BỆNH HỌC TÂM THẦN

Báo cáo y học: "đặc điểm lâm sàng rối loạn trầm cảm, lo âu ở bệnh nhÂN TÂM THầN PHÂN LIệT thể paranoid" pot

Báo cáo y học:
... để đánh giá trầm cảm lo âu * Phơng pháp xử lý số liệu: Các số liệu đợc xử lý theo phơng pháp thống kê y học chơng trình Epi info 6.0 Kết nghiên cứu Rối lo n trầm cảm, lo âu TTPL thể paranoid ... rối lo n lo âu lan toả hoảng sợ kịch phát thuyên giảm Kết phù hợp với De Haan L (2005): sau tuần điều trị, triệu chứng lo âu lan tỏa, hoảng sợ kịch phát thuyên giảm Kết luận * Đặc điểm trầm cảm, ... 4,53 - Rối lo n lo âu gặp TTPL - Điểm số lo âu trung bình theo thang Zung 38,86 5,26 * Kết điều trị thuốc an thần kinh kết hợp thuốc chống trầm cảm: - Sau 21 ng y điều trị, triệu chứng trầm cảm...
 • 4
 • 418
 • 5

Học tiếng anh qua báo Các bác sĩ cho rằng việt nam có nhiều bệnh nhân tâm thần hơn so với số liệu báo cáo

Học tiếng anh qua báo Các bác sĩ cho rằng việt nam có nhiều bệnh nhân tâm thần hơn so với số liệu báo cáo
... illness in Vietnam is still lowerVinh, tỷ lệ theo báo cáo bệnh tâm than in reality, according to Vinh thần Việt Nam thấp thực tế Vinh said that the most common causes Ông Vinh nói nguyên nhân phổ of ... connected with the treatment of mental illness: thuộc tâm thần- Psychiatric clinic ( hospital): Bệnh viện tâm thần mental disorders: rối loạn tâm thần Insomnia /ɪnˈsɒmniə/ (n): chứng ngủ Slumping / /slʌmpɪŋ ... phải toán tiền thuốc nhiều phí khác The seminar on psychotherapy wasHội thảo tâm lý trị liệu trường organized by Van Hien University in Đại học Văn Hiến phối hợp với Đại học collaboration with...
 • 3
 • 261
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng suy giảm nhận thức ở bệnh nhân tâm thần phân liệt

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng suy giảm nhận thức ở bệnh nhân tâm thần phân liệt
... 1.2.2 Suy giảm nhận thức tâm thần phân liệt Gần đây, qua nhiều nghiên cứu đa số nhà tâm thần học thừa nhận suy giảm nhận thức đặc điểm bệnh TTPL Điều ủng hộ nhiều chứng Thứ nhất, suy giảm nhận thức ... niệm suy giảm nhận thức sa sút trí tuệ 1.1.4.1 Suy giảm nhận thức Suy giảm nhận thức suy giảm hoạt động nhận thức trí nhớ, định hướng, tri giác, tư Các nghiên cứu bệnh lý sinh học thần kinh tâm ... tả đặc điểm lâm sàng triệu chứng suy giảm nhận thức bệnh nhân tâm thần phân liệt http://www.ebook.edu.vn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái niệm nhận thức suy giảm nhận thức 1.1.1 Khái niệm nhận...
 • 47
 • 915
 • 2

Bệnh án tâm thần

Bệnh án tâm thần
... Nhận thức bệnh: - BN không ý thức hành vi cho không bệnh 12 Chẩn đoán: Trục theo DSM – IV 6.1 Trục 1: - Chẩn đoán sơ bộ: Rối loạn lưỡng cực giai đoạn hưng cảm - Chẩn đoán phân biệt: Tâm thần phân ... biệt: Tâm thần phân liệt 10 Biện luận: - Bệnh nhân có khí sắc tăng,tư phi tán,gia tăng hoạt động tâm thần vận động nên nghĩ nhiều rối loạn lưỡng cực.Do có ảo tưởng,ảo giác,hoang tưởng,nên loại tâm ... tuần hoàn - Hệ hô hấp - Hệ tiêu hóa => chưa phát bệnh lý - Hệ tiết niệu - Bệnh lý khác 5.3 Khám 12 đôi dây thần kinh: chưa phát bệnh lý 5.4 Khám tâm thần: 5.4.1 Hình dạng bên ngoài: - Thể trạng trung...
 • 16
 • 16,242
 • 46

Biểu hiện bệnh trầm cảm của bệnh nhân ở độ tuổi từ 18–45 đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng (BVTTĐN) từtháng 10/08–3/09

Biểu hiện bệnh trầm cảm của bệnh nhân ở độ tuổi từ 18–45 đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng (BVTTĐN) từtháng 10/08–3/09
... hi n b nh tr m c m c a b nh nhân ñ tu i t 18–45 ñang ñi u tr t i B nh vi n tâm th n Đà N ng (BVTTĐN) t tháng 10/08–3/09 nh m tìm hi u nh ng bi u hi n BTC th c t b nh nhân ñang ñi u tr t i b nh ... Nhân cách t h p nh ng ñ c ñi m, nh ng thu c tính tâm lý c a cá nhân quy ñ nh b n s c giá tr xã h i c a ngư i - R i lo n nhân cách r i lo n s hình thành tính cách xu hư ng hành vi c a m t cá nhân ... làm cho b nh nhân m t kh ho t ñ ng xã h i, ngh nghi p không thích ng v i môi trư ng xung quanh 13 1.3.4: Khái ni m li u pháp tâm lý: Li u pháp tâm lý nh ng bi n pháp tác ñ ng lên tâm lý ngư i...
 • 82
 • 783
 • 2

Đề tài khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương II

Đề tài khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương II
... mức độ hài lòng người bệnh Bệnh viện Tâm Thần Trung Ương II Chương 3: Một số giải pháp nâng cao mức độ hài lòng người bệnh Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương II 6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỨC ĐỘ HÀI ... trạng mức độ hài lòng người bệnh khám chữa bệnh Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương II - Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện nâng cao hài lòng người bệnh khám chữa bệnh Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương II Ý ... hưởng đến hài lòng người bệnh khám chữa bệnh Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương II d Đánh giá tầm quan trọng nhóm nhân tố vấn đề b đến mức độ hài lòng người bệnh Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương II e Để...
 • 73
 • 1,731
 • 16

Báo cáo " Bước đầu đánh giá trí nhớ 43 bệnh nhân tâm thần phân liệt bằng thực nghiệm ghi nhớ 10 từ và bằng thực nghiệm Pictogram" docx

Báo cáo
... nhidu nhat la ldi "i benh ly", ed 42 /43 benh nhim mIe phli, ehiem 97,67% BNTTPL Tiep den la loi "loan ngon" ed 58,14% benh nhan mIe, va thii ba la ldi "chip diu duoi" ed 10 /43 benh nhan, ehiem ... rd ret so vdi nhdm ddi chung - Tuyet dai da sd BNTTPL mIc ldi "i benh ly" thuc nghiemi ghi nhd 10 tir va idi "tai hien sai" thue nghiem Pictogram - nhiing BNTTPL tri nhd true tiep va tri nhd ngin ... gdm 10 tir rdi rac: ngudi din thue nghiem dpc rd rang cho ngudi lam thuc nghiem nghe 10 tir Nhirng tir ngudi lam thuc nghiem tai h i d dupe lln diu tien gpi la khdi lupng ghi nhd t d thi Thue nghiem...
 • 7
 • 284
 • 0

ĐẶC ĐIỂM CÁC RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG DO THUỐC CHỐNG LOẠN THẦNBỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT pptx

ĐẶC ĐIỂM CÁC RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG DO THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN Ở BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT pptx
... DSM-IV, rối loạn hoang tưởng, rối loạn cảm xúc phân liệt rối loạn tâm thần khác Những bệnh nhân rối loạn vận động khác không thuốc CLT bệnh Parkinson, bệnh Huntington, múa vờn Sydenham, rối loạn ... Đình Xiêm; Thuốc an thần kinh; Sử dụng thuốc tâm thần học; ĐHYD Tp.HCM; 1996; Xí nghiệp in số 3; Tp.HCM; p.22-64 Đặng Văn Bình; Khảo sát rối loạn vận động muộn bệnh nhân TTPL mãn tính sở Lê Minh ... PGS.Trần Đình Xiêm; Bệnh tâm thần phân liệt; Tâm thần học; ĐHYD Tp.HCM; 1997; NXB y học; Tp.HCM; p.305-331 Nguyễn Văn Nuôi; Bệnh tâm thần phân liệt; Tâm thần học; ĐHYD Tp.HCM; 2005; NXB y học; Tp.HCM;...
 • 9
 • 704
 • 4

Tuổi già và các bệnhtâm thần kinh. pptx

Tuổi già và các bệnh lý tâm thần kinh. pptx
... Một số bệnh thường gặp tuổi già: Các bệnh thể: tim mạch, ung thư, tai biến mạch máu não, bệnh sa sút tâm thần phổi coi nguyên nhân tử vong người già, ví dụ cao huyết áp bệnh tim mạch ... lớn tuổi, với xơ vữa động mạch bệnh hay kèm với bệnh tim mạch cao huyết áp Tuổi già xuống cấp quan cảm giác, có 1/3 họ bị giảm thính lực, 1/2 cụ độ tuổi 75 – 85 bị cườm, 70% bị tăng nhãn áp Các ... tuổi 75 – 85 bị cườm, 70% bị tăng nhãn áp Các bệnh tâm thần tuổi già trầm cảm: trầm cảm người cao tuổi có tỷ lệ tái phát tỷ lệ tự sát gia tăng theo tuổi Gia đình cần lưu ý cụ có biểu tình trạng...
 • 8
 • 327
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và nồng độ Dopamine huyết tương ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và nồng độ Dopamine huyết tương ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid
... quan nồng độ dopamine huyết tơng với số yếu tố khác bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid 4.3.2.2 với tuổi khởi phát Bảng 3.28 cho thấy nồng độ dopamine huyết tơng bệnh nhân TTPL thể paranoid ... luận Đặc điểm lâm sàng bệnh tâm thần phân liệt thể paranoid + Tiền sử gia đình có ngời mắc bệnh tâm thần 31/95 bệnh nhân (32,63%), bố, mẹ mắc bệnh tâm thần chiếm 61,29% Tiền sử thân bệnh nhân ... viện Tâm thần tỉnh Thái Bình Khoa Tâm thần -Bệnh viện 103 + Nghiên cứu cận lâm sàng: định lợng nồng độ dopamine huyết tơng lần bệnh nhân nghiên cứu: - Lần 1: khoảng từ ngày thứ 1-5 sau bệnh nhân vào...
 • 21
 • 586
 • 1

Phương pháp chăm sóc hỗ trợ cho người mắc bệnh tâm thần tại bệnh viên tâm thần Mai Hương_ Hà Nội.

Phương pháp chăm sóc hỗ trợ cho người mắc bệnh tâm thần tại bệnh viên tâm thần Mai Hương_ Hà Nội.
... kiến thức tầm nhận thức đắn bệnh nhân tâm thần Đây lý em chọn chuyên đề: “ Phương pháp chăm sóc hỗ trợ cho người mắc bệnh tâm thần bệnh viên tâm thần Mai Hương_ Nội. Vì lần sâu vào nghiên ... chăm sóc bệnh nhân tâm thần việc áp dụng phương pháp tiên tiến bệnh viện tâm thần Mai Hương _Hà Nội: Hiện giới xuất mô hình bệnh viện tâm thần ban ngày phổ biến Đặc điểm bệnh viện hàng ngày, bệnh ... việc chăm sóc, PHCN, giảm thiệt thòi cho người bệnh - Người bệnh tâm thần hưởng quyền lợi chăm, chữa bệnh tật khác theo luật sứ nhà nước - Không phân biệt đối sử, kỳ thị hành hạ ngược đãi người bệnh...
 • 17
 • 521
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phần 1 bệnh học tâm thầnchăm sóc bệnh nhân tâm thầnbệnh án bệnh nhân tâm thầnbệnh học tâm phế mạnbệnh học đau thần kinh liên sườnbệnh học zona thần kinhbệnh học nội thần kinhbệnh học ngoại thần kinhbệnh học đau thần kinh tọatt nghiên cứu tâm lý và bệnh học tâm lý trẻ emcách cho bệnh nhân tâm thần uống thuốcbệnh học suy thận mạn tínhnhững lưu ý khi dùng thuốc cho bệnh nhân tâm thầnquản lý bệnh nhân tâm thầnphục hồi chức năng bệnh nhân tâm thầnTuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩaTuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩaChương VI. Bài 3. Thủ tục trong Logo (tiếp)Chương I. Bài 3. Tổ chức thông tin trong máy tínhBài 14. Trang trí đường diềm ở đồ vậtĐất nước tươi đẹp saoTiết 9. HH: Những bông hoa những bài caBài 20. Châu ÂuBài 8. Dân số nước taBài 4. Sông ngòiBài 4. Sông ngòiBài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông duTuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnhKịch bản chương trình kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minhbáo cáo thực tập tàu ut gloryisa server 2006 internet security accerlerationLợi thế so sánh trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)ứng dụng gis trong quản lý thống kê tình hình tai nạn giao thông đường bộ khu vực bắc bộLỰA CHỌN PHƯƠNG án THI CÔNG xây DỰNG NHÀ CAO TẦNGtổng quan về nhà máy lọc dầu dung quất