Pháp luật về phòng chống ô nhiễm dầu từ tàu biển

Pháp luật về phòng chống ô nhiễm dầu từ tàu biển

Pháp luật về phòng chống ô nhiễm dầu từ tàu biển
... phục ô nhiễm biển dầu từ tàu biển Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ Ô NHIỄM DẦU TỪ TÀU BIỂN VÀ CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN 1.1 Khái niệm ô nhiễm môi trường biển ... biển dầu từ tàu hiểu ô nhiễm biển dầu khó phân hủy, chủ yếu dầu thô thải hay thoát từ tàu chở dầu trình vận chuyển 1.2.2 Khái quát ô nhiễm dầu từ tàu biển Có thể nói, ô nhiễm biển đại dương dầu ... luận chung ô nhiễm dầu từ tàu biển công ước quốc tế phòng chống ô nhiễm môi trường biển Chương II: Thực trạng ô nhiễm dầu từ tàu biển giới Việt Nam Chương III: Hệ thống pháp luật Việt Nam phòng ngừa,...
 • 100
 • 764
 • 3

Báo cáo " Tổng quan pháp luật Việt Nam về phòng, chống ô nhiễm dầu các vùng biển " pptx

Báo cáo
... “ Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam luật pháp thực tiễn” TS Nguyễn Hồng Thao (7) Xem thêm hệ thống văn pháp luật Việt Nam phòng chống ô nhiễm dầu mục 233 pháp luật phòng chống ô nhiễm biển Việt ... UCSCTD Việt Nam Pháp luật Việt Nam phòng, chống ô nhiễm dầu vùng biển Từ thực sách hội nhập kinh tế quốc tế chiến lược biển, pháp luật bảo vệ môi trường biển bắt đầu trọng Việc phòng chống ô nhiễm ... hệ thống pháp luật Việt Nam hành phòng, chống ô nhiễm dầu, vấn đề cần kíp trước mắt xây dựng văn pháp luật chuyên biệt thống phòng, chống ô nhiễm dầu - “Nghị định phòng chống ô nhiễm dầu Nghị...
 • 15
 • 256
 • 1

Pháp luật về phòng, chống mua bán người qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa

Pháp luật về phòng, chống mua bán người qua thực tiễn ở tỉnh Thanh Hóa
... Việt Nam phòng, chống mua bán ngƣời Chương 2: Thực trạng thực pháp luật phòng, chống mua bán ngƣời tỉnh Thanh Hóa Chương 3: Quan điểm giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật phòng, chống mua bán ngƣời ... trở với câu hỏi: Làm để thực tốt pháp luật phòng, chống mua bán người? Liệu có giải pháp để thực pháp luật phòng, chống mua bán người có hiệu tỉnh Thanh Hóa? Vì vậy, tác giả chọn đề tài "Pháp luật ... thực pháp luật phòng, chống mua bán ngƣời tỉnh Thanh Hóa 93 3.2 QUAN ĐIỂM VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÕNG, CHỐNG MUA BÁN NGƢỜI TỈNH THANH HÓA 94 3.2.1 Phòng, chống...
 • 129
 • 527
 • 3

Luận văn hoàn thiện pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội việt nam hiện nay

Luận văn hoàn thiện pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội ở việt nam hiện nay
... Việt: Hoàn thiện pháp luật phòng chống mua, bán phụ nữ, trẻ em Việt Nam nay , Chuyên ngành Lý luận lịch sử Nhà nước pháp luật, mã số: 60.38.01, năm 2006; Nguyễn Thanh Sơn: Hoàn thiện pháp luật ... giải pháp hoàn thiện pháp luật bình đẳng giới Mục đích nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích Mục đích nghiên cứu luận văn đề xuất quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bình đẳng giới Việt Nam ... nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật bình đẳng giới theo tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn dựa sở quan điểm chủ...
 • 130
 • 511
 • 0

Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh phú thọ hiện nay

Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở tỉnh phú thọ hiện nay
... nhân thực pháp luật 70 phòng, chống tham nhũng tỉnh Phú Thọ Chương 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO THỰC HIỆN PHÁP 84 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TỈNH PHÚ THỌ 3.1 Quan điểm đảm bảo thực pháp luật ... TRẠNG VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT PHÒNG, 42 CHỐNG THAM NHŨNG TỈNH PHÚ THỌ 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Phú Thọ 2.2 Tình hình thực pháp luật phòng, chống tham nhũng tỉnh 42 46 Phú Thọ ... thức thực pháp luật phòng, chống tham nhũng 1.2 Vai trò thực pháp luật phòng, chống tham nhũng 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến đến thực pháp luật phòng, 26 32 chống tham nhũng Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ...
 • 131
 • 577
 • 0

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN
... Lớp KT30D Trờng Đại học Luật Hà Nội Khoa Pháp luật kinh tế CHNG I : KHI QUT CHUNG V HOT NG RA TIN V PHP LUT PHềNG CHNG RA TIN Khỏi quỏt chung v hot ng tin 1.1 Khỏi nim Trong vi thp k gn õy, thut ... viên: Tào Thu Minh Nguyệt Lớp KT30D 24 Trờng Đại học Luật Hà Nội Khoa Pháp luật kinh tế CHNG II : THC TRNG V HNG HON THIN PHP LUT PHềNG CHNG RA TIN TRONG HOT NG NGN HNG VIT NAM Quy nh v hot ng tin ... Tào Thu Minh Nguyệt Lớp KT30D 49 Trờng Đại học Luật Hà Nội Khoa Pháp luật kinh tế ca cỏc khon tin bt chớnh v tip tc nhng hot ng phi phỏp ca chỳng Trong bi cnh quc t hoỏ cuc chin chng tin, vic...
 • 64
 • 602
 • 11

Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam ppt

Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam ppt
... khống chế không hiệu hoạt động rửa tiền Nga, cho Liên bang Nga thiếu hệ thống pháp luật hoàn thiện chống rửa tiền Theo FATF, quy định cụ thể chống rửa tiền Liên bang Nga chưa thực phù hợp với chuẩn ... quy định PCRT pháp luật Liên bang Nga 1.1 Quy định tội phạm rửa tiền Bộ luật Hình Liên bang Nga Điều 174, Bộ luật Hình Liên bang Nga (sau gọi tắt BLHS Nga) năm 1997 quy định tội rửa tiền, với tên ... đổi pháp luật chống rửa tiền Liên bang Nga, sở Dự thảo Luật PCRT tình hình thực tiễn Việt Nam giai đoạn nay, có số gợi ý sau đây: Gắn liền quy định pháp luật chống tài trợ khủng bố với Luật Phòng, ...
 • 27
 • 330
 • 1

pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình đối với trẻ em - thực tiễn tại thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình đối với trẻ em - thực tiễn tại thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế
... 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật phòng chống bạo lực gia đình trẻ em Thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 2.2.1 Thực trạng phòng chống bạo lực gia đình trẻ em Thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên ... định pháp luật Việt Nam hành phòng, chống bạo lực gia đình trẻ em thực tiễn áp dụng pháp luật phòng chống bạo lực gia đình trẻ em Thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Đề tài Pháp luật phòng chống ... LUẬT VỀ PHỊNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI TRẺ EM TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT PHỊNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI TRẺ EM 2.1...
 • 65
 • 717
 • 3

chương 9 pháp luật về phòng chống tham nhũng

chương 9 pháp luật về phòng chống tham nhũng
... HẠI CỦA THAM NHŨNG Tác hại Tham nhũng - Tác hại trị - Tác hại kinh tế - Tác hại xã hội IV TRÁCH NHIỆM PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ý nghĩa công tác phòng, chống tham nhũng - Phòng, chống tham nhũng ... chế, sách PL phòng, chống tham nhũng; - Góp ý kiến xây dựng PL phòng, chống tham nhũng IV TRÁCH NHIỆM PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Trách nhiệm cán bộ, công chức việc phòng, chống tham nhũng a Đối ... VĂN BẢN PHÁP LUẬT Bộ luật hình năm 199 9, phần tội phạm chức vụ Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 Luật Công chức 2008 Luật Viên chức 2010 GIÁO TRÌNH Giáo trình Luật Hình - Đại học Luật Hà...
 • 39
 • 2,410
 • 7

Công ước Quốc tế về Phòng chống ô nhiễm từ tàu biển pptx

Công ước Quốc tế về Phòng chống ô nhiễm từ tàu biển pptx
... định Phòng chống ô nhiễm dầu Quy chế cho kiểm soát ô nhiễm chất lỏng độc hại hàng loạt Phòng chống ô nhiễm chất có hại xách biển mẫu đóng gói Phòng chống ô nhiễm nước thải từ tàu biển Phòng chống ... qua Công ước Quốc tế Phòng chống ô nhiễm biển dầu (OILPOL), năm 1954 Sau có hiệu lực Công ước IMO năm 1958, lưu ký chức liên quan đến Ban Thư ký Công ước chuyển từ Anh Quốc Chính phủ IMO Công ước ... nhượng, dầu cặn Giới thiệu Công ước MARPOL công ước quốc tế bao gồm phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển tàu từ vô tình gây hoạt động Nó kết hợp hai điều ước quốc tế thông qua vào năm 1973 1978...
 • 24
 • 1,226
 • 2

Tiểu luận: Đánh giá thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước Việt Nam ppt

Tiểu luận: Đánh giá thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước ở Việt Nam ppt
... triển tài nguyên nước NỘI DUNG I _Thực trạng ô nhiễm suy thoái tài nguyên nước: Thực trạng ô nhiễm suy thoái tài nguyên nước Việt Nam Tài nguyên nước giới theo tính toán 1,39 tỷ km Việt Nam nước có ... kết hợp thực hiệu ngành, cấp toàn thể xã hội III Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật việc kiểm soát ô nhiễm suy thoái tài nguyên nước Việt Nam Qua nhiều năm thực Luật Tài nguyên nước, công tác ... nguồn tài nguyên nước phong phú, dồi nay, tài nguyên nước nước ta tình trạng suy thoái số lượng chất lượng Về số lượng, Việt Nam lâm vào tình trạng thiếu nước tài nguyên nước Việt Nam phân bố không...
 • 14
 • 951
 • 1

Slide Pháp luật về phòng chống tham nhũng

Slide Pháp luật về phòng chống tham nhũng
... HẠI CỦA THAM NHŨNG Tác hại Tham nhũng - Tác hại trị - Tác hại kinh tế - Tác hại xã hội IV TRÁCH NHIỆM PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ý nghĩa công tác phòng, chống tham nhũng - Phòng, chống tham nhũng ... chế, sách PL phòng, chống tham nhũng; - Góp ý kiến xây dựng PL phòng, chống tham nhũng IV TRÁCH NHIỆM PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Trách nhiệm cán bộ, công chức việc phòng, chống tham nhũng a Đối ... quan hệ xã hội - Phòng, chống tham nhũng góp phần củng cố niềm tin nhân dân vào chế độ pháp luật IV TRÁCH NHIỆM PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Trách nhiệm công dân việc phòng, chống tham nhũng - Chấp hành...
 • 40
 • 1,667
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: thực tiễn vận dụng công ước quốc tế về phòng chống ô nhiễm môi trường biển do dầu vào xây dựng pháp luật ở một số nướcpháp luật về phòng chống khắc phục ô nhiễm môi trường suy thoái môi trường sự cố môi trườngcác công ước quốc tế về phòng chống ô nhiễm biển do dầu việt nam đã gia nhậpcâu 200 theo luật phòng chống tham nhũng năm 2005 giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng thuộc trách nhiệm của aicâu 315 theo luật phòng chống tham nhũng năm 2005 giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng thuộc trách nhiệm của aipháp luật về phòng chống tham nhũngpháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khítuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũngquy định của pháp luật về phòng chống tham nhũngthi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũnghoàn thiện pháp luật về phòng chống tham nhũngbài dự thi pháp luật về phòng chống tham nhũngcác văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũngchính sách pháp luật về phòng chống tham nhũngtìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm