Thiết lập hệ thống vi thủy canh cây ice plant (Mesembryanthemum crystallinum L.)

Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch

Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch
... Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh chua trồng dung dòch” 1.2 Mục đích đề tài - Thiết lập hệ thống thủy canh trồng chua - Tìm môi trường dinh dưỡng thích hợp cho chua ... hệ thống thủy canh - Xác đònh tính kháng chua trồng hệ thống thủy canh với bệnh héo xanh Ralstonia solanacearum 1.3 Nội dung nghiên cứu Nội dung A:- Thiết lập hệ thống thủy canh trồng chua ... đánh giá tính kháng chua trồng dung dòch Cây chua trồng hệ thống thủy canh sau 14 ngày dùng để chủng bệnh Một dòng vi khuẩn chủng hệ thống thuỷ canh riêng lần lập cho dòng vi khuẩn Và hệ...
 • 42
 • 364
 • 0

Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch (Mục lục)

Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch (Mục lục)
... 8/2005 Nội dung nghiên cứu Nội dung A: thiết lập hệ thống thủy canh trồng chua - lựa chọn giá thể môi trường dinh dưỡng thích hợp cho chua Nội dung B: đánh giá tính kháng chua trồng dung dòch ... THANH, Đại Học Nông Lâm,Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2005 THIẾT LẬP HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG BỆNH HÉO XANH CỦA CÀ CHUA TRỒNG TRONG DUNG DỊCH Giáo viên hướng dẫn: TS LÊ ĐÌNH ĐÔN Đề tài tiến hành ... 3.2.2.1 Cách pha dung dòch dinh dưỡng .16 3.2.2.2 Thiết lập hệ thống trồng chua 19 3.2.2.3 Chỉ tiêu theo dõi .20 Nội dung B: Đánh giá tính kháng chua trông dung dòch R solanacearum...
 • 9
 • 397
 • 2

Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch (Nội dung chính)

Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch (Nội dung chính)
... Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh chua trồng dung dòch” 1.2 Mục đích đề tài - Thiết lập hệ thống thủy canh trồng chua - Tìm môi trường dinh dưỡng thích hợp cho chua ... hệ thống thủy canh - Xác đònh tính kháng chua trồng hệ thống thủy canh với bệnh héo xanh Ralstonia solanacearum 1.3 Nội dung nghiên cứu Nội dung A:- Thiết lập hệ thống thủy canh trồng chua ... đánh giá tính kháng chua trồng dung dòch Cây chua trồng hệ thống thủy canh sau 14 ngày dùng để chủng bệnh Một dòng vi khuẩn chủng hệ thống thuỷ canh riêng lần lập cho dòng vi khuẩn Và hệ...
 • 42
 • 270
 • 0

Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh cây cuả cây cà chua trồng trong dung dịch

Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh cây cuả cây cà chua trồng trong dung dịch
... Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh chua trồng dung dòch” 1.2 Mục đích đề tài - Thiết lập hệ thống thủy canh trồng chua - Tìm môi trường dinh dưỡng thích hợp cho chua ... hệ thống thủy canh - Xác đònh tính kháng chua trồng hệ thống thủy canh với bệnh héo xanh Ralstonia solanacearum 1.3 Nội dung nghiên cứu Nội dung A:- Thiết lập hệ thống thủy canh trồng chua ... đánh giá tính kháng chua trồng dung dòch Cây chua trồng hệ thống thủy canh sau 14 ngày dùng để chủng bệnh Một dòng vi khuẩn chủng hệ thống thuỷ canh riêng lần lập cho dòng vi khuẩn Và hệ...
 • 42
 • 245
 • 2

Những luận cứ khoa học để thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ trong các đơn vị và tổ chức kinh tế.

Những luận cứ khoa học để thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ trong các đơn vị và tổ chức kinh tế.
... tiến hành tổ chức máy kiểm toán nội 1.4.2 Mô hình tổ chức Bộ máy kiểm toán nội hệ thống tổ chức kiểm toán viên đơn vị tự lập theo yêu cầu quản trị nội thực nếp, kỷ cơng quản lý Để tổ chức quản ... toán để thực chức kiểm toán Tổ chức máy kiểm toán việc tạo mối liên hệ yếu tố cấu thành kiểm toán, phân hệ hệ thống kiểm toán thân hệ thống kiểm toán với yếu tố khác môi trờng hoạt động kiểm toán ... độc lập phận kiểm toán nội có tính thực thực hay không? Cơ cấu máy kiểm toán nội Bộ máy kiểm toán nội gồm trởng phòng kiểm toán nội bộ, phó trởng phòng kiểm toán nội (nếu có) kiểm toán viên nội...
 • 50
 • 189
 • 1

Tài liệu Hồ sơ thiết lập hệ thống VoIP Clarent (Phần VI) doc

Tài liệu Hồ sơ thiết lập hệ thống VoIP Clarent (Phần VI) doc
... Gateway Đối với hệ thống có cổng tải thoại cổng báo hiệu Phần khai báo rõ cổng báo hiệu xử lý báo hiệu cho cổng tải tin (thông qua địa IP) cho khoảng mạch thoại (Circuit Range) Do hệ thống GW loại ... Circuits - Đây tổng số mạch thoại Signalling Bearer Gateway Giá trị khai báo 120 với đường E1 (do hệ thống không sử dụng TS16 luồng E1 thứ 2,3,4)  CIC to Skip: giá trị khai báo 16 Tuy nhiên ta không ... thành công ban đầu giá trị Bộ giám sát lỗi đồng chỉnh tới ngưỡng (AERM Threshold Reached ) Sau hệ thống tiến hành thủ tục đồng chỉnh khẩn thành công MTP-2 (LINK ALIGNED at layer 2) Để xem trạng...
 • 8
 • 365
 • 1

Tài liệu Thiết lập hệ thống camera hồng ngoại động bằng webcam Logitech và gửi tín hiệu cảnh báo thông qua tin nhắn pdf

Tài liệu Thiết lập hệ thống camera hồng ngoại động bằng webcam Logitech và gửi tín hiệu cảnh báo thông qua tin nhắn pdf
... files) to the local computer: tự động lưu thành file ảnh vào thư mục mặc định thiết lập sẵn máy tính + Upload images to an ftp account: tự động tải file ảnh lên tài khoản FTP người sử dụng + Send ... theo, bạn cần đăng ký tài khoản World-Text Người sử dụng ý điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn - Kiểm tra hòm thư điện tử kích hoạt tài khoản gửi bở World-Text - Bạn nhận tin nhắn có chứa chữ số, ... attached): gửi báo cáo có đính kèm file ảnh vào email người sử dụng + Execute a program or batch file: tự kích hoạt file bảo vệ + Play a sound file: bật âm cảnh báo - Để chuyển đổi chế độ tự động phát...
 • 6
 • 227
 • 1

Tài liệu Thiết lập hệ thống camera hồng ngoại động bằng webcam Logitech và gửi tín hiệu cảnh báo thông qua tin nhắn doc

Tài liệu Thiết lập hệ thống camera hồng ngoại động bằng webcam Logitech và gửi tín hiệu cảnh báo thông qua tin nhắn doc
... files) to the local computer: tự động lưu thành file ảnh vào thư mục mặc định thiết lập sẵn máy tính + Upload images to an ftp account: tự động tải file ảnh lên tài khoản FTP người sử dụng + Send ... theo, bạn cần đăng ký tài khoản World-Text Người sử dụng ý điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn - Kiểm tra hòm thư điện tử kích hoạt tài khoản gửi bở World-Text - Bạn nhận tin nhắn có chứa chữ số, ... attached): gửi báo cáo có đính kèm file ảnh vào email người sử dụng + Execute a program or batch file: tự kích hoạt file bảo vệ + Play a sound file: bật âm cảnh báo - Để chuyển đổi chế độ tự động phát...
 • 6
 • 165
 • 0

Luận văn : Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch part 5 ppt

Luận văn : Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch part 5 ppt
... - 38 - 5. 2 Đề nghò Tiếp tục phát triển hệ thống thuỷ canh thành hệ thống thuỷ canh hồi lưu, Xem hệ thống thủy canh hồi lưu có ảnh hưởng đến phát triển chua khả kháng bệnh héo xanh Ralstonia ... nghiệp, Hà Nội, 155 trang Phạm Hồng Cúc, 2002 kỹ thuật trồng chua Nhà xuất Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh, 51 trang Đỗ Tấn Dũng, 2001 Bệnh héo rũ hại trồng cạn, biện pháp phòng chống Nhà xuất Nông Nghiệp, ... để trồng thử nghiệm chua cho sản phẩm thu hoạch - 39 - CHƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO 6.1 Tiếng Việt Mai Thò Phương Anh, 1999 kỹ thuật trồng số loại rau cao cấp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, 155 ...
 • 6
 • 81
 • 0

Luận văn : Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch part 4 pot

Luận văn : Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch part 4 pot
... 39 34 34 37 38 37 H2 39,5 39 40 39 39,5 36 36 40 38,62 H3 38 40 39 40 35 42 36,5 39 38,68 H4 39 39 37 40 35 42 39,5 41 39,06 H5 40 ,5 40 34 35 36 39 39,5 42 38,25 H6 41 40 36,5 37 37 39 38,5 42 ... bệnh Nội Dung B: đánh giá tính kháng chua trồng dung dòch R solanacearum 4. 2 Kết phân lập, tồn trữ mẫu Theo phương pháp phân lập tồn trữ mẫu trình bày mục 3 .4. 2.1 3 .4. 2.2, tiến hành phân lập ... PCR dương tính, xem dòng R solanacearum độc, dòng có phản ứng - 35 - PCR âm tính, dòng R solanacearum không độc Dùng xác dònh tính kháng bệnh héo xanh chua 4. 5 Đánh giá tính kháng chua R.solonacearum...
 • 9
 • 122
 • 0

Luận văn : Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch part 3 ppt

Luận văn : Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch part 3 ppt
... đánh giá tính kháng chua trồng dung dòch Cây chua trồng hệ thống thủy canh sau 14 ngày dùng để chủng bệnh Một dòng vi khuẩn chủng hệ thống thuỷ canh riêng lần lập cho dòng vi khuẩn Và hệ ... ngày lập lại, sau trồng Nội dung B: đánh giá tính kháng chua trồng dung dòch R solanacearum 2 .3 Thời gian đòa điểm 2 .3. 1 Thời gian Đề tài thực từ 06/2005 đến 08/2005 2 .3. 2 Đòa điểm Nơi chủng bệnh: ... Tính mật số vi khuẩn CFU/ml - 27 - CHƯƠNG4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Nội dung A: thiết lập hệ thống thuỷ canh trồng chua 4.1 Chọn lọc môi trường thích hợp cho cho chua trồng thuỷ canh Sau trồng...
 • 9
 • 174
 • 0

THIẾT lập hệ THỐNG GIÁM sát các CCPs NHẰM KIỂM SOÁT các mối NGUY VI SINH CHO sản PHẨM nước ép dứa tươi

THIẾT lập hệ THỐNG GIÁM sát các CCPs NHẰM KIỂM SOÁT các mối NGUY VI SINH CHO sản PHẨM nước ép dứa tươi
... “THIẾT LẬP HỆ THỐNG GIÁM SÁT CÁC CCPs NHẰM KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY VI SINH CHO SẢN PHẨM NƯỚC ÉP DỨA TƯƠI Ở CÔNG TY LES VERGERS DU MEKONG”  Mục đích của đề tài: nhằm phòng ngừa mối nguy vi ... nhớ lòng người Sinh vi n Nguy n Hồng Phúc iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “THIẾT LẬP HỆ THỐNG GIÁM SÁT CÁC CCPs NHẰM KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY VI SINH CHO SẢN PHẨM NƯỚC ÉP DỨA TƯƠI Ở CÔNG TY ... trình chế biến nước ép dứa tươi Phân tích xác định mối nguy vi sinh đáng kể sản phẩm nước ép dứa tươi Xác định CCPs Thiết lập ngưỡng tới hạn (NTH) cho CCP Thiết lập hệ thống giám sát cho CCP  Phương...
 • 129
 • 525
 • 0

Xem thêm