Bai 20 chuyen dich co cau kinh te1

Bài 20. Chuyển dịch cấu kinh tế

Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
... I.CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Dựa vào biểu đồ phân tích chuyển dịch cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta ? - cấu ngành kinh tế nước ta có chuyển dịch theo hướng tiến ... phần kinh tế Sự chuyển dịch có ý nghĩa gì? II.CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU THÀNH PHẦN KINH TẾ Khu vực kinh tế nhà nước giảm tỷ trọng giữ vai trò chủ đạo Tỷ trọng kinh tế tư nhân ngày tăng Thành phần kinh tế ... dung thich hợp vào bảng theo mẫu sau? • Xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế cấu Ngành kinh tế Thành phần kinh tế Lãnh thổ kinh tế Xu hướng chuyển dịch ...
 • 10
 • 2,716
 • 13

Giáo án địa lý 12 - Bài 20: Chuyển dịch cấu kinh tế pdf

Giáo án địa lý 12 - Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế pdf
... chuyển 1) Chuyển dịch cấu ngành dịch cấu ngành kinh tế kinh tế: Hình thức: Cá nhân cặp - cấu ngành kinh tế nước ta Bước 1: có chuyển dịch theo - HS dựa vào hình 20.1 (SGK Địa 12) hướng ... 20.2 trò chủ đạo (SGK Địa 12) Nhận xét - Tỉ trọng kinh tế tư nhân chuyển dịch cấu GDP ngày tăng thành phần kinh tế - Thành phần kinh tế có vốn đầu + Cho biết chuyển dịch có ý tư nước tăng ... vực - Biểu đồ cấu GDP phân +Tăng tỉ trọng khu vực II theo khu vực kinh tế nước ta + Tỉ trọng khu vực III chưa ổn giai đoạn 1990 - 2005: Phân định tích chuyển dịch GDP phân - Sự chuyển dịch cấu...
 • 8
 • 3,558
 • 13

Giáo án điện tử môn địa lý: Bài 20- Chuyển dịch cấu kinh tế docx

Giáo án điện tử môn địa lý: Bài 20- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế docx
... BÀI Bài hôm cần tìm hiểu vấn đề lớn: -Chuyển dịch cấu ngành kinh tế -Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế -Chuyển dịch cấu lãnh thổ kinh tế 2 -Chuyển dịch kinh tế theo hướng công ... thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế phát triển đô thị -Nhiều loại hình dịch vụ đời b -Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế 18 -Kinh tế nhà nước tỉ trọng giảm -Khu vực kinh tế tư nhân khu vực kinh tế có vốn ... tàu kinh tế, dẫn đầu CN hóa, hiến đại hóa, vùng kinh tế động lực nước CÂU HỎI CUỐI BÀI • Điền nội dung thich hợp vào b ảng theo m ẫu sau? • Xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế cấu Ngành kinh tế...
 • 25
 • 653
 • 1

Bài 20: chuyển dịch cấu kinh tế

Bài 20: chuyển dịch cơ cấu kinh tế
... cấu kinh tế cấu ngành KT cấu kinh tế cấu thành phần KT cấu lãnh thổ KT Nhận xét chuyển dịch cấu GDP phân theo khu vực KT nước ta thời ... 5,6 Biểu đồ thể cấu giá trị SX CN nước ta năm 1996, 2005 5,6 6,2 11,2 13,9 79,9 Năm 1996 83,2 Năm 2005 Bảng 20.2 cấu GDP phân theo thành phần kinh tế (Đơn vị:%) Thành phần kinh tế Năm 1995 Năm ... 2,8 3,0 2,5 1,8 Năm Ngành Câu hỏi • Dựa vào bảng 20.1, em nhận xét chuyển dịch cấu giá trị sản lượng sản xuất Nông nghiệp? Bảng cấu giá trị CN nước ta (Đơn vị:%) Nhóm ngành Công nghiệp Năm 1996...
 • 13
 • 356
 • 0

bài giảng địa lý 12 bài 20 chuyển dịch cấu kinh tế

bài giảng địa lý 12 bài 20 chuyển dịch cơ cấu kinh tế
... CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Chuyển dịch cấu ngành kinh tế Chuyển dịch cấu thành phần KT Chuyển dịch cấu lãnh thổ KT CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KT CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KT Trong nội ngành cấu ... trọt Khu vực III CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ a Chuyển dịch cấu ngành GDP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ b Chuyển dịch cấu nội ngành Ngành Kinh tế Nông nghiệp: Công nghiệp XD: Dịch vụ - Du ... 16,0 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU THÀNH PHẦN KINH TẾ - Khu vực kinh tế nhà nước giảm tỉ trọng, đóng vai trò chủ đạo kinh tế 2 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU THÀNH PHẦN KINH TẾ - Khu vực kinh tế tư nhân tăng, K .tế tập...
 • 17
 • 924
 • 1

