Bai 53 mot so van de cua tay a va tay nam a48

Bai 53 mot so van de cua tay a va tay nam a48

Bai 53 mot so van de cua tay a va tay nam a48
... KIỂM TRA BÀI CŨ: 1/Châu Mỹ latinh bao gồm khu vực sau đây: A, Mêhicô, Nam Mỹ quần đảo Ăngti B,Trung Mỹ Nam Mỹ C, Trung Mỹ, Nam Mỹ quần đảo Ăng ti Nam Mỹ quần đảo Ăngti 2/ Số ... latinh có xu hướng tăng lên: A, Đúng B, Sai BÀI MỘT SỐ VẤN ĐỀ C A KHU VỰC VÀ CHÂU LỤC TIẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ C A KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ TRUNG Á I’ ĐẶC ĐIỂM C A TÂY NAM Á & TRUNG Á • Chia nhóm: quan ... khả v a th a mãn nhu cầu v a cung cấp dầu thô cho giới ? Tại sao? 1/ Vai trò cung cấp dầu mỏ: • Tây Nam Á Trung Á có trữ lượng dầu thô lớn TG ( 50% ) • Sản lượng khai thác nhiều nước TNA cao •...
 • 24
 • 257
 • 0

Bài 5: Một số vấn đề của châu lục khu vực

Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực
... mạc Tây Á II/ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA KHU VỰC TÂY Á: 1) Vai trò cung cấp dầu mỏ: - Tây Á có trữ lượng dầu mỏ lớn, chiếm xấp xỉ 50% trữ lượng giới - Các quốc gia khu vực có trữ lượng ... hai lục đòa rộng lớn lục đòa Á-Âu lục - Dân số: đòa Phi u người (năm 2005) 313 triệ - Diện tích: Khoảng triệu km2 - Tôn giáo: +Phần lớn theo đạo Hồi Đạo Hồi tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng khu vực ... KHU VỰC TÂY Á I/ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, XÃ HỘI CỦA KHU VỰC TÂY A:Ù - Vò trí: + Bộ phận lục đòa rộng lớn bao gồm vùng núi Caucasus, bán đảo Arabi...
 • 10
 • 1,356
 • 11

Bài 5:Một số vấn đề của châu lục khu vực Tiết 1:Châu Phi

Bài 5:Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1:Châu Phi
... Kilimanjaro đỉnh núi cao châu Phi 6500m quanh năm tuyết phủ II – Một số vấn đề dân cư xã hội • DÂN CƯ Theo thống kê 1992, dân số Châu Phi có 654.000.000 người chiếm 12% dân số giới Mật độ trung ... – Một số vấn đề dân cư xã hội • Hiện nay, trình độ phát triển KH-KT châu phi mức thấp • Đói nghèo bệnh tật ngày đe dọa sống người dân • Nguyên nhân chịu thống trị lâu dài thực dân, châu Phi bị ... đăng) sống từ Xahara đến xích đạo Tiểu chủng Nêgrin gồm cư dân vùng Trung Phi (người Picmê) II – Một số vấn đề dân cư xã hội Ngoài có người Busơmen Hôttentốt sống vùng bán hoang mạc TN Phi Ở...
 • 20
 • 1,522
 • 6

giáo án địa lý 11 - bài 5 một số vấn đề của CHÂU lục KHU vưcx

giáo án địa lý 11 - bài 5 một số vấn đề của CHÂU lục và KHU vưcx
... nhân đâu? Bài học hôm giúp làm rõ vấn đề HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS Hoạt động 1: Cả lớp B1: GV yêu cầu HS: Dựa vào hình 5. 3 SGK cảnh quan khoáng sản Mĩ La Tinh - Nêu vị trí địa lí Mĩ La Tinh? - Mĩ la ... số sống mức nghèo khổ lớn 37 %- 62% - Đô thị hoá tự phát SVTH Hoàng Thị Xuân GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 1 1- II Một số vấn đề kinh tế Thực trạng: - Nền kinh phát triển thiếu ổn định: ... E Brazin Pa - na- ma Cu- ba Vê -Nê –xu- ê -la Ac- hen- ti- na Các đặc điểm tiêu biểu Tổng số nợ nước nhiều năm 2004 Làm chủ kênh đào nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương Dẫn đầu khu vực sản...
 • 4
 • 9,253
 • 44

bài 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC. tiết 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

bài 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC. tiết 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI
... THPT Nguyễn Thị Minh Khai II- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI II- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI ĐỊA LÍ 11 Dân cư BẢNG 5. 1 MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ DÂN SỐ - NĂM 20 05 Châu lục Tỉ suất Tỉ suất Tỉ suất ... Nguyễn Thị Minh Khai BÀI TIẾT NỘI DUNG CHÍNH ĐỊA LÍ 11 I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN II- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI HIỆN TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, GIẢI PHÁP III- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ Trường ... thác vàng Nam Phi Hoang mạc hóa Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN ĐỊA LÍ 11 Giải pháp? Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ...
 • 25
 • 544
 • 0

bài 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC. Tiết 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH

bài 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC. Tiết 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH
... LÍ 11 II- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ BẢNG 5. 4 GDP VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QuỐC GIA MĨ LA TINH – NĂM 2004 (ĐƠN VỊ: tỉ USD) Quốc gia GDP Tổng nợ Ac-hen-ti-na 151 ,5 158 ,5 Bra-xin 6 05, 0 220,0 Chi-lê ... Một số loại trồng, vật nuôi La tinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai I-MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 2- Dân cư – xã hội ĐỊA LÍ 11 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai I-MỘT SỐ VẤN ĐỀ ... Khai I-MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 2- Dân cư – xã hội ĐỊA LÍ 11 Bức tranh giàu nghèo nước La tinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai I-MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ...
 • 31
 • 677
 • 0

giáo án địa lý 11 bài 5 một số vấn đề của châu lục khu vực

giáo án địa lý 11 bài 5 một số vấn đề của châu lục và khu vực
... tầm tài liệu Tây Nam Á Trung Á TaiLieu.VN Page Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC Tiết 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á I Mục tiêu học:Sau học học sinh cần ... châu lục Dặn dò: - Sưu tầm tài liệu Mĩ La Tinh TaiLieu.VN Page Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC Tiết 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH I Mục tiêu học: Sau học học sinh cần nắm: Kiến thức: ... bảo vệ tự nhiên? Dựa vào bảng đây, vẽ biểu đồ nhận xét thay đổi tỉ lệ dân số Châu Phi so với châu lục khác Tỉ lệ dân số châu lục giới (%) Châu lục 19 85 2000 20 05 Phi 11. 5 12.9 13.8 Mĩ 13.4 14.0...
 • 13
 • 4,366
 • 0

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi
... sao? Đang gặp phải vấn đề gì? Hoạt động 3: Tìm hiểu số vấn đề kinh Một số vấn đề kinh tế tế - Đa số nước Châu Phi nghèo, o Mục tiêu kiến thức phát triển Biết kinh tế châu Phi có khởi sắc - Nguyên ... dân số châu Phi? Bước 3: Gv nhận xét, bổ sung chuẩn kiến thức Bước 4: Đó đặc điểm dân số châu Phi, đặc điểm xã hội châu Phi nào? Chuyển ý: Sau tìm hiểu xem kinh tế châu Phi sao? Đang gặp phải vấn ... sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu số vấn đề tự Một số vấn đề tự nhiên Thuận lợi Khó khăn nhiên - Khí hậu - Đa dạng - Khô nóng o Mục tiêu kiến thức - Cảnh - Rừng Nhiệt - Hoang mạc, Biết châu Phi giàu khoáng...
 • 5
 • 1,931
 • 9

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC
... tăng khu nhà ổ chuột vùng ven đô thị Chuyển ý: Trước vấn đề xã hội MLT MLT phải đối mặt với vấn đề kinh tế tìm hiểu phần II Một số vấn đề kinh tế Hoạt động 2: Tìm hiểu số vấn đề kinh II Một số vấn ... triển kinh tế - xã hội? Với mặt giáp biển Phía Bắc giáp với khu vực Bắc Mĩ khu vực có kinh tế phát triển giới Nội dung I Một số vấn đề tự nhiên, dân cư xã hội Tự nhiên * Vị trí địa lí-lãnh thổ ... động GV HS Hoạt động 1: Tìm hiểu số vấn đề tự nhiên, dân cư xã hội GV: Dựa vào đồ bảng em có nhận xét vị trí địa lí MLT Chúng ta quan sát đồ bảng thấy Mĩ la tinh khu vực nằm hoàn bán cầu Tây với...
 • 8
 • 1,568
 • 4

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á
... Nam Á Trung Á, có hiểu biết khái quát khu vực Như biết khu vực điểm nóng giới, điểm nóng bật lên vấn đề tìm hiểu sang phần Hoạt động 2: Tìm hiểu số vấn đề khu II Một số vấn đề khu vực vực Tây Nam ... lệch khu vực việc khai thác tiêu dùng dầu thô Trong đó, thấy khu vực Bắc Mĩ, Tây Âu, Đông Á Các khu vực tập trung phần lớn nước phát triển, có nhu cầu sử dụng dầu thô lớn Khu vực Tây Nam Á có ... Dựa vào hiểu biết mình, em đứng chỗ kể tên cho cô số khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo Trung Á Tây Nam Á, năm gần Vậy thấy tóm lại Trung Á Tây Nam Á lên vấn đề xung đột sắc tộc người Do Thái...
 • 6
 • 3,904
 • 10

Bài 5: Một số vấn đề của châu Phi

Bài 5: Một số vấn đề của châu Phi
... Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC Tiết : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA Kim tự tháp AI CẬP SA MẠC XA HA RA XA VAN BẢN ĐỒ CẢNH QUAN ... lý Châu Phi? •Quan sát đồ cho biết đặc điểm khí hậu, cảnh quan Châu Phi ? TỰ NHIÊN Quan sát đồ , cho biết địa hình Châu Phi ? Dựa vào đồ cho biết Châu Phi có loại khoáng sản ? I MỘT SỐ VẤN ĐỀ ... hành : HIV, Sốt rét, Lao… - Chỉ số HDI thấp Hiện Châu Phi nhiều nước giới giúp đỡ nhiều mặt III MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ : Hình ảnh nầy cho ta biết điều Châu Phi ? Khai thác vàng Nam Phi Trẻ em...
 • 28
 • 1,931
 • 5

Bài 5: Một số vấn đề của Mĩ la tinh

Bài 5: Một số vấn đề của Mĩ la tinh
... Đinh Đoạn Lãng Bài Latin Latin gì? Tự nhiên, dân cư xã hội Kinh tế Latin Giải pháp Đinh Đoạn Bài Tây Mỹ Latin gì? Ban Nha Bồ  Mỹ Latinh phần Châu Mỹ nơi mà ngôn ngữ ... hình thức, nước Latin nước cộng hoà độc lập thực tế, 20 nước thuộc địa kiểu mới, bị phụ thuộc chặt chẽ mặt vào Mĩ, toàn khu vực Latinh coi “sân sau” Đinh Đoạn Bài Latin gì? Diện tích: ... Nha Đào Nha Pháp  Các nước Latinh bao gồm 20 nước cộng hoà nằm trải dài suốt từ Mexico Bắc đến tận Nam Mĩ( diện tích 20 triệu km 2, chiếm / diện tích giới, dân số gần 600 triệu người – năm...
 • 8
 • 1,717
 • 19

BAI 5 (t2) MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC

BAI 5 (t2)  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC
... XÃ HỘI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI II MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ & XÃ HỘI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI II MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH ... II MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ Tỉ USD I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ & XÃ HỘI II MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ Tổng GDP số nước Mĩ La Tinh năm 2011 III MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ Quốc gia I MỘT SỐ VẤN ... XÃ HỘI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI II MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ Tỉ lệ dân số sống mức đói nghèo giới 2012 I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ & XÃ HỘI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN,...
 • 16
 • 1,185
 • 1

Địa Lí 11 Bài 5 – Một số vấn đề của châu lục khu vực

Địa Lí 11 Bài 5 – Một số vấn đề của châu lục và khu vực
... quốc gia Mỹ La tinh Một số vấn đề châu lục khu vực Một số vấn đề khu vực Tây Nam Á khu vực Trung Á Vị trí địa lý mang tính chiến lược, nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có tôn vấn đề dân tộc mang tính ... tới 75% dân số 1/3 số sống điều kiện khó khăn Tình trạng ảnh hưởng lớn đến việc giải vấn đề xã hội tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế quốc gia Mỹ La tinh II -Một số vấn đề kinh tế Đa số nước ... II -Một số vấn đề khu vực Tây Nam Á khu vực Trung Á 1-Vai trò cung cấp dầu mỏ Tây Nam Á Trung Á dều có trữ lượng dầu mỏ lớn, riêng Tây Nam Á chiếm xấp xỉ 50 % trữ lượng giới Các quốc gia khu vực...
 • 4
 • 4,561
 • 14

Bài 5: Một số vấn đề của châu lục...

Bài 5: Một số vấn đề của châu lục...
... Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC Tiết : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI Tiết : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN: CHÂU PHI 37020’B Em có nhận xét vị trí địa lý Châu ... CHÂU PHI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN: HOANG MẠC XA HA RA Tiết : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN: BÁN HOANG MẠC Tiết : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN: ... : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN: Thiếu nước vấn đề nghiêm trọng châu Phi Phá rừng Khai thác kim cương Khai thác vàng Tiết : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ...
 • 35
 • 774
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: địa lý 11 bài 5 một số vấn đè của châu lục và khu vựcbài 5 một số vấn đề của châu lụcbài giảng một số vấn đề của châu phibài 5 một số vấn đề của mĩ la tinhbài 5 một số vấn đề của châu phibai 5 mot so van de cua mi latinhbài tập một số vấn đề của châu phidáo án bài 5 một số vấn đề của mỹ la tinh địa lý 11 cơ bảnmột số vấn đề của khu vực và châu lụcmột số vấn đề của châu lục và khu vựcmột số vấn đề của châu lục và khu vực châu phimột số vấn đề của châu lục và khu vực mĩ la tinhmột số vấn đề của châu lục và khu vực tiết 1một số vấn đề của châu lục và khu vực tiết 3một số vấn đề của châu lục và khu vực tiết 2Khung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU File 02 KCT TGTKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU File 02 KCT PPTSCKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU KCT ThS Quang hocKCT ThS Vat ly chat ranKCT ThS Vat ly dia cauKCT ThS Vat ly nguyen tu20160606 20160603 dlg qd ny bs 50.000.000 cp06062016 dlg luu ky chung khoan bo sung lan thu 73 Diem trung tuyen 5 nam vao HUS (2012 2016)Hoc phi cac chuong trinh dao tao dai hocKCT ThS Vat ly nhiet02.KCT thac si Hoa Huu co 21 9 1501.KCT thac si Hoa VoCo 21 09 1505.KCT thac si KTHH 20 9 151. KCT ThS Dong vat hoc Final5. KCT ThS Sinh hoc Thuc nghiem FinalThông báo mời họp ĐHCĐ 2017Khung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU 1.2. KCT Dia ly hocbctc hop nhat da kiem toan nam 2009bctc tom tat 9 thang nam 2008