NHIỆT ĐIỆN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG DƯ TỪ LÒ LUYỆN THAN CỐC

Giáo trình phân tích sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện sử dụng năng lượng của môi chất p10 pdf

Giáo trình phân tích sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện sử dụng năng lượng của môi chất p10 pdf
... 4.17 đồ nối hâm nớc với bao a) đồ ngắt đợc; b) đồ không ngắt đợc 1, 3, 5-van khóa; 2-van chiêu; 4-van an toàn; 4.5 Bộ SấY KHÔNG KHí 4.5.1 Công dụng phân loại Để tăng cờng hiệu trình ... cho nhiệt lợng hấp thu xạ dàn ống sinh giảm xuống, nghĩa nhiệt độ khói khỏi buồng lửa tăng lên, lu lợng khói qua nhiệt tăng lên làm cho lợng nhiệt hấp thu nhiệt tăng lên, dẫn đến nhiệt độ nhiệt ... NƯớC Để tận dụng nhiệt thừa khói sau nhiệt nhằm nâng cao hiệu suất lò hơi, ngời ta bố trí thêm bề mặt nhận nhiệt nh hâm nớc, sấy không khí, chúng đợc gọi tiết kiệm nhiệt 4.4.1 Công dụng phân loại...
 • 5
 • 251
 • 0

Giáo trình phân tích sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện sử dụng năng lượng của môi chất p9 pps

Giáo trình phân tích sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện sử dụng năng lượng của môi chất p9 pps
... tuốc bin -máy phát, dẫn đến làm giảm chất lợng dòng điện (thay đổi điện áp tần số dòng điện) 4.3.4.2 Các nguyên nhân làm thay đổi nhiệt độ nhiệt Trong trình vận hành, nhiệt độ nhiệt thay đổi nguyên ... định nhiệt độ nhiệt Nhiệt độ nhiệt nhiệt độ khỏi ống góp nhiệt trớc sang tuốc bin Nhiệt độ nhiệt thay đổi dẫn đến loạt thay đổi khác gây ảnh hởng xấu đến chế độ làm việc lò - Nếu nhiệt độ nhiệt ... chỉnh nhiệt độ nhiệt phía khói * Điều chỉnh nhiệt độ nhiệt phía Ngời ta đặt vào ống góp nhiệt thiết bị gọi giảm ôn Cho nớc qua giảm ôn, nớc có nhiệt độ thấp nên nhận nhiệt làm cho nhiệt độ nhiệt...
 • 5
 • 301
 • 1

Giáo trình phân tích sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện sử dụng năng lượng của môi chất p8 pptx

Giáo trình phân tích sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện sử dụng năng lượng của môi chất p8 pptx
... 2-14% 3.4.4 Tổn thất nhiệt tỏa nhiệt môi trờng xung quanh q5 (%) Bề mặt tờng xung quanh lò có nhiệt độ cao nhiệt độ môi trờng xung quanh, có tỏa nhiệt từ mặt tờng lò đến môi trờng gây nên tổn ... tỏa nhiệt môi trờng xung quanh, ký hiệu q5 (%) Tổn thất nhiệt q5 phụ thuộc vào nhiệt độ, diện tích bề mặt xung quanh tờng lò, chất lợng lớp cách nhiệt tờng lò Tổn thất q5 tỷ lệ thuận với diện tích ... 14000C, nhiên liệu vào lò có nhiệt độ khoảng 20-350C Nh lò lợng nhiệt để nâng nhiệt độ xỉ từ nhiệt độ nhiệt độ môi trờng lúc vào đến nhiệt độ xỉ lúc khỏi lò, gọi tổn thất nhiệt xỉ mang q6 (%) Tổn...
 • 5
 • 206
 • 0

Giáo trình phân tích sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện sử dụng năng lượng của môi chất p4 pps

Giáo trình phân tích sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện sử dụng năng lượng của môi chất p4 pps
... nhiên liệu sấy nhiệt độ khoảng 1050C 14 * Chất bốc cốc: Chất bốc ký hiệu V, Khi đốt nóng nhiên liệu điều kiện ôxi nhiệt độ 800-8500C có chất khí thoát gọi chất bốc, kết phân hủy nhiệt liên kết ... cháy Nhiệt trị thấp nhiệt trị không kể đến lợng nhiệt ngng tụ nớc sản phẩm cháy Nhiệt trị nhiên liệu cháy thiết bị thực tế nhiệt trị thấp nhiệt độ khói khỏi lò cao nhiệt độ ngng tụ nớc, nhiệt ... Kj/m3tc) Nhiệt trị làm việc nhiên liệu gồm nhiệt trị cao nhiệt trị thấp, ký hiệu Qclv Qtlv Trong nhiên liệu có nớc, nớc ngng tụ thành nớc tỏa lợng nhiệt Nhiệt trị cao nhiệt trị có kể đến lợng nhiệt...
 • 5
 • 215
 • 0

Giáo trình phân tích sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện sử dụng năng lượng của môi chất p3 doc

Giáo trình phân tích sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện sử dụng năng lượng của môi chất p3 doc
... 2.2 Nguyên làm việc lò nhà máy điện Trong lò nhà máy điện, đợc sản xuất nhiệt Hơi nhiệt nhận đợc nhờ trình: đun nóng nớc đến sôi, sôi để biến nớc thành bão hòa nhiệt để biến bão hòa thành nhiệt ... thành nhiệt dòng Lò thiết bị có mặt gần nh tất xí nghiệp, nhà máy, để sản xuất nớc phục vụ cho trình sản xuất điện nhà máy điện; phục vụ cho trình đun nấu, chng cất dung dịch, sấy sản phẩm trình ... có nhiệt độ cao phận lò Công suất lò phụ thuộc vào lu lợng, nhiệt độ áp suất Các giá trị cao công suất lò lớn Hiệu trình trao đổi nhiệt lửa khói với môi chất lò phụ thuộc vào tính chất vật môi...
 • 5
 • 185
 • 0

Giáo trình phân tích sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện sử dụng năng lượng của môi chất p2 docx

Giáo trình phân tích sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện sử dụng năng lượng của môi chất p2 docx
... 2.2 Nguyên làm việc lò nhà máy điện Trong lò nhà máy điện, đợc sản xuất nhiệt Hơi nhiệt nhận đợc nhờ trình: đun nóng nớc đến sôi, sôi để biến nớc thành bão hòa nhiệt để biến bão hòa thành nhiệt ... nh tất xí nghiệp, nhà máy, để sản xuất nớc phục vụ cho trình sản xuất điện nhà máy điện; phục vụ cho trình đun nấu, chng cất dung dịch, sấy sản phẩm trình công nghệ nhà máy hóa chất, đờng, rợu, ... có nhiệt độ cao phận lò Công suất lò phụ thuộc vào lu lợng, nhiệt độ áp suất Các giá trị cao công suất lò lớn Hiệu trình trao đổi nhiệt lửa khói với môi chất lò phụ thuộc vào tính chất vật môi...
 • 5
 • 217
 • 2

Giáo trình phân tích sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện sử dụng năng lượng của môi chất p1 pot

Giáo trình phân tích sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện sử dụng năng lượng của môi chất p1 pot
... nghiên cứu bố trí thiết bị nhà máy đồ nhiệt nguyên nhà máy điện đợc biểu diễn hình 11.2 Trong đồ nhiệt chi tiết đờng ống sau đợc gọi đờng ống hệ thống ống nhà máy - ống nối từ lò đến tuabin ... bị nhiệt, kể thiết bị dự phòng, đờng ống liên lạc thiết bị, loại van đóng mở thiết bị điều chỉnh Hình 11.2 đồ nhiệt chi tiết nhà máy điện đồ nhiệt chi tiết thể toàn hệ thống nhiệt nhà máy, ... phơng trình cân nhiệt cân chất cho tất dòng hơi, dòng nớc cấp, nớc bổ sung, v.v 131 Cuối cùng, xác định tiêu kinh tế kỹ thuật 11.1.2 đồ nhiệt chi tiết Khác với đồ nhiệt nguyên lý, đồ có...
 • 5
 • 194
 • 0

Tài liệu Chương 5: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VÌ HOÀ BÌNH VÀ CHO MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ docx

Tài liệu Chương 5: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VÌ HOÀ BÌNH VÀ CHO MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ docx
... đại chúng lượng nguyên tử 5.4 Có thể chế tạo bom nguyên tử từ nhiên liệu qua sử dụng lò nước nhẹ hay không? Ở lò nước nhẹ, nhiên liệu đốt cháy toàn thời gian dài Pu -239 chuyển thành nguyên tố ... thời lượng tạp chất tăng lên Giả sử cố chế tạo bom nguyên tử từ Pu -239 làm phải có công nghệ kỹ thuật cao Trên thực tế, nước có vũ khí hạt nhân nước bí mật có kế hoạch sử dụng lượng nguyên tử vào ... vào quân không sử dụng Pu chất lượng từ lò phản ứng phát điện thương mại Mặc dù vậy, cần phải quản lý cách chặt chẽ lượng Plutonium từ nhiên liệu sử dụng Trên thực tế, Plutonium IAEA (Cơ quan Năng...
 • 6
 • 387
 • 0

thiết kế điều khiển hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời hòa lưới điện quốc gia

thiết kế điều khiển hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời hòa lưới điện quốc gia
... khụng gian SVM 54 3.2.1 Thnh lp vộc t khụng gian 55 GVHD: PGS.TS Li Khc Lói -2- HV: Dng Qunh Nga Lun thc s k thut Chuyờn ngnh T ng húa 3.2.2 Chuyn h ta (, ) sang h ta (d, q) cho vộc t khụng 56 gian ... qua lp khớ quyn (air mass) 20 1.1.4.3 Cng bc x mt tri bin i theo thi gian 22 1.1.4.4 Cng bc x mt tri bin i theo khụng gian 23 1.2 Cỏc phng phỏp khai thỏc s dng nng lng mt tri 23 1.2.1 Tng quan ... CM N Sau mt thi gian nghiờn cu, c s ng viờn, giỳp v hng dn tn tỡnh ca thy giỏo hng dn PGS.TS Li Khc Lói, lun vi ti Thit k iu khin h thng in s dng nng lng mt tri hũa li in quc gia ó hon thnh...
 • 88
 • 410
 • 4

Hệ thống phát điện sử dụng năng lượng gió

Hệ thống phát điện sử dụng năng lượng gió
... cứu khẳng định lợng gió ngày phát triển đáp ứng đợc nhiều cho nhu cầu sử dụng điện loài ngời Tuy nhiên kiến thức thu đợc kiến thức giúp hiểu hệ thống phát điện sử dụng lợng gió Cần phải đầu t ... phân tích ta thấy việc sử dụng sơ đồ chỉnh lu dùng Diode giúp lợc bỏ đợc nhiều công đoạn điều khiển với yêu cầu xác cao mạch cung cấp điện hệ thống phát điện sức gió ta sử dụng mạch chỉnh lu cầu ... ngời sử dụng xem kết dang chạy mô Hơn ngời sử dụng thay đổi thông số cách trực tiếp nhận biết đợc ảnh hởng đến mô hình 41 4.2:Mô hệ thống: 4.2.1:Mô hình mô phỏng: Trên mô hình mô hệ thống phát điện...
 • 46
 • 199
 • 0

Pháp luật một số quốc gia về không sử dụng năng lượng nguyên tử và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Pháp luật một số quốc gia về không sử dụng năng lượng nguyên tử và kinh nghiệm đối với Việt Nam
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ NGA PHÁP LUẬT MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ KHÔNG SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Quốc tế Mã số: 60 38 01 ... VỚI VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP KHÔNG SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ Ở VIỆT NAM 97 3.1 THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 97 3.2 KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG ... Tổng quan pháp luật việc không sử dụng lƣợng nguyên tử Chương 2: Quy định pháp luật số quốc gia điển hình không sử dụng lƣợng nguyên tử Chương 3: Kinh nghiệm Việt Nam giải pháp sử dụng dạng lƣợng...
 • 125
 • 110
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật THIẾT kế điều KHIỂN hệ THỐNG điện sử DỤNG NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI hòa lưới điện QUỐC GIA

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật THIẾT kế điều KHIỂN hệ THỐNG điện sử DỤNG NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI hòa lưới điện QUỐC GIA
... da trờn mng li in quc gia Sau nm c o to thc s to trng i hc K thut Cụng nghip, tụi ó c giao ti lun tt nghip l Thit k iu khin h thng in s dng nng lng mt tri hũa li in quc gia ti ó c hon thnh, ... 1.1.4.3 Cng bc x mt tri bin i theo thi gian 1.1.4.4 Cng bc x mt tri bin i theo khụng gian 1.2 Cỏc phng phỏp khai thỏc, s dng nng lng mt tri Vit Nam l mt quc gia ang phỏt trin, ú nhu cu nng lng ... nú S NGUYấN Lí IU KHIN TON H THNG: IPV PV DC-DC Boost Converter UPV DC-AC Inverter cDC Rf Lf LƯớI ĐIệN MPPT Controller IPV DC-AC Controller IG UPV UG Trong o: - MPPT Controller : B iu khin cụng...
 • 21
 • 313
 • 2

Pháp luật quốc tế về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình

Pháp luật quốc tế về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình
... nguyên tắc pháp luật sử dụng lượng nguyên tử 37 2.2 Cơ sở pháp luật quốc tế sử dụng lượng nguyên tử mục đích hòa bình 45 2.3 Mối quan hệ pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia sử dụng lượng nguyên ... pháp luật sử dụng lượng nguyên tử Thứ tư, nguồn pháp luật sử dụng lượng nguyên tử mục đích hòa bình phong phú, đa dạng, quy định pháp luật sử dụng lượng nguyên tử mục đích hòa bình văn pháp luật ... 2.1.2.4 Sử dụng lượng nguyên tử mục đích hòa bình Việc sử dụng NLNT mục đích hòa bình hay mục đích phi hòa bình phụ thuộc vào ý đồ quốc gia có sử dụng NLNT giới Các quốc gia sử dụng NLNT mục đích hòa...
 • 161
 • 252
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng năng lượng nguyên tửhệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trờithiết bị điện sử dụng năng lượng mặt trờiđiều hòa nhiệt độ sử dụng năng lượng mặt trờimáy phát điện sử dụng năng lượng giómáy phát điện sử dụng năng lượng mặt trờicông nghệ phát điện sử dụng năng lượngbài giảng điện tử sử dụng năng lượng chất đốtsử dụng năng lượng từ thiên nhiên với pin năng lượng mặt trời được sản xuất tại việt nam theo công nghệ của hãng wysips pháp người dung có thể sạc điện thoại thông qua 3 cáchsử dụng năng lượng điệnsử dụng năng lượng tự nhiênđiện thoại sử dụng năng lượng mặt trờisử dụng năng lượng điện hiệu quảkhoa học lớp 5 bài sử dụng năng lượng điệnbài 45 sử dụng năng lượng điệnXúc động tình yêu của cô giáo xinh đẹp bị ung thư dành tặng học trò khi 20 tháng 11 đến gầnCô giáo vùng lũ viết tâm thư xin sách cho học trò nghèoQuy trình sản xuất bánh quyUnit 2. Making arrangementsPhật giáo nguyên thủy với tư tưởng giai thoátTaxation of business entities 6th edition spilker test bankTaxation of individuals 4th edition spilker test bankTaxation of individuals 6th edition spilker test bank15 lời chúc dành cho thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11The basics of social research 6th edition babbie test bankAHP tutorial tutorial decisionGiới thiệu chung về quản lí chât lượngTIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIỆP VỤ TRONG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIAThe challenge of democracy american government in global politics the essentials 9th edition janda test bankThe changing earth exploring geology and evolution 6th edition monroe test bankThe cognitive sciences 2nd edition sobel test bankSự cố giải quyết sự cố các công trình xây dựngThe economics of health and health care 7th edition folland test bankTechnical communication a practical approach 8th edition pfeiffer test bankThe macro economy today 13th edition schiller test bank