Bai 10 3 trung quoc thuc hanh65

Thực trạng thu hút FDI tại Việt Nam giai đoạn 2000 đến nay và bài học từ Trung Quốc

Thực trạng thu hút FDI tại Việt Nam giai đoạn 2000 đến nay và bài học từ Trung Quốc
... 12 - THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC TỪ TRUNG QUỐC GVHD : LÊ THỊ HỒNG MINH CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - QUÝ I NĂM 2011 VÀ BÀI HỌC TỪ TRUNG QUỐC I Thực trạng ... việc làm mà không cần bỏ vốn đầu tư; tập -8- THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC TỪ TRUNG QUỐC GVHD : LÊ THỊ HỒNG MINH trung thu hút vốn công nghệ nước vào lĩnh vực khuyến khích xuất khẩu; tiếp ... theo thoả thu n bên Các bên hợp doanh thực nghĩa vụ tài nhà nước sở cách riêng rẽ Pháp lý hợp doanh thực thể kinh doanh hoạt động theo luật -9- THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC TỪ TRUNG QUỐC GVHD...
 • 14
 • 794
 • 4

bài 3 Trung Quốc

bài 3 Trung Quốc
... 3- TÔN TRUNG SƠN VÀ CÁCH MẠNG TÂN HI: A) Tôn Trung Sơn Đồng Minh Hội: *Tôn Trung Sơn: -Tôn Trung Sơn (1866-1925) lãnh tụ kiệt xuất phong trào cách mạng dân chủ tư sản Trung Quốc - Ông ... lật đổ Mãn Thanh, xây dựng xã hội *Trung Quốc Đồng Minh Hội: -Tháng 8/1905, Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc Đồng minh hội – đảng giai cấp tư sản Trung Quốc - Cương lónh trò: Chủ nghóa “Tam ... nghóa Vũ Xương, thắng lợi nhanh chóng lan rộng khắp miền Trung Nam Trung quốc -Ngày 29/12/1911 ,Quốc dân đại hội họp Nam Kinh bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống,ban hành quyền tự dân chủ cho...
 • 12
 • 785
 • 3

Bài 3 Trung Quốc

Bài 3 Trung Quốc
... Ông Tôn Trung Sơn TQ đồng minh hội? - 1905 Tôn Trung Sơn lập tổ chức TQ đồng minh hội - Cách mạng phụcnTrung hoa, Tâ Hợi chủ Tôn Trungh đuổi Mãn Thanh, khôi 3- trương " Đán thành lập dân quốc chia ... ?i quốc, bầu phủ lâ choTính chấ Trung sơn làm Đạ CÂU HỎI CỦNG CỐ : 1- Phong trào quan lại trí thức: a- Thái Bình Thiên Quốc b- Duy Tân c- Nghóa Hoà Đoàn d- Trung Quốc Đồng Minh Hội 2- Chiến Tranh ... Bài 17 TRUNG QUỐC (CUỐI XIX ĐẾN ĐẦU XX) tiết 24-25 CÁC TRIỀU ĐẠI NHÀ THANH 1898 Từ Hi thái hậu Cixi ruled...
 • 12
 • 505
 • 1

Bài 3: Trung quốc

Bài 3: Trung quốc
... S cn thit ca vic hccỏc s Trung quc? Trung Quc b lch nc quc xõm Lc Trung Quc lc Qỳa trỡnh xõm lc Trung quc ca t bn phng Tõy: Ni th k Hip c Nam Kinh: i u l ... hi no? Nhng mõu thun Trung quc na cui th k - XIX, mõu thun ch yu nht? Kinh t Trung quc b ph thuc vo nc ngoi - B thc dõn búc lt v kinh t - Mõu thun xó hi ngy cng gay gt 1- Trung Quc b cỏc nc ... hoỏ Phong tro Duy Tõn cú c im gỡ? c Phong tro Ngha Hũa on SN ễNG Tụn Trung Sn v cỏch mng Tõn Hi a.Tụn Trung Sn: SGK b.T chc Trung quc ng minh hi Thnh lp thỏng 8/1905 Thnh phn: Trớ thc t sn,...
 • 21
 • 361
 • 1

BÀI 3 : TRUNG QUỐC

BÀI 3 : TRUNG QUỐC
... Từ Trung Quốc ( 中國 ) có nghĩa ? Trung Quốc ( 中國 ) nghóa quốc gia trung tâm ” hay “vương quốc trung tâm ’ Tên gọi không mang ý nghóa TQ nước khác mà thể TQ trung tâm thiên hạ” ... Phong trào nông dân lớn LS Trung Quốc • Kéo dài :THÁI m (18511864) QUỐC 14 nă BÌNH THIÊN DIỄN RA Trung THẾ • Xây dựng quyền NHƯ Ương: Ở Thiên Kinh • Lần LS Trung Quốc : sách bình quân NÀO ? ruộng ... TQ TÔ CHÂU SÂN VẬN ĐỘNG QUỐC GIA TRUNG QUỐC (SVĐ TỔ CHIM) THƯNG HẢI THỦ ĐÔ KINH TẾ CỦA TQ BĂNG ĐĂNG Ở CÁP NHĨ TÂN QUẢNG TRƯỜNG THIÊN AN MƠN TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC XÂM LƯC Từ TK XVIII...
 • 78
 • 365
 • 0

giáo án bài 3 trung quốc - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 3 trung quốc - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... lớp/ cá nhân I Trung Quốc bị - Giáo viên nêu câu hỏi: Em học Trung đế quốc xâm lược Quốc thời cổ trung đại, nói lên hiểu biết em đất nước Trung Quốc: Vị trí, dân số, lịch sử văn hoá - Học sinh nhớ ... sản trung Nông dân Quốcyêu nước chống đế quốc giáng đòn mạnh vào đế quốc * Hoạt động 3: - Giáo viên nêu vấn đề: Em rút nhận xét đấu tranh chống phong kiến, đế quốc Trung Quốc cuói XIX đầu XX? - ... nhiều đế quốc * Hoạt động 2: Cả lớp/ cá nhân - Quá trình đế quốc - Giáo viên thuyết trình: Trung Quốc tiếp xúc với xâm lược Trung Quốc cường quốc phương tây từ sớm kỷ XVI song sách buôn bán thương...
 • 15
 • 5,020
 • 19

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ - BÀI 3: TRUNG QUỐC pdf

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ - BÀI 3: TRUNG QUỐC pdf
... (192 8-1 932) • Kế hoạch năm lần (193 3-1 937) Đưa Liên Xô từ nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa • Nông nghiệp: tiến hành tập thể hóa với tham gia 93% số nông ... trị khác Chưa giải vấn đề nhân dân Chính vậy, nhân dân Nga tiếp tục làm cách mạng cách mạng tháng 10 bùng nổ Đêm 2 4-1 0-1 917, cách mạng bùng nổ giành thắng lợi thủ đô Pê-tơ-rô-grát lật đổ phủ lâm ... đủ thuế quy định từ trước mùa gieo hạt, nông dân toàn quyền sử dụng số lương thực thừa tự bán thị trường Trong công nghiệp, Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân thuê...
 • 4
 • 406
 • 1

bai 3. Trung Quoc

bai 3. Trung Quoc
... SƠN VÀ CÁCH MẠNG TÂN HỢI A) Tôn Trung Sơn Trung Quốc Đồng Minh Hội: *Tôn Trung Sơn: -Tôn Trung Sơn (1866-1925) lãnh tụ kiệt xuất phong trào cách mạng dân chủ tư sản Trung Quốc - Ông chủ trương lật ... Ông chủ trương lật đổ Mãn Thanh, xây dựng xã hội TÔN TRUNG SƠN TRUNG QUỐC ĐỒNG MINH HỘI:  ● ● ●   Tháng 8/1905, Tơn Trung Sơn thành lập Trung Quốc Đồng Minh Hội- đảng giai cấp tư sản Cương ... Tân Sửu (1901)  Trung Quốc phải trả khoản tiền lớn bồi thường chiến tranh nước Đế quốc đóng qn Bắc Kinh → Trung Quốc thật trở thành nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa  TƠN TRUNG SƠN VÀ CÁCH...
 • 25
 • 247
 • 0

bài giảng lịch sử 11 bài 3 trung quốc

bài giảng lịch sử 11 bài 3 trung quốc
... Hudeyoshi Toyotomi, người ta xây dựng tòa lâu đài nguyên gốc năm 15 83 đến 1586, với 630 .000 nhân công Nó nằm vị trí chiến lược, rộng 2km dài 3km Năm 1615, lâu đài Osaka bị vây hãm thiêu hủy tay Ieyasu ... lực lượng hải binh Bộ trưởng Otori tháp tùng Nhiếp vương Triều Tiên BẢN ĐỒ CHIẾN TRANH TRUNG NHẬT Chiến tranh Trung Nhật Quân đội Nhật Chieán tranh Nga- Nhaät Chiến tranh Nga- Nhật BẢN ĐỒ CHIẾN ... Lược đồ bành trướng đế quốc Nhật Bản cuối kỉ XIX đầu kỉ XX IEYASU TOKUGAWA, Shogun Nhật Lâu đài Shogun ( Himeji Castle...
 • 37
 • 801
 • 0

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 11 BÀI 3: TRUNG QUỐC

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 11 BÀI 3: TRUNG QUỐC
... Cả lớp/ cá nhân I Trung Quốc bị - Giáo viên nêu câu hỏi: Em học Trung đế quốc xâm lược Quốc thời cổ trung đại, nói lên hiểu biết em đất nước Trung Quốc: Vị trí, dân số, lịch sử văn hoá - Học sinh ... Trung Quốc trở thành đối tượng xâm lược nhiều đế quốc Trung Quốc bị đế quốc xâm lược nào? tìm hiểu trình thực dân xâm lược Trung Quốc phương tây tăng cường xâm chiếm thị trường giới + Trung Quốc ... dân chủ tư sản trung Nông dân Quốcyêu nước chống đế quốc giáng đòn mạnh vào đế quốc * Hoạt động 3: - Giáo viên nêu vấn đề: Em rút nhận xét đấu tranh chống phong kiến, đế quốc Trung Quốc cuói XIX...
 • 15
 • 17,617
 • 60

bài 3 trung quoc lop 11

bài 3 trung quoc lop 11
... Tôn Trung Sơn cách mạng Tân Hợi 1 911 * Tôn Trung Sơn Đồng minh hội - Tôn Trung Sơn trí thức có tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản - Tháng 8/1905, Tôn Trung Sơn thành lập Trung ... nổ Vũ Xương 10/10/1 911 lan rộng khắp miền Nam, miền Trung + Ngày 19/12/1 911, Quốc dân đại hội tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc, bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống + Trước thắng lợi cách ... giai cấp tư sản Trung Quốc - Cuơng lĩnh trị: dựa học thuyết Tam dân Tôn Trung Sơn: “ Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc” - Mục tiêu: Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành...
 • 2
 • 299
 • 0

Hoạt động xúc tiến của du lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc -Thực trạng và giải pháp

Hoạt động xúc tiến của du lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc -Thực trạng và giải pháp
... trạng hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc Chương 3: Một số giải pháp khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng thị trường khách Trung ... tập trung phân tích đánh giá hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc thời gian năm từ năm 2005 – 2009; đề xuất giải pháp mạnh hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng ... Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp mạnh hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc thời gian...
 • 5
 • 319
 • 5

Xem thêm