Tổng hợp đề kiểm tra và đáp án tiếng anh 6

Các đề kiểm tra đáp án tiếng anh lớp 12

Các đề kiểm tra và đáp án tiếng anh lớp 12
... (3pts ) This book is very interesting It ……… into Vietnamese A will translate B should be translated C can be translated D has to be translated The reports……… by tomorrow as the manager needs it before ... on her wedding than she does as usual a nicer and more attractive b more nicer and more attractive c more nicer and attractive d more attractive and nicer 15 She accepted that she had acted ... affectionately ' in line mostly means _ A in an angry way B attractively C in a lovely way D hatefully Full name:……………………… Written test Class: 12C… No I Choose the word that has the underlined part...
 • 20
 • 549
 • 1

Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết HKI tiếng anh lớp 8

Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết HKI tiếng anh lớp 8
... MA TRN ANH VN S 1: Ch Nhn bit TN Thụng hiu TL TN Vn dng TL TN Tng: TN TL TL 10 Language focus 0.75 0.75 2 1 Reading Writing 1. 5 Listening 5 2.0 12 25 1. 75 5.25 10 Tng: P N ANH VN S 1: I Trc ... mother / go / Ho Chi Minh city / last week Trờng THCS Điểm: Đề kiểm tra tiết số Môn: Anh Văn Họ tên: Thời gian: 45 phút Lớp: I Khoanh tròn vào câu trả lời nhất: (2.5 điểm) I up early in the ... by 18 77 the first telephone was in commercial use I./ True or False : Thomas Watson was Bells assistant Bell and Watson introduced the telephone in 18 77 11 II./ Answer the questions : 1. /...
 • 13
 • 1,185
 • 10

tổng hợp đề kiểm tra học kì 2 tiếng anh 8 tham khảo

tổng hợp đề kiểm tra học kì 2 tiếng anh 8 tham khảo
... was the cave in which General Tran Hung Dao hid wooden stakes to beat the Mongols on Bach Dang River in 1 28 8 1.Whom is Ha Long popular with? 2. What is one of the attractions of Ha Long ? 3.What ... ( 4m ) : 1-b , 2- b , 3-c , 4c , 5-d , 6-a , 7c , 8b II- (1m ) : 1-b , 2- d , 3-c , 4-a III- ( 2, 5m ) : 1,5 : T ; , , : F IV- ( 2, 5 ) : 1- Your directions are difficult to follow 2- The used plastic ... side TEST I/ 1a 2a 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9c 10a II/ T 2F 3F 4T III/ 1/ A 2/ D 3/C 4/D 5B IV/ 1/ Would you mind telling me how to study English 2/ This house was built more than one...
 • 23
 • 276
 • 0

Tổng hợp đề kiểm tra Thì Hiện Tại Tiếng Anh P1

Tổng hợp đề kiểm tra Thì Hiện Tại Tiếng Anh P1
... grass, fame - Danh từ chung: - Danh từ riêng: - Danh từ chất liệu: - Danh từ trừu tượng: - Danh từ tập hợp: ... từ trừu tượng: - Danh từ tập hợp: Tìm danh từ danh từ đếm không đếm Danh từ đếm Danh từ không đếm ... he/ go/ ? Part 5: Dịch câu sau sang tiếng Anh: Cô sống thành phố nhỏ: Anh người chồng tốt: Tôi kết hôn có trai: Tôi khách du lịch Tôi đến từ...
 • 18
 • 267
 • 1

