Bai 41 van de su dung va cai tao tu nhien o dong bang song cuu long112

BÀI 41.VẤN ĐỀ SỬ DỤNG CẢI TẠO TỰ NHIÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

BÀI 41.VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... CHỦ YẾU 3/ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN ĐBSCL Tại phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên ĐBSCL? BÀI 41: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 1/ CÁC ... BẰNG SÔNG CỬU LONG BÀI 41: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 1/ CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH ĐBSCL 2/ CÁC THẾ MẠNH VÀ HẠN CHẾ CHỦ YẾU 3/ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN ... trực tiếp sông Tiền sông Hậu: cấu tạo phù sa sông (đồng Cà Mau) BÀI 41: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 1/ CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH ĐBSCL 2/ CÁC THẾ MẠNH VÀ HẠN CHẾ...
 • 26
 • 1,324
 • 9

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng cải tạo tự nhiên đồng bằng sông cửu long doc

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông cửu long doc
... Kính chào thầy cô giáo toàn thể em học sinh! Cầu Mỹ Thuận Bài 19: Đồng Bằng Sông Cửu Long (Tiết 1) Vấn đề sử dụng cải tạo tự nhiên KháI quát *) Dân số : 17,1 Triệu người ... phận tạo nên đồng sông cửu long Phần nằm phạm vi tác động Sông Cửu Long Phần thượng châu thổ Phần hạ châu thổ Phần đồng rìa Tây Bắc Cà Mau Lược đồ tự nhiên Đồng Bằng Sông Cửu Long tài nguyên đất ... giảm nghiêm trọng Tiểu kết 1: Đồng sông Cửu long mạnh Sản xuất lương thực Thực Phẩm phát triển Du lịch phát triển công nghiệp dầu khí g hướng sử dụng cải tạo tự nhiên phương hướng Phát triển...
 • 18
 • 522
 • 5

Địa Lí 12 Bài 41Vấn đề sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên Đồng bằng sông Cửu Long

Địa Lí 12 Bài 41 – Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
... CL Có nhiều ưu tự nhiên so với ĐBSH - Sử dụng hợp cải tạo tự nhiên vấn đề cấp bách + Nước vấn đề quan trọng hàng đầu để thau chua, rửa mặn, cải tạo đất + Tạo giống lúa chịu phèn, mặn + Duy trì ... Một vài loại đất thiếu dinh dưỡng, đất chặt, khó thoát nước… - Tài nguyên khoáng sản bị hạn chế… - Thiên tai: Lũ lụt, hạn hán Sử dụng hợp cải tạo tự nhiên đồng sông CL Có nhiều ưu tự nhiên ... lúa chịu phèn, mặn + Duy trì bảo vệ rừng + Chuyển dịch cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng CN, ăn + Kết hợp khai thác đất liền với mặt biển, đảo, quần đảo + Chủ động sống chung với lũ ...
 • 2
 • 7,516
 • 32

Giáo án địa lý 12 - Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý cải tạo tự nhiên Đồng Bằng sông Cửu Long pot

Giáo án địa lý 12 - Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng Bằng sông Cửu Long pot
... nhiên đồng sông Cửu sử dụng hợp cải tạo tự Long: nhiên ĐBSCL  Các vấn đề sử dụng hợp lí Hình thức: Lớp cải tạo tự nhiên đồng Bước 1: HS dựa vào SGK: sông cửu Long: + So sánh cấu sử dụng đất - ... hoạt  Tại phải đặt vấn đề sử dụng hợp cải tạo tự nhiên đồng sông Cửu Long ? - Diện tích ngập lũ, cường độ lũ có xu hướng tăng gây khó khăn tổn thất cho nhiều tỉnh vùng - Đồng có vị trí chiến ... sa nước ngọt- đất phèn- đất khác C đất phèn- đất phù sa nước - đất mặn- đất khác D đất phèn- đất mặn - đất phù sa nước - đất khác Câu 3: Khó khăn lớn sử dụng tự nhiên Đồng sông Cửu Long: A Tài...
 • 12
 • 1,297
 • 5

bài giảng địa lý 12 bài 41 vấn đề sử dụng hợp lý cải tạo tự nhiên đồng bằng sông cửu long

bài giảng địa lý 12 bài 41 vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông cửu long
... YẾU III SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN ĐỒNG BẰNG VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TIẾT 46, BÀI 41: I CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Nêu ... lớn… VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TIẾT 46, BÀI 41: III SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 19.7 17.2 7.8 2.7 51.2 15.5 8.3 Đồng Sông ... Đồng Sông Cửu Long So sánh cấu sử dụng đất Đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long – năm 2005 VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TIẾT 46, BÀI 41: III SỬ DỤNG HỢP LÝ...
 • 19
 • 1,207
 • 1

giáo án bài vấn đề sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên đồng bằng sông cửu long – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn

giáo án bài vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông cửu long – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn
... chế đề giải pháp sử - Những tai biến thời tiết khí hậu dụng hợp cải tạo tự - Tài nguyên khoáng sản hạn chế nhiên? HS trả lời, Giáo viên phân tích Sử dụng hợp cải tạo tự nhiên ĐBSCL giảng ... thức - Việc sử dụng hợp cải tạo tự nhiên ĐBSCL trở thành vấn đề cấp bách nhằm biến đồng thanhfmootj khu vực quan trọng đất nước sở phát triển bền vững + Thủy lợi biện pháp hàng đầu + Tạo giống ... tế Đánh giá: Giáo viên treo sơ đồ yêu cầu HS khái quát nội dung Hoạt động ngườicon người Thiên nhiên ĐBSCL Sử dụng cải tạo tự nhiên Mở rộng diện tích Thế mạnh: - Nhiệt, ẩm - Đất phù sa - Sông...
 • 4
 • 652
 • 3

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng cải tạo tự nhiên đồng bằng sông cửu long_1 potx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng và cải tạo tự nhiên đồng bằng sông cửu long_1 potx
... khoáng sản bò hạn chế… Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên ĐBSCL : So sánh cấu sử dụng đất ĐBSCL ĐBSH ? Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên ĐBSCL : Nêu biện pháp để sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên đồng ... tự nhiên đồng sông Cửu Long ? Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên ĐBSCL : - Có nhiều ưu tự nhiên - Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên vấn đề cấp bách : + Cần có nước để tháo chua rửa mặn vào mùa khô + ... ĐỊA LÍ 12 CÇu Mü Thn Các phận hợp thành Đồng sông Cửu Long ( ĐBSCL) : Các mạnh hạn chế chủ yếu : a Thế mạnh : b Hạn chế : Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên ĐBSCL : Các phận hợp thành Đồng sông...
 • 24
 • 349
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng cải tạo tự nhiên đồng bằng sông cửu long_2 pot

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng và cải tạo tự nhiên đồng bằng sông cửu long_2 pot
... CHỦ YẾU III SỬ DỤNG HP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TIẾT 46, BÀI 41 : I CÁC BỘ PHẬN HP THÀNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Nêu ... lớn… VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TIẾT 46, BÀI 41 : III SỬ DỤNG HP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 19.7 17.2 7.8 2.7 51.2 15.5 8.3 Đồng Sông ... 63.4 8.8 Đồng Sông Cửu Long So sánh cấu sử dụng đất Đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long – năm 2005 VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TIẾT 46, BÀI 41 : III SỬ DỤNG...
 • 21
 • 227
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng cải tạo tự nhiên đồng bằng sông cửu long_3 pps

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Vấn đề sử dụng và cải tạo tự nhiên đồng bằng sông cửu long_3 pps
... 3 Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên đồng sơng Cửu Long  So với đồng sơng Hồng, thiên nhiên đồng băng sơng Cửu Long có nhiều ưu - Nước vấn đề quan trọng hàng đầu 3 Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên ... đồng sơng Cửu Long Tạo giống trồng ( lúa ) chòu phèn ,mặn ,trong điều kiện nước Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên đồng sơng Cửu Long  - Duy trì bảo vệ tài ngun rừng 3 Sử dụng hợp lí cải tạo tự ... bảo vệ tài ngun rừng 3 Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên đồng sơng Cửu Long  Chủ động sống chung với lũ Sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên đồng sơng Cửu Long  - Thay đổi cấu trồng:  Đẩy mạnh trồng...
 • 21
 • 215
 • 0

tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học về sử dụng cải tạo đất phèn vùng đồng bằng sông cửu long

tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học về sử dụng và cải tạo đất phèn vùng đồng bằng sông cửu long
... sử dụng cải tạo đất phèn thế, đề tài : Tổng hợp kết nghiên cứu khoa học sử dụng cải tạo đất phèn Đồng song Cửu Long , thực với mục tiêu:  Nghiên cứu tổng hợp biện pháp sử dụng cải tạo đất phèn ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BỘ MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI  TỔNG HỢP CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO ĐẤT PHÈN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ... phèn vùng Đồng sông Cửu Long  Đánh giá biện pháp sử dụng cải tạo đất phèn vùng sinh thái Đồng sồng Cửu Long  Đề xuất biện pháp sử dụng cải tạo đất phèn tối ưu cho vùng sinh thái đất phèn vùng Đồng...
 • 83
 • 621
 • 1

Địa lí 12 bài 14: Vấn đề sử dụng bảo vệ tự nhiên pptx

Địa lí 12 bài 14: Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên pptx
... trồng 3/ SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ CÁC TÀI NGUYÊN KHÁC: - Tài nguyên nước: hai vấn đề quan trọng ngập lụt vào mùa mưa thiếu nước vào mùa khô Do phải sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước, đảm bảo cân ... - Cần có biện pháp quản chặt chẽ có kế hoạch mở rộng diện tích đất nông nghiệp Đồng thời với thâm canh, nâng cao hiệu sử dụng đất, cần canh tác sử dụng đất hợp lí, chống bạc màu, glây, nhiễm ... nguyên khoáng sản: quản chặt chẽ việc khai thác khoảng sản, tránh lãng phí tài nguyên ô nhiễm môi trường - Tài nguyên du lịch: bảo tồn, tôn giá trị tài nguyên bảo vệ cảnh quan du lịch khỏi...
 • 2
 • 468
 • 2

Địa Lí 12 Bài 14 – Vấn đề sử dụng bảo vệ tự nhiên

Địa Lí 12 Bài 14 – Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
... trồng 3/ SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ CÁC TÀI NGUYÊN KHÁC: - Tài nguyên nước: hai vấn đề quan trọng ngập lụt vào mùa mưa thiếu nước vào mùa khô Do phải sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước, đảm bảo cân ... hoạch mở rộng diện tích đất nông nghiệp Đồng thời với thâm canh, nâng cao hiệu sử dụng đất, cần canh tác sử dụng đất hợp lí, chống bạc màu, glây, nhiễm mặn, nhiễm phèn Bón phân cải tạo đất thích hợp ... nguyên khoáng sản: quản chặt chẽ việc khai thác khoảng sản, tránh lãng phí tài nguyên ô nhiễm môi trường - Tài nguyên du lịch: bảo tồn, tôn giá trị tài nguyên bảo vệ cảnh quan du lịch khỏi...
 • 2
 • 1,089
 • 6

Xem thêm