TOÁN RỜI RẠC 5

Bài tập toán rời rạc.doc

Bài tập toán rời rạc.doc
... ⎜ ⎟ ⎝⎜v' 1 ⎟⎠ ⎜v' ⎝ 1 ⎟⎠ Bài 27: (3.10) Các cặp đồ thị sau có đẳng cấu với không? Giải Bài hoàn toàn giống số 20 giải Bài 28: (3.11) Cho V = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} E tập hợp cặp phần tử (u, v) ... +1− + (−1) 1), C (n - m)! =k! n n N N ! Dođó xác suất thỏa toán: p =N=n 11 1! 2! + - + +(-1) 1! 2! 3! k n! k! Bài 7: Chỉ chọn số từ tập số {1, 2, …, 7, 8} có 01 cặp số có tổng Giải Từ số trên, ... đó, ta có hệ thức truy hồi: r = r −1+n Các điều kiện đầu là: n = 0: r = n = 1: r1 = n n BÀI TẬP CHƯƠNG II Bài 14 Chứng minh đơn đồ thị có 02 đỉnh có bậc Giải Trong đồ thị đơn, số bậc tối đa cung...
 • 52
 • 5,681
 • 33

Các thuật toán trong toán rời rạc.doc

Các thuật toán trong toán rời rạc.doc
... x), Thuật toán: i := while ( i ≤ n and x ≠ ) i := i + 1; if i ≤ n then location := i else location := location lời giải (ví trí cần tìm) Trong thuật toán nầy từ "location" biến nguyên Thuật toán ... ma trận đối xứng No M không đối xứng Thuật toán: for i := to n-1 for j := i + to n if Mij ≠ Mij then Kết xuất "No", dừng thuật toán Kết xuất "Yes" Thuật toán đệ quy tính giai thừa số tự nhiên ... Fibonacci Thuật toán : a := F := for i:=3 to n begin temp := a + F; a := F; F := temp; end; Output F Thuật toán lặp tính giai thừa số tự nhiên Input : số tự nhiên n Output : F (n) n! Thuật toán :...
 • 5
 • 2,452
 • 59

Giao trinh Toan roi rac toan tap.pdf

Giao trinh Toan roi rac toan tap.pdf
... Định nghĩa Cho A B hai tập hợp Giao A B ký hiệu A∩B, tập chứa tất phần tử thuộc A thuộc B Nói cách khác: A∪B = { x | x ∈ A ∧ x∈ B } Định nghĩa Hai tập hợp A B gọi rời giao chúng tập rỗng (A∩B = φ ... thường nên toán tổng quát đặt biết với tên gọi “hình vuông la tinh trực giao Trong hai ví dụ ta có hình vuông la tinh trực giao cấp Euler nhiều công sức để tìm lời giải cho toán 36 sĩ quan ông ... tồn hình vuông trực giao cấp 4n + Giả thuyết tồn hai kỷ, đến năm 1960 ba nhà toán học Mỹ Bore, Parker, Srikanda lời giải với n = 10 sau phương pháp xây dựng hình vuông trực giao cho n = 4k + với...
 • 197
 • 1,794
 • 29

Tài liệu toán rời rạc

Tài liệu toán rời rạc
... đăng ký môn học y”  Nếu sv2 đăng ký môn PPSố, thì: (sv2, PPSố) ∈ R  Nếu sv1 đăng ký môn Toán RR, thì: (sv1 ,toán RR) ∈ R  Nếu sv1 không đăng ký môn Triết, thì: (sv1,Triết) ∉ R  ,… Một số khái ... Ví dụ 1.2: Cho tập hợp A={các sinh viên} B={các môn học}, Chẳng hạn: A={sv1, sv2, sv3, sv4} B= {Toán RR, LTM1, PPsố, Triết} Xét quan hệ R ≡” Đăng ký môn học” A B định nghĩa: ∀x∈Ay∈B, xRy ⇔ “sinh...
 • 55
 • 800
 • 7

Giáo trình toán rời rạc

Giáo trình toán rời rạc
... LỜI GIỚI THIỆU Toán rời rạc lĩnh vực nghiên cứu xử lý đối tượng rời rạc dùng để đếm đối tượng, nghiên cứu mối quan hệ tập rời rạc Một yếu tố làm Toán rời rạc trở nên quan trọng việc ... thừa từ giáo trình Toán học rời rạc ứng dụng tin học” Kenneth Rossen Tài liệu trình bày thành hai phần: Phần I trình bày kiến thức lý thuyết tổ hợp thông qua việc giải bốn toán là: Bài toán đếm, ... kiểm chứng phương pháp giải toán tách rời máy tính Những dạng toán quan trọng mà lý thuyết tổ hợp đề cập toán đếm, toán liệt kê, toán tồn toán tối ưu Bài toán đếm: dạng toán nhằm trả lời câu hỏi...
 • 197
 • 1,103
 • 44

Giáo trình toán rời rạc

Giáo trình toán rời rạc
... toán rời rạc bạn nắm vững logic Bạn nắm vững logic bạn giải hết tập sách toán rời rạc này" Nhận thấy suy diễn dựa mệnh đề sau : ((P→Q) ∧ Q) → P Trong đó: P = "Bạn giải hết tập sách toán rời rạc ... Thiều, Đặng Hữu Thịnh Toán rời rạc ứng dụng tin học Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội - 1997 (chương 3, trang 208 228) • Nội dung cốt lõi - Khái niệm suy luận toán học - Trình bày phương pháp ... Các phép toán đại số, hình học để xác định giá trị đúng, sai phát biểu - Có khả suy luận - Nắm vững phép toán logic chương • Tài liệu tham khảo Phạm văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh Toán rời rạc ứng...
 • 94
 • 703
 • 12

Đề cương Toán rời rạc

Đề cương Toán rời rạc
... môn KHMT Môn: Toán rời rạc Thời gian: Trong phát biểu sau phát biểu không mệnh đề a Lan thích học toán b Lan không thích học toán c không thích học toán d Mọi người lớp thích học toán Số nghiệm ... mệnh đề sau nhận giá trị đúng: a ∀x∀yP(x,y) b ∀x∃yP(x,y) c ∃x∀yP(x,y) d ∃x∃yP(x,y) Khoa CNTT Bộ môn KHMT Môn: Toán rời rạc Đề số Thời gian: 1, Câu sau KHÔNG mệnh đề ? a, Mọi học sinh phải học toán ... đồ thị phẳng Khoa CNTT Bộ môn KHMT Môn: Toán rời rạc Thời gian: Cho mệnh đề “Thứ hai tuần ngày 14 tháng 08” cho biết phát biểu mệnh đề phủ định mệnh đề trên: a Ngày 14 tháng 08 không thứ hai...
 • 110
 • 1,293
 • 8

Giáo trình toán rời rạc

Giáo trình toán rời rạc
... thuật toán phải cho kết Tính hiệu quả: Trước hết thuật toán cần đắn, nghĩa sau đưa liệu vào thuật toán hoạt động đưa kết ý muốn Tính phổ dụng: Thuật toán giải toán lớp toán Cụ thể thuật toán ... thuật toán thực thực tế Ta nói: thuật toán Thí dụ có độ phức tạp n-1 thuật toán hữu hiệu (hay thuật toán nhanh); thuật toán Thí dụ có độ phức tạp 2n1 thuật toán không hữu hiệu (hay thuật toán ... tới toán có liệu đầu vào nhỏ hơn, áp dụng lớp rộng toán Định nghĩa: Một thuật toán gọi đệ quy giải toán cách rút gọn liên tiếp toán ban đầu tới toán có liệu đầu vào nhỏ Thí dụ 10: Tìm thuật toán...
 • 18
 • 579
 • 4

Giáo trình toán rời rạc chương II

Giáo trình toán rời rạc chương II
... trị: Giả sử thuật toán phân chia toán cỡ n thành a toán nhỏ, n (để đơn giản giả sử n chia hết cho b; thực b n n tế toán nhỏ thường có cỡ [ ] ] [) Giả sử tổng phép toán thêm b b toán nhỏ có cỡ vào ... thuật toán nhân thông thường dùng O(n2) phép toán nhị phân, thuật toán nhân nhanh thực tốt thuật toán nhân thông thường số nguyên đủ lớn BÀI TẬP CHƯƠNG II: Trong tổng số 2504 sinh viên khoa công ... kiếm cỡ n ta có f(n) = f(n/2) + 2, n số chẵn 2) Có thuật toán hiệu thuật toán thông thường để nhân hai số nguyên Ở ta có thuật toán Đó thuật toán phân nhanh, có dùng kỹ thuật chia để trị Trước tiên...
 • 15
 • 854
 • 8

Giáo trình toán rời rạc chương III

Giáo trình toán rời rạc chương III
... Wn 2) Xử lý song song: Các thuật toán để giải toán thiết kế để thực phép toán thời điểm thuật toán nối tiếp Tuy nhiên, nhiều toán với số lượng tính toán lớn toán mô thời tiết, tạo hình y học ... thuật toán song song phân chia toán thành số toán cho giải đồng thời Do vậy, thuật toán song song nhờ việc sử dụng máy tính có đa xử lý, người ta hy vọng giải nhanh toán phức tạp Trong thuật toán ... chu trình bắt đầu kết thúc đỉnh Đường chu trình gọi đơn không chứa cạnh (hoặc cung) lần Một đường chu trình không qua đỉnh lần (trừ đỉnh đầu đỉnh cuối chu trình trùng nhau) gọi đường chu trình...
 • 17
 • 698
 • 9

Giáo trình toán rời rạc chương IV

Giáo trình toán rời rạc chương IV
... (1960), thường gọi “bài toán người phát thư Trung Hoa” Ta xét toán dạng đơn giản sau Cho đồ thị liên thông G Một chu trình qua cạnh G gọi hành trình G Trong hành trình đó, tìm hành trình ngắn nhất, ... a 65 h 11 Cho thí dụ về: 1) Đồ thị có chu trình vừa chu trình Euler vừa chu trình Hamilton; 2) Đồ thị có chu trình Euler chu trình Hamilton, hai chu trình không trùng nhau; 3) Đồ thị có đỉnh, ... đầy đủ Kn Đồ thị Hamilton rõ ràng chu trình Hamilton cách xếp yêu cầu toán Bái toán trở thành tìm chu trình Hamilton phân biệt đồ thị đầy đủ Kn (hai chu trình Hamilton gọi phân biệt chúng cạnh...
 • 13
 • 816
 • 10

Giáo trình toán rời rạc chương VI

Giáo trình toán rời rạc chương VI
... nhỏ Bài toán dẫn toán tìm khung nhỏ Bài toán tìm khung nhỏ có thuật toán hiệu để giải chúng Ta xét hai số thuật toán vậy: thuật toán Kruskal thuật toán Prim 6.2.3 Thuật toán Kruskal:Thuật toán xây ... Bài toán tìm khung nhỏ nhất: Bài toán tìm khung nhỏ đồ thị số toán tối ưu đồ thị tìm ứng dụng nhiều lĩnh 88 vực khác đời sống Trong phần ta có hai thuật toán để giải toán Trước hết, nội dung toán ... phức tạp O(p2) 90 6.2.4 Thuật toán Prim: Thuật toán Kruskal làm vi c hiệu đồ thị dày (đồ thị có số cạnh m  n(n1)/2) Trong trường hợp đó, thuật toán Prim tỏ hiệu Thuật toán Prim gọi phương pháp...
 • 17
 • 589
 • 10

Giáo trình toán rời rạc chương VII

Giáo trình toán rời rạc chương VII
... lẽ chứng minh sai tiếng toán học chứng minh sai “bài toán bốn màu” công bố năm 1879 luật sư, nhà toán học nghiệp dư Luân Đôn tên Alfred Kempe Nhờ công bố lời giải “bài toán bốn màu”, Kempe công ... năm màu” (tức đồ tô màu) Như vậy, Heawood giải “bài toán năm màu”, “bài toán bốn màu” thách đố nhà toán học suốt gần kỷ Việc tìm lời giải “bài toán bốn màu” ảnh hưởng đến phát triển theo chiều ... nghĩa: Cho G đồ thị phẳng Mỗi phần mặt phẳng giới hạn chu trình đơn không chứa bên chu trình đơn khác, gọi miền (hữu hạn) đồ thị G Chu trình giới hạn miền biên miền Mỗi đồ thị phẳng liên thông...
 • 10
 • 571
 • 13

Giáo trình toán rời rạc chương VIII

Giáo trình toán rời rạc chương VIII
... Quỳnh, Cơ sở toán rời rạc ứng dụng, NXB Giáo dục, 1995 [6] Đặng Huy Ruận, Lý thuyết đồ thị ứng dụng, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2000 [7] Nguyễn Tô Thành-Nguyễn Đức Nghĩa, Toán rời rạc, NXB Giáo dục, ... [2] Hoàng Chúng, Đại cương toán học hữu hạn, NXB Giáo dục, 1997 [3] Phan Đình Diệu, Lý thuyết Ô-tô-mat thuật toán, NXB Đại học THCN, 1977 [4] Đỗ Đức Giáo, Toán rời rạc, NXB Đại học Quốc Gia Hà ... wyz 131 BÀI TẬP CHƯƠNG VIII: Cho S tập hợp ước nguyên dương 70, với phép toán •, + ’ định nghĩa S sau: a • b = UCLN(a, b), a + b = BCNN(a, b), a ’ = 70/a Chứng tỏ S với phép toán •, + ’ lập thành...
 • 21
 • 574
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình toán rời rạctoán rời rạctài liệu toán rời rạcgiáo trình toán rời rạctìm hiểu toán rời rạclý thuyết toán rời rạcbài tập toán rời rạctoán rời rạcđề thi toán rời rạctoán rời rạc iiôn tập toán rời rạcbài giảng toán rời rạclý thuyết về toán rời rạcbài tập về toán rời rạckhái quát toán rời rạcThực tập sinh lý bệnh miễn dịchVật lí 9 bài 42: Thấu kính hội tụChuyên đề hóa hữu cơ phần este lipit của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần andehit xeton của tác giả lưu huỳnh văn longBài tham luận về bạo lực học đườngTin hoc 6 nam hoc 2016 2017Sưu tầm các bài toán hayDapan Tài liệu sưu tầmdethi hsg l10 2013 hatinh vatly 7975 mergeLUYỆN TOÁN TIẾNG ANH ( 7 3 2016)SKKN dạy hội thoại trong môn tiếng việt lớp 5 ở tiểu họcGiáo án tiếng anh lớp 5 mới nhất theo chương trình BGDTổng quan về công ty Biti’sDạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợpBài giảng mặt cầu toán 12NỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSG