Nghiên Cứu IPV6 Và Các Vấn Đề Chuyển Đổi Địa Chỉ IP Giữa IPV4 Và IPV6

Nghiên cứu IPv6 các vấn đề chuyển đổi địa chỉ IP giữa IPv4 IPv6 luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu IPv6 và các vấn đề chuyển đổi địa chỉ IP giữa IPv4 và IPv6 luận văn tốt nghiệp đại học
... chuyn i t IPv6 sang IPv4 5.1 Nhng khú khn, thỏch thc chuyn i Thỏch thc m IPv6 phi i mt l kh nng chuyn i trn cỏc gúi tin IPv6 t nh dng IPv6 sang nh dng IPv4 t ú cú th chuyn trờn h tng mng IPv4 (hu ... Trung Hòa - 10 - Trờng Đại Học Vinh - Khoa CNTT ::10.0.0.1 1.4 Cỏc dng a ch IPv6 1.4.1 Cỏc dng a ch IPv4 núi v cỏc dng a ch IPv6, chỳng ta hóy nhc n cỏc dng a ch ca a ch IPv4: Ipv4 nh ngha ba dng ... mt s trng IPv6 Header thc hin chc nng tng t trng ca IPv4 Header, cú trng c thờm vo v mt s trng c b i IPv6 cú cỏc trng sau * Nhng thay i ca IPv6 Header so vi IPv4 Header a) Chiu di ca IPv6 Header...
 • 38
 • 399
 • 0

nghiên cứu ipv6 các vấn đề chuyển đổi địa chỉ ip giữa ipv4 ipv6

nghiên cứu ipv6 và các vấn đề chuyển đổi địa chỉ ip giữa ipv4 và ipv6
... 3ff:b00:a:1::1 11 192.168.2 IPv4 IPv4 IPv 66 IPv6 IPv6 Header Data header IPv4 IPv6 Header header Src=3ffe:b00:a:1:: Dst=3ffe:b00:a:3:: 3ffe:b00:a:: 3::2 IPv IPv6 Header IPv6 data IPv6 data Src=192.168.1.1 ... đầu: Giao thức IPv4 chiếm ưu Các mạng IPv6 kết nối với hạ tầng IPv4 có thông qua đường hầm IPv6 qua IPv4 + Giai đoạn giữa: Giao thức IPv4 IPv6 triển khai phạm vi ngang mạng Các mạng IPv6 kết nối ... 000000000000………….00000000000001 Hình 10 : Địa vòng ngược ( Loopback Address) + Địa IPv4: Những thấy suốt trình chuyển đổi từ địa IPv4 IPv6, host sử dụng địa IPv4 nhúng vào địa IPv6 Có định dạng địa thiết kế cho mục...
 • 71
 • 243
 • 0

nghiên cứu ipv6 các vấn đề chuyển đổi địa chỉ ip giữa ipv4 ipv6

nghiên cứu ipv6 và các vấn đề chuyển đổi địa chỉ ip giữa ipv4 và ipv6
... trình chuyển đổi IPv4 sang IPv6, địa IPv4 tạm thời đợc gán cho nút mạng IPv6 - Các gói tin đến thiết bi SIIT đợc chuyển đổi header địa từ IPv4 sang địa IPv4- dịch (IPv4- translated) IPv4- ánh xạ (IPv4mapped) ... TLA IPv4ADDR SLAID Interface ID Hình 54 Khuôn dạng địa 6to4 Cơ chế hoạt động: Ipv4 Ipv4 IPv6 IPv6 networ networ kk IPv6 IPv6 networ networ kk Ipv6 Type: native IPv6 Dst:2002:c0a8:1e01::1 Ipv4 IPv6 ... xạ địa gán địa IPv4 tơng ứng với địa IPv6 tạo trả lời kiểu A chứa địa IPv4 trả cho ứng dụng + Module ánh xạ địa (Address mapper) Duy trì bảng cặp địa IPv4 IPv6 Các địa IPv4 đợc gán từ tập địa...
 • 55
 • 216
 • 0

Nghiên Cứu IPV6 Các Vấn Đề Chuyển Đổi Địa Chỉ IP Giữa IPV4 IPV6

Nghiên Cứu IPV6 Và Các Vấn Đề Chuyển Đổi Địa Chỉ IP Giữa IPV4 Và IPV6
... trình chuyển đổi IPv4 sang IPv6, địa IPv4 tạm thời đợc gán cho nút mạng IPv6 - Các gói tin đến thiết bi SIIT đợc chuyển đổi header địa từ IPv4 sang địa IPv4- dịch (IPv4- translated) IPv4- ánh xạ (IPv4mapped) ... TLA IPv4ADDR SLAID Interface ID Hình 54 Khuôn dạng địa 6to4 Cơ chế hoạt động: Ipv4 Ipv4 IPv6 IPv6 networ networ kk IPv6 IPv6 networ networ kk Ipv6 Type: native IPv6 Dst:2002:c0a8:1e01::1 Ipv4 IPv6 ... dụng IPv4 Địa IPv4 đợc thêm 16 bít 80 bít để tạo địa IPv6 128 bít bít 72 bít 00000000 Tất bít 16 bit 32 bít Tất bít Địa IPv4 a .Địa anh xa Địa IPv6 b Chuyển đổi địa Địa IPv4 2.13.17.14 Hình 12: Địa...
 • 54
 • 462
 • 0

Nghiên cứu IPv6 các vấn đề chuyển đổi địa chỉ giữa IPv4 IPv6 luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu IPv6 và các vấn đề chuyển đổi địa chỉ giữa IPv4 và IPv6 luận văn tốt nghiệp đại học
... đánh địa nhằm khắc phục hạn chế yêu cầu cấp thiết Qua việc nghiên cứu , tìm tòi hướng dẫn tận tình Thầy ThS Luơng Xuân Phú giúp em xây dựng đề tài Nghiên Cứu IPV6 vấn đề chuyển đổi địa chỉa IPV4 ... IPv6 36 Chương III: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VẤN ĐỀ CHUYỂN ĐỔI TỪ IPV6 SANG IPV4 .40 3.1 Những khó khăn, thách thức chuyển đổi từ Ipv6 sang Ipv4 40 3.2 Mục đích yêu, cầu chuyển ... .12 2.4 Các dạng địa IPv6 14 2.4.1 Các dạng địa IPv4 .14 2.4.2 Các dạng địa IPv6 .14 2.4.3 Định danh giao diện địa IPv6 21 2.5 Tìm hiểu IPv6 header ...
 • 61
 • 421
 • 1

Nghiên cứu, giải quyết các vấn đề về lún ổn định từ biến của nền đất yếu dưới nền đường ô tô ngập lũ ở ĐBSCL

Nghiên cứu, giải quyết các vấn đề về lún và ổn định từ biến của nền đất yếu dưới nền đường ô tô ngập lũ ở ĐBSCL
... thuyết tính biến dạng từ biến phức tạp chưa tính tốc độ chuyển dịch từ biến ứng suất tiếp đất yếu đường ô ngập Công thức dạng giải tích tính lún từ biến ứng suất pháp đất yếu đường ô chưa ... thấm thủy động qua đất yếu đường gây nguy hiểm cho công trình 36 CHƯƠNG II NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÝ THUYẾT TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ BIẾN DẠNG TỪ BIẾN CỦA NỀN ĐẤT YẾU DƯỚI NỀN ĐƯỜNG Ô ĐBSCL THIẾT KẾ CHẾ ... tiếp đường ô chịu ảnh hưởng áp lực thủy động Nghiên cứu tốc độ từ biến thay đổi tốc độ từ biến đất yếu đường ô chịu ảnh hưởng áp lực thủy động Nghiên cứu lún từ biến ứng suất pháp tổng,...
 • 94
 • 347
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "CÁC VẤN ĐỀ VĂN HÓA TRONG DẠY HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hoạt động dạy học văn hóa dạy học kỹ giao tiếp Tuy nhiên, nhiều lý do, việc kết hợp dạy học văn hóa dạy học kỹ giao tiếp tiếng Anh gặp khó khăn định Vấn đề dạy văn hóa chương trình tiếng Anh ... nghiên cứu vấn đề sau: Các vấn đề văn hóa học phần thực hành tiếng hay nói cách khác học phần dạy học kỹ giao tiếp, cụ thể kỹ nói học phần Nói 1, 54 Nói 2, Nói Các nội dung văn hóa giáo trình dạy học ... thể, nghiên cứu xem văn hóa nên xử lý học phần dạy học kỹ giao tiếp tiếng Anh chuyên ngữ trường đại học Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm nghiên...
 • 9
 • 565
 • 5

Tài liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA TẠI TỈNH KON TUM pptx

Tài liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA TẠI TỈNH KON TUM pptx
... xuất đất lúa tỉnh Kon Tum tỉnh Tây Nguyên khác./ Kết xây dựng hình chuyển đổi cấu trồng đất lúa tỉnh Kon Tum Tây Nguyên bao gồm tỉnh (trong có Kon ... loại đất, nghiên cứu lợi khí hậu, đất đai, xây dựng đồ vệ tinh quản lý đất, bố trí cấu trồng hình canh tác phù hợp - Đất chủ động tưới tiêu xây dựng cấu vụ lúa giống cũ địa phương lúa lúa xuân ... trồng lương thực (sắn, lúa cạn), sản xuất nông sản hàng hóa có giá trị cao Kết xây dựng hình chuyển đổi cấu trồng đất lúa tỉnh Kon Tum b) cấu...
 • 7
 • 455
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI KHOA ĐỊA LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... vụ đào tạo theo học chế tín Những khó khăn trước mắt dạy học theo yêu cầu đào tạo tín - Mặc dù đào tạo theo chương trình học chế tín từ năm 2006, thực chưa có học chế tín theo nghĩa nó, mà đổi ... điểm lớn đào tạo theo học chế tín tính mềm dẻo trình đào tạo, tính hiệu chi phí, khả thích ứng cao người học , đồng thời đào tạo theo học chế tín thể tính cạnh tranh đào thải trình đào tạo, thách ... cho hình thức đào tạo, không riêng đào tạo học chế tín Qua hai năm dạy học theo học chế tín chỉ, định hướng mục đích yêu cầu đổi phương pháp dạy học, tập trung vào vấn đề sau: 3.1 Đổi cách thức,...
 • 6
 • 413
 • 0

NGHIÊN cứu một số GIẢI PHÁP để CHUYỂN đổi NGHỀ TE XIỆP ở HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH cà MAU

NGHIÊN cứu một số GIẢI PHÁP để CHUYỂN đổi NGHỀ TE XIỆP ở HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH cà MAU
... li Te PE 416 10 Hỡnh 3.9 Hỡnh dng tng th ngh Te Gng Te Dõy tht t Guc (Dộp) trt t li Dõy xớch Dõy kộo t Ging ming Tu Thõn li 10 Dõy nõng ming li 3.5 Tỡnh trng s dng cht n, xung in ngh Te xip Te ... li, Te xip l ngh ỏnh bt cú hi vỡ ỏnh bt quỏ nhiu tụm, cỏ Hiu qu kinh t ca ngh Te xip khụng cao, thu nhp ca ng dõn thp nhng s phỏ hi ca ngh Te xip i vi ngun li hi sn ven b rt ln Vỡ vy, ngh Te xip ... tra, kho sỏt tỡnh hỡnh hot ng ca ngh Te xip ti huyn Ngc Hin, tnh C Mau - Phõn tớch, ỏnh giỏ ngh Te xip vựng nghiờn cu - xut mt s gii phỏp chuyn i ngh Te xip nhm bo v ngun li hi sn ven b IV...
 • 107
 • 244
 • 0

Các vấn đề tối ưu địa chỉ trong quy hoạch mạng lưới với tính toán tiến hóa

Các vấn đề tối ưu địa chỉ trong quy hoạch mạng lưới với tính toán tiến hóa
... tính toán tích hợp cài đặt nhanh chóng lĩnh vực viễn thông 23 Chương 5: Các vấn đề tối ưu địa quy hoạch mạng lưới với tính toán tiến hóa 5.1 Giới thiệu Để phù hợp với phát triển nhanh chóng mạng ... giải vấn đề tối ưu hóa tổ hợp khác khác .Vấn đề quan trọng EAs không yêu cầu đặc tính đặc biệt tuyến tính hay hàm mục tiêu khách quan áp dụng cho vấn đề kiến trúc 36 Các phương pháp tiến hóa tìm cách ... kết hợp thành phần thay số lượng lớn node mạng Mở rộng mạng lưới truy cập thuộc lớp vấn đề tối ưu tổ hợp phi tuyến tính Vấn đề công nhận quy hoạch mạng lưới nói chung khó khăn để giải kích thước...
 • 52
 • 364
 • 0

Sử dụng hiệu quả tài nguyên IP, các phương pháp chuyển đổi địa chỉ NAT

Sử dụng hiệu quả tài nguyên IP, các phương pháp chuyển đổi địa chỉ NAT
... Gateway ứng dụng hỗ trợ cho việc chuyển đổi địa Nat gì? • Nat phương pháp chuyển đổi địa IP từ miền sang miền khác, cung cấp việc định tuyến suốt cho người dùng • Các đặc điểm NAT – Gán địa suốt ... kết địa thiết lập chuyển đổi địa – Giải phóng địa chỉ: giải phóng liên kết địa thiết lập không phiên sử dụng liên kết 10 • Chuyển đổi gói tin báo lỗi ICMP Ngoài việc chuyển đổi địa IP Header, gói ... địa IP Các phương pháp sử dụng hiệu nguồn tài nguyên IP • Phương pháp tạm thời: CIDR (Classless Inter Domain Routing) NAT (Network Address Tranlastion) Dynamic IP • Phương pháp lâu dài: IPv6...
 • 15
 • 282
 • 0

Sử dụng hiệu quả tài nguyên IP, các phương pháp chuyển đổi địa chỉ NAT

Sử dụng hiệu quả tài nguyên IP, các phương pháp chuyển đổi địa chỉ NAT
... hình địa IP cho cổng giao tiếp router vậy,không có đặc biệt Hình vẽ Các phương pháp chuyển đổi địa NAT • Giới thiệu NAT Các phương pháp chuyển đổi địa NAT Các phương pháp chuyển đổi địa NAT ... đổi địa NAT • • • • Các phương pháp chuyển đổi địa NAT Chuyển đổi cố định Chuyển đổi động Overloading hay PAT Các phương pháp chuyển đổi địa NAT Chuyển đổi cố định • Để cấu hình chuyển đổi cố ... Router(config-if) # ip nat outside 10 Các phương pháp chuyển đổi địa NAT • Ví dụ chuyển đổi cố định Các phương pháp chuyển đổi địa NAT Chuyển đổi động Để chuyển đổi động địa nguồn bên trong,...
 • 16
 • 275
 • 0

TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP CÁC VẤN ĐỀ CHUYÊN MÔN CẦN NGHIÊN CỨU

TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP CÁC VẤN ĐỀ CHUYÊN MÔN CẦN NGHIÊN CỨU
... khách hàng Mục tiêu nghiên cứu : Nghiên cứu hệ thống hoạt động tín dụng cho vay, phân tích thiết kế hệ thống thông tin tin học hoá cho trình Phương pháp nghiên cứu : Sử dụng tổng hợp phương pháp ... Đây vấn đề mang tính thực tiễn cao, giúp cho cán tín dụng thuận tiện công việc Hiện Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội có phần mềm thực chức chúng phần mềm riêng lẻ chưa thống số yêu cầu chưa thực ... định - Kiểm tra sau cho vay, tính lãi thu lãi, thu nợ Các công việc chủ yếu sau : kiểm tra, kiểm soát vốn vay, gia hạn nợ, thu nợ… Đề tài nghiên cứu Sau giai đoạn tìm hiểu Ngân hàng Ngoại thương...
 • 11
 • 199
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MẤY VẤN ĐỀ VỀ DOANH NGHIỆP PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... lập doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn hình thức pháp lý qui định luật thực định mà Về Luật điều chỉnh loại hình doanh nghiệp vài hạn chế chủ yếu lĩnh vực pháp luật 2.1 Việt Nam chưa có văn luật ... để điều chỉnh loại hình doanh nghiệp Luật điều chỉnh loại hình doanh nghiệp nước ta bao gồm nhiều văn Luật khác nhau, loại doanh nghiệp hoạt động theo Luật riêng , cụ thể là: - Luật doanh nghiệp ... lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp Trong chưa có Luật chung để điều chỉnh loại hình doanh nghiệp mà lại ban hành nhiều Luật điều chỉnh loại doanh nghiệp với nhiều khác biệt chưa tạo môi trường pháp...
 • 21
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các vấn đề chuyên môn ở vụ kế hoạch và quy hoạchđề tài nghiên cứu khoa học về vấn đề việc làmđề tài nghiên cứu khoa học về vấn đề giáo dụcnghiên cứu khoa học về vấn đề tự họcđề tài nghiên cứu khoa học về vấn đề môi trườngđề tài nghiên cứu khoa học về vấn đề sống thửđề cương nghiên cứu khoa học về vấn đề đêhuong dan lam de tai nghien cuu khoa hoc ve van de thuc trang viec lam o nong thonmột số vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng trung du và miền núi phía bắc việt namphương pháp nghiên cứu hướng giải quyết vấn đềmột số nghiên cứu liên quan đến vấn đề bhyttrong th ời gian quacác vấn đề lý luận báo chí trên các tạp chí người làm báo nghề báo lý luận chính trị và truyền thông tuyên giáo 2005 2008các vấn đề chức năng báo chí công chúng báo chí cơ chế và đối tượng tác động của báo chí hiệu lực và hiệu quả báo chíđiều 5 x 2 26 phối hợp trong các vấn đề chuyên môntieu luan các van de tai nguyen dia hinh trong dia mao hoc hien daiĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học