Đồ Án thiết kế tháp chưng cất dầu nặng Trung Đông (Kèm bản vẽ Autocad)

Đồ Án Thiết kế tháp chưng cất dầu nặng Trung Đông

Đồ Án Thiết kế tháp chưng cất dầu nặng Trung Đông
... Hon Đố án môn học Thiết kế tháp chưng cất dầu nặng Trung Đông Dầu thô Trung Đông loại dầu nặng lượng khí hoà tan lượng xăng thấp nên ta chọn sơ đồ chưng cất đồ chưng cất AD với bay lần tháp ... Đố án môn học Thiết kế tháp chưng cất dầu nặng Trung Đông Phần I TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT DẦU THÔ Mục đích ý nghĩa trình chưng cất dầu thô Mục đích trình chưng cất dầu thô chia dầu thô ... Văn Hon Đố án môn học Thiết kế tháp chưng cất dầu nặng Trung Đông Hình : Sơ đồ nguyên lý làm việc tháp chưng cất loại đĩa có kênh chảy truyền Thiết bị ngưng tụ làm lạnh Dòng hồi lưu vào tháp Bể...
 • 36
 • 418
 • 0

Đồ Án Thiết Kế Máy Đại Học Bách Khoa TP.HCM (Kèm Bản Vẽ Autocad Full)

Đồ Án Thiết Kế Máy Đại Học Bách Khoa TP.HCM (Kèm Bản Vẽ Autocad Full)
... toán thiết kế hệ dẫn động khí yêu cầu thiếu kỹ sư ngành khí, nhằm cung cấp kiến thức sở máy kết cấu máy Thông qua đồ án môn học Chi tiết máy, sinh viên hệ thống lại kiến thức học nhằm tính toán ... Do thiết kế đồ án chi tiết máy phải tham khảo giáo trình Chi tiết máy, Tính toán thiết kế hệ dẫn động khí, Dung sai lắp ghép, Nguyên lý máy bước giúp sinh viên làm quen với công việc thiết kế ... toán thiết kế hệ dẫn động khí tập , NXB Giáo Dục , [I] [2] Trịnh Chất – Lê Văn Uyển , Tính toán thiết kế hệ dẫn động khí tập , NXB Giáo Dục , [II] [3] Nguyễn Hữu Lộc, Cơ sở thiết kế máy, NXB Đại...
 • 51
 • 364
 • 0

đồ án: thiết kế tháp chưng cất đĩa lỗ để chưng cất hỗn hợp nướcaxit axetic năng xuất 2000kgh theo đáy

đồ án: thiết kế tháp chưng cất đĩa lỗ để chưng cất hỗn hợp nướcaxit axetic năng xuất 2000kgh theo đáy
... độ 35oC thải bỏ Sản phẩm đáy axit axetic giữ lại Chương 2: GIỚI THIỆU CHUNG I LÝ THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT : Khái niệm: Chưng cất trình dùng để tách cấu tử hỗn hợp lỏng hỗn hợp khí lỏng thành cấu tử ... tăng Cuối cùng, đáy tháp ta thu hỗn hợp lỏng hầu hết cấu tử khó bay (axit axetic) Hỗn hợp lỏng đáy có nồng độ nước 0,5% phần khối lượng, lại axit axetic Dung dòch lỏng đáy khỏi tháp vào nồi đun ... thường Thiết chưng cất: Trong sản xuất thường dùng nhiều loại thiết bò khác để tiến hành chưng cất tháp chêm, tháp mâm xuyên lỗ, tháp mâm chóp… Ưu điểm Nhược điểm Tháp chêm - Cấu tạo đơn giản -...
 • 45
 • 244
 • 0

Đồ Án Thiết Kế Tháp Chưng Cất EThanol

Đồ Án Thiết Kế Tháp Chưng Cất EThanol
... thước tháp : đường kính tháp chiều cao tháp tuỳ thuộc suất lượng pha lỏng, pha khí tháp độ tinh khiết sản phẩm Ta khảo sát loại tháp chưng cất thường dùng tháp mâm tháp chêm • Tháp mâm: thân tháp ... với chất lỏng bẩn Nhận xét: tháp mâm chóp trạng thái cuối tháp chêm tháp mâm xun lỗ Nên ta chọn tháp chưng cất tháp mâm chóp Vậy: Chưng cất hệ Etanol - Nước ta dùng tháp mâm chóp hoạt động liên ... Sơ đồ qui trình cơng nghệ chưng cất hệ Etanol – nước: Chú thích kí hiệu qui trình: Bồn chứa ngun liệu Bơm Bồn cao vị Thiết bị gia nhiệt nhập liệu Bẩy Lưu lượng kế Nhiệt kế Tháp chưng cất...
 • 70
 • 264
 • 0

Thiết kế tháp chưng cất dầu nặng năng suất 3.000.000 tấn/năm

Thiết kế tháp chưng cất dầu nặng năng suất 3.000.000 tấn/năm
... VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MƠN HỌC Họ tên: MAI XN ĐƠNG Khố học: Hố dầu QN _ K-48 Ngành học : Cơng nghệ hữu - Hố dầu Khoa: Cơng nghệ hố học 1.Đầu đề thiết kế: Thiết kế tháp chưng cất dầu nặng Năng suất 3.000.000 ... đồ chưng cất kết hợp AVD Chú thích: Thiết bị trao đổi nhiệt; Lò đốt; Làm lạnh; Tháp chưng cất; Tháp tái sinh hơi; Bể chứa; Tháp chưng cất chân khơng; I Dầu thơ; II Xăng; III Khí; IV Xăng nặng; ... đỉnh tháp chưng, dẫn đến đảm bảo hiệu suất chất lượng sản phảm q trình Yếu tố áp suất tháp chưng luyện: Khi chưng cất dầu mỏ áp suất khí quyển, áp suất tuyệt đối tháp thường cao chút so với áp suất...
 • 48
 • 508
 • 0

đồ án tốt nghiệp thiết kế tháp chưng cất dầu.DOC

đồ án tốt nghiệp thiết kế tháp chưng cất dầu.DOC
... chØnh ¸p st th¸p lµm thay ®ỉi ®iĨm s«i cđa chÊt láng + ¸p st t¨ng lªn th× chÊt láng s«i ë nhiƯt ®é cao h¬n NÕu ¸p st t¨ng qu¸ cao, lỵng chÊt láng th¸p sÏ nhiỊu dÉn ®Õn hiƯn tỵng sỈc lµm gi¶m ... chÊt láng, ngêi ta ph¶i tiÕn hµnh chng cÊt cã tinh lun ®ã lµ chng phøc t¹p H×nh 2c Chng phøc t¹p : 2.1 Chng cÊt cã håi lu: Qu¸ tr×nh chng cÊt cã håi lu lµ mét qu¸ tr×nh chng lÊy mét phÇn chÊt láng ... pha láng vµ pha h¬i mµ pha h¬i t¸ch khái hƯ thèng l¹i ®ỵc lµm giµu thªm cÊu tư nhĐ (cã nhiƯt ®é s«i thÊp h¬n) so víi kh«ng cã håi lu, nhê vËy cã sù ph©n chia cao h¬n ViƯc håi lu l¹i chÊt láng...
 • 42
 • 309
 • 0

tính toán và thiết kế bản đồ án thiết kế tháp chưng luyện liên tục hai câú tử benzen và tooluen

tính toán và thiết kế bản đồ án thiết kế tháp chưng luyện liên tục hai câú tử benzen và tooluen
... lỏng pha liên tục Nếu tăng tốc độ lên tháp bị sặc Trong phần tính toán ta tính tốc độ tháp dựa vào tốc độ sặc tháp Tốc độ tháp đệm = (0,8 ữ 0,9)s [II 187] Với s tốc độ sặc, m/s đợc tính theo ... pha lỏng pha liên tục Nếu tăng tốc độ lên tháp bị sặc Trong phần tính toán ta tính tốc độ tháp dựa vào tốc độ sặc tháp Tốc độ tháp đệm = (0,8 ữ 0,9)s Với s tốc độ sặc, m/s đợc tính theo công ... dới lên tháp) Nớc ngng thiết bị gia nhiệt đợc tháo qua thiết bị tháo nớc ngng (12) Tháp chng luyện làm việc chế độ liên tục, hỗn hợp đầu vào sản phẩm đợc lấy liện tục II Chế độ thuỷ động tháp đệm:...
 • 75
 • 198
 • 2

Đồ án thiết kế nhà máy lọc dầu năng suất 7 triệu tấn năm

Đồ án thiết kế nhà máy lọc dầu năng suất 7 triệu tấn năm
... 5 .7 SVTH: NGUYỄN XUÂN CƯƠNG Thiết kế nhà máy lọc dầu suất triệu tấn/ năm GVHD: Ths TRẦN VĂN TIẾN 42 SVTH: NGUYỄN XUÂN CƯƠNG Thiết kế nhà máy lọc dầu suất triệu tấn/ năm CHƯƠNG 8: PHÂN XƯỞNG KẾT ... 25. 87 41.62 53.48 98.90 0 .70 14 .70 61.60 77 .00 293. 07 1135.63 352.80 1133.30 620.20 3388.00 0. 374 0.5 079 0.5806 1. 872 28.943 106.0 97 136.912 449.020 1529. 072 4 47. 5 97 1381 .77 0 71 7.342 3552 .77 8 ... độ cuối ts 20 75 190 225 320 370 575 20 75 190 225 320 370 ttb 55 47. 5 115 135 35 2 07. 5 95 272 .5 50 345 195 472 .5 SVHH: NGUYỄN XUÂN CƯƠNG Thiết kế nhà máy lọc dầu suất triệu tấn/ năm 1.2.1 Tính...
 • 77
 • 595
 • 5

Đồ án thiết kế hệ thống treo cho xe con (thuyết minh + bản vẽ)

Đồ án thiết kế hệ thống treo cho xe con (thuyết minh + bản vẽ)
... hành xe Đề tài thiết kế mà em đợc giao là: Thiết kế hệ thống treo cho xe Trên sở phân tích u nhợc điểm loại hệ treo yêu cầu bố trí cụ thể xe ,ta tính toán thiết kế hệ treo trớc hệ thống treo ... cấu chi tiết *) Tính toán thiết kế hệ thống treo xe + Lựa chọn phơng án thiết kế + Tính toán thiết kế hệ thống treo Qua kết tính toán, em thấy chi tiết thiết kế đảm bảo thông số làm việc, đủ ... động tạo nên khả bám bánh xe với đờng, nâng cao độ êm dịu 1.1.2.Phân loại - Theo kết cấu hệ thống treo ngời ta chia : Hệ thống treo độc lập hệ thống treo phụ thuộc + Hệ thống treo độc lập dầm cầu...
 • 36
 • 2,313
 • 41

Luận văn tiến sĩ: xây dựng thiết kế thi công nền đường ô tô (đính kèm bản vẽ autocad)

Luận văn tiến sĩ: xây dựng thiết kế thi công nền đường ô tô (đính kèm bản vẽ autocad)
... cú h s thit k, ng thi cn thỡ lm thờm mt s cụng trỡnh thoỏt nc tm thi ch dựng thi gian thi cụng Cỏc cụng trỡnh thoỏt nc tm thi ny cn c thit k lp bn v thi cụng (nht l khu vc cú dõn c) - Khi thi cụng ... ỏn Thit k t chc thi cụng nn ng ụ tụ CHNG IV THIT K T CHC THI CễNG T NN NG 4.1 NấU C IM, CHN PHNG PHP T CHC THI CễNG 4.1.1 c im - on tuyn thit k t chc thi cụng t KM2+00 n KM4+00 - Trờn on tuyn thi ... THI CễNG 1.4.1 Tc thi cụng chung: Thi hn thi cụng l 60 ngy Tc thi cụng: L VTCmin = , (km/ca) T t0 Trong ú: L: Chiu di on ng phi hon thnh thi gian qui nh; L = (km) T: Thi gian thi cụng tớnh theo...
 • 99
 • 801
 • 2

đồ án môn quá trình và thiết bị: tính toán thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp metanol

đồ án môn quá trình và thiết bị: tính toán thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp metanol
... thành phần II Lý thuyết chưng cất: Khái niệm: Chưng cất trình dùng để tách cấu tử hỗn hợp lỏng (cũng hỗn hợp khí lỏng) thành cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay khác cấu tử hỗn hợp (nghóa nhiệt độ, ... đưa vào hỗn hợp pha để tạo nên tiếp xúc hai pha trình hấp thu nhả khí, trình chưng cất pha tạo nên bốc ngưng tụ Trong trường hợp đơn giản nhất, chưng cất cô đặc không khác nhau, nhiên hai trình ... thuộc vào mức độ phân tán lưu chất vào lưu chất Nếu pha khí phân tán vào pha lỏng ta có loại tháp mâm, pha lỏng phân tán vào pha khí ta có tháp chêm, tháp phun,… Ở ta khảo sát loại thường dùng tháp...
 • 7
 • 665
 • 5

đồ án thiết kế tháp đệm chưng cất các hỗn hợp lỏng

đồ án thiết kế tháp đệm chưng cất các hỗn hợp lỏng
... TON THIT B: Tớnh toỏn cõn bng vt liu cho ton thỏp: v y fx f p xp lx v y lx w xw cân vật liệu toàn tháp với tiết diện đoạn chung đoạn lyện Trng HCNHN GVHD:Nguyn Th Hu N QTTB K3 SV: Lờ Th Lng LT ... kg/m.s2) gđ n gf gr gp xp xf n g1 , y g1 x1 =xf g1 , y =y w g1 , x1 gw xw Để xác định luợng trung bình tháp chung luyện Vỡ lng hi v lng thay i theo chiu cao ca thỏp v khỏc mi giai on nờn ta phi tớnh...
 • 129
 • 501
 • 0

đồ án môn học thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp acetone nước loại tháp đệm năng suất 1500kg-h .DOC

đồ án môn học thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp acetone nước loại tháp đệm năng suất 1500kg-h .DOC
... …) Hỗn hợp làm lạnh khí không ngưng lọc nước Dung dòch lỏng đem chưng cất phân đoạn, thu Acetone đỉnh hỗn hợp nước, Isopropyl Alcol ( ) đáy Công nghệ chưng cất hỗn hợp Acetone Nước : Ta có Acetone ... chất vào lưu chất Ta khảo sát hai loại tháp chưng cất thường dùng tháp mâm tháp chêm: SVTH: TRẦN VĂN PHÚC Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD: LÊ XUÂN HẢI Tháp mâm gồm thân tháp hình trụ, thẳng đứng, phía ... cùng, đáy tháp ta thu hỗn hợp lỏng gồm hầu hết cấu tử khó bay ( nước) Hỗn hợp lỏng đáy có nồng độ Acetone 2% theo khối lượng, lại nước Dung dòch lỏng SVTH: TRẦN VĂN PHÚC Trang 12 ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD:...
 • 84
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế dụng cụ cắtthiết kế tháp chưng cất hệ acid axetic nước hoạt động liên tục với nâng suất 5m3thiết kế tháp chưng cất loại mâm chóp để chưng cất hỗn hợp ethanol nướcthiết kê tháp chưng cất methanol etanolđồ án thiết kế dụng cụ cắt kim loạiđồ án thiết kế tháp sấyđồ án thiết kế tháp đệm dùng h2o để hấp thụ co2 trong hỗn hợp khí co2 – không khíthiết kế tháp chưng cất loại mâm chóp để chưng cất hỗn hợp axit axetic nướcđồ án thiết kế tháp đệm hấp thu cl2 bằng nướcthiết kế tháp chưng cất cồn 96từ gỗ vụn – năng suất nhập liệu 1000 kghtinh toan thiet ke thap chung cat hon hop benzentoluenđồ án thiết kế tháp đệmthiết kế tháp chưng cất rượuthiet ke thap chung catđồ án thiết kế cao ốc văn phòng tân viễn đôngCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGBài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)hối lộ trong kinh doanhPrepare 4 work book15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụctính toán hồ nước máiBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trang74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾPhuong an phat hanh tang von dieu le 201405. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017A Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN