BIEN PHAPTUA BIN 55 MW UBI

thiết kế phần điện nhà máy điện 3 tổ máy x 55 MW

thiết kế phần điện nhà máy điện 3 tổ máy x 55 MW
... Biến đổi (X5 , X7 , X8 ) thành Y (X1 0, X1 1, X1 2) X X 1, 732 .1,789 X 10 = = = 0,584 X + X + X 1, 732 + 1,789 + 1,789 X 11 = X X 1,789.1,789 = = 0,6 03 X + X + X 1, 732 + 1,789 + 1,789 X 12 = X X 1, 732 .1,789 ... thành Y (X1 4, X1 5, X1 6) X X 12 1,2.1,784 X 14 = = = 0,404 X + X 12 + X 13 1,2 + 1,784 + 2 ,31 6 X 15 = X 12 X 13 1,784.2 ,31 6 = = 0,779 X + X 12 + X 13 1,2 + 1,784 + 2 ,31 6 X 16 = X X 13 1,2.2 ,31 6 ... 0,297 X + X 11 + X 14 1,789 + 0,6 03 + 2 ,31 6 X 16 = X X 14 1,789.2 ,31 6 = = 0,88 X + X 11 + X 14 1,789 + 0,6 03 + 2 ,31 6 X 17 = X X 11 1,789.0,6 03 = = 0,229 X + X 11 + X 14 1,789 + 0,6 03 + 2 ,31 6 X1 8...
 • 59
 • 341
 • 3

Thiết kế phần điện trong nhà máy điện kiểu nhiệt điện ngưng hơi gồm 4 tổ máy, công suất mỗi tổ là 55 MW

Thiết kế phần điện trong nhà máy điện kiểu nhiệt điện ngưng hơi gồm 4 tổ máy, công suất mỗi tổ là 55 MW
... 24 70 280 329 ,41 80 320 376 ,47 100 40 0 47 0,6 70 280 329 ,41 - Đồ thị phụ tải toàn nhà máy : S (MVA) 47 0,6 376 ,47 329 ,41 329 ,41 14 20 24 Công suất tự dùng : - Xác định phụ tải tự dùng nhà máy nhiệt ... nghiệp nhà máy điện Thiết kế 190,59 169 ,41 211,76 169 ,41 1 54, 14 131,05 131,05 23,53 19,29 20,71 9,66 19,29 13,79 11,03 9,66 t(h) 14 20 24 1.3 Nhận xét : - Nhà máy thiết kế có tổng công suất : ... 20 h- 24 h - Phụ tải trung áp : + STmax = 211,76 MVA từ 14 h 20 h chiếm 44 ,99 % công suất nhà máy + STmax = 169 ,41 MVA từ h h 20h 24h chiếm 35,99 % công suất nhà máy - Nhà máy đợc thiết kế cung...
 • 70
 • 630
 • 3

Đồ án nhà máy nhiệt điện 5 tổ máy 55 MW

Đồ án nhà máy nhiệt điện 5 tổ máy 55 MW
... 70 1 05 122,093 S (MVA) UT 174,419 148, 256 122,093 122,093 12 18 24 t(h) 1.2.3 Đồ thị phụ tải toàn nhà máy Nhà máy điện bao gồm tổ máy 55 MW có cosϕ = 0,8 nên : PNM = 55 = 2 75 MW SNM = 68, 75 = ... phát điện, tính toán phụ tải cân công suất cách hợp lý 1.1.Chọn máy phát điện Theo nhiệm vụ thiết kế phần điện cho nhà máy nhiệt điện có công suất 27 5MW, gồm máy phát điện x 55 MW; U đm = 10,5kV ... 0,299 0, 155 X 15 0, 154 E5 E12 E3 34 Nhập hai nguồn E12 E34 lại biến đổi Y (X 1, X14, X17) sang ∠ (X19, X20) ta sơ đồ : X 18 = X 15 X 16 0, 154 .0, 155 = = 0,077 X 15 + X 16 0, 154 + 0, 155 X 19 =...
 • 91
 • 1,932
 • 16

Thiết kế nhà máy nhiệt điện công suất 4 x 55 MW, cung cấp cho phụ tải điện áp máy phát, phụ tải trung áp 110 kv, phụ tải cao áp 220kv và phát về hệ thống

Thiết kế nhà máy nhiệt điện công suất 4 x 55 MW, cung cấp cho phụ tải điện áp máy phát, phụ tải trung áp 110 kv, phụ tải cao áp 220kv và phát về hệ thống
... lợng công suất toàn hệ thống Phụ tải cấp điện áp trung chiếm 33,8% công suất toàn nhà máy Công suất phụ tải cấp điện áp cao chiếm 24, 76% công suất toàn nhà máy Công suất thừa phát vào nhà máy cực ... chiếm 40 % công suất toàn nhà máy Nh ta thấy nhà máy điện thiết kế có nhiệm vụ phục vụ cho phụ tải cấp điện áp trung , cao phần lại phát vào hệ thống Phụ tải địa phơng chiếm 3, 74% lợng công suất ... đồ thiết bị phân phối Nhà máy đợc nối với hệ thống đờng dây kép cung cấp công suất cho phụ tải cao áp đờng dây đơn Để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải cao áp phát công suất vào hệ thống...
 • 78
 • 187
 • 0

Khả năng chắn gió, chống cát bay và cải thiện môi trường của rừng trồng trên đụn cát bay ven biển tỉnh Quảng Bìn

Khả năng chắn gió, chống cát bay và cải thiện môi trường của rừng trồng trên đụn cát bay ven biển tỉnh Quảng Bìn
... - Đai rừng A difficilis, A torulosa trồng đụn cát bay có tác dụng chắn gió, cố định cát, cải thiện nhiệt độ, ẩm độ không khí, cải thiện đất cao đai rừng phi lao A tumida Tài liệu tham khảo Đặng ... hộ mặt đai rừng trồng đụn cát bay sau: 2.1 Tác dụng chắn gió Tác dụng chắn gió Đông Bắc đai rừng nghiên cứu ghi biểu cho thấy: Biểu 2: Tác dụng chắn gió Đông Bắc đai rừng tuổi Đai rừng Phi lao ... Tác dụng phòng hộ rừng thử nghiệm đụn cát bay Các đai rừng chọn đánh giá tác dụng phòng hộ đai A difficilis, A tumida, A torulosa phi lao tuổi, trồng đụn cát bay với mật độ trồng 5000 cây/ha,...
 • 6
 • 591
 • 6

55 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH chế tạo máy biến áp điện lực Hà Nội

55 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH chế tạo máy biến áp điện lực Hà Nội
... tập Công ty TNHH chế tạo máy biến áp điện lực Nội Lê Thị - Lớp: KT6 -K3 Chuyên đề Kế toán tiêu thụ thành phẩm XĐKQKD em định "Kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh Công ty TNHH ... - Lớp: KT6 -K3 Chuyên đề Kế toán tiêu thụ thành phẩm XĐKQKD Chơng III: Chuyên đề tự chọn Công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh Công ty TNHH chế tạo máy biến ... cán Công ty TNHH chế tạo máy biến áp điện lực Nội Lê Thị - Lớp: KT6 -K3 Chuyên đề Kế toán tiêu thụ thành phẩm XĐKQKD Chơng I Khái quát chung công ty tnhh chế tạo máy biến áp điện lực nội...
 • 62
 • 314
 • 0

41 Lợi nhuận và một số phương hướng biện pháp nhằm tănglợi nhuận tại Công ty TNHH sản Xuất và Thương mại TrầnVũ (55 tr)

41 Lợi nhuận và một số phương hướng biện pháp nhằm tănglợi nhuận tại Công ty TNHH sản Xuất và Thương mại TrầnVũ (55 tr)
... 3: Một số giả pháp nhằm nâng cao lợi nhuận Công ty TNHH sản xuất & Thơng mại Trần Vũ thời gian tới Chơng I: Cơ sở lý luận chung Lợi nhuận cần thiết phải phấn đấu tăng lợi nhuận doanh nghiệp Sản ... tăng khối lợng sản 36 phẩm tiêu thụ, giảm chi phí từ tăng lợi nhuận cho Công ty tạo tăng trởng ổn định khẳng định vị Công ty tơng lai 3.2 số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận Công ty Công ty Trần Vũ ... phí sản phẩm, để tăng lợi nhuận Công ty Công ty Trần Vũ cần có biện pháp để giảm giá vốn hàng bán (hay giá thành sản phẩm) Việc giảm đợc giá thành sản phẩm trực tiếp tăng lợi nhuận Công ty a)...
 • 50
 • 157
 • 0

55 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015

55 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015
... Hợp tác nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến 2015 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động HTX NN tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1997- 6/2007 - Đề xuất giải pháp phù hợp để nâng ... GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÁC HTX NN TỈNH TIỀN GIANG TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.1 Điều kiện phát triển nông nghiệp tỉnh Tiền Giang 2.1.1 Vị trí địa lý kinh tế – trị tỉnh Tiền Giang Tiền Giang tỉnh vừa thuộc ... quát 51 CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HTX NN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2008 -2015 57 3.1 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích...
 • 92
 • 382
 • 0

Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
... dịp kỷ niệm 50 năm, 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nhiều di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ đầu tư xây dựng, tôn tạo như: Chỉ huy sở Mường Phăng; hầm Đờ Cát; Công viên Chiến thắng; ... quốc Chiến thắng Điện Biên Phủ trở thành di sản tinh thần quý báu Tiếp nối chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 dân tộc ta viết tiếp anh hùng ca chói lọi thời đại Hồ Chí Minh lập chiến ... chung chiến hào, tạo nên sức mạnh thời đại chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Ý nghĩa lịch sử 2.1- Đối với nhân dân ta Trong lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc ta chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ...
 • 8
 • 266
 • 1

Kỉ niệm 55 nămchiến thắng Điện Biên Phủ

Kỉ niệm 55 nămchiến thắng Điện Biên Phủ
... chiến thuật, ông hiểu rằng, cách đánh dự định triển khai không đem lại hiệu không đem lại chiến thắng , Daniel nói Trong phim, Daniel không nói người với nhãn quan quân tuyệt vời, dũng cảm có ... định làm làm tiếp người lính Việt Nam tích chiến tranh chống Mỹ phim khác người lính quay phim điện ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam chiến tranh Theo Thanh Hà - Thu Hằng Giadinh.net ...
 • 3
 • 189
 • 0

Tài liệu Chương 3: Sự biến đổi năng lượng trong tầng tuốc bin doc

Tài liệu Chương 3: Sự biến đổi năng lượng trong tầng tuốc bin doc
... mäi cháút tàng lãn theo hỉåïng dng Trong pháưn chuøn håi ca mạy túc bin (túc bin håi v khê, mạy nẹn) dng tàng täúc l dng chy rnh äúng phun v cạnh âäüng túc bin, äúng vo ca chụng v.v dng tàng ... Trong âọ C1m v v1m - cạc âải lỉåüng trung bçnh (theo lỉu lỉåüng) ca täúc âäü v thãø têch riãng ca håi Trong nhiãưu trỉåìng håüp thỉûc tãú ngỉåìi ta toạn theo giạ trë trung bçnh ca C1m v v1m Trong ... túc bin Tỉì phỉång trçnh (3.16) tháúy ràòng, våïi dng tàng täúc, vê dủ, cạc äúng phun túc bin, dc theo dng chy, cng våïi sỉû tàng täúc âäü ca mäi cháút, entanpi tàng, båíi vç täúc âäü gim Trong...
 • 48
 • 254
 • 0

Thiết kế trạm biến áp trung gian 1103522 KV – 40 MW xã ngọc sơn – gia lộc – hải dương

Thiết kế trạm biến áp trung gian 1103522 KV – 40 MW xã ngọc sơn – gia lộc – hải dương
... Thiết kế trạm biến áp trung gian 110/35/22 KV 40 MW Ngọc Sơn Gia Lộc Hải Dƣơng” Đề tài gồm chƣơng: Chƣơng 1: Tính cần thiết công trình xây dựng trạm biến áp Chƣơng 2: Tính chọn máy biến áp ... VỀ TRẠM BIẾN ÁP Trạm biến áp công trình để chuyển đổi điện áp từ cấp sang cấp khác Trạm biến áp đƣợc phân loại theo điện áp, theo địa dƣ + Theo điện áp, trạm biến áp trạm tăng áp, trạm hạ áp, ... khu vực công nghiệp v.v… Điện áp trạm khu vực phía sơ cấp 110 KV, 220 KV, phía thứ cấp là: 35 KV, 22 KV, 15 KV, 10 KV hay KV - Trạm biến áp địa phƣơng trạm biến áp đƣợc cung cấp điện từ mạng...
 • 90
 • 537
 • 0

Nghiên cứu thiết kế chế tạo trạm biến tần phòng nổ 55 kw, 380 (660) v sử dụng trong các mỏ khai thác than hầm lò vùng Quang Ninh

Nghiên cứu thiết kế chế tạo trạm biến tần phòng nổ 55 kw, 380 (660) v sử dụng trong các mỏ khai thác than hầm lò vùng Quang Ninh
... Đánh giá sử dụng biến tần cho động điện phục v khai thác than hầm IV-1: Sự cần thiết phải chế tạo biến tần phòngnổ nớc - Thực tế nay, có đơn v nghành than sử dụng trạm biến tần hầm lý do: ... đồng Nghiên cứu Khoa họcvà phát triển Công nghệ số: 167.08RD/HĐ-KHCN v i công ty Cổ phần Thiết bị điện-TKV thực đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo trạm biến tần phòng nổ 5 5kW,3 80(660 )V sử dụng mỏ ... điện sử dụng trạm biến tần u điểm biến tần sử dụng cho động DK Đặc tính động không đồng sử dụng biến tần Đánh giá sử dụng biến tần cho động điện phục v khai thác than hầm Sự cần thiết phải chế...
 • 49
 • 524
 • 1

Tiet 55. Th hoach, che bien

Tiet 55. Th hoach, che bien
... Dặn dò: (2’) - Nhận xét tinh th n th i độ học tập học sinh, cho điểm sổ đầu - Dặn em học trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Xem trước “Bảo vệ môi trường nguồn lợi th y sản” Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... nâng cao chất lượng Phương pháp: + Th công: Nước mắm, mực khô…… + Công nghiệp: Các loại đồ hộp…… Củng cố :(7’) - Cho HS đọc phần ghi nhớ - Cho biết phương pháp thu hoạch? - Cho biết mục đích phương ... Trường THCS Đạ Long - GV: Cho biết phương pháp chế biến? - GV: Cho biết nục đích chữa bệnh? - GV: Chốt lại GV Trần Th Ngọc Hiếu - HS: Trả lời - HS: Trả lời...
 • 2
 • 52
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số gii pháp bo vệ bờ biển thường gặp 55các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự thực tiễn tại quảng bìngiải bài tập 54 55 56 bài nghiệm của đa thức một biếnhe thong phun xang danh lua truc tiep bo bin don cam bien day nhietcảm biến áp suất tua bincâu 55 trình bày diễn biến lạm phát ở vn trong điều kiện chống lạm phát hiện nay nhtw sử dụng công cụ và biện pháp nào để chống lạm phátdài ln nht nho nht biên ð ð bin dangsự biến đổi năng lượng trong tầng tuốc binsự biến đổi năng lượng trong tầng tuốc bin dọc trụcđặc điểm của công trình bo vệ bờ biển 55mã lỗi p0717 không có tín hiệu mạch cảm biến tốc độ tua binquot các chính sách và biện pháp thúc đẩy xuất khẩu quot http my opera com tuesday 4 march 2008 08 17 55cỏc bin phỏp bo h hp lý sn xut trong nc các biện pháp bảo hộ hợp lý sản xuất trong nướcmột s bin phỏp h tr ca nh nc i vi cỏc doanh nghip trong nc một số biện pháp hỗ trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp trong nướccỏc bin phỏp ci cỏch thu phự hp vi quỏ trỡnh afta các biện pháp cải cách thuế phù hợp với quá trình aftachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm