Tài Liệu Xã Hội Học Tội Phạm

đề tài hội học tội phạm

đề tài xã hội học tội phạm
... lệch, tượng tội phạm nói chung hành vi phạm tội nói riêng có ý nghĩa quan trọng nhằm giữ gìn bảo vệ trật tự, kỷ cương, an toàn hội Đó lĩnh vực quan trọng hội học tội phạm, hội học quan ... Biện pháp kinh tế - hội Tội giết người vấn đề hội nên cần phải giải biện pháp kinh tế - hội Để giải tốt vấn đề nhằm loại bỏ nguyên nhân kinh tế, dẫn đến hành vi phạm tội giết người, biện ... Tình hội hoàn cảnh cụ thể trực tiếp ảnh hưởng đến việc phát sinh tội phạm người phạm tội vào thời điểm định Trong số trường hợp phạm tội định, tình cụ thể đóng vai trò nguyên nhân phát sinh tội phạm...
 • 18
 • 489
 • 4

Tài liệu hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của hội học và mqhệ giữa hội học với các KH XH khác docx

Tài liệu Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mqhệ giữa Xã hội học với các KH XH khác docx
... luận khoa học, áp dụng vào trình nghiên cứu; lấy CNXHKH làm mục tiêu nội dung nghiên cứu Trong trình phát triển, XH học luôn có mối liên hệ bền vững ngành KHXH kh c tiếp thu thành tựu khoa học kh c ... chung cáchiện tượng hai trình XH dẫn đến XH học đạI cương có nội dung nghiên cứu gắn với XH học vĩ mô XH học lý thuyết XH học chuyên ngành phận XH học gắn lý luận XH học đạI cương nghiên cứu ... vực khoa học liên ngành - KT hoch XH gần với KT học CT - XH học – KT - Lĩnh vực nghiên cứu KT XH XHh KT chuyên ngành Xhh nghiên cứu mối quan hệ hội học kinh tế người KT KT học giúp cho XH học...
 • 27
 • 5,663
 • 14

Tài liệu hội học gia đình _ Li hôn pdf

Tài liệu Xã hội học gia đình _ Li hôn pdf
... khỏe; 1,3% cách Nguyên nhân li hôn: Mâu thuẫn Mâu thuẫn vợ chồng : - Không hợp tính cách Chênh lệch vị trí, địa vị hội Mâu thuẫn vợ (chồng) với thành viên gia đình Nguyên nhân li hôn Ngoại ... Khái niệm Li hôn hình thức vợ chồng bỏ tòa án cho phép hủy hôn nhân pháp luật công nhận Hiện trạng li hôn ° Li hôn ngày gia tăng Năm 2000 có 51000 vụ Năm 2004 có ... Suy giảm khả tài Hậu li hôn Tác động đến hội : - Giảm suất lao động thiệt hại nhân lực cho hội, do: ° Tổn thương tinh thần ° Giảm sức sáng tạo ° Giảm khả lao động - Tỉ lệ tái hôn thấp - Tăng...
 • 9
 • 723
 • 11

Tài liệu hội học gia đình - Li hôn doc

Tài liệu Xã hội học gia đình - Li hôn doc
... khỏe; 1,3% cách Nguyên nhân li hôn: Mâu thuẫngiữa vợ chồng : Mâu thuẫn Không hợp tính cách Chênh lệch vị trí, địa vị hội Mâu thuẫn vợ (chồng) với thành viên gia đình - Nguyên nhân li hôn Ngoại ... thả - Suy giảm khả tài Hậu li hôn Tác động đến hội : - Giảm suất lao động thiệt hại nhân lực cho hội, do: ° Tổn thương tinh thần ° Giảm sức sáng tạo ° Giảm khả lao động - Tỉ lệ tái hôn ... Khái niệm Li hôn hình thức vợ chồng bỏ tòa án cho phép hủy hôn nhân pháp luật công nhận Hiện trạng li hôn ° Li hôn ngày gia tăng Năm 2000 có 51000 vụ Năm 2004 có...
 • 9
 • 523
 • 3

Tài liệu hội học truyền thông pdf

Tài liệu Xã hội học truyền thông pdf
... trị học hội học Dư luận hội Truyền thông đại chúng Tâm lý học hội Dư luận hội hội học Truyền thông đại chúng Chức nghiên cứu hội học truyền thông đại chúng Nhận thức chất hội, ... cứu hội học TTC Đối tượng nghiên cứu khoa học hội học Đối tượng nghiên cứu hội học TTĐC Khách thể nghiên cứu khoa học hội học Khách thể nghiên cứu hội học TTĐC đối tượng hội học ... TTC hội học Truyền thông đại chúng lĩnh vực hội học có đối tượng nghiên cứu là: cấu trúc; đặc điểm; qui luật; vị trí TTC tổ chức hội Mối quan hệ khoa học nghiên cứu TTC hội học Chính...
 • 22
 • 864
 • 13

HỘI HỌC TỘI PHẠM

XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM
... tượng tội phạm xảy khứ hội học tội phạm đưa dự báo diễn biến, khuynh hướng phát triển biến đổi tượng tội phạm nói chung nhóm tội phạm mà nghiên cứu Mối liên hệ tội phạm học hội học tội phạm ... PORTAL Giáo trình hội học Đại học luật Hà Nội Giáo trình tội phạm học Đại học luật Hà Nội Tập giảng hội học Đại học luật Hà Nội Giáo trình hội học Đại học khoa học hội nhân văn- ĐHQGHN ... lạc hội, tức phòng tượng phạm tội Tội phạm học (Criminology): Là khoa học nghiên cứu tội phạm hay khoa học nghiên cứu tình hình phạm tội biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, tội phạm học...
 • 36
 • 6,783
 • 8

Đề cương hội học tội phạm ppt

Đề cương xã hội học tội phạm ppt
... lạc hội, tức phòng tượng phạm tội Tội phạm học (Criminology): Là khoa học nghiên cứu tội phạm hay khoa học nghiên cứu tình hình phạm tội biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, tội phạm học ... gọi tệ nạn hội có nghĩa tượng hội ngược lại lợi ích mong muốn hội vấn đề hội nhiều tệ nạn hội cần nhận nhiều quan tâm nhà XHH tội phạm Tội phạm học nhằm cải thiện hội Nguồn: ... điều kiện nảy sinh tội phạm; công việc toàn hội Câu 6: Vai trò dự báo tội phạm dự báo tội phạm xảy tương lai Cho ý kiến lí giải vấn đề tội phạm Dự áo tội phạm lĩnh vực, vấn đề xuất hầu hết lĩnh...
 • 21
 • 980
 • 9

tài liệu hội học đại cương

tài liệu xã hội học đại cương
... ĐKXH phổ biến xh đại Kết luận : XHH E.Durkheim phản ánh rõ ý tưởng H.Spencer thể hội, tiến hoá hội, chức hội XHH E.Durkheim chủ yếu xoay quanh vấn đề mối quan hệ người hội XHH cần phải ... tạo thành ba lĩnh vực KH liên ngành Một KT học Xh gần với KT học trị, hai XH học Ktế ba lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học hội * Với trị học : Chính trị học chủ yếu nghiên cứu quyền lực phân chia ... đồng người bên hội với tư cách hệ thống XH, cấu XH c Mối quan hệ XHH KHXH khác * Với Triết học : Triết học khoa học nghiên cứu quy luật chung tự nhiên, hội tư Quan hệ XHH triết học mối quan...
 • 60
 • 300
 • 0

Bài tập nhóm Học phần hội học tội phạm Luật Hình sự

Bài tập nhóm Học phần Xã hội học tội phạm Luật Hình sự
... chiếu phạm tội Sự gắn nhãn thuộc nhóm có quyền lực hội Lý thuyết học hỏi hội (Ankers) Chính cấu trúc hội xếp hình mẫu liên kết hành vi phạm tội Cấu trúc hội tạo kiểu loại hành vi phạm ... nghiêm trọng Tội phạm nghiêm trọng Tội phạm nghiêm Tội phạm nghiêm trọng Tội phạm nghiêm trọng Là tội phạm gây nguy hại lớn cho hội mà mức cao khung hình phạt tội đến 15 năm tù Là tội phạm gây ... LUẬT HÌNH SỰ VÀ NGUỒN GỐC TỘI PHẠM HÌNH SỰ Nguồn gốc tội phạm Giới thiệu BLHS nước CHXHCN Việt Nam năm 1999 Nguồn gốc cá nhânsinh học Nguồn gốc hội Phân loại tội phạm Nguồn gốc...
 • 37
 • 794
 • 0

Bài thuyết trình hội học tội phạm Các tiêu chí khoa học cơ bản của chuyên ngành hội học tội phạm

Bài thuyết trình Xã hội học tội phạm Các tiêu chí khoa học cơ bản của chuyên ngành Xã hội học tội phạm
... chống tượng tội phạm - ĐN2: hội học tội phạm (XHHTP) lĩnh vực chuyên ngành nghiên cứu nguyên nhân hội phản ứng hội trước tội phạm - ĐN3: XHH TP nghiên cứu tội phạm chiều cạnh: Tội phạm cá ... hình tội phạm - đặc điểm trình tượng phạm tội - khuynh hướng dự báo tội phạm 3 Các khái niệm chuyên ngành Tội phạm: Tội phạm tượng hội – pháp lý phức tạp, tổng hợp tất hành vi phạm tội thực ... độ hội, thiết chế hội sách hội; TP .Học n/c nguyên nhân, điều kiện tội phạm cụ thể • XHH tội phạm chuyên sâu đánh giá tác động hội, chuẩn mực sai lệch dư luận - quan niệm hội...
 • 95
 • 378
 • 0

Bài thuyết trình hội học tội phạm Tội phạm xuyên quốc gia

Bài thuyết trình Xã hội học tội phạm Tội phạm xuyên quốc gia
... Quá trình toàn cầu hóa dẫn đến việc hình thức tội phạm xuyên quốc gia tăng nhanh chóng Khái niệm Tội phạm diễn quốc gia có ảnh hưởng sâu rộng đến quốc gia khác Tội phạm thực nhiều quốc gia Một tội ... gia Một tội phạm Xuyên quốc gia : Tội phạm diễn quốc gia, phần chủ yếu việc chuẩn bị, kế hoạch, đạo điều khiển diễn quốc gia khác Tội phạm diễn quốc gia có liên quan đến nhóm tội phạm có tổ chức ... quân sự; tội phạm chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy Tội phạm liên quan đến hải tặc cướp biển Các lĩnh vực phạm tội Tội phạm rửa tiền Tội phạm lĩnh vực tin học, điện tử viễn thông Tội phạm xâm phạm quyền...
 • 52
 • 398
 • 0

Bài thuyết trình hội học tội phạm

Bài thuyết trình Xã hội học tội phạm
... biệt XHH tội phạm tội phạm học  Khái quát:  - Tư tưởng nghiên cứu tội phạm  - Lịch sử hình thành Tội phạm học XHH tội phạm  - Sự phát triển TPH XHHTP 1. Các khái niệm A) Tội phạm: Tội phạm hành ...  B) Tội phạm học:    Tội phạm học là khoa học liên ngành,  thực nghiệm nghiên cứu về tội phạm (hiện  thực), nguyên nhân của tội phạm và kiểm  soát tội phạm (PGS.TS. Lê Thị Sơn,  Tội phạm học – khái  ... nhân hội phản ứng hội trước tội phạm Mối quan hệ xhhtp tội phạm học  Điểm tương đồng: Đối tượng nghiên cứu - Hiện tượng tội phạm tình hình tội phạm - - Qúa trình phát sinh triển tội phạm...
 • 24
 • 748
 • 0

Bài thuyết trình Các khái niệm và lý thuyết liên quan đến tội phạm học hội học tội phạm

Bài thuyết trình Các khái niệm và lý thuyết liên quan đến tội phạm học và xã hội học tội phạm
... nhóm vào khuôn mẫu hội thừa nhận đúng, cần phải làm theo Kiểm soát hội, dùng chế tài tiêu cực đẩy hành vi lệch lạc vào khuôn phép hay vào trật tự 7 thuyết trật tự hội • Trật tự hội ... khoa học nghiên cứu di truyền 2 thuyết tâm học • Tập trung vào tính bất thường nhân cách số bất thường nhân cách liên kết với tính di truyền, nhà tâm học xem hầu hết rối loạn nhân cách ... cách kết trình hội hóa • thuyết tiết chế Walter Reckless Simon Dinitz cho áp lực hội dẫn đến tình trạng phạm tội phổ biến trẻ vị thành niên, trẻ em thích ứng tốt với thất bại đồng cách tích...
 • 22
 • 562
 • 0

Xem thêm