đề kiểm tra đáp án môn sinh học kỳ I

đề kiểm tra và đáp án môn sinh học kỳ I
... dung côsixin, muốn gây biến đ i gen dùng 5BU, ESM … Cường độ, liều lượng, th i gian … ph i dựa kết thí nghiệm để xác định phù hợp Chọn lọc cá thể đột biến phù hợp: v i vi sinh vật sử dụng m i trường ... độ, liều lượng, th i gian xử lý thích hpj Đ i tượng : xử lý gây đột biến vi sinh vật, thực vật động vật bậc thấp không xử lý đột biến thực vật bậc cao hiệu Lo i tác nhân : Muốn gây đa b i thực ... trường nu i cấy khuyết nhiễm phù hợp, v i thực vật gây đa b i quan sát kiểu hình……… Nhân giống tạo dòng đưa vào sản xuất Câu 4: Số lo i giao tử F1 là: 24 = 16 lo i giao tử Số tổ hợp giao tử là:...
 • 4
 • 482
 • 0

Đề kiểm tra đáp án ( tiêt 27)

Đề kiểm tra và đáp án ( tiêt 27)
... dòng dòch chuyển có hướng d Trên vỏ kí hiệu dấu + , kí hiệu dấu – Đáp án biểu điểm: I Trắc nghiệm: (6 đ) riêng C2 C3 câu 0,5đ Câ u1 Câ u2 Câ u Câ u4 Câ u5 Câ u6 Câ u7 Câ u8 Câ u9 ... u 15 Câu 16 Câ 17 C C B A C A B B C A D C B B A D B II Tự luận: (4 đ) Câu 18: (2 đ) Phân tích trường hợp, trường hợp 1/3đ Câu 19: (2 đ) a Nguồn điện, cực dương, cực âm - 0,5đ b Bóng đèn, dòng điện ... cụm từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống câu sau cho cực dương điện tích dòng điện cực âm nguồn điện ăcquy bóng dèn a Mỗi có hai cực, b .chỉ sáng có chạy qua c dòng...
 • 3
 • 302
 • 0

Đề kiểm tra đáp án luyện thi môn Lịch sử 9

Đề kiểm tra và đáp án luyện thi môn Lịch sử 9
... thành viên tháng năm 198 4 Brunây tham gia Tháng năm 199 5 Việt Nam thức nhập trở thành thành viên thứ 7, tháng năm 199 7 Lào, Myanma nhập, tháng năm 199 9 Campuchia nhập , đến đầu 199 9 10 nớc nhập ... môn lịch sử A Phần trắc nghiệm: Câu I: (3,0 điểm) a) Hoàn thành nhóm kiện ( kiện 0.5 điểm) STT Mốc thời gian 2/ 191 7 7/11/ 191 7 2/3/ 191 9 Tên kiện Cách mạng tháng bùng nổ Nga Cách mạng tháng 10 Nga ... dung vào bảng thống kê nhân vật lịch sử tiêu biểu Thanh hoá: STT Họ tên Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) Lê Lợi Lê Văn Hu Phạm Bành Tống Duy Tân Quê quán Công trạng Trần Xuân Soạn Hớng dẫn chấm môn lịch...
 • 5
 • 406
 • 6

Đề kiểm tra đáp án ngữ văn 8 (tiết 113)

Đề kiểm tra và đáp án ngữ văn 8 (tiết 113)
... III- Đáp án biểu điểm: I- Trắc nghiệm: (3 điểm): Mỗi câu 0,25 điểm Câu 10 11 12 P /án B A D A D B D B C A B B II- Tự luận:(7 điểm) Câu 1: (3điểm):Chép ... xa cách tập trung vào mùi vị làng biển (0,5) B2: Cảm xúc ngột ngạt, tù túng, căm uất không chịu ngộp thở, tự Tiếng chim tu hú vang vang giục giã người niên cách mạng trẻ tuổi tranh đấu để tung ... mạng trẻ tuổi tranh đấu để tung ngục tù (1,5) Câu 2: (4 điểm): Phát triển luận điểm thành đoạn văn: - Phân tích hình ảnh trăng thơ - Từ thấy cảm xúc tâm trạng nhà thơ ngắm trăng, tả trăng, trò...
 • 2
 • 2,878
 • 24

