Bai 18 do thi hoa89

Bai 18 : Đô thị hoa

Bai 18 : Đô thị hoa
... Nam… + Năm 200 5: Tỉ lệ dân đô thò 26,9% - Trình độ đô thò hóa thấp : + Tỉ lệ dân đô thò thấp + Cơ sở hạ tầng đô thò mức độ thấp so với khu vực giới b Tỉ lệ dân thành thò tăng : - Số dân thành ... vực c Phân bố đô thò không vùng : -Vùng có nhiều đô thò (Trung du miền núi Bắc Bộ ) -Vùng có đô thò Đông Nam Bộ  Tuy nhiên số dân bình quân/1 đô thò TDMNBB thấp ( 12,8nghìn /1 đô thò ), ĐNB ... ( 138,5 nghìn /1 đô thò )  Cao - Số thành phố lớn so với mạng lưới đô thò HĐ : Cả lớp Mạng lưới đô thò : ? Dựa vào tiêu chí để phân - Mạng lưới đô thò phân thành loại loại đô thò nước ta thành...
 • 3
 • 711
 • 4

BÀI 18: ĐÔ THỊ HÓA

BÀI 18: ĐÔ THỊ HÓA
... 200-2005 b, Từ biểu đồ vẽ, nêu nhận xét giải thích • Hoàn thành câu hỏi &bài tập 1,2,3-Sgktrang 76 • Chuẩn bị 18: Đô thị hóa- sgk-trang 77 Saturday, June 15, 2013 G.v: Bùi Văn Tiến ... 1,Dân số nước ta bao gồm đặc điểm sau đây: A, Đông dân B, Tăng nhanh C, Cơ cấu dân số trẻ D, Tất 2, Dân số đông tạo thuận lợi sau đây: A, Lao động đông, thị trường tiêu thụ rộng lớn B, Giải lao động ... Tiết 20 -Bài 17: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Cơ cấu lao động: c, Theo thành thị & nông thôn -Phần lớn lao động nông thôn ( 79,9% - 75,0 % ) -Tỉ lệ lao động nông thôn ngày giảm lao động thành thị ngày...
 • 29
 • 424
 • 1

BÀI 18: ĐÔ THỊ HÓA

BÀI 18: ĐÔ THỊ HÓA
... trình thị hóa diễn chậm chạp, trình độ thị hóa thấp - Dân số thành thị có xu hướng tăng - Phân bố thị khơng vùng 2, Hạn chế thị nước ta là: -Phân lớn thị có quy mơ nhỏ -Tỉ lệ dân số thành thị thấp ... thị hóa b, Tỉ lệ dân thành thị tăng: c,Phân bố thị khơng vùng: * Dựa vào bảng 18.2, nhận xét phân bố thị số dân thị vùng nước năm 2006 ? Số Số Trong Các vùng lượng dân(nghìn thị T Phố Thị thị ... Q trình thị hóa b, Tỉ lệ dân thành thị tăng: c,Phân bố thị khơng vùng: *Đô thò thành phố chiếm 5,5% * Đô thò thò xã chiếm 7,9% * Đô thò thò trấn 86,6% * Phân bố không vùng * Số lượng đô thò lớn...
 • 25
 • 707
 • 4

Giáo án địa lý 12 - Bài 18: Đô thị hóa doc

Giáo án địa lý 12 - Bài 18: Đô thị hóa doc
... hỏi: - lớp 10, em học đô thị hóa Vậy đô thị hóa gì? - 1- HS trả lời, GV tóm tắt ghi bảng đặc điểm đô thị hóa GV nói: Đô thị hóa trình tăng nhanh số dân thành thị, tập trung dân cư vào đô thị lớn ... thành thị Đó đặc điểm chung trình đô thị hóa Vậy đô thị hóa nước ta có đặc điểm gì? Đô thị hóa có ảnh hưởng tới phát triển kinh t - xã hội? Để trả lời câu hỏi này, tìm hiểu học hôm Đô thị hóa Bài ... trình đô thị hóa diễn + Dựa vào SGK, vốn hiểu biết chứng minh nước ta có chậm chạp, trình độ dô thị hóa thấp: trình đô thị hóa diễn chậm chạp, trình độ đô thị hóa thấp? + Dựa vào hình 16.2 SGK Địa...
 • 10
 • 3,761
 • 13

bài giảng địa lý 12 bài 18 đô thị hóa

bài giảng địa lý 12 bài 18 đô thị hóa
... Đặc điểm đô thị hóa nước ta a) Quá trình đô thị hóa nước ta diễn chậm chạp, trình độ đô thị hóa thấp - Thế kỷ XI: Thăng Long SƠ ĐỒ THÀNH THĂNG LONG –THẾ KỶ THỨ XI I Đặc điểm đô thị hóa nước ta ... Đặc điểm đô thị hóa nước ta - Vùng nhiều đô thị nhất: Trung du miền núi Bắc - Số dân bình quân đô thị + Cao là: Đông nam + Thấp là: Trung du miền núi Bắc - Đô thịHãy nhận xét Âu trung đô thị vànguyên ... trình đô thị hóa nước ta diễn chậm chạp, trình độ đô thị hóa thấp - Thế kỷ XVI – XVIII: Phú Xuân, Hội An, Đà Nẵng, Phố Hiến PHỐ CỔ HỘI AN –THẾ KỶ THỨ XVI I Đặc điểm đô thị hóa nước ta Các đô thị...
 • 23
 • 1,540
 • 0

bài 18 đô thị hóa

bài 18 đô thị hóa
... trình đô thị hóa miền Bắc nước ta gắn với a) trình đô thị hóa chững lại b) công nghiệp hóa sở mạng lưới đô thị có c) công nghiệp hóa nông nghiệp d) việc dồn dân phục vụ chiến tranh 14 Nơi coi đô thị ... thù • Đô thị loại Đô thị loại 1, cách phân loại đô thị Việt Nam, thành phố giữ vai trò trung tâm quốc gia trung tâm vùng lãnh thổ liên tỉnh Tiêu chí xác định thành phố đô thị loại 1, gồm: Đô thị ... …………………………………………………………………………………………………… 26.9 20.8 19.5 12,9 24.2 18, 8 14,9 22,3 Nhận xét phân bố đô thị số dân đô thị vùng nước? Các vùng Số lượng đô thị Trong Thành phố Số dân( n Thị Thị ghìn trấn người Cả nước 689 38...
 • 36
 • 992
 • 0

Slide Địa lí 12 bài 18 đô thị hóa _H.T Huyền

Slide Địa lí 12 bài 18 đô thị hóa _H.T Huyền
... Xóa Bài 18 ĐÔ THỊ HÓA ĐẶC ĐIỂM ĐÔ THỊ HÓA MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ảnh hưởng đô thị hóa Ảnh hưởng đô thị hóa Tích cực Tiêu cực Bài 18 ĐÔ THỊ HÓA ... Thành Tử Giám (Hà(Hà Nội) Bài 18 ĐÔ THỊ HÓA Phố cổ Hội An (Đà Nẵng) Bài 18 ĐÔ THỊ HÓA Đô thị Phú Xuân Thành Phố Huế Bài 18 ĐÔ THỊ HÓA Phố Hiến (Hưng Yên) Bài 18 ĐÔ THỊ HÓA Thành phố Cảng Hải Thành ... triệu đồng ĐẶC ĐIỂM ĐÔ THỊ HÓA MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ Bài 18 ĐÔ THỊ HÓA ĐẶC ĐIỂM ĐÔ THỊ HÓA MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI * Tích cực: - Đô thị có tác động mạnh...
 • 41
 • 196
 • 0

Slide Địa lí 12 bài 18 đô thị hóa _Mạnh Tuân

Slide Địa lí 12 bài 18 đô thị hóa _Mạnh Tuân
... BÀI 18 1.ĐẶC ĐIỂM a.Quá trình đô thị hóa nước ta diễn chậm, trình đô thị hóa thấp 1.ĐẶC ĐIỂM a.Quá trình đô thị hóa nước ta diễn chậm, trình đô thị hóa thấp Cổ Loa: coi thủ đô có thành ... trình đô thị hóa giới Việt Nam Việc quản trật tự, an ninh phức tạp Quá trình Đô thị hóa ẳnh hưởng đến người dân Trung Quốc Đô thị hóa Việt Nam Tắc đường thành phố lớn Ảnh hưởng đô thị hóa đến ... tầng đô thị: mặt xây dựng tiến tới đồng Kiến trúc, cảnh quan đô thị bước thực theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị Các đô thị loại V thị trấn 2 Mạng lưới đô thị * Dựa vào cấp quản lý, có loại đô...
 • 34
 • 341
 • 0

Bài 18. Đô thị hóa Địa lí 12 (Ban cơ bản)

Bài 18. Đô thị hóa Địa lí 12 (Ban cơ bản)
... dân thành thị tăng c/ Phân bố đô thị không vùng ĐẶC ĐIỂM c/ Phân bố đô thị không vùng Bảng 18.2 Phân bố đô thị dân đô thị vùng, năm 2006 Các vùng Trong Số lượng đô thị T Phố Thị thị trấn Số ... ĐIỂM MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẶC ĐIỂM Đô Dựa thị hóa trình kinh tế - xã hội vàolà kiến mà biểu thức học, tăng nhanh số quy nêulượng khái niệm đômô điểm dân cư đô thị, thịsự tập trung ... 597 22824 - Chủ yếu đô thị nhỏ - Trình độ đô thị hóa thấp BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ PHÂN BỐ ĐÔ THỊ VÀ SỐ DÂN ĐÔ THỊ GIỮA CÁC VÙNG TRONG NƯỚC, NĂM 2006 SLĐT SDTT (Nghìn người) (Đô thị) 200 8000 6928...
 • 38
 • 1,541
 • 0

Tiết 18 Bài 16 Đô thị hóa ở đới ôn hòa

Tiết 18 Bài 16 Đô thị hóa ở đới ôn hòa
... số đô thị nước Pháp Tiết 18 Bài 16: ĐÔ THỊ HÓA ĐỚI ÔN HÒA Đô thị hóa mức độ cao Thành phố Niu-Ioóc: Dân số 21 triệu người, chiếm 10% dân số đô thị Hoa Kì Tiết 18 Bài 16: ĐÔ THỊ HÓA ĐỚI ÔN HÒA ... Bên cạnh đô thị đại đới ôn hoà bảo tồn nhiều đô thị cổ Tiết 18 Bài 16: ĐÔ THỊ HÓA ĐỚI ÔN HÒA Đô thị hóa mức độ cao Các vấn đề đô thị Rác thải * Thực trạng Nêu vấn đề xã hội nảy sinh đô thị phát ... Tiết 18 Bài 16: ĐÔ THỊ HÓA ĐỚI ÔN HÒA Đô thị hóa mức độ cao Các vấn đề đô thị * Thực trạng - Ô nhiễm môi trường Khói bụi tạo thành lớp sương mù bao phủ bầu trời Tiết 18 Bài 16: ĐÔ THỊ HÓA Ở...
 • 20
 • 1,497
 • 2

tiết 18 bài 16 đô thị hóa ở đới ôn hòa

tiết 18 bài 16 đô thị hóa ở đới ôn hòa
... số đô thị nước Pháp Tiết 18 Bài 16: ĐÔ THỊ HÓA ĐỚI ÔN HÒA Đô thị hóa mức độ cao Thành phố Niu-Ioóc: Dân số 21 triệu người, chiếm 10% dân số đô thị Hoa Kì Tiết 18 Bài 16: ĐÔ THỊ HÓA ĐỚI ÔN HÒA ... Bên cạnh đô thị đại đới ôn hoà bảo tồn nhiều đô thị cổ Tiết 18 Bài 16: ĐÔ THỊ HÓA ĐỚI ÔN HÒA Đô thị hóa mức độ cao Các vấn đề đô thị Rác thải * Thực trạng Nêu vấn đề xã hội nảy sinh đô thị phát ... Tiết 18 Bài 16: ĐÔ THỊ HÓA ĐỚI ÔN HÒA Đô thị hóa mức độ cao Các vấn đề đô thị * Thực trạng - Ô nhiễm môi trường Khói bụi tạo thành lớp sương mù bao phủ bầu trời Tiết 18 Bài 16: ĐÔ THỊ HÓA Ở...
 • 20
 • 501
 • 0

bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a khac 0)

bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a khac 0)
... trên, để vẽ đồ thị hàm số y = ax (a 0) ta cần điểm đồ thị Xét hàm số y = 0,5x a) H y tìm điểm A khác điểm gốc O thuộc đồ thị hàm số b) Đường thẳng OA có phải đồ thị hàm số y = 0,5x hay khơng ? ... hạn : A(x0 ; y0 ) - Vẽ đường thẳng OA, đường thẳng đồ thị hàm số y = ax Bài 39 / trang 71 SGK Vẽ trục tọa độ Oxy đồ thị hàm số a) y = x c) y = -2x Bài 40 / SGK : Đồ thị hàm số y = ax nằm góc phần ... tương ứng y Cặp giá trị tọa độ điểm thứ hai Chẳng hạn : A(x0 ; y0 ) - Vẽ đường thẳng OA, đường thẳng đồ thị hàm số y = ax Ví dụ : Vẽ đồ thị hàm số y = -1,5x Đồ thị hàm số y = ax (a 0) đường...
 • 33
 • 3,040
 • 6

Chương IV - Bài 2: Đồ thị của hàm số y = ax2 (a khác 0)

Chương IV - Bài 2: Đồ thị của hàm số y = ax2 (a khác 0)
... hàm số -Biết vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a0 ) Tiết 49: Đồ thị hàm số (a0 ) Ví dụ 1: y = ax Đồ thị hàm số y = x2 Lập bảng ghi số cặp giá trị tư ơng ứng x y x -3 -2 -1 y= x2 1 y x y= x 1 0 1 A A ... Đồ thị hàm số y = ax2 (a0 ) Mục tiêu học -Nắm dạng đồ thị hàm số y = ax2 (a0 ) phân biệt chúng hai trường hợp a>0; a...
 • 18
 • 1,231
 • 8

Xem thêm