Giảng dạy văn học dân gian theo tính truyền thống

SKKN Đề tài Phương pháp giảng dạy văn học dân gian theo thể loại

SKKN Đề tài Phương pháp giảng dạy văn học dân gian theo thể loại
... Đề tài: Phương pháp giảng dạy văn học dân gian theo thể loại II/MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài nhằm mục đích giúp học sinh rèn luyện lực cảm thụ tác phẩm văn học dân gian qua thể loại cụ thể; ... Trường THPT Dưỡng Điềm Đề tài: Phương pháp giảng dạy văn học dân gian theo thể loại tham khảo giúp giáo viên định hướng phương pháp giảng dạy Văn Phương pháp dạy học Văn (tập 1) tác giả Phan ... quan trọng văn học dân gian văn học viết Đây biểu cụ thể đổi cách dạy học tác phẩm văn học dân gian e Phương pháp trực quan: Đây phương pháp quan trọng khơng thể thiếu dạy văn học dân gian, ngày...
 • 21
 • 839
 • 6

p dụng kết quả nghiên cứu văn hóa dân gian nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy văn học dân gian ở đại học và phổ thông trung học.PDF

p dụng kết quả nghiên cứu văn hóa dân gian nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy văn học dân gian ở đại học và phổ thông trung học.PDF
... vii de khdc phuc phin nao nbfmg phidn dien qui trinh ngbien etru va giang day, nhung nam gin diiy, chuyen nganb van hge dan gian khoa Van Tmdng DHSP Ha Ndi da ed gdng ket hgp phuong phap nghien ... mdi didu kien ky thuat cho phep la mdt giai phip dung ddn nbim tao hieu qua cao viee ap dung ket qua nghien eiiu vao viee nang cao chit lugng giang day Hy vgng ring vdi phuong hudng neu tren sinh ... thd ky 21 se dugc tidp cin vdi nhiing phuong phip dao tao vira hien dai, vira phii hgp vdi ban chit eiia ddi tugng nghien euru SUMMARY The main pupose of this study was implementation of the folelore...
 • 3
 • 164
 • 2

Phương pháp giảng dạy văn học dân gian

Phương pháp giảng dạy văn học dân gian
... cách tiếp cận, phương pháp giảng dạy văn học dân gian theo hướng thi pháp thể loại Đối phương hướng bản: dạy văn học dân gian theo thi pháp thể loại văn học dân gian Dạy văn học dạy loại hình ... trưng thi pháp ca dao Tác phẩm văn học dân gian chất khác hẳn với tác phẩm văn học viết Giảng dạy văn học dân gian phải theo đặc trưng thi pháp văn học dân gian Vậy giảng dạy văn học dân gian theo ... góp phần vào việc giảng dạy học tập văn học dân gian Làm để việc giảng dạy văn học dân gian có hiệu Các em Cần có nhìn văn học dân gian Trong chương trình giảng dạy văn học dân gian nhà soạn sách...
 • 8
 • 1,479
 • 40

Sử dụng phương pháp tích cực trong dạy văn học dân gian ở trường trung học cơ sởsở quận 12 thành phố HCM

Sử dụng phương pháp tích cực trong dạy văn học dân gian ở trường trung học cơ sởsở quận 12 thành phố HCM
... Sử dụng phương pháp dạy học tích cực dạy học văn học dân gian trường trung học sở Quận 12 48 2.3.1 Sử dụng phương pháp tích cực qua việc xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học văn học dân gian ... việc sử dụng phương pháp tích cực dạy học văn học dân gian trường THCS Quận 12 .46 2.2.2 Sử dụng phương pháp tích cực dạy học văn học dân gian trường THCS Quận 12 phải đảm bảo thực yêu cầu phương ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH DIỆP THANH TÙNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VĂN HỌC DÂN GIAN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO...
 • 99
 • 545
 • 0

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học dân gian theo pháp luật Việt Nam

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học dân gian theo pháp luật Việt Nam
... CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 47 2.1 MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM THEO ... việc bảo hộ quyền tác giả tác phẩm văn học dân gian + Phân tích đặc điểm chế độ pháp tác phẩm văn học dân gian + Đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam bảo hộ quyền tác giả tác phẩm văn học dân ... 2.4 XÁC LẬP QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC DÂN GIAN 52 2.5 NỘI DUNG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH 53...
 • 89
 • 1,622
 • 9

skkn định hướng cho học sinh lớp 10 tiếp nhận một số tác phẩm văn học dân gian theo hướng tiếp cận văn hóa

skkn định hướng cho học sinh lớp 10 tiếp nhận một số tác phẩm văn học dân gian theo hướng tiếp cận văn hóa
... thuộc văn hóa Như vậy, “Cultueral Approach” xâm nhập đối tượng văn hóa 1.4.2 Mục đích hướng tiếp cận văn hóa tác phẩm văn học dân gian Tiếp cận văn hóa tác phẩm văn học dân gian đưa nhìn văn hóa ... dạy học văn Tổ chức, định hướng cho học sinh lớp 10 tiếp nhận số tác phẩm văn học dân gian theo hướng tiếp cận văn hố, đem lại cho học sinh giáo viên nhiều điều bất ngờ, thú vị, khơng khí văn ... pháp cho hướng nghiên cứu đề tài: Định hướng cho học sinh lớp 10 tiếp nhận số tác phẩm văn học dân gian theo hướng tiếp cận văn hố” Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài 2.1 Hướng dẫn cho học...
 • 40
 • 145
 • 1

tiểu luận nghiên cứu văn học dân gian theo loại hình

tiểu luận nghiên cứu văn học dân gian theo loại hình
... Cám Việt Nam Đông Nam Á (mà nhiều nhà nghiên cứu cho tạo thành kiểu truyện Tấm Cám riêng Tiểu luận môn học: Nghiên cứu văn học dân gian theo loại hình vùng văn hóa này, khác với kiểu truyện cô ... đổi nữa, vô hình chung xóa bỏ tính chất tồn văn học dân gian Dân gian sáng tạo ra, dân gian có quyền sửa đổi để tiếp tục hoàn thiện theo nhu cầu văn hóa Những người soạn sách thuộc dân gian, họ ... Tiểu luận môn học: Nghiên cứu văn học dân gian theo loại hình cảm - ứng xử ứng xử thích hợp Tội ác đến đâu phải trả giá đến Vì nghìn năm qua không gây phản cảm” Giáo sư Phan Trọng Luận cho...
 • 6
 • 395
 • 4

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học dân gian theo pháp luật việt nam

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học dân gian theo pháp luật việt nam
... CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 47 2.1 MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM THEO ... việc bảo hộ quyền tác giả tác phẩm văn học dân gian + Phân tích đặc điểm chế độ pháp tác phẩm văn học dân gian + Đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam bảo hộ quyền tác giả tác phẩm văn học dân ... THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH 48 2.2 ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC DÂN GIAN 49 2.3 TÁC PHẨM VĂN HỌC DÂN GIAN - ĐỐI TƯỢNG BẢO HỘ 51 2.4 XÁC LẬP QUYỀN TÁC...
 • 89
 • 235
 • 0

Slide văn 10 KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM _Thị Thông

Slide văn 10 KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM _Thị Thông
... Kết luận Van học dân gian tồn dới hinh thức truyền miệng thông qua diễn xớng Trong trinh lu truyền, tác phẩm van học dân gian không ngừng đợc tập thể sáng tạo hoàn thiện Van học dân gian trực tiếp ... đời sống cộng đồng Van học dân gian có nhiều giá trị to lớn nhận thức, giáo dục thẩm mỹ cần đợc trân trọng phát huy Trong tõm bai hoc Nhng c trng c ban cua hoc dõn gian - La nhng tac phõm ngh ... VHDG a Ngụn ng cua VHDG gian di va mang nhiờu ục iờm cua ngụn ng noi b Cach nhõụn thc va phan anh hiờụn thc mụụt cach ki ao III Nhng thờ loai chinh cua VHDG Viờ ụt Nam * Thõn thoai: Mang tinh...
 • 21
 • 205
 • 0

SKKN NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY TRONG CÁC TIẾT VĂN HỌC DÂN GIAN BẰNG HÌNH THỨC KỂ CHUYỆN THEO TRANH VỚI PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI

SKKN NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY TRONG CÁC TIẾT VĂN HỌC DÂN GIAN BẰNG HÌNH THỨC KỂ CHUYỆN THEO TRANH VỚI PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI
... NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY TRONG CÁC TIẾT VĂN HỌC DÂN GIAN BẰNG HÌNH THỨC KỂ CHUYỆN THEO TRANH VỚI PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI I/ Mở đầu: Trong thực tiễn giảng dạy nay, ngày tiếp ... tế giảng dạy rút nét đáng lưu ý để nâng cao hiệu giảng dạy tiết văn học dân gian hình thức kể chuyện theo tranh với phương tiện đại là: + Cần linh hoạt cho học sinh kể truyện dân gian theo tranh ... đổi cách vận dụng phương tiện dạy học vào hoạt động kể chuyện dân gian em học sinh lớp Có văn dài thay trước cho học sinh đọc văn bản, cho học sinh vừa đọc, vừa kể chuyện theo tranh chiếu hình, ...
 • 14
 • 734
 • 1

Dạy học văn học dân gian lớp 7 theo phương pháp tích cực

Dạy học văn học dân gian lớp 7 theo phương pháp tích cực
... đầy đủ ưu phương pháp dạy học tích cực Gắn với việc triển khai qua phương pháp dạy học trường phổ thông, đề tài thực nghiệm phương pháp dạy học tích cực vào việc dạy học ca dao dân ca lớp Đối tượng ... điểm chất phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm tạo sở lí luận vững để vận dụng phương pháp dạy học vào giảng văn Đồng thời thấy phương pháp dạy học phù hợp với môn văn học nhà ... với phương pháp dạy học cổ truyền - phương pháp vai trò người học sinh chưa quan tâm mực, phương pháp dạy học tích cực tỏ có nhiều ưu hướng tới người học nhân vật trung tâm Phương pháp tích cực...
 • 78
 • 563
 • 4

DẠY HỌC VĂN HỌC DÂN GIAN LỚP 7 THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC

DẠY HỌC VĂN HỌC DÂN GIAN LỚP 7 THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC
... đầy đủ ưu phương pháp dạy học tích cực Gắn với việc triển khai qua phương pháp dạy học trường phổ thông, đề tài thực nghiệm phương pháp dạy học tích cực vào việc dạy học ca dao dân ca lớp Đối tượng ... điểm chất phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm tạo sở lí luận vững để vận dụng phương pháp dạy học vào giảng văn Đồng thời thấy phương pháp dạy học phù hợp với môn văn học nhà ... với phương pháp dạy học cổ truyền - phương pháp vai trò người học sinh chưa quan tâm mực, phương pháp dạy học tích cực tỏ có nhiều ưu hướng tới người học nhân vật trung tâm Phương pháp tích cực...
 • 78
 • 1,018
 • 8

SKKN: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh bằng phương pháp học tập theo tổ, nhóm phần Văn học dân gian Việt Nam

SKKN: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh bằng phương pháp học tập theo tổ, nhóm phần Văn học dân gian Việt Nam
... huy tính tích cực sáng tạo học sinh Vì vậy, khuôn khổ viết này, xin phép trình bày vài ý kiến (chưa thể gọi sáng kiến) việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh phương pháp học tập ... cho học sinh học tập theo tổ nhóm, tự thảo luận, trao đổi phương pháp tỏ hiệu Tổ chức cho học sinh học tập theo tổ, nhóm đến không phương pháp mẻ.Vấn đề đặt thực để tiết học đạt hiệu quả, phát huy ... học tập này, xin nêu số ưu, khuyết điểm cách thức tiến hành tổ chức cho học sinh học tập theo hình thức tổ, nhóm I NHẬN XÉT CHUNG : - Ưu điểm : + Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học...
 • 21
 • 2,075
 • 1

CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VĂN HỌC DÂN GIAN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY

CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VĂN HỌC DÂN GIAN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY
... xuất một số hình thức tổ chức hoạt động ngoại khoá Văn học dân gian cho đối tượng là sinh viên Đại học Sư phạm Ngữ văn - Thuyết trình: Đây là hình thức hoạt động ngoại khoá ... cho rằng, tổ chức hoạt động ngoại khóa Văn học dân gian nâng cao chất lượng dạy học cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn không chỉ nhìn ở phương diện hình thức, đó ... rất nhiều hình thức ngoại khóa văn học dân gian khác mà các bạn đồng nghiệp đa tổ chức thực hiện, nhằm đem lại những hiệu quả thiết thực, bổ ích, nâng cao chất lượng dạy...
 • 4
 • 153
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giảng dạy văn học dân gianvì sao văn học dân gian có tính truyền miệngsáng kiến kinh nghiệm dạy văn học dân gianphương pháp dạy văn học dân gianbài giảng về văn học dân gianvài suy nghĩ về việc dạy văn học dân gianvăn học dân gian việt nam truyền thuyếttinh hoa văn học dân gianphương pháp dạy học văn học dân giantính truyền miệng của văn học dân gian là gìtính nguyên hợp của văn học dân gian là gìtính tập thể của văn học dân gian là gìbài giảng ôn tập văn học dân gianbài giảng văn học dân gianbài giảng văn học dân gian việt namufma so kc 05 11 1522261ufma so kx 06 11 1522270(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12ufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503uftai ve tai day22455uftai ve tai day22456Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnbctc cong ty me ban nien nam 2010Biomass gasification and pyrolysis practical design and theory2.Dang ky du hop 2016Giay uy quyen du hop DHCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)BC tai chinh hop nhat-Qui 3-0820100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCBao cao thuong nien Hoa Phat 2016Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Báo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013