Câu hỏi ông tập môn lịch sử hành chính việt Nam

Tổ chức trò chơi học tập môn lịch sử khối 6

Tổ chức trò chơi học tập môn lịch sử khối 6
... học sinh Giáo viên chuẩn bò tốt cho trò chơi Phổ biến cách chơi, luật chơi ngắn gọn bắt đầu thực trò chơi để học sinh hiểu thực Thời gian chơi khoảng - phút chơi lâu, tiết học không đạt yêu cầu ... lưu ý sử dụng trò chơi : Chọn trò chơi phù hợp với mục tiêu : - Trò chơi hái hoa thực cho nhiều loại - Trò chơi tiếp sức, đóng vai thường áp dụng cho học nói kháng chiến - Trò chơi nhanh thường ... học môn lòch sử ? (chọn câu phù hợp với em) a Vì môn lòch sử có nhiều kiện, tượng khó nhớ b Vì môn lòch sử môn học khô khan c Vì môn lòch sử môn học thuộc lòng d Giáo viên dạy không lôi Câu :...
 • 25
 • 465
 • 0

câu hỏi ôn tập môn tiền tệ ngân hàng

câu hỏi ôn tập môn tiền tệ ngân hàng
... thống ngân hàng cấp (1988 – nay) Hệ thống ngân hàng bao gồm: Ngân hàng Nhà nước ngân hàng chun doanh (ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng) Ngân hàng Nhà nước (cấp quản lý vĩ mơ) đóng vai trò ngân ... thống ngân hàng Trong đó, NHTW phát hành tiền, ngân hàng ngân hàng, ngân hàng phủ, thực chức quản lý Nhà nước hoạt động tiền tệ ngân hàng phạm vi quốc gia Chức kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân ... tách rời khỏi nghiệp vụ ngân hàng NHTW CÂU 38 Trình bày nội dung chức ngân hàng ngân hàng NHTW Phân tích cần thiết vai trò người cho vay cuối NHTW Nội dung chức ngân hàng ngân hàng NHTW Phân tích...
 • 76
 • 334
 • 0

85 câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị

85 câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị
... với kinh tế cá thể 37 Kinh tế nhà nước kinh tế tập thể nước ta có vai trò gì? Nền tảng chế độ 38 Bộ phận không thuộc kinh tế nhà nước? Các sở kinh tế nhà nước định cho phép thành lập 39 Sự tồn kinh ... phẩm 16 Nền kinh tế thị trường có tác dụng hoạt động chủ thể kinh tế? Buộc họ phải cạnh tranh 17 Nền kinh tế nhiều thành phần có tác dụng phát triển kinh tế thị trường? tạo sở kinh tế 18 Kinh tế ... nước 27 Trong cấu kinh tế, phận cấu quan trọng nhất? Cơ cấu nghành kinh tế 28 Một cấu kinh tế quốc dân chuyển dịch theo hướng tiến nghĩa là? Tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng lên, nông nghiệp giảm...
 • 8
 • 214
 • 0

Câu hỏi ôn Tập môn Quản trị Doanh nghiệp

Câu hỏi ôn Tập môn Quản trị Doanh nghiệp
... 19 Câu 21: Trình bày hoạt động doanh thu doanh nghiệp Hoạt động doanh thu lĩnh vực kinh doanh tạo doanh thu cho doanh nghiệp, có chất khác trùng hợp chức Có hoạt động Hoạt động sản xuất công ... kiến thức tổng hợp Đối với chuyên môn công việc đòi hỏi kiến thức chyên môn, đồng thời người lao động không đảm nhiệm nhiệm vụ mà có nhiệm vụ khác, yêu cầu chuyên môn hóa nhữưng phải có kiến thức ... ngành nghề kinh doanh - Không có tư cách pháp nhân - Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ doanh nghiệp Công ty TNHH thành viên: Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên doanh nghiệp...
 • 26
 • 110
 • 0

câu hỏi ôn tập môn khoa học quản lý trong đóng tàu

câu hỏi ôn tập môn khoa học quản lý trong đóng tàu
... Câu 4: Trình Câu 5: Trình Câu 6: Trình bày nội dung giai đoạn sản xuất đóng tàu? bày nội dung giai đoạn sản xuất sửa chữa tàu? bày cách xác định cấu sản xuất xí nghiệp đóng sửa chữa tàu? Câu ... pháp kết hợp nguyên công theo nguyên tắc hỗn hợp? Cho ví dụ minh hoạ? Câu 10: Mục đích việc chuẩn bị sản xuất cho đóng tàu gì? Nêu nội dung chuẩn bị công nghệ cho đóng tàu? Câu 11: Nêu nội dung ... công một lô sản phẩm gồm n chi tiết, mỗi chi tiết phải thi công qua m nguyên công, thời gian mỗi nguyên công là ti và một số thông tin về lô sản phẩm cũng đơn vị thi công? Câu...
 • 2
 • 194
 • 0

câu hỏi ôn tập môn logistics vận tải

câu hỏi ôn tập môn logistics vận tải
... không quốc tế - Nhiệm vụ quy định IATA “ đại diện, lãnh đạo phục vụ cho ngành hàng không” + Giúp đỡ hãng hàng không giải vấn đề liên quan đến vận tải hàng không quốc tế mà hãng hàng không không ... người vận chuyển; + Người chuyên chở công cộng (Common carriers): người cung cấp dịch vụ vận tải công cộng với giá cước công khai; + Người vận tải công cộng không tàu (NVOCC- Non vessel operating ... hãng hàng không lớn tòn cầu đc phản ánh hình thành phát triển mạnh mẽ liêm minh hàng không lớn giới Star, Skyteam, Oneworld Câu 17 : Trình bày lịch sử hình thành Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc...
 • 15
 • 236
 • 0

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 ôn thi

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 ôn thi
... 11: c Bài 3: Câu 1: a Câu 2:b Câu 3: d Câu 4: a Câu 5:c Bài 4: Câu 1: d Câu 2: d Câu 3: b Câu 4: b Bài 5: Câu 1: c Câu 2: d Câu 4: a CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ... nước Đông Dương ĐÁP ÁN BÀI 1: Câu 1: b Câu 2:b Câu 3: d Câu 4: a Câu 5:a Bài 2: Câu 1: a Câu 2:b Câu 3: c Câu 4: d Câu 5:a Câu 6: a Câu 7:b Câu 8: b Câu 9: b Câu 10: c Câu 11: c Bài 3: Câu ... Ngày2 /12/ 1975 Câu 12: Ghi nội dung những sự kiện lịch sử của Campuchia bảng sau: Thời gian Nội dung Tháng 10/1945 Ngày19/6/1951 Ngày 9/11/1953 Ngày 3 /12/ 1978 Ngày 7/1/1979 Câu 13: Lịch...
 • 184
 • 365
 • 0

CÂU HỎI ôn tập VÀ vấn đề THẢO LUẬN MÔN ĐƯƠNG LỐI CỦA ĐẢNG

CÂU HỎI ôn tập VÀ vấn đề THẢO LUẬN MÔN ĐƯƠNG LỐI CỦA ĐẢNG
... đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới? Câu 6: Trình bày kết quả, ý nghĩa đường lối đối ngoại? 4 VẤN ĐỀ THẢO LUẬN Chương I Tại nói đời Đảng Cộng sản Việt Nam tất yếu lịch sử? Chương II -Vai trò Đảng ... thời kỳ trước đổi mới? Câu 15: Quá trình đổi tư công nghiệp hóa Đảng ta? Câu 16: Phân tích mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, đại hóa thời kỳ đổi mới? Câu 17: Nội dung công nghiệp hóa đại hóa ... nhân đường lối xây dựng, phát triển văn hóa? Câu 4: Chủ trương Đảng giải vấn đề xã hội kết hạn chế việc thực đường lối đó? Câu 5: Quan điểm, chủ trương giải vấn đề xã hội? Chương VIII Câu 1: Trình...
 • 6
 • 2,299
 • 3

câu hỏi ôn tập hành vi tổ chức

câu hỏi ôn tập hành vi tổ chức
... và công vi ̣c Kết quả thực hiện của nhân vi n được nâng cao có sự phù hợp cao giữa khả và tiêu chuẩn công vi ̣c yêu cầu Nhưng một nhân vi n làm vi ̣c có khả vi trí công vi ̣c ... với tổ chức, gắn bó chặt chẽ với tổ chức Một người có mức độ nhiệt tình cao với tổ chức sẽ gắn bó cao với công vi ̣c của họ - không kể họ có thỏa mãn hay không Với ... thêm công sức để đạt công so với người Sự bất công xảy tỷ lệ phần thưởng/công sức nhân vi n không tương đương với người khác (được chọn để tham chiếu) + Sự bất công phần thưởng công vi c không...
 • 16
 • 9,887
 • 71

câu hỏi ôn tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại

câu hỏi ôn tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại
... môn Trong cách tiếp cận này, ngân hàng ICB ra, số ngân hàng khác ngân hàng đầu tư phát triển, nông nghiệp nông thôn có cách làm tương tự Dựa vào lưu chuyển tiền tệ: a Cở sở xác định HMTD: Thông ... dịch vụ có thông tin tình hình tài người mua, khách hàng nhập Các thông tin công bố công khai không thật rõ ràng, minh bạch Do mà khả rủi ro cao, NH ngần ngại thực dịch vụ có mức phí không hấp dẫn ... khoản bị phạt Phát hành số dư tài khoản không bị phạt mà không thực lệnh Có thể không giao trực tiếp cho ngân hàng Phải giao trực tiếp cho ngân hàng Câu 17: So sánh thẻ ghi nợ thẻ tín dụng Ở...
 • 31
 • 247
 • 2

Câu hỏi ôn tập Công Pháp Quốc Tế có đáp án

Câu hỏi ôn tập Công Pháp Quốc Tế có đáp án
... đổ tống thống nước Công , làm tống thống phải tò nạn nước & chết nước ngoài) Công nhận phủ công nhận chủ thể luật quốc tế TÀI LIỆU ÔN TẬP Trang TRẦN HUY HOÀNG C4 – K6 mà công nhận người đại diện ... quốc gia công nhận, tạo tiền đề cho việc thiết lập quan hệ pháp lí quốc tế, mong muốn thiết lập quan hệ bình thường với quốc gia công nhận Hình thức công nhận phủ Defacto: hình thức công nhận ... trên, tùy thuộc vào nhìn nhận quốc gia để có công nhận phủ thực tế hợp pháp, điều có nghóa có quốc gia công nhận thực tế hợp pháp có quốc gia không công nhận thực tế 11.So sánh phê chuẩn, phê duyệt...
 • 26
 • 493
 • 4

Câu hỏi ôn tập bán hàng

Câu hỏi ôn tập bán hàng
... tài sản chi1nhva2 thể doanh mục đầu tư công ty Một số công cụ quản lý khác nhà nước: Sự quản lý nhà nước hoạt động đầu tư cua DNBH phải thông qua pháp luật Câu 13: so sánh khác khác vai trò đầu ... bảo phát triển kinh tế: BH vai trò công cụ an toàn, có vai trò tổ chức tài trung gian tập trung , tích tụ với kinh tế , việc kiểm soát đảm bảo công toàn kinh tế Câu 5:các nguyên tắc nội dung kiểm ... triển: hàng không,giao thông vận tải, xuất nhập khẩu… tao tiền đề cho ngành bh phát triển -Đầu tư trực tiếp nước đầu tư nước phát triển nhanh chóng: Tạo điều kiệc cho số nghành nghề , công nghệ cao...
 • 8
 • 317
 • 2

12 câu hỏi ôn tập quản trị học có đáp án

12 câu hỏi ôn tập quản trị học có đáp án
... cá nhân khác để giành lấy lợi cho đơn vị Câu 5: Sự thỏa mãn tinh thần cho người lao động có luôn mang lại suất cao không? Sự thỏa mãn tinh thần không luôn mang lại suất cao cho người lao động ... thuộc vào nhiều yếu tố: - Máy móc thiết bị - Công nghệ - Trình độ chuyên môn - Môi trường làm việc - Sự phù hợp công việc - Chính sách phúc lợi công ty Câu 6: So sánh cách thức tiếp cận lý thuyết ... chuẩn không - Nếu thành đạt tiêu chuẩn  Không hành động - Nếu thành chưa đạt tiêu chuẩn  Xem xét sai sót có chấp nhận hay không + Nếu sai sót chấp nhận  Không hành động + Nếu sai sót không chấp...
 • 7
 • 918
 • 11

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ
... giảm áp lực Có thể tổ chức thi đua tổ lớp để tạo không khí hào hứng cho học sinh Nếu có điều kiện tổ chức thi đua lớp II HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI Các bước làm thi môn Lịch sử: - Đọc kỹ đề, gạch ... dạy cách học cách làm thi để có kết đóng vai trò quan trọng trình học học sinh trước kỳ thi quan trọng Đó lý chọn đề tài này! II GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Nội dung thi tốt nghiệp môn Lịch sử gồm phần lớn: ... dàn ý sơ lược - Dựa vào dàn ý để viết vào giấy thi - Kiểm tra lại làm, sửa lỗi, bổ sung phần thi u B PHẦN KẾT LUẬN Ôn tập cho học sinh trước kỳ thi công việc vất vả giáo viên Để có kết mong muốn,...
 • 19
 • 183
 • 0

Xem thêm