Bài 1 nguyên tử lớp 10 cơ bản

Bài tập tiếng Anh lớp 10 bản UNIT 1

Bài tập tiếng Anh lớp 10 cơ bản UNIT 1
... always”)  ……………………………………………… contented / are / we / with / our / working …………………………………………………… 10 my mother/ go/ work/ 6.30/ every day (build sentence) …………………………………………………… WHY PEOPLE WORK All ... life will be empty, purposeless and meaningless and it is easy for a lazy jobless man to wrongs 11 We have to work hard A because we are forced to B to make our material life better C to make ... can not contribute anything to our country 13 The more we work A the duller we feel B the less we earn C the more we contribute to society D a and b 14 what motivates us to work harder?. ...
 • 3
 • 641
 • 11

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG BÀI HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 BẢN.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG BÀI HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 CƠ BẢN.
... tòi nghiên cứu, học hỏi bước đầu em thực theo yêu cầu ràng buộc em tìm xây dựng cảm giác đam mê học tập môn - Giải pháp: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG BÀI HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 CƠ BẢN ... HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG BÀI HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 CƠ BẢN I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - Sau năm công tác trường THPT Kiệm Tân, nhận thấy học sinh trường chưa thật có hứng thú với môn lịch ... tài cho học sinh nghiên cứu học theo sơ đồ sau: Hình Quy trình nghiên cứu học học sinh Bước Giáo viên giao đề tài cho học sinh nghiên cứu học Bước Học sinh đọc Sách Giáo khoa Bước Học sinh tự tìm...
 • 36
 • 307
 • 0

SKKN HƯỚNG dẫn học SINH tự NGHIÊN cứu, xây DỰNG bài học LỊCH sử lớp 10 bản

SKKN HƯỚNG dẫn học SINH tự NGHIÊN cứu, xây DỰNG bài học LỊCH sử lớp 10 cơ bản
... 34 Trang BM03-TMSKKN Tên SKKN: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG BÀI HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 CƠ BẢN I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - Sau năm công tác trường THPT Kiệm Tân, nhận thấy học sinh trường chưa ... hứa hẹn hướng giải triển vọng cho việc dạy học môn Lịch sử đơn vị III TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP Giải pháp: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG BÀI HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 CƠ BẢN Thay ... Giải pháp: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG BÀI HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 CƠ BẢN đưa áp dụng đơn vị khác chưa áp dụng đơn vị trường THPT Kiệm Tân mà công tác Bản thân áp dụng năm học: 2014...
 • 35
 • 194
 • 0

Bài soạn De Thi Lop 10 Co Ban Hoc Ki I

Bài soạn De Thi Lop 10 Co Ban Hoc Ki I
... GIA TỰ TỔ HÓA – SINH ĐÁP ÁN ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 010 – 2011 MÔN : HÓA KH I (LỚP) 10 HỆ BỔ TÚC Th i gian : 45 phút II PHẦN TRẮC NGHIỆM ( I M) M i lựa chọn 0,25 Đ C C B A A B B A D 10 ... C I PHẦN TỰ LUẬN ( I M) Caâu 1:(2 ñieåm) a) 2Z + N = 40 2Z – N = 12 → Z = 13 N= 14 → A= 27 ( Nhôm) b) Caáu hình e: 1s22s22p63s23p1 X thuộc ô nguyên tố thứ 13, chu kỳ , nhóm IIIA Caâu 2:(3 ñieåm) ... ñieåm) a) Hợp chất v i hydro: RH3 MH = 3.%R / %H = 3.82,35/17,65 = 14 R Nitơ (N) b) Công thức e, CTCT c) Na → Na+ + 1e N + 3e → N33Na+ + N3- → Na3N Caâu 3:(2 ñieåm) a) Công thức oxit là: RO RO + 2HCl...
 • 3
 • 260
 • 0

bài tập tiếng anh lớp 10 bản và nâng cao

bài tập tiếng anh lớp 10 cơ bản và nâng cao
... _her 9/ It’s unusual for Khanh to get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ... he came back home He (fall over) _ 4/ We invited Oanh to our party but she couldn’t come She (arrange) _ to go somewhere ealse 5/ Thanh bought two loaves of bread and took them home, but ... five and arrive in the field at exactly 30 A 10 minutes B 15 minutes C 20 minutes D 30 minutes 4/ I continue to work from a quarter past eight till 10. 30 A keep away B keep back C keep down D...
 • 123
 • 8,900
 • 23

