Tuyệt đỉnh tinh tuyển luyện thi THPT quốc gia mông sinh tập 2

Đề luyện thi THPT quốc gia môn sinh học

Đề luyện thi THPT quốc gia môn sinh học
... Trung sinh, Tân sinh B Cổ sinh, Nguyên sinh, Trung sinh, tân sinh C Tân sinh, Trung sinh, Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh D Nguyên sinh, Tiền Cambri, trung sinh, Tân sinh Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn ... kiểu gen AaBb giảm phân bình thường tạo A 16 loại giao tử B loại giao tử C loại giao tử D loại giao tử ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH 2014 ĐỀ SỐ 03 Câu Bệnh hầu cầu hình liềm người dạng đột ... Yếu tố có vai trò quan trọng hình thành nhịp sinh học A nhiệt độ B ánh sáng C môi trường D di truyền ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH 2014 ĐỀ SỐ 05 Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn Câu Trong...
 • 22
 • 470
 • 0

Bài tập di truyền trọng tâm luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh học

Bài tập di truyền trọng tâm luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh học
... sắc thể thường, cho trình giảm phân bình thường đột biến xảy -2- _QN Bài tập trọng tâm theo chủ đề  DoanDinhDoanh Cho giao phấn bố mẹ tứ bội với nhau, mặt lý thuyết phép lai sau cho đời có ... _QN Bài tập trọng tâm theo chủ đề  DoanDinhDoanh Câu 10 Ruồi giấm có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể thường ... 12,5% B 9,68% C 6,25% D 6,67% 4) Số tế bào bị đột biến (4n) (2n-2) phôi -3- _QN Bài tập trọng tâm theo chủ đề  DoanDinhDoanh A 128 tb(4n) ; 128 tb(2n-2) B 256 tb(4n) ; 256 tb(2n-2) C 128 tb(4n)...
 • 4
 • 439
 • 2

chuyên đề luyện thi THPT quốc gia môn sinh học 12

chuyên đề luyện thi THPT quốc gia môn sinh học 12
... đồng số Cho giao phấn hai (P) chủng F dị hợp cặp gen Cho F giao phấn với thu 1 F , có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài chiếm tỉ lệ 4% Biết hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực giao tử với ... thể giao phối (quần thể lưỡng bội) tiến hành giảm phân hình thành giao tử đực cái, số tế bào sinh giao tử, cặp nhiễm sắc thể thường không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Sự giao ... gen? A 12 B C D Câu 43 C12.11: Ở loài thực vật lưỡng bội, tế bào sinh dưỡng có nhóm gen liên kết Thể loài có số nhiễm sắc thể đơn tế bào kì sau nguyên phân A 24 B 22 C 11 D 12 B Câu 44 C12 19:...
 • 71
 • 435
 • 0

CHUYÊN đề LUYỆN THI THPT QUỐC GIA môn SINH học

CHUYÊN đề LUYỆN THI THPT QUỐC GIA môn SINH học
... Là gen phát sinh đột biến Câu 12: Theo quan niệm giao tử khiết Menđen, thể lai F tạo giao tử thì: A giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ B giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ C giao tử chứa ... XaXa x XAY Câu 3: Ở loài giao phối (động vật có vú người), tỉ lệ đực xấp xỉ 1: A số giao tử đực với số giao tử B số số đực loài C sức sống giao tử đực ngang D thể XY tạo giao tử X Y với tỉ lệ ngang ... cho đời bất thụ B Cây tứ bội có khả sinh sản hữu tính lưỡng bội C Cây tứ bội có khả sinh trưởng, phát triển mạnh lưỡng bội D Cây tứ bội có quan sinh dưỡng, quan sinh sản lớn lưỡng bội Câu 56:Ở cà...
 • 29
 • 252
 • 0

chuyên đề luyện thi THPT quốc gia môn sinh học

chuyên đề luyện thi THPT quốc gia môn sinh học
... THPT Thạch Thành Bài tập Sinh Học BÀI TẬP SINH HỌC PHÂN TỬ Câu C07.51: Một gen dài 0,51 micrômet, gen thực mã lần, môi ... đồng số Cho giao phấn hai (P) chủng F1 dị hợp cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F2, có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài chiếm tỉ lệ 4% Biết hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực giao tử với ... thành giao tử đực giao tử không xảy đột biến xảy hoán vị gen với tần AB số 20% Theo lí thuyết, tổng số thu F1, số có kiểu gen chiếm tỉ lệ aB Trương Minh Chủ 11 THPT Thạch Thành Bài tập Sinh Học...
 • 41
 • 488
 • 0

CHUYÊN đề QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA môn SINH học

CHUYÊN đề QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA môn SINH học
... A Di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp B Do cặp gen quy định C Di truyền theo quy luật tương tác bổ sung D Di truyền theo quy luật liên kết gen Câu 28: Tỉ lệ kiểu hình sau phản ánh di truyền ... thể do: A Hai nhân tố di truyền khác loại quy định B Một cặp nhân tố di truyền quy định C Một nhân tố di truyền quy định D Hai cặp nhân tố di truyền quy định Câu 77: Quy luật phân li độc lập ... Khơng thể gọi di truyền ngồi nhân là: A .Di truyền tế bào chất B .Di truyền ngồi NST C .Di truyền ngồi gen D .Di truyền theo dòng mẹ Câu 22: Điều sai ? A.Mọi tượng di truyền theo dòng mẹ di truyền tế...
 • 39
 • 482
 • 1

Luyện thi THPT quốc gia môn sinh học 2

Luyện thi THPT quốc gia môn sinh học 2
... hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học B Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học C Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học D Tiến hoá hoá học ... tiến hoá tiền sinh học B tiến hoá hoá học, tiến hoá sinh học C tiến hoá tiền sinh hoc, tiến hoá sinh học D tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học Câu 21 Đặc điểm sau minh ... sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh B đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh C đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh...
 • 66
 • 440
 • 0

NGÂN HÀNG câu hỏi và bài tập LUYỆN THI THPT QUỐC GIA môn SINH

NGÂN HÀNG câu hỏi và bài tập LUYỆN THI THPT QUỐC GIA môn SINH
... tập trung vào thời gian ấm năm C Có vỏ dày cách nhiệt, sinh trưởng nhanh, hoa kết trái tập trung vào thời gian ấm năm D Có vỏ mỏng, sinh trưởng chậm, hoa kết trái tập trung vào thời gian ấm năm ... chống chịu D giới hạn sinh thái Đáp án:D Câu 137 (b 36/47/chung/mức3) Tập hợp sinh vật sau gọi quần thể? A Tập hợp cá sống Hồ Tây B Tập hợp cá Cóc sống Vườn Quốc Gia Tam Đảo C Tập hợp thân leo rừng ... Tiến sinh học, kiên định sinh học, phân li sinh học C.Tiến sinh học, thoái sinh học, kiên định sinh học D.Thoái sinh học, kiên định sinh học, phân li sinh học Đáp án : C Câu 42: (41.2) Khi dùng...
 • 66
 • 453
 • 0

tổng hợp các bài tập di truyền biến dị trong các đề luyện thi THPT quốc gia môn sinh

tổng hợp các bài tập di truyền biến dị trong các đề luyện thi THPT quốc gia môn sinh
... khỏc gia quỏ trỡnh tỏi bn v quỏ trỡnh phiờn mó sinh vt nhõn chun A cú s tham gia ca enzim ARN pụlimeraza B din vo kỡ trung gian ca quỏ trỡnh phõn bo C mch pụlinuclờụtit mi c tng hp kộo di theo ... mỡ hoang di v hai loi c di u cú 2n = 14 NST nờn cú b NST 6n = 42 C.mt loi lỳa mỡ di cú 2n = 14 v mt loi c di cú 2n = 28 NST nờn cú b NST 4n = 42 D.hai loi lỳa mỡ hoang di v mt loi c di u cú 2n ... thỳc B Vựng iu ho v di chuyn t u sang u ca mch mó gc C Mó m u v di chuyn t u sang u ca mch mó gc D Vựng iu ho v di chuyn t u sang u ca mch mó gc Cõu 34: Mt gen cú chiu di 0,51àm Trong quỏ trỡnh dch...
 • 12
 • 266
 • 1

18 đề luyện thi thpt quốc gia môn sinh 12 năm 2016 rất hay

18 đề luyện thi thpt quốc gia môn sinh 12 năm 2016 rất hay
... B C B ĐỀ SỐ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) *Câu 1: Một em bé tuổi trả lời câu hỏi em bé 10 tuổi số IQ em bé A 110 B 127 C 125 D ... D B D A C C A B A ĐỀ SỐ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) *Câu 1: Dạng sinh vật xem “nhà máy” sản xuất sản phẩm sinh học từ công nghệ ... Câu 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án B A C D D B A C A A B ĐỀ SỐ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) *Câu 1: Trong quần thể...
 • 124
 • 276
 • 0

Luyện thi THPT quốc gia môn sinh học theo chuyên đề

Luyện thi THPT quốc gia môn sinh học theo chuyên đề
... https://ww SÁCH ĐƯỢC w.faBÁN ceboo QUA k.coMẠNG m/ phant an .thi en Email: phant anthien@gmail com Phan Tấn Thi n Trang htps://www.facebook.com/phantan.thien Trang DI TRUYỀN PHÂN TỬ - DI TRUYỀN TẾ BÀO MỤC ... truyền theo quy luật trội không hoàn toàn + Quy ƣớc: Aa: hồng; theo giả thi t đỏ trội so với trắng nên AA: đỏ, aa: trắng Sơ đồ lai: Pt/c: AA(đỏ) x aa(trắng) Gp : F1 : A Aa(100% Hồng) a F1 tạp gia: ... tiến hành tự thụ phấn Sau thời gian ngƣời ta thu hoạch đƣợc 1000 hạt Biết màu sắc hạt gen có hai alen quy định, trình phát sinh giao tử không xảy đột biến Tính theo lí thuyết, tổng số hạt thu...
 • 87
 • 321
 • 0

CHUYÊN đề DI TRUYỀN học NGƯỜI LUYỆN THI THPT QUỐC GIA môn SINH 12

CHUYÊN đề DI TRUYỀN học NGƯỜI LUYỆN THI THPT QUỐC GIA môn SINH 12
... Chuyên đề: Di truyền học ngời BDHSG, luyện thi vào lớp 10 THPT chuyên Anh ch em c sinh nhng ln sinh khỏc nhau: Anh ch em ng sinh: , , : ng sinh khỏc trng , : ng sinh cựng trng Tr ng sinh ... nghiờn cu tr ng sinh, ngi ta nhn thy: Giáo viên biên soạn: Nguyễn Văn Công Trờng THCS Đào S Tích Trực Ninh Nam Định Chuyên đề: Di truyền học ngời BDHSG, luyện thi vào lớp 10 THPT chuyên + Nhng ... Tích Trực Ninh Nam Định Chuyên đề: Di truyền học ngời BDHSG, luyện thi vào lớp 10 THPT chuyên a Em hóy thụng tin cho ụi trai gỏi ny bit õy l loi bnh gỡ? b Nu h ly nhau, sinh u lũng b bnh bch tng...
 • 11
 • 275
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn thi tốt nghiệp cấp tốc kỳ thi thpt quốc gia môn sinh họcon thi thpt quoc gia mon ngu van 2015bộ đề thi thpt quốc gia môn ngữ văn 2015de thi thpt quoc gia mon van nam 2015đề thi thpt quốc gia môn sinh 2015đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh 2015đáp án đề thi thpt quốc gia môn sinh của bộ gd amp đt 2015 đề mẫuđề thi hsg quốc gia môn sinh năm 2012đề thi hsg quốc gia môn sinh năm 2011đề thi hsg quốc gia môn sinh học 2013đề thi hsg quốc gia môn sinh năm 2013đề thi hsg quốc gia môn sinh năm 2014đáp án đề thi hsg quốc gia môn sinh năm 2005 2006đáp án đề thi hsg quốc gia môn sinh năm 2014đề thi hsg quốc gia môn sinh học 2015Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 5. Người lính dũng cảm