quy định pháp luật hiện hành đối với môi giới bất động sản được thực hiện dưới góc độ là hoạt động kinh doanh bất động sản nhằm mục đích sinh lời

việc nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành đối với môi giới bất động sản

việc nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành đối với môi giới bất động sản
... định giá bất động sản Khoản Diều quy định “Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật có chứng môi giới bất động sản Như theo quy ... khổ pháp lý cho dịch vụ môi giới phát triển hướng II VAI TRÒ VÀ CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT VỚI HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN Các sách pháp luật liên quan đến hoạt động môi giới Bất động sản ... doanh bất động sản nói chung môi giới bất động sản nói riêng sau: “ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có người có chứng môi giới bất động sản; kinh doanh dịch vụ định...
 • 12
 • 154
 • 0

Quy định pháp luật hiện hànhthực tiễn áp dụng thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên

Quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên
... pháp nghiên c u hoàn thành vi t, ng i v i ng i ch a thành niên tài i vi t ã ch n ph + Ph ng pháp phân tích + Ph ng pháp t ng h p + Ph ng pháp so sánh + Ph ng pháp di n d ch, quy n p + Ph ng pháp ... ti n áp d ng quy ng, t ch c 79 i ch a thành niên 81 nh pháp lu t v vi c xét x v án ng i ch a thành niên 88 CH NG 3: M T S QUY V I NG KI N NGH VÀ GI I PHÁP HOÀN THI N NH PHÁP LU ... a thành niên 17 nh th t c t t ng hình s iv i i ch a thành niên 19 ng 1.3.3 S l c quy nh pháp lu t v th t c t t ng hình s i v i ng i ch a thành niên 22 CH NG 2: QUY QUY...
 • 134
 • 207
 • 1

Phân tích vai trò chủ đạo của Ngân sách trung ương trong hệ thống ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành

Phân tích vai trò chủ đạo của Ngân sách trung ương trong hệ thống ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành
... địa phương nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương Bên cạnh đó, nhằm thực vai trò chủ đạo việc điều hòa vốn cho địa phương,giúp địa phương hòan thành nhiệm vụ mình, Ngân sách trung ương ... chỉnh lương năm 2011 dự toán 27.000 tỷ đồng thứ hai, vai trò chủ đạo ngấn sách trung ương thể việc điều hòa vốn cho địa phương cách chi bổ sung cho ngân sách địa phương Các khỏan chi cho ngân sách ... phương theo nguyên tắc: Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa tự cân đối ngân sách; hỗ trợ 50% tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết ngân sách...
 • 3
 • 3,372
 • 38

Báo cáo " Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và những bất cập trong quy định pháp luật hiện hành " potx

Báo cáo
... trờn c a bi vi t Nhi u lnh v c qu n lớ tra vi n chuyờn ngnh lnh v c ú khụng cú th m quy n x ph t v i b t kỡ hnh vi vi ph m no ho c ch cú th m quy n x ph t v i m t ho c m t vi nhúm hnh vi vi ph m ... m quy n quy t nh x ph t t i ch ". (4) Quy nh ny c hi u t 5.000 ng n 100.000 ng l m c ph t v i ch th vi ph m c th khụng cn c vo m c ti n ph t t i a quy nh cho hnh vi vi ph m V i nh ng vi ph m ... n v vi c n ng i khỏc cú th m quy n x ph t Th c ti n x ph t vi ph m hnh chớnh cho th y chớnh vỡ ph i gi i quy t quỏ nhi u vi ph m c p d i chuy n lờn ng i cú th m quy n x ph t l i ch bi t v vi ph...
 • 7
 • 432
 • 3

đề tài số 14: “Giảm trừ gia cảnh theo quy định pháp luật hiện hànhthực tế tuân thủ pháp luật thuế về giảm trừ gia cảnh từ tháng 7 năm 2013 và ý kiến của cá nhân em về vấn đề này”

đề tài số 14: “Giảm trừ gia cảnh theo quy định pháp luật hiện hành – thực tế tuân thủ pháp luật thuế về giảm trừ gia cảnh từ tháng 7 năm 2013 và ý kiến của cá nhân em về vấn đề này”
... III Thực tiễn áp dụng quy định giảm trừ gia cảnh Luật Thuế TNCN từ tháng 7/ 2013 ý kiến nhân Thực tiễn áp dụng quy định giảm trừ gia cảnh Luật Thuế TNCN từ tháng 7/ 2013 Từ 01 /7/ 2013, Luật ... chung Luật thuế thu nhập nhân quy định giảm trừ gia cảnh 1.Khái quát pháp luật thuế thu nhập nhân 2 .Về vấn đề giảm trừ gia cảnh II Giảm trừ gia cảnh theo ... áp dụng quy định giảm trừ gia cảnh Luật Thuế TNCN từ tháng 7/ 2013 .11 2 kiến nhân số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 DANH MỤC TỪ VIẾT...
 • 16
 • 1,335
 • 8

quy định pháp luật hiện hành về thi đua khen thưởng và thực tiễn áp dụng tại truyền tải điện miền tây

quy định pháp luật hiện hành về thi đua khen thưởng và thực tiễn áp dụng tại truyền tải điện miền tây
... Thành Nguyên Page 26 SVTH: Nguyễn Trung Hiếu Luận văn: "Quy định pháp luật hành Thi đua - Khen thưởng thực tiễn áp dụng Truyền Tải Điện Miền Tây" CHƢƠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ THI ĐUA, ... Khái quát chung thi đua, khen thưởng; Chương Quy định pháp luật hành thi đua, khen thưởng; Chương Thực ti n áp dụng pháp luật công tác thi đua, khen thưởng Truyền Tải Điện Miền Tây số kiến nghị ... nước thi đua, khen thưởng: 17 - Ban hành văn pháp luật thi đua, khen thưởng; - Xây dựng sách thi đua, khen thưởng; - Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực quy định pháp luật thi đua, khen...
 • 89
 • 218
 • 0

Tiểu luận luật kinh tế các quy định pháp luật hiện hành về xử lý tài chính và xác định giá trị tài sản doanh nghiệp cổ phần hóa

Tiểu luận luật kinh tế các quy định pháp luật hiện hành về xử lý tài chính và xác định giá trị tài sản doanh nghiệp cổ phần hóa
... hiểu rõ quy định pháp luật hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhóm xin chọn đề tài: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ XỬ LÝ TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI CỔ PHẦN HÓA” Mặc ... quy định pháp luật hành xử tài xác định giá trị tài sản doanh nghiệp cổ phần hóa Các văn pháp luật hành xử tài xác định giá trị tài sản doanh nghiệp cổ phần hóa (đang hiệu lực): Thông tư ... đạo cổ phần hóa hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, quan có thẩm quy n định giá trị doanh nghiệp ban hành định công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa b) Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa xác định...
 • 65
 • 165
 • 0

LV ths đại diện giữa vợ và chồng theo quy định pháp luật hiện hành

LV ths  đại diện giữa vợ và chồng theo quy định pháp luật hiện hành
... TRẠNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT GIỮA VỢ VÀ CHỒNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Đại diện vợ chồng bên vợ chồng bị lực hành vi dân 1.1 Điều kiện để xác định đại diện theo pháp luật vợ chồng ... LUẬT HIỆN HÀNH VỀ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUY N GIỮA VỢ VÀ CHỒNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Căn pháp lý việc đại diện theo ủy quy n vợ chồng 1.1 Chủ thể đại diện quan hệ đại diện vợ chồng "Vợ chồng ủy quy n cho ... theo pháp luật đại diện nói chung đại diện vợ chồng tuân theo quy định pháp luật Tư cách chủ thể người đại diện người đại diện trường hợp định pháp luật quy định rõ ràng đại diện vợ chồng mờ nhạt...
 • 58
 • 317
 • 2

tìm hiểu cơ sở phân chia nguồn thu giữa ngân sách nhà nước và các cấp ngân sách địa phương theo quy định pháp luật hiện hành và ý kiến pháp lý của nhóm về vấn đề này

tìm hiểu cơ sở phân chia nguồn thu giữa ngân sách nhà nước và các cấp ngân sách địa phương theo quy định pháp luật hiện hành và ý kiến pháp lý của nhóm về vấn đề này
... Ngân sách nhà nước năm 2002 quy định phân cấp quản khoản thu ngân sách nhà nước trung ương ngân sách nhà nước địa phương Việc phân cấp ngân sách nhà nước địa phương đơn vị tỉnh ngân sách tỉnh, ... đối nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo tính tự chủ địa phương quản nguồn thu, nhà nước phân chia nguồn thu ngân sách nhà nước cấp ngân sách địa phương cách rõ ràng đầy đủ Nhận xét nhóm Luật Ngân ... Ngân sách cấp huyện Ngân sách cấp xã Nhận xét: Việc phân chia nguồn thu ngân sách nhà nước cấp ngân sách địa phương thường hoạch định theo mô hình hệ thống quy n; 1.2 Thu ngân sách nhà nước Thu...
 • 11
 • 104
 • 0

Các quy định pháp luật hiện hành về thủ tục giải quyết bồi thường trong trách nhiệm bổi thường của Nhà nước và mô hình hóa các quy định pháp luật này

Các quy định pháp luật hiện hành về thủ tục giải quyết bồi thường trong trách nhiệm bổi thường của Nhà nước và mô hình hóa các quy định pháp luật này
... việc chi trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định chương VI Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước II hình hóa quy định pháp luật MÔ HÌNH THỦ TỤC GIẢI QUY T BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ... ngày định giải bồi thường có hiệu lực pháp luật (7) Trường hợp không thuộc trách nhiệm giải LỜI KẾT Việc tìm hiểu quy định pháp luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, đặc biệt quy định thủ tục giải ... quan có trách nhiệm bồi thường Theo Điều 16 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước (LTNBTCNN) quy định hồ sơ yêu cầu bồi thường: Khi nhận văn xác định hành vi trái pháp luật người thi hành công...
 • 12
 • 75
 • 0

Giảm trừ gia cảnh theo quy định pháp luật hiện hành

Giảm trừ gia cảnh theo quy định pháp luật hiện hành
... phương nuôi dưỡng; II/ Thực tế tuân thủ pháp luật giảm trừ gia cảnh: Giảm trừ gia cảnh chế định tiến Luật thuế TNCN Quy định mức giảm trừ gia cảnh nhằm giảm bớt nặng nề nghĩa vụ thuế cho người ... chỉnh quy định pháp luật giảm trừ gia cảnh thật hiệu III/ Các hướng khắc phục tăng hiệu việc tuân thủ pháp luật giảm trừ gia cảnh Về mức giảm trừ: Luật thuế TNCN phải đảm bảo việc khấu trừ chi ... Các quy định pháp luật giảm trừ gia cảnh tuân thủ tốt, trình tự pháp luật quy định -5- Bài tập lớn học kỳ Trương Vũ Cầm Thanh - 340426- N01 TL2 Tuy nhiên trình thực tuân thủ pháp luật giảm trừ gia...
 • 16
 • 106
 • 0

Tìm hiểu quy định pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề. Phân tích điều kiện kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể

Tìm hiểu quy định pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề. Phân tích điều kiện kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể
... 1.3 ở XIII PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG MỘT LĨNH VỰC CỤ THỂ Để hiểu rõ về chứng chỉ hành nghề, phạm vi làm của em tìm hiểu quy định của pháp luật về chứng môi giới ... nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng hành nghề theo quy định pháp luật, việc đăng ký kinh doanh đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh phải thực theo quy định đây: a) Đối với doanh nghiệp kinh ... Nam thành viên có quy định khác Ngành, nghề kinh doanh phải có chứng hành nghề điều kiện cấp chứng hành nghề tương ứng áp dụng theo quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan Đối với doanh...
 • 16
 • 85
 • 0

Những quy định pháp luật hiện hành về mua lại cổ phần, chuyển nhượng cổ phần và mua lại vốn góp, chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên

Những quy định pháp luật hiện hành về mua lại cổ phần, chuyển nhượng cổ phần và mua lại vốn góp, chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên
... Đề bài: Những quy định pháp luật hành mua lại cổ phần, chuyển nhượng cổ phần mua lại vốn góp, chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH hai thành viên Bài làm I Lời nói đầu Trong điều kiện Việt ... nhận xét hướng hoàn thiện quy định pháp luật mua lại cổ phần, chuyển nhượng cổ phần mua lại vốn góp, chuyển nhượng vốn góp 12 Công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn hai loại hình doanh nghiệp ... “Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định khoản Điều thành viên quy n chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên khác người khác thành viên. Quy định rút gọn thủ tục, giúp thành viên...
 • 15
 • 1,769
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về nhà giáoquy chế thành viên hợp tác xã theo quy định pháp luật hiện hànhbình luận các quy định pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản9 tìm hiểu quy định pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện phân tích điều kiện kinh doanh trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể do sinh viên lựa chọnđánh giá quy định pháp luật hiện hành về giám sát vốn đầu tư của nhà nước tại doanh nghiệp qua nghiên cứu tình huống tại tập đoàn công nghiệp tàu thủy việt nam vinashinhạn chế trong các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội có tổ chứcmục iii thực trạng thi hành và tác động của hệ thống quy phạm pháp luật thương mại đối với hoạt động kinh doanh của cảng dầu công ty xăng dầu b12thực trạng thi hành các hệ thống quy phạm pháp luật thương mại đối với hoạt động kinh doanh của cảng dầu b12các quy định pháp lý của wto đối với sản phẩm gỗ của việt nam ảnh hưởng đến xuất khẩu sản phẩm gỗtác động của hệ thống quy phạm pháp luật thương mại đối với hoạt động của cảng dầu b12định pháp luật về thuế đối với lãi tiết kiệm2 quy định pháp luật về các tội phạm trong lĩnh vực tin học và thực tiễn xử lýhoàn thiện quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trườngnghiệp là chủ thể kinh tế độc lập có tư cách pháp nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh trên thị trường nhằm mục đích làm tăng giá trị tài sản của chủ sở hữucó thể rút ra vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị tài sản được huy động sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lờiufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299ufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017uftai ve tai day22459uftai ve tai day22460NHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAYbctc hop nhat ban nien nam 2010bctc cong ty me ban nien nam 2010BAI 2 xac dinh dungcu dien2.Dang ky du hop 2016Giay uy quyen du hop DHCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2BC tai chinh hop nhat-Qui 3-0820100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBao cao thuong nien Hoa Phat 2016Báo cáo tài chính tóm tắt 2008Bai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieu