Thông số đánh giá chất lượng nc

Đề tài: Xác định mối quan hệ giữa một số thông số đánh giá chất lượng nước mặt và mức độ đa dạng động vật phù du ở hồ Bẩy Mẫu

Đề tài: Xác định mối quan hệ giữa một số thông số đánh giá chất lượng nước mặt và mức độ đa dạng động vật phù du ở hồ Bẩy Mẫu
... trường nước mặt tương lai lâu dài Xác định mối quan hệ số thông số đánh giá chất lượng nước mặt mức độ đa dạng động vật phù du hồ Bẩy Mẫu ” Mục đích nghiên cứu  Đánh giá chất lượng nước hồ Bẩy Mẫu ... Mẫu thông qua số thông số thuỷ hoá  Xác định loại động vật phù du mức độ đa dạng chúng hồ số lượng thành phần loài  Xác định mối quan hệ tính đa dạng số lượng thành phần loài động vật phù du ... nước hồ Bẩy Mẫu qua số thông số thủy hóa  Số lượng thành phần loài động vật phù du hồ Bẩy Mẫu Mối quan hệ thông số thủy hóa thông số động vật phù du hồ Bẩy Mẫu Lấy mẫu Hình Sơ đồ điểm lấy mẫu...
 • 40
 • 546
 • 6

CÁC THÔNG SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

CÁC THÔNG SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
... l (TDS/ D R) không i, phân tích TDS (ph c t p) có th c thay th b ng o d n i n riêng ( n gi n) Các thông s ch t l ng n c quan tr ng khác DO BOD, COD, … 18 Oxi hòa tan - DO (Dissolved Oxygen) DO ... 14.7 mg/L, 25oC : 8.3 mg/L 35oC : 7.0 mg/L DO (tt) • Giá tr DO ph thu c vào – Quá trình quang h p c a loài th y sinh – S chuy n hóa oxi khí quy n thông qua b m t n c – Nhi t – m n – Áp su t riêng ... (N) : H s chuy n i k t qu sang mg O2/l nh h (NO2-): ng: lo i b b ng Natri azide - Các ch t l l ng màu: lo i b b ng cách l c (2) (3) (4) Xác • nh DO – ví d xác nh ch s DO c a n c h theo pp Winker,...
 • 32
 • 622
 • 6

Khảo sát một số thông số đánh giá chất lượng đất xung quang khu công nghiệp Bến rừng - Thuỷ Nguyên

Khảo sát một số thông số đánh giá chất lượng đất xung quang khu công nghiệp Bến rừng - Thuỷ Nguyên
... Lindan 5,94 1,04 - - 15,84 - Aldrin 5,22 - - - - - Endrin 5,89 - 6,63 2,56 8,31 - Dieldrin - - - - - - Tổng DDT DDE - - - - - 1,87 DDD 9,95 - 15,58 - 26,9 - DDT 13,26 - - - - - Nguồn: Trung tâm ... nghiệp CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm khu công nghiệp Bến Rừng Những đặc điểm Khu công nghiệp Bến Rừng Khu công nghiệp Bến Rừng thuộc mô hình khu công nghiệp tập trung Khu công nghiệp Bến Rừng ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - KHẢO SÁT MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG ĐẤT XUNG QUANH KHU CÔNG NGHIỆP BẾN RỪNG - THUỶ NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP...
 • 57
 • 279
 • 5

Slide Thuyết trình Các thông số đánh giá chất lượng nước

Slide Thuyết trình Các thông số đánh giá chất lượng nước
... Độ đục Nhiệt độ Chất rắn nước Độ dẫn điện nước Độ cứng nước CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU HÓA HỌC Độ axit Các anion nước Các kim loại nặng 5 .Các hợp chất hữu 6.Hàm lượng oxi hòa tan nước (DO) CHỈ ... trắc quan) nước bị nhiễm Mn số KL nặng nước bị nhiễm sắt phèn 2.Mùi vị - Nguyên nhân: khí (H2S, NH3 ), chất hữu cơ, chất vô (Cu2+, Fe3+) Nước nguyên chất mùi,vị tự nhiên diện chất hòa tan lượng nhỏ ... Các hớộp chầứt hứữụ cớ • chất tẩy rửa : -chất hoạt động bề mặt anionic -chất hoạt động bề mặt cationic -chất hoạt động bề mặt cấu tạo ion -các chất lưỡng tính Tác hại : giảm sức căng bề mặt nước, ...
 • 48
 • 563
 • 2

Hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động trường học

Hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động trường học
... nhìn MT chiến lược NT 15 Cơ cấu tổ chức nhà trường 63 Hoạt động Hội đồng trường 65 HĐ Ban đại diện CMHS TC khác 67 Hệ thống giám sát, đánh giá nội 69 Hệ thống sổ sách, hồ sơ lưu trữ 72 Công khai ... CÁC CHỈ SỐ ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG MĐ nhu cầu học tập HS, kỳ vọng GĐ Tình hình kinh tế - xã hội Dân số,  mật độ dân số,  truyền thống văn hoá, phong tục, kinh tế, mức  sống   Đánh giá tác động của tình hình kinh tế, xã hội ...  ảnh hưởng đến HS    thành công bỏ học   Đánh giá nhu cầu học tập của cộng đồng Xây dựng mạng lưới trường lớp học Điều tra tình hình KT-XH; mật độ dân số, VH Số liệu HS dân tộc thiểu số Tính thu nhập bình...
 • 61
 • 294
 • 1

110 Vận dụng phương pháp thốngđánh giá chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Hà Tây cũ (KV Hà Nội 2 hnay) gđ 2005 - 2007 và …

110 Vận dụng phương pháp thống kê đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Hà Tây cũ (KV Hà Nội 2 hnay) gđ 2005 - 2007 và …
... 34 2. 2 .2. 7 Chất lượng nguồn nhân lực làng nghề tỉnh Tây (khu vực Nội nay) giai đoạn 20 05 - 20 07 55 2. 2 .2. 8 Về phẩm chất đạo đức nguồn nhân lực tỉnh Tây (khu vực Nội nay) ... quan nguồn nhân lực Chương 2: Vận dụng phương pháp thống đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tây (khu vực Nội nay) giai đoạn 20 05 - 20 07 Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất ... KHẢO 78 Phạm Thị Thống 47a Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 20 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2. 1 Tăng trưởng GDP tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm Bắc năm 20 07 Biểu 2. 2 Cơ...
 • 78
 • 468
 • 3

676 Vận dụng phương pháp thốngđánh giá chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Hà Tây cũ (khu vực Hà Nội 2 hiện nay) giai đoạn 2005 - 2007 và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới

676 Vận dụng phương pháp thống kê đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Hà Tây cũ (khu vực Hà Nội 2 hiện nay) giai đoạn 2005 - 2007 và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới
... 34 2. 2 .2. 7 Chất lượng nguồn nhân lực làng nghề tỉnh Tây (khu vực Nội nay) giai đoạn 20 05 - 20 07 55 2. 2 .2. 8 Về phẩm chất đạo đức nguồn nhân lực tỉnh Tây (khu vực Nội nay) ... “ Vận dụng phương pháp thống đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tây (khu vực Nội nay) giai đoạn 20 05 - 20 07 số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thời gian tới ... quan nguồn nhân lực Chương 2: Vận dụng phương pháp thống đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tây (khu vực Nội nay) giai đoạn 20 05 - 20 07 Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất...
 • 77
 • 413
 • 0

Xây dựng và Thử nghiệm Bộ chỉ số đánh giá chất lượng hoạt động quản lý sinh viên tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xây dựng và Thử nghiệm Bộ chỉ số đánh giá chất lượng hoạt động quản lý sinh viên tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
... Xây dựng thử nghiệm số đánh giá chất lượng hoạt động quản sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Nội chọn đề tài Bên cạnh hoạt động đào tạo, hoạt động quản ... Nội - năm 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HỒNG HOA XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI ... 1.2.5 Khái niệm đánh giá hoạt động quản công tác sinh viên 22 1.2.6 Thực trạng chất lượng hoạt động quản sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Nội 22 1.2.6.1...
 • 31
 • 373
 • 0