Tài liệu Bài tập ngữ pháp lớp 10 bản ppt

Tài liệu Bài tập ngữ pháp lớp 10 cơ bản ppt
... A computer – played B computers – played C computer - playing D computers – playing 10 Bài t p ng pháp l p 10 CB Lê Ng c Th ch 74 Quoc Hoc High School, ……… we are studying, is a famous school ... with D of 65 What time is the flight ………………… to arrive? A due B plan C thought D bound Bài t p ng pháp l p 10 CB Lê Ng c Th ch UNIT 2: SCHOOL TALKS EXERCISES Exercise 1: Pick out the word whose ... parents decided ………………… (take) a taxi because it was late 41 My watch keeps ……………… (stop) Bài t p ng pháp l p 10 CB Lê Ng c Th ch UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND EXERCISE Exercise 1: Pick out the word...
 • 20
 • 1,256
 • 24

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 BẢN ĐÁP ÁN.doc

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỚP 10 CƠ BẢN ĐÁP ÁN.doc
... mặt tiếp xúc 39 Bài tập Vật lý 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ (Cơ bản) HẾT 40 Bài tập Vật lý 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ (Cơ bản) Chương III CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN Bài 17 CẦN BẰNG CỦA ... 44 phút Bài tập Vật lý 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ (Cơ bản) C BÀI TẬP PHÁT TRIỂN 1.5 Căn vào Bảng tàu chạy Tàu thống Bắc – Nam: Nam Định Thanh Hóa Vinh Huế Đà Nẵng Nha Trang 20 22 giờ 10 20 50 ... Lấy g = 10 m/s2 a) Tính quãng đường vật rơi giây thứ ba (ĐS: 25 m) b) Biết trước chạm đất vận tốc vật 38m/s Tính h (ĐS: 72,2 m) 10 Bài tập Vật lý 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ (Cơ bản) Bài CHUYỂN...
 • 116
 • 765
 • 0

bai 1 - nguyen tu - hoa 10

bai 1 - nguyen tu - hoa 10
... oxi có 8p 8n mp= 1, 6726 .10 -2 7 = 13 ,3808 .10 -2 7kg mn= 1, 6748 .10 -2 7 = 13 ,3984 .10 -2 7 kg me= 9 ,10 95 .10 - 31 = 72,876 .10 - 31 kg mHN = mp + mn = 26,7792 .10 -2 7 kg mNT = mHN+ me = 26,7865 .10 -2 7kg mNT mHN ... n) 3- Kết luận cấu tạo nguyên tử: Thành phần nguyên tử Khối lượng Điện tích Electron me=9 ,10 94 .10 - 31 kg qe= -1 , 602 .10 -1 9 C (-eo) (0,55 .10 -3 u) Proton mp =1, 6726 .10 -2 7 kg (1u) qp= +1, 602 .10 -1 9 C (eo) ... tài liệu cho biết đặc điểm Hạt electron ? Khối lượng Điện tích me = 9 ,10 94 .10 - 31 kg (0,55 .10 -3 u) qe = -1 , 602 .10 -1 9 C ( -eo) 2- Hạt nhân nguyên tử: a) Sự tìm hạt nhân nguyên tử: (mô phỏng) Quan...
 • 16
 • 307
 • 0

bài tập vật lý lớp 10 bản

bài tập vật lý lớp 10 cơ bản
... khdi lupng 2,0 .10" ^ kg, d each xa 40 m Hdi lue hap ddn gifla chung bdng bao nhidu phdn trpng lupng P cita mPi xe ? Lay g ^ 9,8 m/s^ 35 A 34 .10" ^^P C 85 .10" ^P B 34 .10" ^P D 85 .10" ^2p 11.3 Mpt ... Trai Dd't dd'i vdi true Trai Ddt la bao nhieu ? A C « 7,27 .10" '^ rad/s O B C « 7,27 .10" ^ rad/s O O C C « 6,20 .10" ^ rad/s D C « 5,42 .10" ^ rad/s O 5.9 Mpt ngudi ngdi trdn ghd' eiia mpt chide du ... x^ = 54t; td chay tuf B : Xg = 48t -h 10 B td chay tuf A : x^ = 54t + 10 ; td ehay tir B : Xg = 48t C td ehay tiif A : x^ = 54t; td chay tii B : Xg = 48t - 10 D td chay tii A : x^ = - 54t; td chay...
 • 203
 • 1,651
 • 1

BÀI KTRA SỐ 4 LỚP 10 BẢN

BÀI KTRA SỐ 4 LỚP 10 CƠ BẢN
... Sunfuric đặc? A H2SO4 + Na2SO3  Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O B 4H2SO4 + Fe3O4  FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O C H2SO4 + Fe(OH)2  Fe2(SO4)3+ SO2 + H2O D Cả Avà C II PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: Hoàn thành ... SO2 ? A H2SO4 đậm đặc đun nóng B H2SO4 loãng, nhiệt độ 100 oC C H2SO4 đậm đặc, nhiệt độ thường D H2SO4 loãng, nhiệt độ thường Câu 4: Dãy chất sau gồm chất có tính oxi hoá: A O3, H2SO4, F2 B O2, ... TÊN:………………………… LỚP 10B ĐỀ KIỂM TRA TIẾT SỐ MÔN HÓA – KHỐI 10 – HỌC KÌ II Thời gian làm bài: 45 phút I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) (Khoanh tròn vào đáp án ) Câu 1: Ion X2- có cấu hình electron lớp 3s23p6...
 • 8
 • 181
 • 0

Bài tập tiếng Anh lớp 10 bản UNIT 2

Bài tập tiếng Anh lớp 10 cơ bản UNIT 2
... What C How D When 22 It’s high time you began to study _ A serious B more serious C most serious D seriously 23 My shoes need _ A to mend B to be mended C mend D mended 24 My father’s advice ... D teaching 25 I can’t bear _ such tight shoes A wear B wearing C to wear D worn 26 It was difficult _ a date which was convenient for everyone A making B to make C make D made 27 Do you ... my job A expect B mean C prepare D risk 20 So far, many beautiful buildings _ in Bangkok A were built B have been built C are building D have built 21 .I’m going to be an engineer in ten years’...
 • 5
 • 2,669
 • 57

Bài tập tiếng anh lớp 10 bản bà i 3 (with key)

Bài tập tiếng anh lớp 10 cơ bản bà i 3 (with key)
... violin a I was playing b I had played c I play d I played 32 It’s two years _ Joe a that I don’t see b that I haven’t seen c since I didn’t see d since I saw 33 The man sitting next to me on ... They (10) _ the Nobel Prize for Physics in 19 03 a biologist b mathematician c chemist d physicist and chemist a follow b take c pursue d satisfy a poverty b loneliness c wealth d difficulty ... your choice on the answer sheet. (3. 5 points) The train at 10 o’clock tomorrow A leave B leaves C will leave D is going to leave He _ in this town since he was born A lives B lived C is living D...
 • 14
 • 4,780
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcchương 6 phương pháp phân tích khối lượngGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài 13. Di truyền liên kếtBài 8. Nhiễm sắc thểđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồislide thuyet trinh quan tri logisticsHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Nghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vântieu luan quan tri logistic