De tai NCKH cap truong

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013
... dựa vào LS CLS trường hợp có phẫu CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI ĐỀ TÀI NĂM TRƯỚC Ths Trần Văn Nguyên đề tài (2009-2010) thực đến 2015 CNTT Ths Trần Hiếu Nhân đề tài (2010-2011) TT TÊN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU Nghiên ... CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI ĐỀ TÀI NĂM TRƯỚC Ths Lê Thanh Vĩnh Tuyên đề tài (2011-2012) Ths Lê Thị Minh Ngọc đề tài (2011-2012) Ths Nguyễn Ngọc Nhã Thảo đề tài (2011-2012) TT 33 34 35 36 TÊN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU ... NHIỆM ĐỀ TÀI Ths Nguyễn Thị Hạnh Ths Nguyễn Thị Linh Tuyền ĐỀ TÀI NĂM TRƯỚC đề tài (2011-2012) đề tài (2011-2012) Ths Thạch Trần Minh Uyên đề tài (2011-2012) Ds Trần Thị Tuyết Phụng đề tài (2011-2012)...
 • 27
 • 372
 • 1

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NĂM 2009 KHỐI KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NĂM 2009 KHỐI KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN
... thấy hội doanh nghiệp công nhân thông qua nào? thực trạng trường hợp Công ty Cổ phần May Đà Lạt, năm việc thực 2009 sách hội Công − Nguyên nhân điều kiện việc thực ty nói Tác sách hội doanh ... Cơ sở lý luận thực hành công tác hội Các mô hình can thiệp công tác hội trẻ em Việc thực hành công tác hội trẻ em sở hội So sánh phân tích mối tương quan sở lý luận thực tế Một số ... chuyên ngành công tác hội phát triển cộng đồng 01 báo cáo đề tài bao gồm nội dung sau: − Cơ sở lý luận thực hành công tác hội trẻ em − Thực trạng thực hành công tác hội trẻ em Tp Đà Lạt...
 • 16
 • 293
 • 0

xây dựng hệ thống quản lý giảng dạy - hướng dẫn sử dụng đề tài nckh cấp trường

xây dựng hệ thống quản lý giảng dạy - hướng dẫn sử dụng đề tài nckh cấp trường
... trên, thân quản khoa giảng viên nên có thêm phần chức giảng viên trình bày phần Phụ lục - 19 III Giảng viên - Thống kê tình hình giảng dạy - Xem lịnh giảng dạy - Hủy báo giảng - Đăng ký giảng ... Phụ lục - 13 II Quản khoa/Tổ trưởng môn - Phân công môn học cho giáo viên - Xem tình hình giảng dạy giảng viên môn - Xem xét xin hủy bảo giảng giảng bù giảng viên… II.1 Đăng nhập vào hệ thống ... hình giảng dạy theo lịch dạy - Theo dõi tình hình giảng dạy theo tuần - Quản người dung, them, xóa,sửa phân quyền cho người dung V.1 Đăng nhập vào hệ thống Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản...
 • 36
 • 191
 • 0

Đề tài NCKH cấp trường nghiên cứu lựa chọn giải pháp kè mái đất công trình xây dựng

Đề tài NCKH cấp trường nghiên cứu lựa chọn giải pháp kè mái đất công trình xây dựng
... CHƯƠNG LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KÈ MÁI ĐẤT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 3.1 Thiết kế hình dạng gạch phức hình mái đất công trình xây dựng Có nhiều giải pháp mái đất công trình xây dựng Mỗi giải pháp có ... lời giải tối ưu cho toán mái đất công trình xây dựng toán khó điều kiện làm việc mái đất công trình xây dựng khác khác Đề tài phân tích thực trạng giải pháp mái đất công trình xây dựng ... Đề tài NCKH cấp Trường: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp mái đất công trình xây dựng DANH MỤC HÌNH VẼ Chủ nhiệm: TS Phạm Toàn Đức, Thành viên: ThS Nguyễn Quang Tuấn B Đề tài NCKH cấp Trường: ...
 • 54
 • 220
 • 0

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu tăng trưởng của loài cây tóc đỏ (Lumnitzera Littorea (Jack) Voigt) với các chế độ muối khác nhau ở giai đoạn vườn ươm

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu tăng trưởng của loài cây tóc đỏ (Lumnitzera Littorea (Jack) Voigt) với các chế độ muối khác nhau ở giai đoạn vườn ươm
... hành đề tài: Nghiên cứu tăng trưởng lồi Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) với chế độ muối khác giai đoạn vườn ươm nhằm tìm nồng độ muối thích hợp cho việc gieo ươm Cóc đỏ vườn ươm Từ ... việc gieo ươm Cóc đỏ vườn ươm nghiên cứu điều kiện sinh thái cần thiết cho sinh trưởng quan trọng Để có sở cho việc nghiên cứu ảnh hưởng độ mặn đến khả sinh trưởng thích nghi Cóc đỏ vườn ươm chúng ... phục Cóc đỏ Cần Giờ tương lai Mục đích nghiên cứu Xác định mối quan hệ độ mặn nước với sinh trưởng lồi Cóc đỏ giai đoạn vườn ươm, từ xác định độ mặn thích hợp cho sinh trưởng Cóc đỏ gieo ươm Nhằm...
 • 83
 • 321
 • 0

Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn việt nam đề tài NCKH cấp bộ

Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn việt nam đề tài NCKH cấp bộ
... hệ xuất với trình C N H H Đ H nông nghiệp, nông thôn Việt nam Đẩy mạnh trình CNH - H Đ H nông nghiệp, nông thôn l sờ ban đầu, chủ yếu nhàm tăng kim ngạch xuất - mạt khác đẩy mạnh xuất l tiền đề ... xuất trình công nghiệp hóa, đại hóa nóng nghiệp, nông thôn Việt nam ì Những chù trương lòn Đủng Nhà nước CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn Việt nam Quan điểm kỳ đại hội Đảng CNH, H Đ H nông nghiệp, ... H nông nghiệp nông thôn xuất nông sản vấn đề mang tính chất thời sự, cấp bách, đòi hỏi phải nghiên cứu lý luận thực tiễn nhằm đẩy mạnh xuất nông sản, góp phần thực trình công nghiệp hóa - đại...
 • 121
 • 218
 • 0

Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập khu vực và thế giới đề tài NCKH cấp bộ

Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập khu vực và thế giới đề tài NCKH cấp bộ
... doanh nghiệp Việt Nam, nhằm đề xuất giải pháp xây dựng vãn hoa doanh nghiệp V i ệ t N a m điều k i ệ n h ộ i nhập k h u vực thê giới Ì Giải pháp xây dựng Văn hoa doanh nghiệp Việt Nam điêu kiện hội ... quan văn hoa doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng văn hoa doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi mói Chương 3: Phương hướng giải pháp xây dựng văn hoa doanh nghiệp Việt Nam điều kiện hịi nhập khu vực ... xã hội TW Trung ương Giải pháp xây đựng Ván hoa doanh nghiệp Việt Nam điều kiện hội nhập khu vực thẻ giới LỜI NÓI Đ Ầ U Tính cấp thiết đề tài Trong m ộ t xã h ộ i rộng lớn nói chung, m ỏ i doanh...
 • 122
 • 468
 • 1

Từ điển thương mại viêt hán đề tài NCKH cấp bộ

Từ điển thương mại viêt  hán đề tài NCKH cấp bộ
... thực đề tài Mục đích ý nghĩa đề tài: Đề tài biên soạn từ điển thương mại Việt - Hán, nhằm góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập nghiên cứu Hán ngồ thương mại Ngoài từ ... tài Chủ nhiệm đề tài CN Bùi Ngọc Bích MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1-5 NỘI DUNG ĐỂ TÀI TỪ ĐIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT - HÁN 1-175 TÀI LIỆU THAM KHẢO 176-177 ì PHẦN M Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Hán ngữ ngôn ngữ ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • • • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ TỪ ĐIỂN T H Ư Ơ N G MẠI VIỆT - H Á N Mã số: B 2002- 40- 22 Xác nhận quan chủ trì đề tài Chủ nhiệm đề...
 • 191
 • 173
 • 0

Quản lý chất lượng đào tạo đại học theo ISO 9000 đề tài NCKH cấp bộ

Quản lý chất lượng đào tạo đại học theo ISO 9000 đề tài NCKH cấp bộ
... tác quản chất lượng đào tạo đại học 39 in Á p dụng nguyên tắc ISO 9000 vào quản chất lượng đào tạo đại học 44 Ì Nguyên tắc quản chất lượng đào tạo đại học 44 Biện pháp quản chất lượng ... ngành giáo dục -đào tạo phằi đổi cách quằn chất lượng đào tạo Một cách áp dụng ISO 9000 Đề tài Quản chất lượng đào tạo đại học theo /so 9000 mã số B2001-40-12 mà Bộ Giáo dục Đào tạo giao cho ... mạnh, yếu đào tạo đại học Việt Nam thời gian qua; - Mô hình quản chất lượng đào tạo số nước; - Đề xuất mô hỉnh quản chất lượng đào tạo đại học Việt Nam theo ISO 9000 Kết cấu đế tài gốm chương:...
 • 116
 • 342
 • 2

Khôi phục dữ liệu bị mất trong ảnh động đề tài NCKH cấp bộ 2004 2006

Khôi phục dữ liệu bị mất trong ảnh động  đề tài NCKH cấp bộ 2004 2006
... lượng ảnh khôi phục, phương pháp chia nhỏ thực cách thu nhỏ ảnh (vùng nhỏ theo) Giải thuật thực ảnh thu nhỏ Kết khôi phục vùng bị phóng lớn làm liệu đầu vào cho ảnh tỉ lệ lớn III ĐỀ XUẤT A Đề Xuất ... Xuất Khôi Phục Vùng Dữ Liệu Bị Mất Dạng Blotch Giải thuật đề xuất khôi phục liệu dạng Blotch sau: GT 5.1.1 - Ước lượng chuyển động phương pháp tìm kiếm bước, - Dò vùng SDI, SDIp, ROD SROD, - Khôi ... khôi phục bị sai Đây hạn chế phương pháp khôi phục liệu bị ảnh động inpainting so với phương pháp nội suy Các biện pháp đề xuất thực chất áp dụng giải thuật khôi phục ảnh tĩnh frame chuỗi ảnh, chưa...
 • 6
 • 264
 • 1

Báo cáo đề tài NCKH cấp sinh viên đề tài “ chế tạo bộ đếm sản phẩm ”

Báo cáo đề tài NCKH cấp sinh viên đề tài “ chế tạo bộ đếm sản phẩm ”
... thiệu đề tài Đề tài Chế tạo đếm sản phẩm đề tài nằm kế hoạch Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sinh Viên năm 2011 Trường Đại Học Thông Tin Truyền Thông Nhằm xây dựng hệ thống có khả đếm sản phẩm ... chúng em mạnh dạn đề xuất đề tài Chế tạo đếm sản phẩm khuôn khổ thực đề tài NCKH cấp sinh viên Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông Mặc dù có nhiều cố gắng chắn đề tài không tránh khỏi ... quy trình đếm sản phẩm Sinh viên thực : Nghiêm Hữu Toàn Bùi Duy Tiến Hiển Thị Trường ĐH CNTT & TT Báo cáo đề tài Khoa CNĐT & TT NCKH cấp Sinh Viên • Quy trình đếm sản phẩm : Số sản phẩm kiểm...
 • 36
 • 395
 • 0

Xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang thị trường châu âu giai đoạn 2001 2010 báo cáo tóm tắt đề tài NCKH độc lập cấp nhà nước

Xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang thị trường châu âu giai đoạn 2001  2010 báo cáo tóm tắt đề tài NCKH độc lập cấp nhà nước
... trạng xuất hàng hoa Việt Nam sang Nga 4.2.2 Thực trạng xuất hàng hoa Việt Nam sang thị trường nước SNG khác PHẦN GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHÂU HÀNG HOA CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU Âu GIAI ĐOẠN ... xuất hàng hoa Việt Nam sang thị trường châu Âu giai đoạn 2001 - 2010 PHẦN Ì TÍNH TẤT YÊU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIÊN Lược DÂY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HOA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU Âu 1.1 ... ĐOẠN 2001- 2010 5.1 Quan điểm Đảng Nhà nước hoạt động xuất - k i m nam xây dựng chiến lược xuất sang thị trường châu  u giai đoạn 2001 2010 5.2 Phương án xây dựng mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam sang...
 • 86
 • 349
 • 0

Danh mục đề tài NCKH về môi trường- các tỉnh

Danh mục đề tài NCKH về môi trường- các tỉnh
... thủy sản Hướng dẫn áp dụng giải pháp cải thiện môi trường cho làng nghề tài chế nhựa Hướng dẫn áp dụng giải pháp cải thiện môi trường cho làng nghề tài chế giấy Đánh giá ảnh hưởng bãi rác tập trung ... sống với lũ Đồng TS.Tô Văn Sông Cửu Long Trường Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản lượng Việt Nam bảo vệ môi trường Nghiên cứu công nghệ lên men lactic bảo quản chế ... chung sống với lũ Đồng TS.Tô Văn Sông Cửu Long Trường 2005 2005 2005 2005 Để có toàn văn nội dung đề tài trên, vui lòng liên hệ Phòng Thông tin Dữ liệu - Trung tâm Thông tin Tư liệu Cần Thơ Số 118/3,...
 • 2
 • 363
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề tài điện cap ápđề tài cung cấp điệnđề tài về môi trườngcác đề tài về môi trườngnhững đề tài về môi trườngđề tài về môi trường nướcđề tài về môi trường và con ngườiđề tài quản lý trường tiểu họcđề thi ioe cấp trường lớp 3 năm 2012vẽ tranh đề tài em yêu trường beđề cương đề tài nckhđề tài nckh sư phạm ứng dụngđề thi hsg cấp trường môn tiếng anh lớp 10đề tài cung cấp và sử dụng điện năngđề tai gia cấp công nhân các nước tư bản phát triểnHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pS nh h ng c a ch nh s ch t gi h i o i t i t c ph t tri n kinh t c a Vi t NamX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh uHo n Thi n Vi c Ho ch nh Chi n L c Marketing Xu t Kh u L m S n C a T ng C ng Ty L m Nghi p Vi t NamCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)Th c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t NamGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phapDanh sach cap chung chi LS 19102012phu luc 1. bang tong hop va so sanhKe hoach to chuc thi dau the thao ky niem thanh lap nganh 22082013Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103 2010 NĐ-CPX y d ng th ng hi u PROMEXCO th nh m t th ng hi u m nh nh m kh ng nh v th c a C ng ty tr n th ng tr ngBC ve TTHC tai ND hd Luat Tin nguong ton giaoBao cao danh gia tac dong Nghi dinhTơ trinh của Bo VHTTDL ve sưa doi QĐ 22 (Tuấn).doc4002_GD- Về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam.doc (38.5 Kb)51 kinh phi xay dung van ban quy pham phap luat Quyet dinh52 (sau khi thong qua UBND tinh)53_1_quychuancakho.doc (299.5 Kb)