bài tập lớn sở hữu trí tuệ

thảo luận bài tập nhóm sở hữu trí tuệ

thảo luận bài tập nhóm sở hữu trí tuệ
... 100/2006/NĐ-CP Tác phẩm bảo hộ quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ phải đáp ứng điều kiện bảo hộ định: 2 N07 – TL1 - NHÓM N07 – TL1 - NHÓM Thứ nhất: Tác phẩm phải thuộc loại hình bảo hộ quyền ... giả, chủ sở hữu quyền tác giả − Làm tác phẩm phái sinh mà không phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm dùng để làm tác phẩm phái sinh − Sử dụng tác phẩm mà không phép chủ sở hữu quyền ... không phép chủ sở hữu quyền tác giả − Cố ý huỷ bỏ làm vô hiệu biện pháp kỹ thuật chủ sở hữu quyền tác giả thực để bảo vệ quyền tác giả tác phẩm 6 N07 – TL1 - NHÓM N07 – TL1 - NHÓM − Cố ý xoá,...
 • 13
 • 246
 • 0

Bài giảng LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bài giảng LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
... chọn tạo phát phát triển hưởng quyền sở hữu Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ tổ chức, cá nhân chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ Tác phẩm sản phẩm sáng tạo lĩnh ... chiến lược, sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Ban hành tổ chức thực văn pháp luật sở hữu trí tuệ Tổ chức máy quản lý sở hữu trí tuệ; đào tạo, bồi dưỡng cán sở hữu trí tuệ Cấp thực thủ tục khác liên ... tin, thống kê sở hữu trí tuệ Tổ chức, quản lý hoạt động giám định sở hữu trí tuệ Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật sở hữu trí tuệ Hợp tác quốc tế sở hữu trí tuệ Điều 11 Trách...
 • 93
 • 1,357
 • 8

bài nhóm 1 sở hữu trí tuệ

bài nhóm 1 sở hữu trí tuệ
... 746,747 Điều 748 Bộ luật Dân Điều 29, 30 31 Luật Sở hữu trí tuệ b Đặc điểm Là lĩnh vực riêng biệt sở hữu trí tuệ, quyền liên quan phân biệt với quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng đặc biệt ... tranh chấp lĩnh vực sở hữu trí tuệ gặp nhiều khó khăn Trong tập này, nhóm số lớp N06.TL1 xin vào tìm hiểu, giải vụ việc mâu thuẫn quyền liên quan- khía cạnh quan sở hữu trí tuệ từ đưa bình luận, ... người đóng góp sáng tạo trí tuệ cho thỏa mãn nhu cầu dường vấn đề mẻ Đặc biệt, bối cảnh Việt Nam tham gia sân chơi WTOmột trụ cột WTO Sở hữu trí tuệ, Luật Sở hữu trí tuệ đời sớm, non trẻ, lịch...
 • 19
 • 488
 • 0

Bài giảng môn sở hữu trí tuệ

Bài giảng môn sở hữu trí tuệ
... SẢN TRÍ TUỆ  Khái niệm tài sản  Nội dung quyền sở hữu: Quyền chiếm hữu Quyền sử dụng Quyền định đoạt  Sở hữu tài sản hữu hình tài sản trí tuệ có khác nhau?  Các đặc điểm tài sản trí tuệ: ... thuộc sở hữu Nhà nước  Trường hợp tác phẩm khuyết danh tổ chức, cá nhân quản lý tổ chức, cá nhân hưởng quyền chủ sở hữu  Khi danh tính chủ sở hữu thực tác phẩm xác định quyền sở hữu thuộc chủ sở ... TS hữu hình) Tính giới hạn thời gian ( bảo hộ có thời hạn) PHÂN LOẠI QUYỀN SHTT  Quyền tác giả quyền liên quan…  Quyền sở hữu cơng nghiệp  Quyền giống trồng QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ  Quyền sở...
 • 183
 • 3,677
 • 21

CÂU hỏi ôn tập môn sở hữu TRÍ TUỆ (1)

CÂU hỏi ôn tập môn sở hữu TRÍ TUỆ (1)
... hữu trí tuệ doanh nghiệp? Câu 39: Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ bao gồm đối tượng nào? Tại phải bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ? Câu 40: Tổ chức quản lí quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp gồm nội ... nhất? Tại sao? Câu 41: Khái niệm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ? Phân tích vai trò việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ lấy ví dụ minh họa? Câu 42: Trình bày biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ? Lấy ví ... nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp? Câu 35 Khái niệm hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp? Đề nghị cho biết dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp? Câu 36: Định nghĩa...
 • 3
 • 3,253
 • 7

bài giảng luật sở hữu trí tuệ

bài giảng luật sở hữu trí tuệ
... chủ sở hữu thực tác phẩm xác định quyền sở hữu thuộc chủ sở hữu đó, kể từ ngày danh tính chủ sở hữu xác định Sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước  Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu ... SẢN TRÍ TUỆ Khái niệm tài sản Nội dung quyền sở hữu: Quyền chiếm hữu Quyền sử dụng Quyền định đoạt Sở hữu tài sản hữu hình tài sản trí tuệ có khác nhau? 4/11/2011 Các đặc điểm tài sản trí ... sáng tạo sở hữu quyền chống cạnh tranh không lành mạnh  Quyền giống trồng quyền tổ chức, cá nhân giống trồng chọn tạo phát phát triển hưởng quyền sở hữu VĂN BẢN PHÁP LUẬT  Luật Sở hữu trí tuệ -...
 • 26
 • 1,274
 • 1

bài giảng luật sở hữu trí tuệ - bảo vệ bản quyền

bài giảng luật sở hữu trí tuệ - bảo vệ bản quyền
... chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ By Le Thi Kim O anh Khái niệm sở hữu trí tuệ chất quyền sở hữu trí tuệ Lịch sử phát triển sở hữu trí tuệ Vai trò sở hữu trí tuệ sống đạị Hệ thống pháp luật ... uống nước Coca-Cola? Tại bạn chọn mua xoài Hoà Lộc? Khái niệm sở hữu trí tuệ chất quyền sở hữu trí tuệ   By Le Thi Kim O anh Sở hữu trí tuệ quyền hợp pháp tài sản trí tuệ Các quyền luật pháp thừ ...   Phần 2: Bảo hộ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ  By Le Thi Kim O anh Phần 1: Giới thiệu chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Phần 3: Sử dụng, khai thác quản lý tài sản trí tuệ Phần Giới...
 • 143
 • 852
 • 0

Bài giảng luật sở hữu trí tuệ lê văn hưng

Bài giảng luật sở hữu trí tuệ  lê văn hưng
... nghiệp SỞ HỮU TRÍ TUỆ Q Giống trồng QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ  Quyền sở hữu trí tuệ quyền tổ chức, cá nhân tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công ... sở hữu thực tác phẩm xác định quyền sở hữu thuộc chủ sở hữu đó, kể từ ngày danh tính chủ sở hữu xác định Sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước  Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu ... gian pháp luật thương mại toàn cầu TÀI SẢN TRÍ TUỆ Khái niệm tài sản  Nội dung quyền sở hữu: Quyền chiếm hữu Quyền sử dụng Quyền định đoạt  Sở hữu tài sản hữu hình tài sản trí tuệ có khác...
 • 166
 • 469
 • 0

Bài giảng luật sở hữu trí tuệ TS nguyễn ngọc duy mỹ

Bài giảng luật sở hữu trí tuệ  TS nguyễn ngọc duy mỹ
... www.law.ueh.edu.vn LUẬT SHTT Mục tiêu môn học: Cung cấp cho sinh viên kiến thức sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ; Phân tích quy định chủ yếu quyền sở hữu trí tuệ; vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển ... www.law.ueh.edu.vn LUẬT SHTT Thời lượng: tín Mô tả môn học: - - Giới thiệu vấn đề lý luận chung sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ; Giới thiệu hệ thống văn pháp luật Việt Nam quốc tế sở hữu trí tuệ; Những ... CHƯƠNG 5: BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ: BUỔI CHƯƠNG 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ: BUỔI ÔN TẬP: BUỔI ThS Nguyễn Ngọc Duy Mỹ- Email: duymy@ueh.edu.vn KHOA LUẬT KINH TẾ- 196 Trần...
 • 33
 • 103
 • 2

bài tập học kỳ luật sở hữu trí tuệ việt nam

bài tập học kỳ luật sở hữu trí tuệ việt nam
... điều Luật SHTT sở hữu công nghiệp, theo quy định điều quyền sở hữu công nghiệp NHNT Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Đề số xác lập cở sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu theo quy định Điều 75 Luật ... đảm bảo tồn Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Đề số quyền sở hữu trí tuệ, quyền bảo hộ quan nhà nước có thẩm quyền mà văn bảo hộ, hợp đồng, định công nhận công cụ pháp lý chứng minh hữu hiệu Hợp ... Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Đề số ĐỀ BÀI SỐ Chủ nhãn hiệu McDonanld’s xem xét để xâm nhập thị trường Việt Nam hai vấn đề mà họ muốn xác định rõ là: (a) Nên xâm nhập thị trường Việt Nam...
 • 11
 • 4,252
 • 0

sở hữu trí tuệ bài tập tình huống kì

sở hữu trí tuệ bài tập tình huống kì
... đầu tư tài sở kỹ thuật để thực biểu diễn họ người biểu diễn đồng thời chủ sở hữu quyền liên quan biểu diễn Nếu người khác đầu tư tài chính, sở vật chất kỹ thuật để thực biểu diễn chủ sở hữu quyền ... lao trả cho chủ sở hữu ghi âm, ghi hình sử dụng Nếu có thỏa thuận đồng sở chủ sở hữu người biểu diễn, nhà sản xuất tổ chức phát sóng đồng hưởng thù lao theo thỏa thuận…để tránh tình trạng xảy ... Tòa án Tòa án biểu giá để làm để giải Do vậy, sở nghiên cứu, em đồng tình với quan điểm tác giả Vũ Thị Hải Yến viết “Bàn quy định Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến giới hạn quyền tác...
 • 9
 • 376
 • 3

BÀI TẬP MÔN MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

BÀI TẬP MÔN MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
... 54B - CNTT - ĐHSPHN 14 Một số vấn đề hội CNTT Sở hữu trí tuệ Công ước Paris bảo hộ sở hữu công nghiệp Công ước ký Paris năm 1883, điều khoản Công ước tập trung vào vấn đề chủ yếu sau: - Đối ... Hùng Trường, Ngọc Tùng - 54B - CNTT - ĐHSPHN 29 Một số vấn đề hội CNTT Sở hữu trí tuệ PHẦN II – SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sự bùng nổ Thời đại CNTT góp phần lớn thúc ... né vấn đề lâu Xuân Đặng, Hùng Trường, Ngọc Tùng - 54B - CNTT - ĐHSPHN 49 Một số vấn đề hội CNTT Xuân Đặng, Hùng Trường, Ngọc Tùng - 54B - CNTT - ĐHSPHN Sở hữu trí tuệ 50 Một số vấn đề hội...
 • 63
 • 1,035
 • 11

Bảo hộ tên thương mại và nhãn hiệu Bài tập nhóm Luật Sở hữu trí tuệ

Bảo hộ tên thương mại và nhãn hiệu Bài tập nhóm Luật Sở hữu trí tuệ
... để đảm bảo cho việc bảo hộ cách tốt nhãn hiệu tên thương mại chủ thể kinh doanh, pháp luật SHTT luật hóa quy định chặt chẽ xác đáng Cụ thể, mối quan hệ việc bảo hộ nhãn hiệu tên thương mại thể ... lý bảo hộ trước ngày tên thương mại bảo hộ Vi phạm quy định này, tên thương mại không bảo hộ Trong thực tiễn áp dụng pháp luật SHTT Việt Nam, xảy không vụ tranh chấp quyền SHTT nhãn hiệu tên thương ... dụng nhãn hiệu WINLAW mà không xin phép Văn phòng luật sư WINCO Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu, tên thương mại dẫn địa lý theo Điều 129, Luật sở hữu trí tuệ: ...
 • 9
 • 932
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tập bài giảng luật sở hữu trí tuệbài giảng luật sở hữu trí tuệslide bài giảng luật sở hữu trí tuệcâu hỏi ôn tập luật sở hữu trí tuệtài liệu ôn tập luật sở hữu trí tuệtrả lời câu hỏi ôn tập môn sở hữu trí tuệbài tập tình huống luật sở hữu trí tuệbài tập nhận định luật sở hữu trí tuệbài tập tình huống môn luật sở hữu trí tuệbài tập trắc nghiệm môn luật sở hữu trí tuệbài tập môn luật sở hữu trí tuệbài tập về luật sở hữu trí tuệgiai bài tập trong giao trình luật so huu tri tuedap an bai tap chuong trong giao trinh 325 trang của luat so huu tri tuebài tập tình huống luật sở hữu trí tuệ tac gia tac phambtvn logic va dk ung dungĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)ĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)NHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Tai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu