Ảnh hưởng chủ nghĩa hiện thực huyền ảo từ văn học Mỹ La TInh đến văn học VIệt Nam hiện đại

ảnh hưởng phật giáo qua quá trình hội nhập văn hóa việt nam

ảnh hưởng phật giáo qua quá trình hội nhập văn hóa việt nam
... Đạo lý xây dựng theo trình tự phù hợp với bước phát triển tâm lý tình cảm dân tộc Việt 4.2 Ảnh hưởng Phật Giáo qua trình hội nhập văn hóa Việt Nam 4.2.1 .Ảnh hưởng Phật Giáo qua dung hòa với tín ... tục tập quán Việt Nam 4.3.4 Ảnh hưởng Phật Giáo qua phong tục, tập quán : Ảnh hưởng phật giáo qua tập tục ăn chay, thờ phật, phóng sanh bố thí: Về ăn chay, tất người Việt Nam chịu ảnh hưởng nếp ... dân Việt Quả thật vậy, Đạo Phật có mặt ảnh hưởng khắp giai tầng xã hội Việt Nam, giới bình dân mà giới trí thức 4.3 Ảnh hưởng Phật Giáo qua gốc độ nhân văn hội 4.3.1 .Ảnh hưởng Phât giáo qua...
 • 34
 • 281
 • 0

Những dấu hiệu của chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn xuôi việt nam đương đại

Những dấu hiệu của chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn xuôi việt nam đương đại
... thuyết chủ nghĩa hậu đại Chơng 2: Những dấu hiệu chủ nghĩa hậu đại cách nhìn nhận xã hội, ngời nghệ thuật văn xuôi Việt Nam đơng đại Chơng 3: Những dấu hiệu chủ nghĩa hậu đại phơng diện tổ chức văn ... trúc hậu đại, âm nhạc hậu đại, thời trang hậu đại, điện ảnh hậu đại, hội hoạ hậu đại, văn học hậu đại Ngoài có hậu đại tôn giáo, hậu đại quân sự, hậu đại kinh tế học chí có tổng thống hậu đại ... vấn đề chủ nghĩa hậu đại nh: thời điểm đời chủ nghĩa hậu đại; nội hàm, ngoại diên khái niệm này; mối quan hệ chủ nghĩa hậu đại chủ nghĩa đại; tác động chủ nghĩa hậu đại tới nghệ thuật đơng đại; ...
 • 126
 • 453
 • 4

Tài liệu Tiểu luận “ TIỂU LUẬN ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT NAM ” pptx

Tài liệu Tiểu luận “ TIỂU LUẬN ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT NAM ” pptx
... KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ VIỆT NAM Nói đến quan điểm kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trước hết ta phải hiểu kinh tế hàng hóa ? hội chủ nghĩa ? thành phần kinh tế phải ... theo định hướng hội chủ nghĩa 1.3 Việc phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng hội chủ nghĩa Việc phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng hội chủ ... triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần Việt Nam Sự tồn khách quan cấu kinh tế nhiều thành phần đặc trưng kinh tế mang tính phổ biến nước Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam cấu kinh...
 • 18
 • 383
 • 0

định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở việt nam

định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở việt nam
... nhiều thành phần thời kỳ độ Việt Nam nh sau: Tính tất yếu khách quan tồn nhiều thành phần kinh tế thời kỳ độ Bản chất thành phần kinh tế thời kỳ độ Việt Nam Mối quan hệ thành phần kinh tế thời kỳ ... trình độ kinh tế đại Do vậy, định hớng hội chủ nghĩa kinh tế nhiều thành phần Việt Nam có đặc trng riêng Để làm rõ vấn đề nội dung tiểu luận với đề tài Định hớng hội chủ nghĩa kinh tế nhiều ... hình thành phát triển kinh tế nhiều thành phần định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam 4.1 Tiếp tục đẩy mạnh phân công lao động hội Phân công lao động hội đợc Lênin coi sở kinh tế hàng hóa, Việt...
 • 23
 • 315
 • 0

Báo cáo "Sự nổi tiếng và sự quyến rũ: Chủ nghĩa hiện đại cho Quần chúng " doc

Báo cáo
... đặt vào trung tâm hào quang chủ nghĩa đại Chủ nghĩa đại vận động Đặt nhau, hai sách cho chủ nghĩa đại vận động Họ nhìn thấy tính lưu động chủ nghĩa đại văn học không vòng xoắn thức tiếng trao cho ... ngôn văn hóa quần chúng vào thời đại họ, nhiên, tiếp tục coi tính nguyên tác phẩm họ dạng hình thức chủ đề Những nghiên cứu thâm nhập văn hóa quần chúng doanh nhân vào chủ nghĩa đại “uyên bác” ... đồng nghĩa với tình trạng biết đến rộng rãi Hào quang Judith Brown nghĩ chủ nghĩa đại, tiếng văn hóa quần chúng thuật ngữ khác nhiều Trong Leick dường cho Stein vài người ủng hộ bà tạo quản lý tiếng...
 • 9
 • 100
 • 0

Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng và tác hại của lạm dụng rượu bia ở một số vùng sinh thái của Việt Nam

Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng và tác hại của lạm dụng rượu bia ở một số vùng sinh thái của Việt Nam
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG HOÀNG THỊ PHƯỢNG THỰC TRẠNG, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ TÁC HẠI CỦA LẠM DỤNG RƯỢU BIA MỘT SỐ VÙNG SINH THÁI CỦA VIỆT NAM Chuyên ngành: ... cứu cách kỹ lưỡng Chính lý trên, tiến hành nghiên cứu Thực trạng, yếu tố ảnh hưởng tác hại việc lạm dụng rượu bia số vùng sinh thái Việt Nam với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng sử dụng lạm dụng ... Những thông tin sâu thực trạng tình hình sản xuất, sử dụng, lạm dụng, yếu tố ảnh hưởng tác hại lạm dụng rượu bia tới sức khoẻ người đời sống xã hội thiệt hại kinh tế lạm dụng rượu bia gây ra; ii)...
 • 202
 • 2,111
 • 14

ảnh hưởng của quá trình thực thi cam kết wto về thuế nhập khẩu đến thu ngân sách nhà nước của việt nam

ảnh hưởng của quá trình thực thi cam kết wto về thuế nhập khẩu đến thu ngân sách nhà nước của việt nam
... VỀ VAI TRÒ CỦA THU NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Thu Ngân sách Nhà nước thu Nhập 1.1.1 Thu Ngân sách Nhà nước 1.1.2 Thu Nhập 12 1.2 Thu Nhập Việt ... : Ảnh hưởng trình thực thi cam kết WTO thu Nhập thu Ngân sách Nhà nước Việt Nam Chương III : Một số giải pháp đảm bảo tăng trưởng bền vững thu Ngân sách Nhà nước Việt Nam trình thực thi cam kết ... số nước 27 CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH THỰC THI CAM KẾT WTO VỀ THU NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM 34 2.1 Tình hình xuất nhập Việt Nam sau năm gia nhập...
 • 17
 • 220
 • 0

CHAM SOUTINE VÀ CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI TẠI BẢO TÀNG KUNSTMUSEUM, BASEL ppt

CHAM SOUTINE VÀ CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI TẠI BẢO TÀNG KUNSTMUSEUM, BASEL ppt
... (Picasso, Braque, Léger) Chủ nghĩa biểu Đức, Chủ nghĩa biểu trừu tượng Mỹ từ năm 1950 Nghệ thuật đương đại trưng bày Bảo tàng fr Gegenwartskunst (Bảo tàng nghệ thuật đương đại) ( (AKN) ... người nhìn xa trông rộng lại theo Chủ nghĩa truyền thống Ông hoàn toàn thờ với kiệt tác Chủ nghĩa đại, Chủ nghĩa tự hay xu hướng nghệ thuật khác Soutine vững vàng, miệt mài, tận tâm cống hiến ... khắp châu Âu như: Xu hướng lập thể, Thuyết vị lai, Chủ nghĩa siêu thực, Soutine lại đằng sau, không cảm thấy ấn tượng với phân nhánh Chủ nghĩa đại mà sáng tác tác phẩm khác biệt với ánh sáng mạnh...
 • 4
 • 187
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ XUNG QUANH PHẠM TRÙ CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI pptx

MỘT SỐ VẤN ĐỀ XUNG QUANH PHẠM TRÙ CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI pptx
... xã hội trị "chủ nghĩa chủ nghĩa xã hội", chuyển dạng sang văn nghệ, trở thành đối lập "chủ nghĩa đại - chủ nghĩa thực xã hội chủ nghĩa" Ðấu tranh văn hóa văn nghệ giới tư chủ nghĩa phương ... Về khoa học xã hội, đáng kể lý thuyết chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa vô phủ Về phức thể đa tạp tượng văn nghệ làm nên phạm trù chủ nghĩa đại, từ nhóm phái khuynh hướng mang đậm ... lại mẻ cho văn nghệ đại chủ nghĩa Xét giá trị thẩm mỹ nghệ thuật, ngày rõ phần lớn nghệ sĩ đại chủ nghĩa tạo tác phẩm có ý nghĩa thời, ý nghĩa thể nghiệm túy Tuy vậy, chủ nghĩa đại lại cống hiến...
 • 26
 • 179
 • 0

Ảnh hưởng của quá trình thực thi cam kết WTO về thuế nhập khẩu đến thu ngân sách Nhà nước của Việt Nam

Ảnh hưởng của quá trình thực thi cam kết WTO về thuế nhập khẩu đến thu ngân sách Nhà nước của Việt Nam
... VỀ VAI TRÒ CỦA THU NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Thu Ngân sách Nhà nước thu Nhập 1.1.1 Thu Ngân sách Nhà nước 1.1.2 Thu Nhập 12 1.2 Thu Nhập Việt ... Ảnh hưởng trình thực thi cam kết WTO thu Nhập thu Ngân sách Nhà nước Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp đảm bảo tăng trưởng bền vững thu Ngân sách Nhà nước Việt Nam trình thực thi cam kết WTO ... số nước 27 CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH THỰC THI CAM KẾT WTO VỀ THU NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM 34 2.1 Tình hình xuất nhập Việt Nam sau năm gia nhập...
 • 147
 • 266
 • 0

Dấu ấn của Chủ Nghĩa hiện đại trong văn xuôi I.Bunin Luận văn thạc sĩ

Dấu ấn của Chủ Nghĩa hiện đại trong văn xuôi I.Bunin Luận văn thạc sĩ
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THỊ NHUNG DẤU ẤN CỦA CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI TRONG VĂN XUÔI I.BUNIN Luận văn Thạc chuyên ngành: Văn học nước ... hoàn thành luận văn 12 Về luận văn, tính đến năm 2014, tìm thấy hai luận văn Thạc nghiên cứu I.Bunin theo hướng chủ nghĩa đại Chủ nghĩa ấn tượng truyện ngắn Ivan Bunin (Hà Hồng Nhung, Đại học ... nên luận điểm dấu ấn đại 3.2 Mục đích nghiên cứu Luận văn hướng đến xác định dấu ấn chủ nghĩa đại, cách tri nhận thực văn xuôi I.Bunin Từ đó, muốn đưa đánh giá vị trí I.Bunin dòng chảy chung văn...
 • 103
 • 482
 • 5

Ảnh hưởng của quá trình thực thi cam kết WTO về thuế nhập khẩu đến thu ngân sách nhà nước của việt nam

Ảnh hưởng của quá trình thực thi cam kết WTO về thuế nhập khẩu đến thu ngân sách nhà nước của việt nam
... : Ảnh hưởng trình thực thi cam kết WTO thu Nhập thu Ngân sách Nhà nước Việt Nam Chương III : Một số giải pháp đảm bảo tăng trưởng bền vững thu Ngân sách Nhà nước Việt Nam trình thực thi cam kết ... Khái quát lý luận chung phân tích mối quan hệ thu Nhập thu Ngân sách Nhà nước - Tóm tắt cam kết cắt giảm thu Nhập Việt Nam sau gia nhập WTO - Phân tích thực trạng thu Ngân sách Nhà nước từ Việt ... thực thi cam kết thu Nhập CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH THU NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Thu Ngân sách Nhà nƣớc thu Nhập 1.1.1 Thu Ngân sách Nhà nƣớc (NSNN)...
 • 18
 • 151
 • 0

Phương thức huyền thoại hóa trong văn xuôi việt nam đương đại ( qua một số sáng tác của nguyễn huy thiệp, tạ duy anh, nguyễn xuân khánh)

Phương thức huyền thoại hóa trong văn xuôi việt nam đương đại ( qua một số sáng tác của nguyễn huy thiệp, tạ duy anh, nguyễn xuân khánh)
... tiễn hoạt động sáng tác nghiên cứu văn học, lựa chọn đề tài Phương thức huy n thoại hóa văn xuôi Việt Nam đương đại (Qua số sáng tác Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Nguyễn Xuân Khánh) hướng đến ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - - LÊ QUỐC HIẾU PHƢƠNG THỨC HUY N THOẠI HÓA TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI (Qua số sáng tác Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy ... thiệu lí thuyết huy n thoại cách tiếp cận văn học từ góc độ nghi lễ - huy n thoại Phần thứ hai, trình bày hình thức cổ điển huy n thoại (tư huy n thoại, chức huy n thoại, huy n thoại cổ sáng tạo,...
 • 16
 • 165
 • 0

ảnh hưởng của lạm phát đối với tăng trưởng kinh tế trong công cuộc đổi mới ở Việt nam

ảnh hưởng của lạm phát đối với tăng trưởng kinh tế trong công cuộc đổi mới ở Việt nam
... II Lạm phát với tăng tr ởng kinh tế thực tiễn kinh tế Việt Nam Lạm phát trăng trởng kinh tế năm qua Trong năm qua, kinh tế Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, nhờ kinh tế tăng trởng cao lạm phát ... Phần 1: nhận thức chung lạm phát ảnh hởng lạm phát tăng tr ởng kinh tế 1- Nhận thức chung lạm phát quan điểm lạm phát: Lạm phát phạm trù kinh tế vốn có kinh tế hàng hoá - tiền tệ, bệnh nảy ... trởng kinh tế Giữa tăng trởng kinh tế lam phát thờng tồn quan hệ tỷ lệ chế ớc lẫn Lạm phát mức định phù hợp cho tăng trởng kinh tế Vì kiểm soát lạm phát nhiều mục tiêu quan trọng sách kinh tế...
 • 20
 • 285
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khuynh hướng chủ nghĩa hiện thực huyền ảochủ nghĩa hiện thực và vai trò của nó trong lịch sử nghiên cứu văn học và lịch sử nghiên cứu văn học việt nam trung đạichủ nghĩa hiện đạichủ nghĩa hiện đại trong kiến trúcthực trạng các yếu tố ảnh hưởng và tác hại của lạm dụng rượu bia ở một số vùng sinh thái của việt namnhân vật trung tâm trong chủ nghĩa hiện đạinhân vệt trung tâm chủ nghĩa hiện đạichủ nghĩa hiện đại trong phiên chợ giátchủ nghĩa hiện đại trong tác phẩmii ảnh hưởng chính sách thương mại quốc tế của eu đối với xuất khẩu hàng hoá của việt nam và thực trạng xuất khẩu hàng hoá của việt nam sang euchủ nghĩa tự nhiên và các loại chủ nghĩa hiện đạiảnh hưởng của các phương thức canh tác nông lâm kết hợp khác nhau đến đặc tính lí hoá học của đấtđịnh hướng phát triển và đề xuất với vấn đề quản trị quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu thuốc bổ cho trẻ em từ thị trường mỹ của công ty tnhh usnature việt namđịnh hướng phát triển hoạt động quản trị quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu thuốc bổ cho trẻ em từ thị trường mỹ của công ty tnhh usnature việt namthực trạng của nền văn hóa việt nam hiện nayufma so kc 06 11 1522262ufma so kx 01 11 1522267ufma so kx 06 11 1522270(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12N I DUNG CHI TI T M N H Cufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503ufbien ban giao nhan san pham khcn23528uftai ve tai day22455uftai ve tai day22456bctc hop nhat ban nien nam 2010De an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNhệ thống lạnh Refrigeration3.Giay uy quyen du hop DHCD 2016HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2Báo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnTài liệu xây dựng nông thôn mới3 ptd participatory technology development