200 câu hỏi về môi trường

200 câu hỏi về môi trường và đáp án

200 câu hỏi về môi trường và đáp án
... phóng xạ Ô nhiễm môi trường gì? Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: "Ô nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường" Trên giới, ô nhiễm môi trường hiểu việc ... bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam ghi rõ Điều 6: "Bảo vệ môi trường nghiệp toàn dân Tổ chức, cá nhân phải có trá ch nhiệm bảo vệ môi trường, thi hành pháp luật bảo vệ môi trường, ... Tiêu chuẩn môi trường gì? Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: "Tiêu chuẩn môi trường chuẩn mức, giới hạn cho phép, đ ược quy định dùng làm để quản lý môi trường" Vì vậy, tiêu chuẩn môi trường có...
 • 113
 • 10,435
 • 22

200 cau hoi ve moi truong

200 cau hoi ve moi truong
... ngày 10/8/1989, 200 dầu FO tràn Vịnh Quy Nhơn Sự cố Bạch Hổ ngày 26/11/1992, khoảng 300- 700 dầu thô tràn biển đứt đường ống mềm Sự cố khơi Vũng Tàu ngày 20/9/1993, 2000 bột mì 200 dầu FO DO loang ... ngắn vô tuyến Giới hạn bên khí khó xác định, thông thường người ta ước định vào khoảng từ 1000 - 2000 kilômét Cấu trúc tầng khí hình thành kết lực hấp dẫn nguồn phát sinh khí từ bề mặt trái đất, ... kính, hoạt động khai thác mức bể hấp thụ bể chứa khí nhà kính sinh khối, rừng, hệ sinh thái biển, ven bờ đất liền khác Các biểu biến đổi khí hậu trái đất gồm: • • • • • • Sự nóng lên khí trái đất...
 • 100
 • 1,195
 • 12

200 Câu Hỏi về môi trường.doc

200 Câu Hỏi về môi trường.doc
... phóng xạ Ô nhiễm môi trường gì? Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: "Ô nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường" Trên giới, ô nhiễm môi trường hiểu việc ... vệ môi trường, ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường • Xây dựng, đạo thực chiến lược, sách bảo vệ môi trường, kế hoạch phòng chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, cố môi ... trọng tổ chức môi trường công tác bảo vệ môi trường Thuộc loại có công cụ kỹ thuật GIS, mô hình hoá, đánh giá môi trường, kiểm toán môi trường, quan trắc môi trường Công cụ quản lý môi trường phân...
 • 64
 • 854
 • 0

200 CÂU HỎI VỀ MÔI TRƯỜNG

200 CÂU HỎI VỀ MÔI TRƯỜNG
... phóng xạ Ô nhiễm môi trường gì? Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: "Ô nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường" Trên giới, ô nhiễm môi trường hiểu việc ... Bảo vệ môi trường việc ai? Bảo vệ môi trường hoạt động giữ cho môi trường lành, đẹp, cải thiện môi trường, đảm bảo cân sinh thái, ngăn chặn, khắc phục hậu xấu người thiên nhiên gây cho môi trường, ... bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam ghi rõ Ðiều 6: "Bảo vệ môi trường nghiệp toàn dân Tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, thi hành pháp luật bảo vệ môi trường, ...
 • 89
 • 800
 • 3

200 câu hỏi về môi trường

200 câu hỏi về môi trường
... phóng xạ Ô nhiễm môi trường gì? Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: "Ô nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường" Trên giới, ô nhiễm môi trường hiểu việc ... Bảo vệ môi trường việc ai? Bảo vệ môi trường hoạt động giữ cho môi trường lành, đẹp, cải thiện môi trường, đảm bảo cân sinh thái, ngăn chặn, khắc phục hậu xấu người thiên nhiên gây cho môi trường, ... bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam ghi rõ Ðiều 6: "Bảo vệ môi trường nghiệp toàn dân Tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, thi hành pháp luật bảo vệ môi trường, ...
 • 107
 • 630
 • 4

200 câu hỏi về môi trường và đáp án - Phần 3

200 câu hỏi về môi trường và đáp án - Phần 3
... Fe- Mg- K- Na- S- Al- B- Br- CrCo- F- Ga- I- Mn- Mo- Se- Si- Sn- Ti- V- Zn Nồng độ nguyên tố loài sinh vật thay đổi, phụ thuộc vào loại đặc điểm môi trường sống cá thể Page 43 of 1 13 Hệ sinh ... thành phần tế bào sống có mặt hầu hết nguy ên tố hoá học quan trọng sinh Hàm lượng nguyên tố hoá học chứa tế b sống xếp theo trật tự từ cao xuống thấp sau: C - H - O - N - P - Ca - Cl- Cu- Fe- Mg- ... làm cho khắp vùng biển rộng lớn 60 vốn có nhiệt độ mặt nước 30 - 31 0C tăng lên tới 33 - 35 0C, có 10 - 12 mặt biển nhiệt độ lên tới 35 - 36 0C Xung quanh ống xả nước nóng nhiệt độ lên cao tới 400C...
 • 21
 • 1,365
 • 7

200 câu hỏi về môi trường và đáp án - Phần 4

200 câu hỏi về môi trường và đáp án - Phần 4
... Thế kiểm toán môi trường? "Kiểm toán môi trường công cụ quản lý bao gồm tr ình đánh giá có tính hệ thống, định kỳ khách quan văn hoá việc làm để thực tổ chức môi trường, quản lý môi trường trang ... vực bảo vệ môi trường Thiết lập quan hệ quốc tế lĩnh vực bảo vệ môi trường Công cụ quản lý môi trường gồm gì? Công cụ quản lý môi trường biện pháp hành động thực công tác quản lý môi trường nhà ... tác bảo vệ môi trường cho ngân sách nhà nước, trì tốt giá trị môi trường quốc gia Thuế phí môi trường quy định nào? Thuế phí môi trường nguồn thu ngân sách tổ chức v cá nhân sử dụng môi trường đóng...
 • 25
 • 845
 • 5

200 câu hỏi về môi trường và đáp án - Phần 1

200 câu hỏi về môi trường và đáp án - Phần 1
... of 11 3 nhiên liệu hạt nhân, kho chứa chất phóng xạ Ô nhiễm môi trường gì? Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: "Ô nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường" ... từ 0-4 9 không khí có chất lượng tốt Nếu PSI từ 5 0 -1 00 trung bình, không ảnh hưởng tới sức khoẻ người Page 17 of 11 3 Nếu PSI từ 10 0 -1 99 không tốt Nếu PSI từ 20 0- 299 không tốt Nếu PSI từ 30 0-3 99 ... trắc môi trường gồm: Cung cấp đánh giá diễn biến chất l ượng môi trường quy mô quốc gia, phục Page of 11 3 vụ việc xây dựng báo cáo trạng môi tr ường Cung cấp đánh giá diễn biến chất l ượng môi trường...
 • 19
 • 1,389
 • 11

200 câu hỏi về môi trường và đáp án - Phần 2

200 câu hỏi về môi trường và đáp án - Phần 2
... 1. 527 triệu đất đóng băng v 13 .25 1 triệu đất không phủ băng Trong đó, 12% tổng diện tích đất canh tác, 24 % đồng cỏ, 32% đất rừng 32% đất cư trú, đầm lầy Diện tích đất có khả canh tác l 3 .20 0 ... cấu trúc phẫu diện v độ dày Thành phần khoáng đất bao gồm ba loại l khoáng vô cơ, khoáng hữu chất hữu Khoáng vô mảnh khoáng vật đá vỡ vụn đ ã bị phân huỷ thành khoáng vật thứ sinh Chất hữu xác chết ... Demand - nhu cầu oxy sinh hoá) lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hoá chất hữu c theo phản ứng: Vi khuẩn Page 32 of 113 Chất hữu + O2 CO2 + H2O + tế bào + sản phẩm trung gian Trong môi trường...
 • 19
 • 964
 • 6

200 câu hỏi về môi trường và đáp án - Phần 5

200 câu hỏi về môi trường và đáp án - Phần 5
... chương XVII - Các tội phạm môi trường Diễn đàn Môi trường ASEAN lần thứ Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 2001 -2 010 Kế hoạch hành động 2001 -2 0 05 Hoàn ... luật bảo vệ môi trường, nhằm bảo vệ sức khoẻ người, đảm bảo quyền người sống môi trường lành đất nước góp phần bảo vệ môi trường khu vực giới Chính sách môi trường gì? "Chính sách môi trường chủ ... cố môi tr ường, khắc phục cố môi tr ường, suy thoái môi trường, ngăn chặn hành vi huỷ hoại môi trường khen thưởng Những người tham gia bảo vệ môi trường, khắc phục cố môi tr ường, ô nhiễm môi trường, ...
 • 29
 • 672
 • 3

200 câu hỏi về môi trường

200 câu hỏi về môi trường
... phóng xạ Ô nhiễm môi trường gì? Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: "Ô nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường" Trên giới, ô nhiễm môi trường hiểu việc ... bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam ghi rõ Điều 6: "Bảo vệ môi trường nghiệp toàn dân Tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, thi hành pháp luật bảo vệ môi trường, ... Năm 1992 nhà môi trường đưa quan niệm phát triển bền vững, phát triển mức độ trì chất lượng môi trường, giữ cân môi trường phát triển Vì nói "Môi trường nguồn tài nguyên người"? Môi trường nơi...
 • 109
 • 187
 • 0

200 câu hỏi về môi trường

200 câu hỏi về môi trường
... phóng xạ Ô nhiễm môi trường gì? Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: "Ô nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường" Trên giới, ô nhiễm môi trường hiểu việc ... Bảo vệ môi trường việc ai? Bảo vệ môi trường hoạt động giữ cho môi trường lành, đẹp, cải thiện môi trường, đảm bảo cân sinh thái, ngăn chặn, khắc phục hậu xấu người thiên nhiên gây cho môi trường, ... bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam ghi rõ Ðiều 6: "Bảo vệ môi trường nghiệp toàn dân Tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, thi hành pháp luật bảo vệ môi trường, ...
 • 91
 • 182
 • 0

200 câu hỏi về môi trường

200 câu hỏi về môi trường
... phóng xạ Ô nhiễm môi trường gì? Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: "Ô nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường" Trên giới, ô nhiễm môi trường hiểu việc ... trọng tổ chức môi trường công tác bảo vệ môi trường Thuộc loại có công cụ kỹ thuật GIS, mô hình hoá, đánh giá môi trường, kiểm toán môi trường, quan trắc môi trường Công cụ quản lý môi trường phân ... đích bảo vệ môi trường, đảm bảo chất lượng môi trường Hiểu ký quỹ môi trường? Ký quỹ môi trườnglà công cụ kinh tế áp dụng cho ngành kinh tế dễ gây ô nhiễm môi trường Nội dung ký quỹ môi trường yêu...
 • 70
 • 288
 • 0

Một số câu hỏi về môi trường

Một số câu hỏi về môi trường
... hoại môi trường khen thưởng Những người tham gia bảo vệ môi trường, khắc phục cố môi trường, ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường ... phạt việc bảo vệ môi trường nào? Tổ chức, cá nhân có thành tích hoạt động bảo vệ môi trường, phát sớm báo cáo kịp thời dấu hiệu cố môi trường, khắc phục cố môi trường, suy thoái môi trường, ngăn ... góp phần bảo vệ môi trường khu vực giới 180 Chính sách môi trường gì? "Chính sách môi trường chủ trương, biện pháp mang tính chiến lược, thời đoạn, nhằm giải nhiệm vụ bảo vệ môi trường cụ thể đó,...
 • 30
 • 6,029
 • 3

Các câu hỏi về môi trường

Các câu hỏi về môi trường
... tích mang nhiều nặng hơn.Khi hạt nhỏ dược vận chuyển sức nước thấp ,các hạt lớn nặng nhất(sỏi mịn cuội sỏi) tích tụ lại môi trường sông vị trí mà sức nước lớn.Cát phù sa có khuynh hướng lắng xuống ... tăng nguy bị lũ thượng nguồn mức độ tàn phá tăng lên b) Hoạt động đô thị hóa: Các hoạt động sử dụng đất người môi trường đô thị làm tăng cường độ tầng số lũ lụt khu vực nhỏ khoảng vài km2 Tốc ... việc phát triển đồng ngập lũ để buộc phải có cách thức ngăn cản rào chắn vật lý Hay nói cách khác ý tưởng thiết kế gắn liền thiên nhiên Thực tế hầu hết trường hợp phương pháp hiệu thực tiễn kết...
 • 5
 • 966
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 200 câu hỏi về môi trường phần 1sách 200 câu hỏi về môi trườngdownload 200 câu hỏi về môi trường200 câu hỏi về môi trường phần 3200 câu hỏi về môi trường và đáp án200 câu hỏi về môi trường phần 4200 câu hỏi về môi trường phần 2câu hỏi về môi trườngcâu hổi về môi trườngcâu hỏi về môi trường cho học sinhcâu hỏi về môi trường nướccâu hỏi về môi trường marketingcác câu hỏi về môi trường marketingnhững câu hỏi về môi trường marketingcâu hỏi về môi trường vĩ môchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn