G chuong 4 nguon von danh nghiep

slide Tài chính doanh nghiệp chương 4: Nguồn vốn doanh nghiệp

slide Tài chính doanh nghiệp chương 4: Nguồn vốn doanh nghiệp
... tài trợ TSNH, ngu n dài h n tài trợ TSDH u điểm: Chi phí v n trung bình Nh ợc điểm: Nguy c kh toán tiềm ẩn Chính sách tài trợ b o thủ, sử dụng ngu n dài h n để tài trợ phần TSNH u điểm: Cân tài ... TSDH Ngu n dài h n Chính sách tài trợ m nh d n, sử dụng ngu n ngắn h n để tài trợ phần TSDH u điểm: Chi phí v n thấp Nh ợc điểm: Áp lực tr nợ lớn, nguy c kh toán lớn Chính sách tài trợ trung hòa, ... tr chi phí I Tổng quan ngu n v n doanh nghi p  Các yếu t nh h ởng đến lựa chọn ngu n v n Chính sách thuế Trạng thái kinh tế Ngành kinh doanh Lựa chọn nguồn vốn Thái độ chủ DN Chiến lược phát...
 • 32
 • 348
 • 6

CHƯƠNG 4: NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP pot

CHƯƠNG 4: NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP pot
... Chương Nguồn vốn DN 4.1 Huy động Vốn chủ sở hữu  Vốn góp ban đầu  Lợi nhuận giữ lại  Phát hành cổ phiếu Ths Phan Hong Mai, NEU 4.1.1 Vốn góp ban đầu  Cách thức ... - theo Luật CK 2006 a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ góp thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi sổ kế toán; b) Hoạt động kinh doanh năm liền trước năm ... luật Chứng khoán 2006 a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ góp thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi sổ kế toán; b) Hoạt động kinh doanh năm liền trước năm...
 • 14
 • 237
 • 1

Chuong 4 nguon von

Chuong 4 nguon von
... ro cao chi phí thấp Toàn TSDH phần TSNH tài trợ nguồn vốn dài hạn Độ rủi ro chi phí trung bình 4. 3.1 Nợ phương thức huy động nợ doanh nghiệp Tín Tín dụng thương mại Hình thức chiếm dụng vốn ... – dài hạn Có nhiều loại trái phiếu Thủ tục: tham khảo luật phát hành trái phiếu doanh nghiệp 4. 3.2 VCSH phương thức huy động VCSH Vốn Vốn góp ban đầu Quy mô: bị giới hạn khả tài CSH Thời...
 • 10
 • 71
 • 0

Chương 2 - Nguồn vốn ngân hàng, Môn Nghiệp vụ ngân hàng Thương mại

Chương 2 - Nguồn vốn ngân hàng, Môn Nghiệp vụ ngân hàng Thương mại
... động vốn 2. 2.1 Đối với NHTM Năm 20 12 ĐV tính: tỷ đồng Ngân hàng Tổng nguồn vốn Vốn huy động VHĐ/TNV ACB 176.3 140.7 79,8% EXB 170.156 85.517 50 ,25 % SHB 105.431 71.6 12 67, 92% LOGO  2. 2.1 Đối ... loại nghiệp vụ huy động vốn NHTM Gắn kết hoạt động cá nhân, doanh nghiệp với hoạt động huy động vốn Nội dung: - Những vấn đề chung nghiệp vụ huy động vốn - Các hình thức huy động vốn NHTM - Biện ... với Khách hàng Kênh tiết kiệm đầu tư Cung cấp cho khách hàng nơi an tồn để cất trữ tài sản nhàn rỗi Tiếp cận với dịch vụ ngân hàng 2. 3 Các nghiệp vụ huy động vốn NHTM 2. 3.1 Nghiệp vụ huy động...
 • 43
 • 623
 • 9

Chương IV nguồn vốn của doanh nghiêp

Chương IV nguồn vốn của doanh nghiêp
... quan nguồn vốn  Phần II: Cách thức huy động vốn  Phần III: Thực trạng huy động vốn Việt Nam I Tổng quan huy động vốn  Phân loại nguồn vốn  Theo thời gian  Theo loại hình sở hữu Phân loại nguồn ... động đến lựa chọn nguồn vốn doanh nghiệp Chính sách thuế … Tình trạng Lựa chọn nguồn vốn? kinh tế Trình độ ban quản lý Ngành kinh tế Quy mô, cấu tổ chức Các để lựa chọn nguồn vốn  “Maturity Matching”: ... Thời hạn nguồn vốn phù hợp với thời hạn tài sản  “Aggressive Approach”: Sử dụng nguồn vốn dài hạn tài trợ cho tài sản cố định phần tài sản ngắn hạn  “Conservative Approach”: Dùng toàn vốn dài...
 • 29
 • 178
 • 0

chuong 4 tài chính doanh nghiệp

chuong 4 tài chính doanh nghiệp
... LTTCTT Tài Doanh nghiệpVề mặt hình thức TCDN đợc hiểu vận động vốn tiền tệ trình sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Tài Doanh nghiệp Là khâu Tài gắn với hoạt động Sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp ... trị tài sản chủ DN ứng để tiến hành sản xuất kinh doanh Nguồn vốn Doanh nghiệp Mọi hoạt động Doanh nghiệp bị chi phối quy mô, cấu tốc độ luõn chuy n Vốn doanh nghiệp Trong quản lý tài chính, doanh ... Quan hệ tài DN Nhà nớc - Quan hệ tài DN cá nhân (những ngời đồng sở hữu, ngời lao động ) - Quan hệ tài DN với - Quan hệ tài DN Thị trờng Tài Chính II Nguồn vốn phơng thức huy động vốn Doanh nghiệp...
 • 7
 • 230
 • 2

Tài liệu Phê duyệt các dự án ”tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp khoa học” pdf

Tài liệu Phê duyệt các dự án ”tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp khoa học” pdf
... Các bước Mô tả bước Tên bước Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ dự án ”tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ thuộc nguồn vốn nghiệp khoa học cho Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (Vụ Khoa học, ... học, Công nghệ Môi trường) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng KHCN tư vấn thẩm định dự án ”tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ thuộc nguồn vốn nghiệp khoa học Vụ Khoa ... thiết bị khoa học công nghệ thuộc nguồn vốn nghiệp khoa học Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Tờ trình xin phê duyệt dự án - Thuyết minh dự án theo mẫu Thông tư số: 530/TT-KHTC ngày 04/8/1994 Bộ Khoa học...
 • 3
 • 265
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP - Th.s Nguyễn Chí Hiếu pdf

Tài liệu CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP - Th.s Nguyễn Chí Hiếu pdf
... Nguyeãn Chí Hieáu 40 Nguyeân lyù keá toaùn ThS Nguyeãn Chí Hieáu 41 Nguyeân lyù keá toaùn ThS Nguyeãn Chí Hieáu 42 Nguyeân lyù keá toaùn ThS Nguyeãn Chí Hieáu 43 Nguyeân lyù keá toaùn ThS Nguyeãn Chí ... Nguyeãn Chí Hieáu 45 Nguyeân lyù keá toaùn ThS Nguyeãn Chí Hieáu 46 Nguyeân lyù keá toaùn ThS Nguyeãn Chí Hieáu 47 Nguyeân lyù keá toaùn ThS Nguyeãn Chí Hieáu 48 Nguyeân lyù keá toaùn ThS Nguyeãn Chí ... Nguyeãn Chí Hieáu 50 Nguyeân lyù keá toaùn ThS Nguyeãn Chí Hieáu 51 Nguyeân lyù keá toaùn ThS Nguyeãn Chí Hieáu 52 Nguyeân lyù keá toaùn ThS Nguyeãn Chí Hieáu 53 Nguyeân lyù keá toaùn ThS Nguyeãn Chí...
 • 28
 • 403
 • 1

Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại ppt

Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại ppt
... họat động ngân hàng, đảm bảo ngân hàng an tòan kinh doanh 12/01/2013 GV Nguyễn Thị Thương_ K.TCNH Vốn điều lệ Vốn điều lệ Là vốn ban đầu thành lập Ngân hàng ghi vào điều lệ Ngân hàng Vốn điều lệ ... Mục tiêu chương Đặc điểm Phương thức Sử dụng Nội dung Nguồn vốn Biện pháp Quản Phân loại Tănggiảm 12/01/2013 GV Nguyễn Thị Thương_ K.TCNH 2.1 Nguồn vốn NHTM Vốn điều lệ (Statutory ... Funds) Vốn huy động (Mobilized Capital) Vốn vay (Bonowed Capital) Vốn tiếp nhận (Trust Capital) Vốn chủ sở hữu Vốn khác (other Capital) 12/01/2013 GV Nguyễn Thị Thương_ K.TCNH 2.1.1.1 Thành phần vốn...
 • 40
 • 332
 • 2

Bài giảng chính sách tiền tệ chương 4 tài chính doanh nghiệp

Bài giảng chính sách tiền tệ chương 4 tài chính doanh nghiệp
... Chương : Tài doanh nghiệp Bản chất vai trò tài doanh nghiệp Cấu trúc tài doanh nghiệp Cơ chế tài trợ Thu nhập lợi nhuận Bản chất vài trò TCDN 1.1 Doanh nghiệp đặc đặc trưng DN: Doanh nghiệp ... bẩy tài để kích thích, điều tiết hoạt động kinh tế doanh nghiệp Kiểm tra đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Cấu trúc tài doanh nghiệp Xem bảng cân đối tài doanh nghiệp Tài sản Tài ... Cấu trúc tài sản Tài sản tài - Là tài sản tài hình thành trình kinh doanh doanh nghiệp - Các loại tài sản tài chính:      Các khoản tiền gửi ngân hàng, cho vay Các khoản liên doanh Góp...
 • 32
 • 290
 • 0

Chương 4 Tài chính doanh nghiệp

Chương 4 Tài chính doanh nghiệp
... dung chương Doanh nghiệp tài doanh nghiệp  Nguồn vốn doanh nghiệp  Các phương thức huy động vốn doanh nghiệp  Quản lý tài sản doanh nghiệp I Doanh nghiệp Tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp ...  Nội dung Tài doanh nghiệp gì?  Mục tiêu nhà quản lý tài gì? I Doanh nghiệp Tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp kế toán, kiểm toán khác nội dung tài doanh nghiệp Nội dung tài doanh nghiệp định: ... hợp danh  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước I Doanh nghiệp Tài doanh nghiệp  Khái niệm Tài doanh nghiệp  “Là khâu hệ thống tài chính, thể thông qua tập hợp quan hệ kinh tế doanh nghiệp hình...
 • 23
 • 201
 • 0

Slide môn đường lối cách mạng - chương 4: Đường lối công nghiệp hóa

Slide môn đường lối cách mạng - chương 4: Đường lối công nghiệp hóa
... v XI (1/2011) bổ sung nhấn mạnh số điểm công nghiệp hoá đại hoá - Con đờng công nghiệp hoá Việt Nam cần rút ngắn thời gian so với nớc trớc - Hớng công nghiệp hoá, đại hoá là: phát triển nhanh ... phỏt trin kinh t tri thc - Phát triển nhanh công nghiệp, xây dựng dịch vụ - Phát triển kinh tế vùng - Phát triển kinh tế biển - Chuyển dịch cấu lao động, cấu công nghệ - Bảo vệ, sử dụng hiệu tài ... xuất đáp ứng yêu cầu nớc - Công nghiệp hoá phải đảm bảo xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - Công nghiệp hoá, đại hoá tập trung vào nông nghiệp nông thôn để nâng...
 • 43
 • 7,665
 • 158

chương 4 đường lối công nghiệp hóa

chương 4 đường lối công nghiệp hóa
... hội từ sử dụng lao động thủ công sang sử dụng cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phơng tiện phơng pháp tiên tiến, đại dựa phát triển công nghiệp tiến khoa học công nghệ, tạo suất lao động ... tế CN sang kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ KH, CN cao tri thức từ nhng nm 70 th k XX 27/05/ 14 34 b/ Quan im cụng nghip húa, hin i húa - CNH, HH gn vi phỏt trin kinh t th trng nh hng XHCN v ... triển , yêu cầu nghiêm ngặt Xã hội học tập tảng kinh tế tri thức Tri thức hoá sách kinh tế 27/05/ 14 32 Trong kinh tế tri thức, KH kỹ thuật cao yếu tố đợc phát triển nhanh chóng, gồm: CN...
 • 55
 • 919
 • 2

chương 4 văn hóa danh nhân

chương 4 văn hóa danh nhân
... dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân người chủ doanh nghiệp lại không chịu xây dựng văn hóa cho Văn hóa doanh nhân yếu tố hàng đầu, tác động lớn góp phần định tạo nên thành công hay thất bại văn ... triển văn hóa công sở: Biết trao quyền cho nhân viên Biết mở rộng quan hệ biết: Biết chia sẻ Biết phát triển văn hóa công sở Biết phát tr iển văn hó a công sở: "Công sở k hông c ó kiểu văn hóa ... Câu 2: Sau học chương văn hóa doanh nhân, bạn thử đưa cho văn hóa lãnh đạo nguyên tắc cô đọng, xúc tích gói gọn ‘ biết không’ xếp theo thứ tự? Trả lời: 10 nguyên tắc cho văn hóa lãnh đạo: Thành...
 • 20
 • 514
 • 0

Chương 4: Tài chính doanh nghiệp potx

Chương 4: Tài chính doanh nghiệp potx
... động kinh tế doanh nghiệp  Kiểm tra đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TCDN  Các định nhà quản trị tài doanh nghiệp?  Quyết định đầu tư  Quyết định tài trợ  ... 3.4 .DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN  Doanh thu DN toàn số tiền mà DN thu nhờ đầu tư, kinh doanh thời kỳ định  Doanh thu DN bao gồm:  Doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ  Doanh thu từ hoạt động tài ... định tài ngắn hạn NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TCDN → Nội dung quản lý tài doanh nghiệp là:  Quản lý vốn, nguồn vốn  Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm  Doanh thu lợi nhuận 3.1 QUẢN LÝ VỐN  Vốn tài...
 • 48
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguồn vốn nông nghiệpphê duyệt các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp khoa họcnguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nướcnguồn vốn sự nghiệp nông nghiệpcơ cấu nguồn vốn doanh nghiệpphân loại nguồn vốn doanh nghiệpchuong trinh 5s o danh nghiepslide môn đường lối cách mạng chương 4 đường lối công nghiệp hóatìm kiếm nguồn vốn khởi nghiệpnguồn vốn doanh nghiệp gồmphân tích cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệpphân tích nguồn vốn doanh nghiệpcác mô hình tài trợ nguồn vốn doanh nghiệpthẩm định tổng vốn đầu tư và tính khả thi phương án nguồn vốn dành cho phân tích cho vay trung dài hạn cho vay theo dự án đầu tưloại 4 nguồn vốn chủ sở hữuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học