bài 41: chuyển dịch cấu kinh tế ở ĐBSH

bài 41: chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở ĐBSH
... sông Hồng có chuyển dịch theo chiều hướng tích cực Tuy nhiên chuyển dịch chậm 3 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH VÀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH 1.Thực trạng : - cấu kinh tế chuyển dịch theo ... Em trình bày hiểu biết hình ảnh ? Em trình bày hiểu biết hình ảnh ? Bài 46: VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG CÁC THẾ MẠNH CỦA VÙNG Dựa vào đồ xác định vị trí ... người / Km2  Hãy phân tích sức ép dân số việc phát triển kinh tế - xã hội Đồng sông Hồng?  Hãy vẽ sơ đồ thể chuyển dịch cấu kinh tế ĐBSH ...
 • 24
 • 347
 • 0

Địa Lí 12 Bài 20Chuyển dịch cấu kinh tế

Địa Lí 12 Bài 20 – Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
... vùng kinh tế trọng điểm: + Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc + Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung + Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Chuyển dịch cấu kinh tế có ý nghĩa chiến lược phát triển kinh tế ... cấu hạ tầng, phát triển đô thị dịch vụ Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế - Khu vực kinh tế Nhà nước giảm tỷ trọng giữ vai trò chủ dạo - Tỷ trọng kinh tế tư nhân ngày tăng - Thành phấn kinh tế ... Thành phấn kinh tế có vốn đầu tư nước tăng nhanh, đặc biệt từ nước ta gia nhập WTO Chuyển dịch cấu lãnh thổ kinh tế - Nông nghiệp: hình thành vùng chuyên canh lương thực, thực phẩm, công nghiệp...
 • 2
 • 4,781
 • 26

Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Yên Bái tỉnh Lào Cai

Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Yên Bái tỉnh Lào Cai
... tiềm huyện II Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Thực trạng chuyển dịch cấu ngành nội ngành nông nghiệp: 1.1 Sự chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp huyện Bát xát: cấu kinh tế nông ... cho chuyển dịch cấu kinh tế nớc, cấu ngành kinh tế, cấu kinh tế nông nghiệp Khái niệm cấu kinh tế nông nghiệp: Nông nghiệp tổ hợp ngành kinh tế sinh học cụ thể lĩnh vực nông, lâm, ng nghiệp ... I Phơng hớng, mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Bát xát Lào Cai Những quan điểm chuyển dịch cấu kinh tế huyện Bát xát: 1.1 .Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp phải theo hớng sản...
 • 70
 • 519
 • 3

Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế ở ĐBSH

Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở ĐBSH
... vựng khỏc a n 2.3 Vic chuyn dch c cu kinh t cũn chm, cha phỏt huy ht th mnh ca vựng Chuyn dch c cu kinh t theo ngnh v cỏc nh hng chớnh 3.1 Thc trng C cu kinh t ca BSH ó cú s chuyn dch theo hng ... kin kinh t - xó hi - Dõn c v ngun lao ng: + Dõn ụng ( nm 2006 l 18,2 triu ngi) Tim nng lao ng ln v th trng tiờu th ln + Dõn c cú trỡnh hc v dõn trớ cao hn so vi cỏc vựng khỏc v cú nhiu kinh ... tin mc v hỡnh 33.2, hóy: + Trỡnh by thc trng chuyn dch c cu kinh t theo ngnh ng bng sụng Hng + Cỏc nh hng chớnh chuyn dch c cu kinh t tng lai ca ng bng sụng Hng HS: Da vo thụng tin mc v hỡnh...
 • 5
 • 474
 • 2

Đảng bộ tỉnh yên bái lãnh đạo chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2005

Đảng bộ tỉnh yên bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2005
... sáng tỏ lãnh đạo Đảng tỉnh Yên Bái chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1996- 2005; trình thực kết chuyển dịch cấu KTNN Yên Bái; bước đầu rút số kinh nghiệm lịch sử từ lãnh đạo Đảng Yên Bái ... chương: Chương 1: Đảng Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp năm 1996 - 2000 Chương 2: Đảng Yên Bái lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp năm 2001 – 2005 Chương 3: ... xét kinh nghiệm Chƣơng ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI LÃNH ĐẠO CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRONG NHỮNG NĂM 1996 - 2000 1.1 Những yếu tố tác động đến chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Yên...
 • 18
 • 592
 • 1

giáo án bài chuyển dịch cấu kinh tế – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn

giáo án bài chuyển dịch cơ cấu kinh tế – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn
... dịch vụ đời: Viễn thông, du lich quốc tế, tài chính, ngân hàng… Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế - Kinh tế nhà nước giảm tỉ trọng đóng góp vào GDP, đóng vai trò chủ đạo kt GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 ... GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 * Hoạt động 1: Cá nhân/ Cả lớp Chuyển dịch cấu ngành kinh tế - Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát H20.1,Bảng 20.1, đọc sgk, hiểu biêt trả lời câu hỏi: Xu hướng chuyển dịch ... sau: Chuyển dịch phát huy sức mạnh nước ta hội cấu lãnh thổ kinh tế nước ta nhập vào kt giới nào? Chỉ đồ vùng kt trọng điểm nước ta? Chuyển dịch cấu lãnh thổ kinh tế * Hoạt động 3: Nhóm - Bước...
 • 3
 • 1,757
 • 10

giáo án bài vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông hồng – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn

giáo án bài vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông hồng – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn
... - Vai trò đặc biệt đồng nước tế đ= sông Hồng ? - cấu kt không hợp lí (TN nông nghiệp dần + Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tiến tới giới hạn TN khác có nhiều tiềm năng) tế đ= sông Hồng ? - ... hs Chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành theo - Bước : GV yêu cầu HS dựa vào kiến định hướng thức sgk, hiểu biết, kênh hình thảo luận để trả lời câu hỏi sau : a Lí : + Tại phải chuyển dịch cấu kinh ... trí địa lý, mạnh, hạn chế - Ranh giới hành : gồm 10 tỉnh, thành (kể tên) vấn đề cần giải vùng đ= sông Hồng ? - Bước : HS làm việc theo nhóm, sau Thế mạnh chủ yếu vùng: đại diện nhóm trình bày, -...
 • 4
 • 717
 • 2

Địa Lí 12 Bài 33 – Vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Địa Lí 12 Bài 33 – Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
... - Chuyển dịch cấu kinh tế chậm, chưa phát huy mạnh vùng Chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành định hướng chính: a Thực trạng: - cấu kinh tế đa dạng: + Nhiều ngành kinh tế + Nhiều thành phần kinh ... hướng chuyển dịch cấu ngành kinh tế nước Đây xu hướng tích cực, theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa đất nước b Các định hướng chính: - Định hướng chung: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế theo ... cho việc sản xuất lương thực, thực phẩm Đồng sông Hồng => Phát triển cấu ngành đa dạng, đại c Các hạn chế chủ yếu vùng: - Dân số đông, mật độ dân số cao: 122 5 người/km2 => Sức ép đến phát triển...
 • 3
 • 1,817
 • 33

Địa lí 12 – Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành của đồng bằng Sông Hồng ppt

Địa lí 12 – Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của đồng bằng Sông Hồng ppt
... - Việc chuyển dịch cấu kinh tế chậm - Còn vấn đề cần giải quyết: Quỹ đất nông nghiệp bị thu hẹp, sức ép việc làm,… Chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành định hướng - Thực trạng: ... trọng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp giảm nhanh, công nghiệp dịch vụ tăng nhanh + cấu kinh tế theo ngành chuyển dịch theo hướng tích cực song chậm - Định hướng: + Xu hướng chung phải ... khu vực II khu vực III sở tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh gắn với việc giải vấn đề xã hội môi trường + Định hướng chuyển dịch cấu tinh tế theo nội ngành  Khu vực I: Giảm tỉ trọng trồng...
 • 2
 • 1,712
 • 10

Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế ở ĐBSH

Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở ĐBSH
... Các mạnh chủ yếu Đất Kinh tế- xã hội Tự nhiên Vị trí địa lý Nước Biển ••ĐấtNN Đất NN chiếm chiếm Trong Trong •• 51,2% 51,2% vùng vùng diện tích diện tích đồng đồng kinh tế kinh tế bằng trọng trọng ... công ty CP giấy Việt Trì xả thẳng nước thải sông Hồng Dựa vào hình 33.2 nhận xét chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành ĐBSH ng? Năm Chu?n b? l? h?i cá c t?nh d?ng b?ng s ông H?ng - Clip.vn.mp4 Tổng ... Tổng kết – đánh giá Các mạnh chủ yếu vùng Các hạn chế chủ yếu vùng Phát triển Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế bền vững Các định hướng Hoạt động tiếp nối Chuẩn bị 34 Thực hành - Phân tích mối quan...
 • 23
 • 803
 • 0

Xem thêm