Đồ án nhà máy điện GVHD Phạm Thị Phương Thảo

180 hoàn thiện quy trình chuẩn bị mặt hàng gỗ dán xuất khẩu sang thị trường ấn độ tại nhà máy chế biến gỗ thùy dương công ty đầu tư và phát triển minh kha

180 hoàn thiện quy trình chuẩn bị mặt hàng gỗ dán xuất khẩu sang thị trường ấn độ tại nhà máy chế biến gỗ thùy dương  công ty đầu tư và phát triển minh kha
... về nhà máy chế biến gỗ Thùy Dương công ty đầu và phát triển Minh Kha Tên giao dịch : Nhà máy chế biến gỗ Thùy Dương Công ty đầu và phát triển Minh Kha Địa : Khu công ... xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình chuẩn bị mặt hàng GD xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ tại nhà máy chế biến gỗ Thùy Dương Công Ty đầu và phát triển ... phần hoàn thiện quy trình chuẩn bị hàng xuất khẩu nói chung và quy trình chuẩn bị sản phẩm GD xuất khẩu tại nhà máy chế biến gỗ Thùy Dương Công Ty đầu và phát triển...
 • 31
 • 354
 • 0

Đề tài: Nguyên lý và thiết bị trong nhà máy điện potx

Đề tài: Nguyên lý và thiết bị trong nhà máy điện potx
... quan nhà máy nhiệt điện Khái niệm phân loại Vai trò nhà máy nhiệt điện Ưu điểm nhà máy nhiệt điện so với nhà máy khác Một số thiết bị chính nhà máy Các thiết bị phụ ... khái quát nhất sơ đồ nguyên lí và nguyên lí hoạt động của nhà máy nhiệt điện Sơ đồ nguyên lí nguyên lí hoạt động nhà máy nhiệt điện: Ta xét sơ đồ nguyên lí nhà máy nhiệt điện ... IV Thiết bi khử khí bình ngưng nhà máy nhiệt điện Thiết bị khử khí Bình ngưng 16 V Kết luận 17 BÁO CÁO MÔN NGUYÊN LÝ THIẾT BỊ Đề bài: Xây dựng sơ đồ nguyên lí hoạt động nhà máy...
 • 20
 • 116
 • 0

đề thi cao học thiết bị mạng nhà máy điện

đề thi cao học thiết bị mạng nhà máy điện
... di6n nhd m6y di6n MOn thi: Thdi gian lirm bAi :180 phrit ThiSinh kh6ng sfidr,rngtai ti6u Dd thi sd: Luu y : Thf sinh lAm c6c phdn A, B, C, D tr6n cdc to gidy thi khdc CAO o€ rnl sd: ol Ciu ... U1/U2 =7200/480 V, co cdc th6ng sd tfnn bing ohms: R ,cao dp = 3,06 R,h4 dp = 0,014 X ,cao 6p = 6,05 X,ha Ap = 0,027 XM, cao eip = 17 809 RM, cao 6p = 71 400 Mdy biSn dp cung cdp diQn cho tAi ti6u ... trl phia cao 6p (1 d) b/ tdng trd nhin vdo mdy bidn dp trr phia cao 6p (k€i cA tdng trd c0a tAi) (1 d) c/ di6n dp phia cao dp c0a mdy bidn dp (1 d) d/tdng tr6 nhinvdo mdy bidn dp ttl phia cao dp...
 • 32
 • 143
 • 0

ĐỒ án tổ CHỨC THI CÔNG

ĐỒ án tổ CHỨC THI CÔNG
... thin:xõy,trỏt,lỏt,p,sn b III-PHN ON T CHC THI CễNG : 1.Nguyờn tc chia phõn on thi cụng Cn c vo kh nng cung cp vt t,thit b ,thi hn thi cụng cụng trỡnh v quan trng hn c l s phõn on ti thiu phi m bo theo bin phỏp ... rng buc gia cỏc dng cụng tỏc vi nhau, thi gian hon thnh cụng trỡnh, ng thi xỏc nh c nh cu v nhõn ti, vt lc cn thit cho thi cụng vo nhng thi gian nht nh - Thi gian xõy dng mi loi cụng trỡnh ly ... thụng s khỏc thay i theo v lm thay i tin thi cụng f) Xỏc nh thi gian thi cụng - Thi gian thi cụng ph thuc vo lng, tuyn cụng tỏc, mc s dng ti nguyờn v thi hn xõy dng cụng trỡnh y nhanh tc xõy...
 • 39
 • 281
 • 0

đồ án tổ chức thi công văn phòng làm việc

đồ án tổ chức thi công văn phòng làm việc
... thụng s khỏc thay i theo v lm thay i tin thi cụng f) Xỏc nh thi gian thi cụng - Thi gian thi cụng ph thuc vo lng, tuyn cụng tỏc, mc s dng ti nguyờn v thi hn xõy dng cụng trỡnh y nhanh tc xõy ... T CHC THI CễNG : 1.Nguyờn tc chia phõn on thi cụng Cn c vo kh nng cung cp vt t,thit b ,thi hn thi cụng cụng trỡnh v quan trng hn c l s phõn on ti thiu phi m bo theo bin phỏp l khụng cú giỏn ... th vo hot ng ỳng thi hn nh trc + S dng hp lý mỏy múc thit b + Gim thiu thi gian ng ti nguyờn cha s dng + Lp k hoch s dng ti u v c s vt cht k thut phc v xõy dng + Cung cp kp thi cỏc gii phỏp...
 • 40
 • 92
 • 0

ĐỒ án phần điện trong nhà máy điện và TBA Phạm THị Phương Thảo

ĐỒ án phần điện trong nhà máy điện và TBA Phạm THị Phương Thảo
... Đồ án Nhà Máy Điện GVHD :Ths Phạm Thị Phương Thảo Đề xuất phương án nối điện a) Cơ sở chung để đề xuất phương án nối điện Phương án nối điện nhà máy điện khâu quan trọng trình thiết kế phần điện ... Trường ĐH Điện Lực(2016) Page 15 Đồ án Nhà Máy Điện GVHD :Ths Phạm Thị Phương Thảo Hình 1.4: Sơ đồ nối điện phương án Tất máy phát điện máy biến áp nối vào góp điện áp cao (220 kV) Hai máy biến ... Trường ĐH Điện Lực(2016) Page 13 Đồ án Nhà Máy Điện GVHD :Ths Phạm Thị Phương Thảo Từ nhận xét trên, ta đưa phương án sau:  Phương án 1: Hình 1.2: Sơ đồ nối điện phương án Ta dùng hai máy biến...
 • 104
 • 285
 • 0

đồ án phần điện trong nhà máy điện và trạm biến ápPhạm Thị PHương Thảo

đồ án phần điện trong nhà máy điện và trạm biến ápPhạm Thị PHương Thảo
... 18 Svth:Trần Thị Hương ĐỒ ÁN MÔN HỌC NMĐ II .Phương án Hình 1.2:Sơ đồ nối điện phương án 1.Chọn máy biến áp −Hai máy biến áp B3 B4 chọn theo sơ đồ bộ.Do hai máy biến áp nối với góp điện áp 110kV ... kế phần điện nhà máy điện. Các phương án nối điện nhà máy dựa việc cân công suất nhà máy thực theo nguyên tắc sau: 1)Công suất thừa nhà máy luôn lớn công suất tổ máy thời điểm,khi phụ tải địa phương ... hai phương án để so sánh mặt kinh tế,kĩ thuật để chọn phương án tối ưu GVHD:Ths.PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Page 13 Svth:Trần Thị Hương ĐỒ ÁN MÔN HỌC NMĐ CHƯƠNG II CHỌN MÁY BIẾN ÁP VÀ TÍNH TỔN THẤT ĐIỆN...
 • 76
 • 237
 • 0

GIAO TIẾP, THS.PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO, ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

GIAO TIẾP, THS.PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO, ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH
... xấu Giao tiếp với bn khó tính • Giao tiếp tình đặc biệt • CÁC LOẠI GIAO TIẾP CỦA TH Y THUỐC • Giao tiếp th y thuốc với bệnh nhân • Giao tiếp th y thuốc với người nhà bệnh nhân • Giao tiếp th y ... tri thức – Thay đổi hệ thống động – Kích thích, động viên Mục đích giao tiếp th y thuốc • • • • • Giao tiếp để khai thác bệnh Giao tiếp để khuyên bảo Giao tiếp để trấn an, đồng cảm Giao tiếp để ... đồng nghiệp (bác só, điều dưỡng, hộ lý…) • Giao tiếp th y thuốc với bạn bè, người thân • Giao tiếp th y thuốc với lãnh đạo • Các kiểu giao tiếp th y thuốc: • - Kiểu cha mẹ: phán đoán, lệnh, ý...
 • 20
 • 84
 • 0

Ứng dụng điều khiển mờ PID cho hệ thống trung hòa độ ph nước mía của nhà máy đường

Ứng dụng điều khiển mờ PID cho hệ thống trung hòa độ ph nước mía của nhà máy đường
... Atmega32 - Xây d ng ph n m m ng d ng gi i thu t ñi u n M - PID cho vi ñi u n Atmega32 PH ƠNG PH P NGHIÊN C U S d ng ph ơng ph p nghiên c u lý thuy t, mô ph ng th c nghi m - Ph ơng ph p nghiên c u ... N PID 2.2.1 C u trúc b ñi u n PID kinh ñi n 2.2.2 C u trúc b ñi u n PID s 2.2.3 Ch nh ñ nh tham s b ñi u n PID theo Ziegler-Nichols 2.2.3.1 Ph ơng ph p Ziegler-Nichols th nh t 2.2.3.2 Ph ơng ph p ... KHI N M - PID CHO H TH NG TRUNG HÒA Đ PH 3.1.MÔ HÌNH HÓA H TH NG TRUNG HÒA Đ pH T ph ơng trình (1.14) – chương 1, ta ch n thông s c a h th ng sau: B ng 3: Thông s h th ng trung hòa ñ pH TT THAM...
 • 26
 • 294
 • 0

Chương 9: Các chế độ làm việc của nhà máy thủy điên, nhiệt điện, điện nguyên tử trong hệ thống năng lượng docx

Chương 9: Các chế độ làm việc của nhà máy thủy điên, nhiệt điện, điện nguyên tử trong hệ thống năng lượng docx
... điện vận hành với hồ chứa điều tiết nhiều năm II PHÂN PHỐI PHỤ TẢI GIỮA CÁC TỔ MÁY VÀ CÁC KHỐI NĂNG LƯỢNG CỦA NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN   Phân phối phụ tải tổ máy khối lượng nhà máy thuỷ điện thực...
 • 12
 • 644
 • 6

Đồ Công Nghệ Và Hoạt Động Của Một Nhà Máy Lọc Dầu Điển Hình phần 10 ppt

Sơ Đồ Công Nghệ Và Hoạt Động Của Một Nhà Máy Lọc Dầu Điển Hình phần 10 ppt
... trực tuyến lớn, việc chỉnh vận hành ban đầu nhiều công sức Tuy nhiên có nhiều ƣu điểm đa số nàh máy lịc dầu sử dụng phƣơng pháp pha trộn đồ công nghệ phƣơng pha trộn trực tiếp đƣờng ống cần ... giữ vai trò chứa dự phòng) Dung tớch bể chứa đƣợc xác định đảm bảo vận hành phân xƣởng 3-4 ngày 100 % công suất thiết kế Bể chứa cấu tử pha trộn: Để trình pha trộn sản phẩm nhà máy đƣợc linh động, ... pháp hoà trộn phải đầu tƣ nhiều bể pha trộn 128 nhà máy, mức độ tự động hóa sản xuất không cao đồ công nghệ phƣơng pha trộn bể cần trình bày nhƣ hình H-25 A giáo trình Phương pháp pha trộn trực...
 • 7
 • 410
 • 1

Đồ Công Nghệ Và Hoạt Động Của Một Nhà Máy Lọc Dầu Điển Hình phần 9 doc

Sơ Đồ Công Nghệ Và Hoạt Động Của Một Nhà Máy Lọc Dầu Điển Hình phần 9 doc
... 4860.6 Barrel/ngày 2646 3100 8630 27244 41620 RON 99 .5 60.0 100 90 .0 90 .4 MON 90 .1 60.0 90 .0 79. 0 80.6 wt% 0.001 0.001 0.001 kg/m3 594 651 8 19 731 734.6 kPa 420.0 76 23 37 71.5 Olefins Vol% 50.0 ... Barrel/ngày 2646 3100 8630 27244 RON 99 .5 60.0 100 90 .0 MON 90 .1 60.0 90 .0 79. 0 Các cấu tử Lƣu lƣợng Hàm lƣợng lƣu hùynh wt% 0.001 0.001 Khối lƣợng riêng kg/m3 594 651 8 19 731 RVP kPa 420.0 76 23 37 ... tạm thời chia ba đồ công nghệ điển hình để chế biến dầu nhẹ, dầu nặng đồ công nghệ trung gian chế biến dầu trung bình Các đồ trình bày nhƣ hình H-2, H-3 H-4 giáo trình 1 19 Một nhà máy lọc...
 • 14
 • 207
 • 0

Đồ Công Nghệ Và Hoạt Động Của Một Nhà Máy Lọc Dầu Điển Hình phần 8 ppt

Sơ Đồ Công Nghệ Và Hoạt Động Của Một Nhà Máy Lọc Dầu Điển Hình phần 8 ppt
... lý nƣớc lẫn dầu Thiết bị xử lý nƣớc nhiễm dầu bao gồm hai bể lắng dầu xử lý nƣớc nhiễm dầu từ khu công nghệ khu bể chứa Nƣớc nhiễm dầu đƣợc phân loại đƣa bể lắng dầu tƣơng ứng để xử lý ... SƠ BỘ BỂ THU GOM NƢỚC THẢI SINH HOẠT TỚI BỘ PHẬN XỬ Lí BÙN BỂ XỬ Lí SINH HỌC NƢỚC THẢI RA MÔI TRƢỜNG BỂ KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG NƢỚC THẢI BỂ CHỨA NƢỚC RỬA BỂ CHỨA NƢỚC TUẦN HOÀN Hình H-29 đồ công ... động bệ thu gom xử lý tƣơng tự nhƣ bể lắng nƣớc nhiễm dầu bề mặt Có điểm khác biệt so với nƣớc thải nhiễm dầu bề mặt nƣớc thải nhiễm dầu từ khu công nghệ bể chứa sau xử lý đƣợc đƣa tới bể...
 • 14
 • 329
 • 1

Đồ Công Nghệ Và Hoạt Động Của Một Nhà Máy Lọc Dầu Điển Hình phần 7 pptx

Sơ Đồ Công Nghệ Và Hoạt Động Của Một Nhà Máy Lọc Dầu Điển Hình phần 7 pptx
... hãn hữu xảy đồ công nghệ pha trộn sản phẩm trực tiếp đƣờng ống đƣợc mô tả hình H-25 B Hình 25 A đồ công nghệ Hệ thống pha trộn sản phẩm sử dụng bể hoà trộn 89 Hình 25 B đồ công nghệ Hệ ... (GO-HDS), vậy, số dòng pha trộn diesel giảm mức tối thiểu Hình 26 B- đồ công nghệ Hệ thống pha trộn dầu diesel Yêu cầu chất lƣợng đồ công nghệ pha trộn Cũngg nhƣ sản phẩm xăng, dầu diesel sau pha ... mụi trƣờng đồ công nghệ, yếu tố kinh tế mà phƣơng án xử lý cụ thể đƣợc xác định cho phù hợp Nƣớc thải sau đƣợc xử lý đƣợc đƣa vào hệ thống xử lý chung Quá trình xử lý trải qua công đoạn...
 • 14
 • 150
 • 0

Đồ Công Nghệ Và Hoạt Động Của Một Nhà Máy Lọc Dầu Điển Hình phần 6 pot

Sơ Đồ Công Nghệ Và Hoạt Động Của Một Nhà Máy Lọc Dầu Điển Hình phần 6 pot
... Hiện có đồ nƣớc làm mát chính, ƣu điểm đồ làm mát nƣớc biển 81 BÀI SỒ ĐỒ VÀ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH NGOẠI VI Mã bài: HD M4 Giới thiệu Cũngg nhƣ hệ thống lƣợng phụ trợ, hệ thống công ... pháp làm mát nƣớc biển áp dụng cho nhà máy xây dựng gần biển đồ công nghệ đặc điểm hệ thống nƣớc làm mát đƣợc trình bày phần dƣới 3 .6. 1 Hệ thống nƣớc làm mát nƣớc biển Hệ thống nƣớc làm mát nƣớc ... CHỨA NƢỚC MÁT ……… XỬ Lí NHT NƢỚC LÀM MÁT TỚI HỆ THỐNG PHÂN PHỐI Hình H- 22 đồ Hệ thống nƣớc làm mát kiểu tháp bay 76 3 .6. 1.2 Cấu tạo chức thiết bị hệ thống Hệ thống làm mát nƣớc biển bao gồm...
 • 14
 • 296
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: trường đại học hải phòng đồ án tổ chức thi côngđồ án thiết kế nhà máy sản xuất thịt heo đóng hộpliên kết giữa nhà mày chế biến và các nông hộ thông qua hợp đồng tiêu thụ liên kết 4 nhà quot nhà nông nhà doanh nghiệp nhà khoa học và nhà nướcsơ đồ tổ chức quản lý của nhà máyphần i công nghệ sản xuất điện và một số thông số kỹ thuật chính của nhà máynhận biết được biểu hiện của từng sự cố thường gặp đối với máy chínhtiếng ồn của các nhà máy phát ra gây ô nhiễm tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ lao động sản xuất của người dân sông cạnh đómáy điện đồng bộ trong hệ thống điệnnhà máy nhiệt điệntập hợp nhà máy nhiệt điệnphân loại các dạng nhà máy nhiệt điệndự án nhà máyđồ án máy nângthiết kế nhà máy sản xuất thịt đóng hộptính toán thiết kế nhà máy sản xuất thịt heo đóng hộpBài 9. Nói quáBài 7. Đánh nhau với cối xay gióSome major ways to give and interpret english complimentsBài 2. Trong lòng mẹBÀI TIỂU LUẬN TRANG BỊ ĐIỆNPhương pháp giải một số dạng bài tập về di truyền học quần thể nhằm nâng cao chất lượng ôn thi trung học phổ thông quốc gia và ôn thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 12 ở trường THPT quảng xươnCách giải nhanh và chính xác các bài tập di truyền phả hệ cực khóCách nhận dạng bài tập tích hợp các quy luật di truyền dạy chương tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ IChuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần cấu trúc tế bào sinh học 10Dùng kênh hình rèn luyện kỹ năng phân tích, giải bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng HS giỏi, thi THPT quốc giaThực trạng giải pháp phát triển giáo dục đại học giai đoạn năm 2016-2017 định hƣớng đến năm 2020Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua dạy và học bài 47 điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người sinh học 11 nâng caoHướng dẫn học sinh rèn luyện ký năng giải các bài toán về dãy con liên tiếpKinh nghiệm giải bài tập phả hệ thuộc phần di truyền học ngườiKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giỏi xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận chuyên đề tiến hóaMột số kinh nghiệm về tính số kiểu gen tối đa trong quần thểThiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học củng cố, ôn tập phần tiến hóa sinh 12 cơ bản THPTTích hợp giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu trong dạy học mục a, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật chương i, sinh học 11, cơ bảnVận dụng di truyền quần thể để tính nhanh tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình trong một số bài tập di truyền