết 7 Địa 9

Tiết 7 Địa lí 9
... trang 27 sách giáo khoa Làm tập 1, 2, trang 11 - Tập đồ Địa Chuẩn bị 8: “Sự phát triển phân bố nông nghiệp”: - Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh thành tựu sản xuất lương thực nước ta thời kì từ 198 0 ... vệ tài nguyên quý giá ? Hoạt động 3: • • Dân cư lao động Việt Nam có đặc điểm ? • Dựa vào hình 7. 1 7. 2, kể tên số sở vật chất kĩ thuật nông nghiệp nhận xét? • Kể tên sách nông nghiệp mà em biết ... nước: với nông nghiệp nước ta ? Ngày mở rộng, nhiều biến động Nguyễn Phúc Tánh Trang Giáo án Địa Năm học: 2011 - 2012 Câu hỏi, tập củng cố: 4.1 Sự phát triển phân bố nông nghiệp phụ thuộc...
 • 3
 • 280
 • 0

bài giảng môn địa 9 bài giảng về giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

bài giảng môn địa lí 9 bài giảng về giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
... Tiết 14 – Bài 14 GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TIẾT 14 - BÀI 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I Giao thông vận tải Ý nghĩa  - Giao thông vận tải có vai trò đặc ... Chí Minh Vận tải đường ống nước ta có đặc điểm gì? Vận tải đường ống TIẾT 14 - BÀI 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG       I Giao thông vận tải Ý nghĩa Giao thông vận tải nước ... vận chuyển dầu mỏ khí TIẾT 14 - BÀI 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I Giao thông vận tải: II Bưu viễn thông: Vai trò Các em quan sát vài hình ảnh sau TIẾT 14 - BÀI 14: GIAO THÔNG...
 • 42
 • 2,013
 • 0

bài giảng môn địa 9 bài giảng về hệ sinh thái

bài giảng môn địa lí 9 bài giảng về hệ sinh thái
... to, nm Sinh vt tiờu th l ng vt n thc vt,ng vt n tht Sinh vt phõn gii l nm, vi sinh vt, Beồ caự caỷnh Bể cá cảnh hệ sinh thái Hệ sinh thái nhân tạo Tit 52: H SINH THI I.Th no l mt h sinh thỏi ... H SINH THI I.Th no l mt h sinh thỏi ? - H sinh thỏi bao gm qun xó sinh vt v khu vc sng ca qun xó (sinh cnh) Hỡnh 50.1 Mụ t mt h sinh thỏi rng nhit i H sinh thỏi rng nhit i Vụ sinh Thc vt Hu sinh ... nm, vi sinh vt Hỡnh 50.1 Mụ t mt h sinh thỏi rng nhit i H sinh thỏi rng nhit i Vụ sinh Thc vt Hu sinh ng vt Nm, vsv, Môi trờng sống (sinh cảnh) Qun xó sinh vt H sinh thỏi bao gm A) Qun th sinh...
 • 25
 • 1,680
 • 0

bài giảng môn địa 9 bài giảng về vùng bắc trung bộ phần 2

bài giảng môn địa lí 9 bài giảng về vùng bắc trung bộ phần 2
... 14.806 51.513 44 .25 4 54.475 23 .550 39. 734 30.7 4.5 15.6 13.5 16.5 7.1 12. 1 Cho biết diện tích dân số Bắc Trung Bộ? Thứ tự Tiết 25 2 3Bài 23 : VÙNG BẮC TRUNG BỘ Bài VÙNG BẮC TRUNG BỘ Kh¸i qu¸t Các ... LƯỢC ĐỒ CÁC VÙNG KINH TẾ VIỆT NAM Bắc Trung Bộ Tiết 25 - Bài 23 : VÙNG BẮC TRUNG BỘ * Khái qt : Lược đồ hành vùng Bắc Trung Bộ Thanh Ho¸ Quan sát lược đồ em kể tên tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ ? NghƯ ... lại Trả lời Làmtục Tiết 25 - Bài 23 : VÙNG BẮC TRUNG BỘ III Đặc điểm dân cư xã hội Tiết 25 - Bài 23 : VÙNG BẮC TRUNG BỘ Em điền thơng tin thích hợp vào chỗ trống Bắc Trung Bộ địa bàn cư trú dân tộc...
 • 54
 • 1,691
 • 0

bài giảng môn địa 9 bài giảng về vùng bắc trung bộ

bài giảng môn địa lí 9 bài giảng về vùng bắc trung bộ
... cơng nghiệp giá trị sản xuất cơng Bắc Trung Bộ sản Những khó khăn trongso xuất nghiệp Bắc Trung cơng nghiệp nước? với Bắc Trung Bộ? Bộ? 96 ,2 Bắc Trung Bộ Các vùng khác Xác định lược đồ sở khai ... 1 098 .8 40247.4 4 293 .9 §BSH 12 49. 2 6875.5 B¾c Trung Bé 820.6 Dãy Bạch mã 3737.8 C¶ níc Lược đồ vùng Bắc Trung Bộ Quan sát hình ảnh cho biết khó khăn sản xuất nơng nghiệp vùng Bắc Trung Bộ? KHĨ KHĂN: ... đồ vùng Bắc Trung Bộ Quan sát hình ảnh Em đưa giải pháp để khắc phục khó khăn sản xuất nơng nghiệp Bắc Trung Bộ Xác định lược đồ vùng nơng lâm kết hợp? Nêu ý nghĩa việc trồng rừng Bắc Trung Bộ? ...
 • 45
 • 1,729
 • 0

Địa 9 Bài 7 – Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Địa Lí 9 Bài 7 – Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
... ngày hoàn thiện phát triển -Công nghiệp chế biến nông sản phát triển phân bố rộng khắp nước làm tăng giá trị khả cạnh tranh hàng nông nghiệp, nâng cao hiệu sản xuất, ổn định phát triển vùng chuyên ... Chính sách phát triển nông nghiệp: -Phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, nông nghiệp hướng xuất -Vai trò sách sở động viên nông dân làm giàu Khuyến khích sản xuất, khơi dậy phát huy ... Khuyến khích sản xuất, khơi dậy phát huy măt mạnh hàng nông nghiệp Tạo nhiều việc làm, ổn định đời sống nông dân -Tạo mô hình phát triển nông nghiệp thích hợp, khai thác tiềm sẵn có d Thị trường...
 • 2
 • 27,202
 • 84

Địa 9 Bài 2 – Dân số và gia tăng dân số

Địa Lí 9 Bài 2 – Dân số và gia tăng dân số
... bảng số liệu TSS TST nước ta thời kì 196 0 -20 01 (đơn vị %0) Năm 196 0 196 5 197 0 197 6 197 9 198 5 198 9 199 3 199 9 20 01 TSS 46.0 37.8 34.6 39. 5 32. 2 28 .4 31.3 28 .5 23 .6 19. 9 TST 12. 0 6.7 6.6 7.5 7 .2 6 .9 ... Năm 195 4 196 0 196 5 197 0 197 6 197 9 198 9 199 9 20 03 Số dân 23 ,8 32, 0 34 .9 41,1 49, 2 52, 7 64,4 76,3 80 ,9 a) Vẽ biểu đồ thể tình hình tăng dân số nước ta qua năm b) Nhận xét giải thích tỉ lệ gia tăng ... 190 1 -20 02 (đơn vị triệu người) Năm 190 1 1 92 1 193 6 195 6 196 0 197 0 197 9 198 9 199 9 20 02 Số dân 13.0 15.5 18.8 27 .5 30 .2 41.0 52. 7 64.8 76.6 79. 7 a/Vẽ biểu đồ thể tình hình gia tăng DS nước ta b/Nhận xét...
 • 6
 • 37,400
 • 47

Bài 7- Địa 6, tiết 9

Bài 7- Địa lí 6, tiết 9
... Bài Sự vận động trái đất quanh trục Bài Sự vận động trái đất quanh trục 66033’ MỈt ph¼ng q ®¹o Bài Sự vận động trái đất quanh trục - Hướng tự quay ... Trái Đất 22 10 11 19 ĐÞa ®iĨm Khu vùc giê Nưa cÇu §«ng: GMT + n Hµ Néi Nưa cÇu T©y: GMT - n B¾c Kinh kho¶ng c¸ch mói giê tõ KV (n lµ lµ giê gèc Niu- Yooc ®Õn KV giê cđa ®iĨm ®ã) 19 Lu©n ®«n Giê 10 ... lệch hướng tới đối tượng đòa bề mặt Trái Đất ? Hãy chọn câu hỏi em cho : Câu : Đường chuyển ngày quốc tế đường kinh tuyến số ? a) Kinh tuyến 1700 Sai b) Kinh tuyến 90 0 Sai c) Kinh tuyến 00...
 • 22
 • 301
 • 0

HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP PHÂN TÍCH TRONG MÔN ĐỊA 9 THCS

HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP PHÂN TÍCH TRONG MÔN ĐỊA LÍ 9 THCS
... cao 33,5% Số người nhóm tuổi 15- 59 tuổi chiếm tỉ lệ cao 58,4% Số người nhóm tuổi từ 60 tuổi trở lên chiếm tỉ lệ thấp 8,1% (Theo số liệu năm 199 9 sgk Địa lớp 9) Câu 5: Phân tích phân bố dân ... phạm D Hướng dẫn cách giải số ví dụ minh họa I Câu hỏi dạng phân tích trạng: Câu 1: Hãy phân tích giải thích Đồng Bằng Sông Hồng trở thành vùng trọng điểm sản xuất lương thực nước? *Phân tích câu ... chuyên đề Lớp Tổng số học sinh Giỏi Khá Trung bình Yếu Tổng số % Tổng số % Tổng số % Tổng số % Đội tuyển HSG 17 17,6 41,2 41,2 0 9A 29 10 34,5 11 37 ,9 27,6 0 9D 29 12 41,4 13 48,8 20 ,9 0 Sau thựchiện...
 • 21
 • 438
 • 0

Xem thêm