Một số đánh giá chất lượng màng phủ

Một số đánh giá chất lượng màng phủ
... độ cứng màng phủ [12] Phương pháp dựa sở xác định tỷ số thời gian dao động lắc đặt bề mặt màng phủ với thời gian dao động lắc kính ảnh (không có màng phủ) * Dụng cụ xác định độ cứng màng phủ giới ... 5mm, tiến hành tạo màng phủ theo phương pháp quy định cho sản phẩm cần thử theo TCVN 2094 – 1993 Hình 2.2: Dụng cụ đo độ cứng màng phủ * Tiến hành thử: - Tấm chuẩn phủ tạo màng đạt độ khô theo ... khối lượng quy định rơi mẫu + Kiểm tra mắt thường dụng cụ phóng đại xem màng phủ mặt mẫu có bị gãy bị bóc tách khỏi không + Nhắc lại phép thử cho mẫu khác Phép thử coi thỏa mãn có màng phủ không...
 • 17
 • 302
 • 0

luận văn thạc sĩ xây DỰNG và THỬ NGHIỆM bộ CHỈ số ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN lý SINH VIÊN tại TRƯỜNG đại học KHOA học tự NHIÊN – đại học QUỐC GIA hà nội

luận văn thạc sĩ xây DỰNG và THỬ NGHIỆM bộ CHỈ số ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN lý SINH VIÊN tại TRƯỜNG đại học KHOA học tự NHIÊN – đại học QUỐC GIA hà nội
... nim qun 18 1.2.4 Khỏi nim cụng tỏc sinh viờn 21 1.2.5 Khỏi nim ỏnh giỏ hot ng qun cụng tỏc sinh viờn 22 1.2.6 Thc trng cht lng hot ng qun sinh viờn ti Trng i hc Khoa ... gi Hong Th Thu Hng vi ti Qun cụng tỏc hc sinh ti trng trung cp dy ngh Thỏi Bỡnh giai on hin I trờn c s lun qun giỏo dc, qun nh trng núi chung v qun cụng tỏc ĩ = I= núi riờng, ... tỏc qun sinh viờn 76 3.3.2.3 Cụng tỏc hng nghip v t vic lm 79 3.3.3 Theo nm sinh viờn 82 3.3.3.1 Cụng tỏc giỏo dc chớnh tr t tng 82 3.3.3.2 Cụng tỏc qun sinh viờn...
 • 129
 • 311
 • 1

ây dựng và Thử nghiệm Bộ chỉ số đánh giá chất lượng hoạt động quản lý sinh viên tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

ây dựng và Thử nghiệm Bộ chỉ số đánh giá chất lượng hoạt động quản lý sinh viên tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
... ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ Để tiến hành xây dựng số đánh giá chất lượng hoạt động QLCTSV, dựa vào ... 1.2.5 Khái niệm đánh giá hoạt động quản công tác sinh viên 22 1.2.6 Thực trạng chất lượng hoạt động quản sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Nội 22 1.2.6.1 ... Nội - năm 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HỒNG HOA XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SINH VIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI...
 • 125
 • 455
 • 1

Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu thốngđánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế

Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu thống kê đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế
... vào tăng trởng kinh tế xã hội III Định nghĩa chất lợng tăng trởng kinh tế 13 Từ khái niệm nêu ta khái quát kinh tế tăng trởng có chất lợng nh sau: Nền kinh tế tăng trởng có chất lợng kinh tế : ... lợng tăng trởng kinh tế Phần II: Những tiêu phản ánh chất lợng tăng trởng kinh tế v mối quan hệ chất lợng tăng trởng kinh tế với tiêu xã hội Phần III: Khả tính toán tiêu phản ánh chất lợng tăng ... động giáo dục đào tạo tăng trởng kinh tế IV.3 Vai trò hoạt động y tế tăng trởng kinh tế IV.4 Vai trò tác động môi trờng với tăng trởng kinh tế phần II: Những tiêu chất lợng tăng trởng Kinh tế I...
 • 98
 • 189
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI TRÊN MẠNG BĂNG RỘNG DI ĐỘNG 3G

BÁO CÁO THỰC TẬP-NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI TRÊN MẠNG BĂNG RỘNG DI ĐỘNG 3G
... Báo cáo kết nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống đo đánh giá chất lượng dịch vụ truyền tải mạng băng rộng di động 3G Mô hình thử nghiệm hệ thống đo kiểm chất lượng dịch vụ ... vụ truyền tải mạng băng rộng di động 3G Tài liệu phần thứ sản phẩm, báo cáo kết nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống đo đánh giá chất lượng dịch vụ truyền tải mạng băng rộng ... chất lượng dịch vụ truyền tải mạng băng rộng 3G [8], đưa tiêu chất lượng cho dịch vụ truyền tải miền chuyển mạch gói qua mạng 3G Dự thảo định nghĩa Dịch vụ truyền tải mạng di động 3G dịch vụ...
 • 68
 • 403
 • 1

Xem thêm