Đề Thi chọn Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 12 tỉnh Thanh Hóa chọn lọc, có đáp án

Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 tỉnh Thanh Hóa (có đáp án chi tiết)

Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 tỉnh Thanh Hóa (có đáp án chi tiết)
... chí toán học Ca na đa Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 THPT Năm học 2005 - 2006 Sở giáo dục đào tạo Thanh hoá Môn thi : toán học - bảng A (Thời gian : 180 phút - không kể thời gian giao đề) Đề thức ... GD&ĐT Thanh hóa Trờng thpt hậu lộc o0o - đề xuất ngân hàng đề Đáp án đề thi Học sinh giỏi THPT Môn Toán Bảng A o0o Chú ý: + Đáp án gồm trang +Nếu thí sinh làm cách khác với đáp ... thí sinh : Số báo danh Thanh hóa; Ngày 02 tháng 10 năm 2005 Lời giải chi tiết biểu điểm đề thi học sinh giỏi toán khối 12 Bài ý Bài 1 Lời giải chi tiết Điểm a) TXĐ : D = R b) Sự biến thi n:...
 • 182
 • 3,076
 • 13

Tuyển tập các đề thi tuyển học sinh giỏi tiếng anh lớp 6

Tuyển tập các đề thi tuyển học sinh giỏi tiếng anh lớp 6
... Điểm thi ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2010-2011 MƠN: TIẾNG ANH Thời gian làm 150 phút Bằng số: Chữ kí GK 1:………………………… Phách Chữ kí GK 2:……………………… Bằng chữ:……………… Lưu ý: - Đề thi ... *** TRƯỜNG THCS AMSTEDAM ĐỀ TUYỂN ANH ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2013 – 2014 MÔN : Anh - Thời gian : 120 phút ( Khơng kể thời gian giao đề ) I/ Choose and circle the letter a, b, ... homework? Does your father travel to work by car? What they do? 10 Where you go? Đề thi hsg tiếng anh trường NGUYỄN KHUYẾN Lớp : th/g : 90’ I Chọn câu trả lời Ghi A, B, C D vào khung ANSWERS: (30đ)...
 • 23
 • 3,303
 • 14

đè thi chọ học sinh giỏi tiếng anh của tỉnh bến tre

đè thi chọ học sinh giỏi tiếng anh của tỉnh bến tre
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH BẾN TRE NĂM HỌC: 2009-2010 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) ĐÁP ... ………………… coming back in this summer as he’d planned to He 3………………… suggests I to go and visit him for my holiday, which ………………… doesn’t sound like a bad idea; I’m actual thinking ………………… about ... questions stop Please questions I have the impression that something is wrong Seems Something wrong I didn’t go to the party I studied Instead I ...
 • 15
 • 273
 • 1

Bộ đề thi Học sinh giỏi môn Toán lớp 9 tỉnh Thanh Hóa

Bộ đề thi Học sinh giỏi môn Toán lớp 9 tỉnh Thanh Hóa
... dục đào hoá đề thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi LớP 12 THPT, BTTHPT, LớP THCS Năm học 2007- 2008 Môn thi: Toán lớp THCS Ngày thi: 28/3/2008 Thời gian:150phút không kể thời gian giao đề Cõu I(6,0 ... minh rng: 19b a 19c b 19a c + + ba + 5b cb + 5c ac + 5a S GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII TNH THANH HO Nm hc: 20 09 - 2010 CHNH THC Mụn thi: TON LP: THCS Ngy thi: 24/ 03/ 2010 Thi gian: ... 3 IA + IH + IB 25 Cõu I ( im ) Gii phng trỡnh: x3 + 4x2 - 29x + 24 = x + x + 11 + x + x = CõuII (3 im ) Tớnh P = + 199 9 + 199 9 199 9 + 2000 2000 Tỡm x bit x= + 13 + + 13 + Trong ú cỏc du chm...
 • 47
 • 1,717
 • 12

đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009-2010 (kèm đáp án) đề 29

đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009-2010 (kèm đáp án) đề 29
... Đề thi HS giỏi Tỉnh môn Vật lý - Năm học 20 09 - 2010 Câu Biểu điểm Nội dung Câu 1: Ta có: t1 = S 2v1 (2đ) t Thời gian ... ) = RAB 12 + Rx U CB = U x = I R2 x = Tính 6.Rx 24 + 10 Rx = + R2 + Rx Px = 36.Rx 12 + Rx U x2 1 296 = Rx 12 + Rx ữ R ữ x (0,25) (0,25) 12 + Rx ữmin ữ Rx Px max 12 12 + Rx Rx Rx Rx ... thay đổi cờng độ dòng điện mạch từ 0,9A đến 4,5A Hãy tính điện trở R1 hiệu điện UAB =? R1 N M A B Câu 2: + Khối lợng cục nớc đá là: (1đ) m = D V = 360 0 ,92 = 331,2 (g) = 0,3312 kg + Trọng lợng...
 • 7
 • 1,307
 • 11

đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009-2010 (kèm đáp án) đề 30

đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009-2010 (kèm đáp án) đề 30
... Đáp án biểu điểm Đề thi HS giỏi Tỉnh môn Vật lý - Năm học 20 09 - 2010 Câu Nội dung Câu 1: - Nhúng lần lợt vật nặng không thấm ớt vào chất lỏng có khối ... Gọi V thể tích vật rắn, F1 , F2 lực đẩy Acsimets tơng ứng Ta có F1 = 10D1 V F2 = 10 D2 V D1/D2 = F1/F2 (1) - Lập cân vật nặng gỗ hai vật nặng nh nên cánh tay đòn l - Nhúng hai vật vào chất lỏng ... độ dòng điện lớn chạy C M nhỏ nhỏ (2đ) chạy C N Do đó: 4,5( A) = 0 ,9( A) = U R1 (1) U R1 + 120 (2) Từ (1) (2) Thay số tính R1 = 30 Tính UAB = 135V b, Gọi Rx phần điện trở từ M đến C công suất nhiệt...
 • 6
 • 822
 • 4

đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009-2010 (kèm đáp án) đề 31

đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009-2010 (kèm đáp án) đề 31
... ảnh b) Từ hình vẽ tính tiêu cự thấu kính -Hết - Biểu điểm đáp án đề thi học sinh giỏi môn vật lớp Năm hoc : Bài Nội dung A Điểm B D C a) Gọi v1là vận tốc ngời xe đạp, ... phố B là: v Xe máy đến thành phố B lúc: h 30 ph + 90 h = 11h 30ph 30 0,25 điểm AB Thời gian ngời xe đạp từ thành phố A đến thành phố B là: v 90 h = 14h 15 Xe đạp đến thành phố B lúc: 8h + 0,25 ... (t1=1h, t2=1/2h) v1.1 = v2 Bài Lần gặp thứ hai ta có: v1.t1' + v2 t2' = 2.AB (2 đ) 2 v1 + v2 = 2 .90 14 v1 + 11v2 = 540 (2) Từ (1) (2) giải ta có: v1 = 15km/h , v2 = 30km/h 0,25 điểm 0,25 điểm...
 • 5
 • 364
 • 2

đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009-2010 (kèm đáp án) đề 32

đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009-2010 (kèm đáp án) đề 32
... Bài Biểu điểm đáp án đề thi học sinh giỏi môn vật lớp Năm hoc : Nội dung Kí hiệu AB = s Thời gian từ A đến B ô tô thứ là: ... Bài (2 đ) s 2v v v A = = = 30 (km/h) t1 v1 + v2 - Gọi thời gian từ B đến A xe thứ hai t2, theo đề ra: t t v +v s = v1 + v2 = t2 ữ 2 - Theo ra: s v1 + v2 = = 40 (km/h) t2 s s = 0,5 (h) v...
 • 5
 • 373
 • 2

đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009-2010 (kèm đáp án) đề 33

đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009-2010 (kèm đáp án) đề 33
... giáo dục đào tạo Hải Dơng Biểu điểm đáp án chấm thi Môn thi : Vật Mã số LNG 01 Câu Điểm Nội dung a) Khối nớc đá cân ta có phơng trình P = FA1 + FA d 2V = d1V1 + d 3V2 9V = 10V1 + 8V2...
 • 5
 • 410
 • 3

đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009-2010 (kèm đáp án) đề 34

đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009-2010 (kèm đáp án) đề 34
... Sở giáo dục đào tạo Hải Dơng Câu Biểu điểm đáp án chấm thi Môn thi : Vật Mã số LNG 02 Nội dung a, Đặt AB = l MA = x OA = x OB = l x Trên ... x = x 2 x 4x + = =1( m) 0,25 x x +1 = Giải phơng trình ta đợc x1 = 1,707(m) x = 0, 293 (m) Vậy OM=MA= 0, 293 m Gọi nhiệt dung chất lỏng ca bình q, bình q Khi trút ca chất lỏng bình sang bình , ... 13,3 0,25 40, 6, = 180, 3t x t x 13,3 40, 2(t x 13,3) = 6, 7(180, 3t x ) t x = 28 ,90 C Vậy tx=28 ,90 C, nhiệt độ nóng 60,20C; nhiệt độ lạnh 13,30C a, Vì mạch điện vô hạn tuần hoàn nên ta...
 • 7
 • 314
 • 1

Đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009 2010 (kèm đáp án) đề 39

Đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009 2010 (kèm đáp án) đề 39
... Tính vận tốc ngời nửa quãng đờng đầu Đáp án biểu điểm đề I K Câu (2 điểm) a, Coi khối lợng hai ròng rọc động không đáng kể ta phân tích lực nh hình vẽ: - Khi vật B đứng yên ta có: 2P = PB+ ... Khi vật B đứng yên ta có: Từ (1), (2), (3) ta có: PA = (2) PA = F F F F P (3) PB + 4PA = PB + P PA PB = 4.PA - = - = 14 (N) Vậy hệ thống có nâng vật PB = 14 N lên PB+2 b, Giả sử vật ... vật B lên đoạn h ròng rọc động lên đoạn h, vật A xuống đoạn h - Công có ích công để nâng vật B lên độ cao h là: Ai = PB.h = 14h (J) - Công toàn phần công vật A thực đợc: Atp = PA 4h = 16h (J) Ai...
 • 8
 • 1,198
 • 6

Đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009 2010 (kèm đáp án) đề 35

Đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương 2009 2010 (kèm đáp án) đề 35
... A A A O B 0.5điểm b- để chụp đợc toàn tranh ảnh của phải nằm fim, chụp để khoảng cách từ vật kính đến vật nhỏ phải tuân theo kích thớc fim vật cần chụp, fim hình chữ nhật tỉ lệ cạnh 24: 36 = 2:3 ... nhật(4,8m) phải nằm chiều dài hình chữ nhật Fim (3,6cm) có độ cao 3,6cm (1điểm) =>AB/AB =AO/OA => AO = 1,333m Vậy khoảng cách nhỏ từ vật đến vật kính 1,333m (0,5điểm) Chú ý: Nếu thí sinh làm cách ... v2)/2 Đáp số : vtb = (v1 + v2)/2 Câu (2.5 điểm) : - Trong trình chuyển nớc từ bình sang bình ngợc lại giá trị khối lợng nớc không thay đổi, nhng nhiệt độ bình hạ xuống lợng t1: t1 = 600C 590 C...
 • 7
 • 857
 • 3

de khao sat hoc sinh gioi tieng anh 8

de khao sat hoc sinh gioi tieng anh 8
... paths (8) walkers VII) Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh (3đ) It/ imposible / understand / his / theory Mai very/ tired/ now/ because / go / eight hours/ tour today Flight 6 78 / London ... by the sea and ( 8- swim) -a lot VII) Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn đoạn văn.(2đ) Torquay is on of the (1) popular holiday resorts in Britain (2) -provides entertainment, ... , it broken down Im used to eat a lot of sweets but I dont any more 5.This street is the same wide as ours Lan brother asked her turning off the lights before going out The book writing by Jack...
 • 2
 • 611
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9đề kiểm tra học sinh giỏi tiếng anh lớp 7đề khảo sát học sinh giỏi tiếng anh lớp 6đề khảo sát học sinh giỏi tiếng anh lớp 7chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7đề kiểm tra học sinh giỏi tiếng anh lớp 8chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8đề kiểm tra học sinh giỏi tiếng anh lớp 9đề kiểm tra học sinh giỏi tiếng anh 8chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thptchuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 12đề kiểm tra học sinh giỏi tiếng anh lớp 5de on tap hoc sinh gioi tieng anh lop 4chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 10đề kiểm tra học sinh giỏi tiếng anh lớp 3Strategic marketing 1st edition mooradian test bankStrategic marketing 10th edition cravens test bankStrategic staffing 3rd edition phillips test bankSustainable energy 1st edition richard dunlap test bankSustainable energy SI edition 1st edition richard dunlap test bankgiáo án lớp 4 Tuần 21 ( toán + tiếng việt )Systems architecture 7th edition burd test bankGiáo trình hóa học và công nghệ chế biến thanChuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế trường hợp tổng công ty điện lực miền trungSupply chain management strategy planning and operation 6th edition chopra test bankStrategic management text and cases 8th edition dess test bankSpreadsheet modeling and decision analysis a practical introduction to business analytics 7th edition cliff ragsdale test bankStaffing organizations 7th edition heneman test bankStarting out with c++ from control structures through objects 7th edition tony gaddis test bankStarting out with java from control structures through objects 5th edition tony gaddis test bankResearch methods and statistics a critical thinking approach 4th edition jackson test bankResearch methods and statistics for public and nonprofit administrators 1st edition nishishiba test bankSocial media marketing 1st edition tuten test bankSeeleys anatomy and physiology 10th edition vanputte test bankSocial media marketing a strategic approach 1st edition barker test bank