ĐẠI HỌC ĐÔNG DƯƠNG TRÊN HÀNH TRÌNH KHAI PHÓNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI CẬN ĐẠI

Đại học đông dương với sự hình thành tầng lớp trí thức việt nam thời thuộc địa

Đại học đông dương với sự hình thành tầng lớp trí thức việt nam thời thuộc địa
... ĐẠI HỌC ĐÔNG DƢƠNG VỚI SỰ HÌNH THÀNH TẦNG LỚP TRÍ THỨC VIỆT NAM THỜI THUỘC ĐỊA 81 3.1 Vài nét trí thức Việt Nam truyền thống 81 3.2 Đội ngũ trí thức Việt Nam hình thành từ Đại học Đông ... động Đại học Đông Dương (1917-1945) Chương 3: Đại học Đông Dương với hình thành tầng lớp trí thức Việt Nam thời thuộc địa CHƢƠNG ĐẠI HỌC ĐÔNG DƢƠNG VÀ SỰ RA ĐỜI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHÁP Ở VIỆT NAM THỜI ... giáo dục đại học Pháp với hình thành tầng lớp trí thức Việt Nam thời thuộc địa gồm có bố cục chương cụ thể sau: Chương 1: Đại học Đông Dương đời giáo dục đại học Việt Nam thời thuộc địa Chương...
 • 147
 • 178
 • 0

Vài nét về quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam

Vài nét về quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam
... hóa, giành lại độc lập cho dân tộc người dân Việt Nam Từ Văn Lang-Âu Lạc đến Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Việt, phải trải qua nhiều thăng trầm, Việt Nam quốc gia phát triển liên tục tất lĩnh vực, ... (1428-1527) Đại Việt thời Lý-Trần-Lê Sơ biết đến quốc gia thịnh vượng Châu Á Đây thời kỳ phát triển rực rỡ lịch sử Việt Nam phương diện Về kinh tế: nông nghiệp phát triển, thủy lợi ý phát triển (đê ... kháng chiến chống thực dân Pháp, đưa dân tộc Việt Nam bước vào thời kỳ - thời kỳ độc lập dân tộc, tự do; đưa Miền Bắc Việt Nam bước vào thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Miền Nam, theo Hiệp định Giơ-ne-vơ...
 • 8
 • 644
 • 0

KHẮC SÂU LÒNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH KHI DẠY BÀI TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN Ở LỊCH SỬ LỚP 10

KHẮC SÂU LÒNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH KHI DẠY BÀI TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN Ở LỊCH SỬ LỚP 10
... Qua thời gian dài áp dụng, thấy hiệu đạt khả quan, tổng hợp thành sáng kiến kinh nghiệm: “KHẮC SÂU LÒNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH KHI DẠY BÀI TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN ... thành khái niệm về: Truyền thống, Lòng yêu nước, Truyền thống yêu nước người Việt Nam tạo cho học sinh nhận thức rõ nội dung học Ta thấy truyền thống yêu nước người Việt Nam, biểu đa dạng nhiều ... rộng Đó 28 - TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN Trải qua trình lịch sử lâu dài dựng nước giữ nước Nhân dân ta làm nên kì tích anh hùng, để từ tạo nên truyền thống tốt đẹp,...
 • 14
 • 748
 • 1

Tác động của toàn cầu hóa đến truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam

Tác động của toàn cầu hóa đến truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam
... đặc điểm toàn cầu hóa tác động toàn cầu hóa lĩnh vực đời sống xã hội giai đoạn - Phân tích diện mạo truyền thống hiếu học Việt Nam tác động toàn cầu hóa đến truyền thống hiếu học dân tộc Trên ... toàn cầu hóa thách thức toàn cầu hóa đến giá trị truyền thống dân tộc nói chung, chưa có công trình sâu tìm hiểu tác động toàn cầu hóa đến truyền thống hiếu học dân tộc Việt Nam Bởi lẽ đó, tác ... cộng đồng Nói TTHH Việt Nam TTHH người Việt Nam hay TTHH dân tộc Việt Nam “Có thể khẳng định người Việt Nam hiếu học hiếu học giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam Hiếu học có sở bền vững...
 • 99
 • 684
 • 2

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam, chương trình lớp 10, THPT

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam, chương trình lớp 10, THPT
... Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam” theo chương trình powerpoint - Vận dụng phương pháp giảng dạy tình ứng dụng phần mềm tin học vào giảng Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc ... Đổi phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin giảng Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam”, chương trình lớp 10, THPT Mục đích nghiên cứu - Tìm phương pháp ... phương pháp dạy học ứng dụng phần mềm tin học vào giảng dạy GDQP - AN 10 - Tổ chức thực nghiệm dạy học theo phương pháp đổi tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin Ý nghĩa khoa học thực tiễn Đổi...
 • 50
 • 177
 • 0

Kế thừa và phát triển truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam

Kế thừa và phát triển truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam
... DUNG I Về mặt lí luận Kế thừa phát triển truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc Việt Nam Giá trị truyền thống bao gồm chủ nghĩa yêu nước tinh thần đấu tranh anh dũng ... thức cộng đồng, ý thức tập thể, cao ý thức dân tộc Ý thức ngấm vào máu thịt người Việt Nam trao truyền từ hệ sang hệ khác, để tạo thành truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa tảng chủ nghĩa yêu nước Truyền ... đoàn kết không là, không hiệu tư tưởng mà thật trở thành động lực, sức mạnh quy tụ toàn dân tộc, sức mạnh đoàn kết quốc tế vào nghiệp cách mạng KẾT LUẬN Thắng lợi chiến lược đại đoàn kết dân tộc...
 • 8
 • 3,802
 • 12

Đề tài: " TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HOÁ ĐẾN TRUYỀN THỐNG CẦN CÙ, TIẾT KIỆM CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM " ppt

Đề tài:
... TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HOÁ ĐẾN TRUYỀN THỐNG CẦN CÙ, TIẾT KIỆM CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM MAI THỊ QUÝ (*) Với bề dày lịch sử hàng ngàn năm, dân tộc Việt Nam xây dựng cho hệ thống giá trị truyền thống, ... điển hình Chính tác động mạnh mẽ đến giá trị truyền thống lâu đời dân tộc Việt Nam, có đức tính cần cù, tiết kiệm Cần cù đức tính bật người Đông Á, có Việt Nam Từ sớm, dân tộc Việt Nam phải chống ... chất cần cù người lao động Việt Nam yếu tố thực cần thiết để góp phần nâng cao lực cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, toàn cầu hoá kinh tế tác động đến truyền thống cần dân tộc...
 • 11
 • 353
 • 0

Sử dụng 5 ngoại tệ để giảm thiểu sự phụ thuộc vào đồng USD trong thanh toán quốc tế của các DNTM Việt Nam thời kì hậu khủng hoảng

Sử dụng 5 ngoại tệ để giảm thiểu sự phụ thuộc vào đồng USD trong thanh toán quốc tế của các DNTM Việt Nam thời kì hậu khủng hoảng
... KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG Tên đề tài: Sử dụng ngoại tệ để giảm thiểu phụ thuộc vào đồng USD toán quốc tế DNTM Việt ... nghiên cứu để khắc phục thực trạng cần phải đa dạng hóa toán ngoại tệ để tránh phụ thuộc sâu sắc vào đồng USD, với kinh tế giảm lượng lớn cầu USD gia tăng sức mạnh cho đồng nội tệ Cuộc khủng hoảng ... giảm sách thắt chặt tiền tệ Mỹ Khủng hoảng gây sụt giảm tài sản quốc gia tích trữ lượng lớn đồng USD giá USD giảm so với đồng ngoại tệ mạnh khác EUR, GBP, JPY Đồng VND lâu dựa vào USD khủng hoảng...
 • 53
 • 409
 • 0

Điểm chung từ ba danh nhân văn hóa vĩ đại của dân tộc Việt Nam

Điểm chung từ ba danh nhân văn hóa vĩ đại của dân tộc Việt Nam
... cho dân, có lợi cho cách mạng làm Như vậy, nói từ Nguyễn Trãi, đến Nguyễn Du Hồ Chí Minh ba danh nhân văn hóa đại đề cao Tâm, đạo đức so sánh với Tài Đó điểm chung quan trọng ba danh nhân văn ... người, suốt đời chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh lãnh tụ bàn nhiều đến đạo đức vai trò đạo ... gần 500 năm, Nguyễn Du – Đại thi hào dân tộc, trưởng thành từ cửa Khổng sân Trình, thấm nhuần tâm nhân nghĩa thời đại Cái Tâm Nguyễn Du kết tinh từ nhân dân, Tâm Lão – Trang đặc biệt Tâm Phật...
 • 5
 • 162
 • 0

slide thuyết trình 9Vận dụng cơ sở lý luận chủ nghĩa MacLenin về vấn đề dân tộc chỉ ra vấn đề cơ bản của dân tộc Việt Nam hiện nay

slide thuyết trình 9Vận dụng cơ sở lý luận chủ nghĩa MacLenin về vấn đề dân tộc chỉ ra vấn đề cơ bản của dân tộc Việt Nam hiện nay
... 1 • sở luận chủ nghĩa mác leenin vấn đề dân tộc học • ●Xu hướng phát triển dân tộc vấn đề dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội • ●Quan điểm chủ nghĩa Mac Lenin vấn đề giải vấn đề dân tộc học ... lập dân tộc Quan điểm chủ nghĩa Mac lênin vấn đề giải vấn đề dân tộc Giải vấn đề dân tộc thực chất xác lập quan hệ công bình đẳng dân tộc quốc gia,giữa quốc gia dân tộc lĩnh vực Ba nội dung bản: ... +các dân tộc hoàn toàn bình đẳng +các dân tộc quyền tự +liên hiệp công nhận tất dân tộc Đây coi cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác-Lênin Thực trạng vấn đề dân tộc Việt Nam Hiện sử dụng thuật ngữ dân...
 • 22
 • 526
 • 0

GIÁO dục TRUYỀN THỔNG yêu nước QUA quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam từ thời hùng vương đến giữa thế kỷ XIX

GIÁO dục TRUYỀN THỔNG yêu nước QUA quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam từ thời hùng vương đến giữa thế kỷ XIX
... nhà nước • + Giáo dục: “ Hiền tài nguyên khí quốc gia” • + Luật pháp: Bộ luật Hồng Đức Thời Nguyễn => Quá trình xây dựng phát triển đất nước diễn vô gian khổ vất vả II QUÁ TRÌNH GIỮ NƯỚC CỦA DÂN ... lịch sử Việt Nam ( từ nguồn gốc đến kỉ XIX) III Truyền thống đánh giặc, giữ nước dân tộc Việt Nam Truyền thống dựng nước đôi với giữ nước Sản phẩm nhóm trình bày gồm có GV hỏi HS kế sách mà cha ... thắng lợi cách mạng Việt Nam C Về đích II Củng cố: - Quá trình xây dựng phát triển đất nước ( Từ thời Hùng Vương đến kỉ XIX? - Trình bày kháng chiến chống ngoại xâm mà em yêu thích? - Vai trò...
 • 7
 • 264
 • 0

BÀI VIẾT áo dài biểu tượng văn hóa của dân tộc việt nam

BÀI VIẾT áo dài biểu tượng văn hóa của dân tộc việt nam
... truyền thống, mà Áo dài nét văn hóa nói lên nhân sinh quan gói trọn tinh thần dân tộc Việt Nam  Ở Việt Nam, Áo dài trang phục dành cho lứa tuổi.,  Áo dài trang phục phụ nữ Việt Nam ưu tiên lựa ... thống,  Là biểu tượng văn hóa dân tộc Việt Nam  Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, dân tộc Việt Nam gần phải chống nạn ngoại xâm để trường tồn bảo vệ giá trị truyền thống văn hóa, kỷ cương ... nói Áo dài góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam khắp nơi giới Không xuất thi trang phục dân tộc, thi hoa hậu…  Áo dài Việt Nam xuất khắp thể giới xem di sản văn hóa phi vật thể nước Việt Nam...
 • 34
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tác phẩm hồng lĩnhkỹ thuật trồng cây hồng tùngchính sách thuế sản phẩm phụ tùng điện cơ khíchi phí hỗ trợ sản phẩm hỏngtính giá trị sản phẩm hỏngđại lý văn phòng phẩm hồng hàđiện tử thông tin phạm hồng liêngiáo trình kỹ thuật lập trình c gs phạm văn ấtkỹ thuật lập trình c của gs phạm văn ấtgiáo trình điện tử thông tin phạm hồng liêncông ty tnhh dược phẩm sơn tùngchi phí sản phẩm hỏngchi phí sản phẩm hỏng ngoài định mứcphạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ lập trình clịch sử thpt phạm hồng tháiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