Giáo trình văn học dân gian việt nam phần 2 TS lê hồng phong

Giáo trình văn học dân gian việt nam phần 2 TS hồng phong

Giáo trình văn học dân gian việt nam phần 2  TS lê hồng phong
... Nghiên cứu văn nghệ dân gian Việt Nam; Văn hoá Dân tộc; H.;1997 TS Hồng Phong Khoa Ngữ Văn Văn học dân gian Việt Nam TS Hồng Phong 80 Khoa Ngữ Văn Văn học dân gian Việt Nam TS Hồng Phong ... Đặc điểm nghệ thuật truyện trạng Việt Nam, luận văn tốt nghiệp, Đại học Đà Lạt, 20 04 TS Hồng Phong Khoa Ngữ Văn Văn học dân gian Việt Nam 50 khác văn học dân gian Gần đây, Nguyễn Chí Bền nhận ... thể trình diễn xướng tác phẩm TS Hồng Phong Khoa Ngữ Văn Văn học dân gian Việt Nam 78 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Phân biệt văn học dân gian với văn học (viết) văn hóa Đònh nghóa ngắn gọn thể loại văn...
 • 40
 • 209
 • 0

Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam Phần 1 - Trần Tùng Chinh

Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam Phần 1 - Trần Tùng Chinh
... Tựu "Giáo trình văn học dân gian" (CĐSP) để có nhìn bao quát lịch sử khái niệm văn học dân gian Ông khái quát tất định nghĩa văn học dân gian thành ba luồng ý kiến Một (1) , văn học dân gian thành ... Dân gian văn học - Có nghĩa văn học trong, nhân dân Văn học dân gian sáng tác truyền miệng nhân dân sáng tác, nhân dân sử dụng, tiếp nhận, lưu truyền Văn học dân gian phận nghệ thuật dân gian ... tộc văn học dân gian Việt Nam bao gồm tính quốc tế, tính đa dân tộc thể nét chung văn học dân gian Viêt Nam giới; đồng thời thể màu sắc riêng dân tộc (sắc tộc) Trong văn học dân gian Viêt Nam, văn...
 • 68
 • 2,422
 • 12

Thuyết nhân quả Phật giáo trong văn học dân gian Việt Nam

Thuyết nhân quả Phật giáo trong văn học dân gian Việt Nam
... dân gian Việt Nam 1.1 Thuyết nhân Phật giáo 1.2 Vài nét kho tàng văn học dân gian Việt Nam Chương 2: Một số biểu thuyết nhân Phật giáo kho tàng văn học dân gian Việt Nam 2.1 Nội dung thuyết nhân ... văn học dân gian văn học nảy sinh tầng lớp quần chúng nhân dân Văn học dân gian phận hợp thành văn hóa dân gian văn nghệ dân gian Cùng với văn học viết, văn học dân gian hai phận lớn tạo nên văn ... dân gian Việt Nam Văn học dân gian có vị trí tranh tổng thể văn hóa dân gian văn học dân gian? Văn hóa dân gian gọi trí khôn nhân dân Đó tổng hợp toàn văn hóa tinh thần (gồm văn nghệ dân gian, ...
 • 92
 • 364
 • 2

Thuyết nhân quả phật giáo trong văn học dân gian việt nam

Thuyết nhân quả phật giáo trong văn học dân gian việt nam
... dân gian Việt Nam 1.1 Thuyết nhân Phật giáo 1.2 Vài nét kho tàng văn học dân gian Việt Nam Chương 2: Một số biểu thuyết nhân Phật giáo kho tàng văn học dân gian Việt Nam 2.1 Nội dung thuyết nhân ... CHƢƠNG 1: THUYẾT NHÂN QUẢ PHẬT GIÁO VÀ VÀI NÉT VỀ KHO TÀNG VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM 1.1 Thuyết nhân Phật giáo 1.1.1 Một vài nét Phật giáo 1.1.2 Nội dung thuyết nhân Phật giáo ... Đối tượng nghiên cứu: thuyết nhân Phật giáo kho tàng văn học dân gian Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: khảo sát số biểu thuyết nhân Phật giáo kho tàng văn học dân gian Việt Nam qua ca dao, tục ngữ,...
 • 22
 • 54
 • 0

giáo án khái quát văn học dân gian việt nam

giáo án khái quát văn học dân gian việt nam
... nhiều vẻ văn học dân gian Tính 2/ Tính tập thể truyền miệng làm lên nhiều kể gọi dị GVH: Em hiểu tính - Văn học viết cá nhân sáng tác, văn học dân gian tập thể ? tập thể sáng tác Quá trình sáng tác ... tập đợc xây dựng cốt truyện GVH: Nhà văn học đợc + Nắm đặc trng văn học dân truyện cổ tích ? gian, hiểu biết thể loại văn học dân gian Đặc biệt vai trò văn học dân tộc Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ ... nghiệm mà nhân dân dã đúc kết từ sống ( H/S đọc) Văn học dân gian có giá trị giáo dục sâu sắcvề đạo lí làm ngời GVH: Tính giáo dục văn HSPB: Tri thức lại đợc trình bày nghệ thuật học dân gian đợc thể...
 • 11
 • 2,320
 • 2

giáo án Khái quát văn học dân gian Việt Nam

giáo án Khái quát văn học dân gian Việt Nam
... hát dân ca mộc mạc Truyện cổ tích, ca dao -dân ca, chèo , tuồng… tất biểu văn học dân gian Và để hiểu rõ kho tàng văn học dân gian phong phú Việt Nam ,chúng ta tìm hiểu văn "Khái quát văn học dân ... loại văn học dân gian Học sinh chia làm nhóm thảo luận Mỗi nhóm tìm hiểu thể loại văn học dân gian, tìm vài ví dụ cho vài thể loại Văn học dân gian sản phẩm trình sáng tác tập thể: - Văn học dân ... suốt trình sáng tạo lưu truyền tác phẩm văn học dân gian, thể gắn bó mật thiết văn học dân gian với sinh hoạt khác đời sống cộng đồng II HỆ THỐNG THỂ LOẠI CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM Loại Thể...
 • 10
 • 689
 • 1

Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Khái quát văn học dân gian Việt Nam
... truyền văn học dân gian, thể gắn bó mật thiết văn học dân gian với sinh hoạt khác đời sống cộng đồng Văn học dân gian loại thể loại nào? II- Hệ thống thể loại văn học dân gian Văn học dân gian ... râm Hãy cho biết văn học dân gian có đặc trưng nào? I- Đặc trưng văn học dân gian 1- Văn học dân gian tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng( tính truyền miệng) Văn học dân gian tồn lưu hành ... khấu dân gian có hình thức khác tuồng dân gian, múa rối, trò diễn mang tích truyện) Theo em văn học dân gian cung cấp cho ta tri thức đời sống? III- Những giá trị văn học dân gian Việt Nam 1- Văn...
 • 17
 • 6,330
 • 54

Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Ôn tập văn học dân gian Việt Nam
... I Nội dung ôn tập: Câu 1: Đặc trưng VHDG Tính truyền miệng Câu 2: Truyện dân gian Tính tập thể Tính thực hành Bảng 1: Hệ thống thể loại Câu nói dân gian Thơ ca dân gian Sân khấu dân gian Thần ... in gối nửa soi dặm trường Nguyễn Thị Châm Trường THPT Chuyên Hạ Long - Năm học Bài tập 3: Văn học dân gian Văn học viết -Thân em vừa trắng lại vừa tròn (HXH) -Thân em mít (HXH) Cách nói Thân ... THPT Chuyên Hạ Long - Năm học III Ngoại khoá: Thu hoạch thân vấn đề mà em tâm đắc sau học xong phần văn học dân gian Nguyễn Thị Châm Trường THPT Chuyên Hạ Long - Năm học Nguyễn Thị Châm Trường...
 • 21
 • 10,233
 • 26

Tiết 5-6: Khái quát văn học dân gian Việt Nam - NC

Tiết 5-6: Khái quát văn học dân gian Việt Nam - NC
... học dân gian văn học viết -Các thành phần : Văn học chử Hán, văn học chữ Nôm, văn học chử Quốc Ngữ, số viết tiếng Pháp -Hai phận văn học +Văn học dân gian : ru đời dân gian, văn học viết từ xa ... quan văn học -HS đọc SGK phần 1-Cấu tạo văn -Nền văn học Việt I học: Nam gồm -HS kể trọng -Hai phận phát triển phận thành phần tâm vào phận song song có ảnh ? hưởng qua lại với Đó văn học dân gian ... Khái quát nhấn mạnh lại ý nghóa 3.Củng cố : Vẽ sơ đồ phận văn học Việt Nam VĂN HỌC VIỆT NAM VĂN HỌC DÂN GIAN Tính Tính Tính truyền tập thể thực miệng hành Các thể loại VH TĐ Văn học chữ Hán VĂN...
 • 167
 • 3,512
 • 8

Tiết 4 Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Tiết 4 Khái quát văn học dân gian Việt Nam
... Những giá trị Học sinh tìm hiểu Giáo viên hướng dẫn văn học dân gian Việt giá trị Nam: học sinh tìm hiểu Văn học dân gian kho tri giá trị văn học dân gian Việt Nam: văn học dân gian Việt thức vơ ... Văn học dân gian đời sống dân tộc Nam: - Tại lại khẳng định kho tri thức vô Văn học dân gian có giá trị văn học dân gian Việt phong phú đời sống sâu sắc đạo lí làm người Nam có giá trị? Văn học ... học dân gian có giá trị dân tộc thẩm mĩ to lớn, góp phần - Phân tích giá trị 2 .Văn học dân gian văn học dân gian quan trọng tạo nên sắc giá trò giáo dục sâu sắc riêng cho văn học dân Việt Nam...
 • 7
 • 3,374
 • 31

khai quat van hoc dan gian viet nam

khai quat van hoc dan gian viet nam
... lời nói -Tính chất truyền miệng thể diễn xướng dân gian 2- Tính tập thể Một người khởi xướng,tập thể hưởng ứng tham gia truyền miệng dân gian III-NHỮNG THỂ LOẠI CHÍNH CỦA VHDG VN -Thần thoại ... I- Văn học dân gian gì? - Là sáng tác nghệ thuật ngơn từ truyền miệng - Sản phẩm q trình sáng tác tập thể nhằm...
 • 11
 • 1,449
 • 8

Tiết 04- ĐỌC VĂN Bài: KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

Tiết 04- ĐỌC VĂNBài: KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM
... Trường THPTBC Chu Văn An Tổ Văn Giáo viên: Nguyễn Thị Ngát Tiết 04- ĐỌC VĂN Bài: KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM A/ Mục tiêu học: Giúp học sinh: - Hiểu nhớ đặc trưng văn học dân gian (Đây mục ... Những giá trị văn học dân gian Việt Nam    Văn học dân gian kho trí thức vô phong phú đời sống dân tộc Văn học dân gian có giá trị giáo dục sâu sắc đạo lí làm người Văn học dân gian có giá trị ... lưới- Dân ca Nam Bộ) Văn học dân gian Việt Nam có nhứng thể loại nào? Hãy định nghĩa ngắn gọn nêu ví dụ thể loại? Tóm tắt nội dung giá trị văn học dân gian? II Hệ thống thể loại văn học dân gian...
 • 19
 • 2,467
 • 23

Tiết 32: Ôn tạp văn học dân gian Việt Nam

Tiết 32: Ôn tạp văn học dân gian Việt Nam
... Tiết 32 ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM I Nội dung ôn tập Đặc trưng văn học dân gian Việt Nam - VHDG tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng  Tính truyền miệng ... Hát –biểu diễn Lễ hội Hát Thể loại chủ yếu VHDG Việt Nam Bảng tổng hợp thể loại VHDG Truyện dân gian Câu nói dân gian Thơ ca dân gian Sân khấu dân gian Bảng tổng hợp đặc trưng chủ yếu số thể loại ... sống cộng đồng Một số hình thức sinh hoạt văn học dân gian đời sống cộng đồng Thể loại Sử thi Hình thức Sinh hoạt lưu truyền cộng đồng Kể Sinh hoạt buôn làng (anh hùng) Truyền thuyết Kể - diễn...
 • 17
 • 3,073
 • 21

văn học dân gian việt nam

văn học dân gian việt nam
... TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM Câu 4: * Ca dao gì? Phân biệt ca dao dân ca? Ca dao lời, dân ca nhạc lời diễn xướng đời sống cộng đồng, lễ hội dân gian Tiết 32: ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM ... TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM b)Nghệ thuật: Ca dao sử dụng nhiều biện pháp mang tính truyền thống sáng tác dân gian phong phú sáng tạo thấy thơ văn văn học viết Tiết 32: ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ... thương nhớ … Tiết 32: ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM Bài tập trắc nghiệm : Từ phù hợp để điền vào chỗ trống câu sau: phậ o Văn học dân gian hai……… tạn thành văn học dân tộc a b c d Thành phần...
 • 27
 • 656
 • 0

Xem thêm