Đề kiểm tra đáp án Ngữ văn 8 HKI

Đề kiểm tra và đáp án Ngữ văn 8 HKI
... ăn với lão nh mà lão xử với nh à? A Đánh dấu câu dẫn trực tiếp B Đánh dấu từ ngữ đợc hiểu theo nghĩa đặc biệt C Đánh dấu tên tác phẩm đợc dẫn D Đánh dấu từ ngữ đợc hiểu theo nghĩa mỉa mai , châm ... em ghi lại câu chuyện nh nào? (Hãy sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm văn tự em?) trờng thcs phú lơng đáp án biểu điểm môn ngữ văn I/ trắc ngiệm ( điểm) D B B A C C C A D 10 A 11 B 12 A Ii/Tự luận ... vùng lên đấu tranh để tự giải phóng - Ông cảm nhận đợc xu đấu tranh quần chúng sức mạnh nh nớc vỡ bờ họ Câu2 (5điểm) a) Về nội dung: Bài viết phải đảm bảo yêu cầu chính(dựa vào văn Lão Hạc) -Hoàn...
 • 3
 • 1,264
 • 6

de kiem tra va dap an

de kiem tra va dap an
... their first language About the same number use it as a second language It is an official language of business, commerce and technology In the field of international trade, the English language enables ... a second language a True b False 23 English is the language of business, commerce and technology of all the countries in the world a True b False 24 Those who can speak English can transact business ... countries a True b False IV Read the text and decide which word from the list below the text fits the blank space In a village people don’t live very….(25) to one another Their houses are far….(26)...
 • 2
 • 270
 • 0

Đề kiểm tra đáp án Ngữ văn lớp 11

Đề kiểm tra và đáp án Ngữ văn lớp 11
... Lương Văn Chánh Môn :Văn _ khối :11 Tên giáo viên biên soạn:Võ Thị Mai Lâm Số mật mã Phần phách Số mật mã ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ : Cảm nhận em tranh thiên nhiên qua chùm thơ thu Nguyễn Khuyến ĐÁP ... Khuyến ĐÁP ÁN CHI TIẾT: I>YÊU CẦU CHUNG: Đề học sinh phải có cảm nhận tổng hợp Nguyễn Khuyến tranh làng quê qua thơ ông (chủ yếu ba thơ viết mùa thu) Kiểu tự thiên bộc lộ cảm xúc,suy nghĩ nên văn viết ... sắc,hình khối,ánh sáng quan trọng có hồn.Ba thơ ghi lại cảnh thu hồn thu xứ sở _ Tả tình cảnh : đậm đà,chân thật,trong sáng,kín đáo mà tha thiết lắng sâu _ Sự cách tân Nguyễn Khuyến từ đề tài, chất...
 • 3
 • 467
 • 3

đề kiểm tra đáp án Học kì I - lớp 12

đề kiểm tra và đáp án Học kì I - lớp 12
... l i trắc nghiệm thí sinh: +/ Ghi mã đề vào phía góc tr i bảng sau.Nếu không ghi ghi mã đề sai phần trắc nghiệm i m +/ kẻ bảng sau vào làm để trả l i Câu h i số 10 10 12 Đáp án ¤ Đáp án đề thi: ... lập - Tự - Hạnh phúc Mã đề: 01016 G I Ý CHẤM VÀ BIỂU I M I/ CÂU H I TRẮC NGHIỆM: ( i m ) M i câu trả l i đúmg: 0,25 i m Câu h i số Đáp án B A B A C B D A D 10 11 12 B D C II/ B I TẬP: (7 i m ... H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mã đề: 01 012 G I Ý CHẤM VÀ BIỂU I M I/ CÂU H I TRẮC NGHIỆM: ( i m ) M i câu trả l i đúmg: 0,25 i m Câu h i số Đáp án B B B D D D D B A 10 11 12...
 • 27
 • 466
 • 0

đề kiểm tra đáp án chương 3 lớp 12

đề kiểm tra và đáp án chương 3 lớp 12
... điểm, b/ 2.0 điểm c/ 1.5 điểm Câu 3: điểm ĐÁP ÁN Câu ý NỘI DUNG ĐIỂM ( x − 1) ( − x ) ( x − 3) = − x3 + x − 11x + 0.50 ∫ f ( x ) dx = ∫ ( x − 1) ( − x ) ( x − 3) dx 11 = ∫ ( − x + x − 11x + ) ... −2 ∫ cos xd ( cos x ) = − cos5 x + C 2x − x x Ta có: Nên: x2 1− = 2x 3 − − x2 I= ∫ π 2x − x x 0.50 0.50 = 2x3 − x 0.50   3  64 dx = ∫  x − x ÷ =  x − x ÷ dx 11  x  2 1  11 6 16149 = ... sin x ) 2 0 0.75  1π2 π −8 =  − ÷+ ( − ) − ( − ) =  16 32  Ta có: ( A + B) x + 2( A − B) ⇒ A = ; B = − A B = + = x2 − x − x + x2 − 2 3  1  K = ∫ − ÷dx = ( ln x − − ln x + ) 1 x−2 x+2 Nên:...
 • 3
 • 725
 • 4

De kiem tra va dap an HK II

De kiem tra va dap an HK II
... - Nguyên nhân chủ quan - Nguyên nhân khách quan ND2: ý nghĩa lịch sử ( 1đ ) - ý nghĩa nớc - ý nghĩa quốc tế Câu ( điểm): Giống: chiến tranh thực dân kiểu Khác: Chiến tranh đặc biệt Lực lợng: ... nghiệm khách quan ( điểm, câu trả lới 0,25 điểm) Khoanh tròn chữ đứng trớc câu trả lời Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu B D A C A C D B B Câu10 Câu11 Câu12 A C D II tự luận khách quan ( điểm) ... Giống: chiến tranh thực dân kiểu Khác: Chiến tranh đặc biệt Lực lợng: quân nguỵ + cố vấn Mĩ Chiến tranh cục Lực lợng: quân nguỵ + quân Mĩ ch hầu Âm mu: Tiêu diệt quân chủ lực ta, bình Âm mu: Bình...
 • 2
 • 353
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra và đáp án môn anh văn lớp 9đề kiểm tra và đáp án chương 3 lớp 12đề kiểm tra và đáp án ngữ văn 8 tiết 113đề kiểm tra va dap an trac nghiem 1 tiết mon sinh hoc ki 2tổng hợp đề thi thử và đáp an chi tiết môn toántổng hợp đề thi mẫu và đáp án môn thanh toán quốc tếđề kiểm tra và đáp án ngữ văn 10phụ lục 2 các đề kiểm tra và đáp ánđề luyện thi và đáp án tiếng anh số 11 pptđề luyện thi và đáp án tiếng anhde thi thu va dap an tieng anh thpt 2015đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh 6đề kiểm tra học kì 2 tiếng anh 6đề kiểm tra học kỳ 1 tiếng anh 6đề kiểm tra học kỳ i tiếng anh 6Tài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-L03cVTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-L04aVTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-M0203V BrownTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-M03V OrlandoTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-PC01VTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) bao_quan_tpTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) BiaTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_3Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_4Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_7bTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_6Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_7THIẾT KẾ MẠNG VÀ PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT CỦA MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY CHO GIÁM SÁT SỨC KHỎEchương trình đại hộiChất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh ninh bình hiện nay ttChất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh ninh bình hiện nayĐánh giá kết quả phẫu thuật chẻ dọc cành cao xương hàm dưới ở bệnh nhân sai khớp cắn loại III có sử dụng khí cụ định vị lồi cầu ttQUY DINH LUU MAUSO LUU MAUTổng quát 12 thì cơ bản trong tiếng anh